Avoin yhtiö

Tämän kirjoituksen tarkoitus olisi kertoa sinulle mahdollisimman selkeästi (ilman byrokratia roskaa) avoimesta yhtiöstä ja sen perustamisesta. Tästäkin aiheesta on saatavilla jo valmiiksi paljon tietoa, toivottavasti tämä artikkeli kokoaa sen sinulle järkevään pakettiin. Kaikki kysymykset ja kommentit ovat toivottuja, jotta voimme parantaa kirjoitusta.

Jos etsit tietoa muista yhtiömuodoista niin olemme kirjoittaneet niistäkin kattavat artikkelit:

Mitä tämä kirjoitus sisältää

Kirjoituksesta löydät seuraavat kappaleet:

 • Mikä on avoin yhtiö
 • Kuka voi perustaa avoimen yhtiön
 • Avoimen yhtiön verotus
 • Palkan maksaminen
 • Kommandiittiyhtiö vs avoin yhtiö
 • Toiminimi vs avoin yhtiö
 • Avoimen yhtiön plussat
 • Avoimen yhtiön miinukset
 • Mitä avoimen yhtiön perustamiseen vaaditaan
 • Kuinka avoimen yhtiön perustaminen tapahtuu
 • Muistilista yrityksen perustajalle
 • Hyödyllisiä linkkejä avoimen yhtiön perustamiseen

Mikä on avoin yhtiö

avoin yhtiö

”Avoin yhtiö on yhtiömuoto, jossa kaikki yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja muista velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta.

Avoin yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, joka perustuu kahden tai useamman yhtiömiehen tekemään yhtiösopimukseen. Yhtiömiehinä voi olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä, kuten muita yrityksiä.”

– Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_yhti%C3%B6

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos perustat avoimen yhtiön, tarvitset mukaasi toisen yhtiökumppanin. Yhdessä hänen kanssaan vastaatte kaikesta firman toiminnasta, myös veloista henkilökohtaisesti ja henkilökohtaisella omaisuudella. Osan yhtiöstä voi omistaa myös toinen yritys. Itse yritys perustetaan laatimalla yhtiösopimus (artikkelin lopussa pohja). Tämän jälkeen yritys tulee rekisteröidä kaupparekisteriin.

Kuka voi perustaa avoimen yhtiön

Avoimen yhtiön voi perustaa käytännössä kuka vain. Tosin perustajia pitää olla vähintään kaksi. Toinen näistä perustajista voi olla myös yritys tai muu yhteisö. Perustajien tulee laatia yhtiösopimus.

Perustamiseen tarvitaan rekisteröintimaksua varten 225 euroa. Erillistä yhtiöpääomaa ei tarvitse olla.

Tärkeämpää on miettiä, että kenen avoin yhtiö kannattaa perustaa, kun vaihtoehtoja on muitakin.

Kommandiittiyhtiö vs avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. He harjoittavat bisnestä yhtiösopimuksen perusteella. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista sekä muista velvoitteista. He voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä kuten muita yrityksiä.

Kommandiittiyhtiö on siis muuten samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista, aivan kuten avoimessa yhtiössäkin. Toisaalta äänettömien yhtiömiesten vastuu sen sijaan rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittavan omaisuuspanoksen määrään. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies.

Käytännössä yhtiömuodot ovat hyvin samanlaisia, mutta avoimessa yhtiössä yhtiömiesten luottamuksen pitää olla todella suuri, koska vastuu on aina yhteinen.

Toiminimi vs avoin yhtiö

Toiminimeä kannattaa harkita, jos yritystä on perustamassa todellisuudessa yksin. Useat avoimet yhtiö ja kommandiittiyhtiöt perustaan ajatuksella, että siihen sivuun hankintaa äänetön osakas. Tässä tapauksessa lähes poikkeuksetta on järkevämpää perustaa toiminimi.

Toiminimen kautta voit toimia yksin ja tarpeen vaatiessa palkata ulkopuolisia työntekijöitä. Myös yhteistyösopimukset muiden toiminimiyrittäjien kanssa voi olla helpompi vaihtoehto alkutaipaleella kuin yhteisen yrityksen perustaminen esimerkiksi kaverin kanssa.

Toiminimessä kirjanpito voidaan pitää myös yksinkertaisena. Sanon siis uudestaan: hyvin suuressa osassa tapauksissa toiminimen perustaminen on järkevämpää kuin avoimen yhtiön!

Avoimen yhtiön plussat

 • Avoin yhtiö voi maksaa yhtiömiehelle palkkaa
 • Yhtiön varoja voi ottaa myös yksityisottoina
 • Yhtiömiehillä on suuri sopimusvapaus yhtiötä muodostettaessa
 • Lainsäädäntö antaa myös paljon vapautta sopia yhtiön sisäisestä hallinnosta ja valtasuhteista
 • Avoimen yhtiön toimintaa pakottavia lakikohtia on suhteellisen vähän
 • Selkeä yhtiösopimus mahdollistaa yksinkertaisen ja selkeän toiminnan
 • Ellei asiasta ole toisin päätetty, voi kaikki yhtiömiehet tehdä päätöksiä firman puolesta yksin, mikä nopeuttaa toimintaa

Avoimen yhtiön miinukset

Avoin yhtiö vaatii todellista luottamusta yhtiömiesten kesken, joten kannattaa harkita pitkään ovat hyödyt potentiaalisten riskien kanssa samalla viivalla. Vaihtoehtoina on aina perustaa osakeyhtiö, joka toki kustantaa hieman enemmän tai yksin toimiessa toiminimi. Useimmat aloittavat yrittäjät miettivät yritysidean testaamista jollakin tavalla ja silloin vielä järkevämpää on pyöräyttää toiminta käyntiin jonkin laskutuspalvelun kautta, kuten Ukko.fi.

 • Yhtiömies on aina vastuussa myös toisen tai muiden yhtiömiehen tekemistä sitoumuksista
 • Jokainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan
 • Yhtiöstä eroaminen ei vapauta siitä vastuusta, joka on syntynyt yhtiömiesaikana
 • On pidettävä kaksinkertaista kirjanpitoa (vrt. toiminimi)

HUOM! Avointa yhtiö perustaessa kannattaa käyttää tarvittava määrä aikaa yhtiösopimuksen laatimiseen, koska sen avulla voidaan minimoida monia riskejä, joita useamman henkilön kanssa toimiessa syntyy väistämättä.

Avoimen yhtiön nimeäminen

Avoimen yhtiön toiminimessä tulee olla sanat ”avoin yhtiö” tai yhtiön nimestä on käytävä muuten ilmi, että yhtiömiehiä on vähintään kaksi. Termistä ”avoin yhtiö” ei voi kuitenkaan virallisessa nimessä käyttää lyhennettä Ay.

Hyvistä nimistä emme ala sen enempää selostamaan. Siihen löytyy ohjeita jokaiselta yrityksen perustamiseen liittyvältä sivustolta. Päätä selkeä nimi ja varmista ettei muille ole vastaavaa. Käytä markkinointiin sopivampaa nimeä, jos sille on tarvetta. Älä pohdi päätäsi rikki tässä kohdin vaan siirry eteenpäin nopeasti.

Avoimen yhtiön verotus

yhtiömies

Avoimen yhtiön verotus toimii kuten kommandittiiyhtiönkin. Koska yhtiö on henkilöyhtiö niin sitä ei käsitellä itsenäisenä verovelvollisena, kuten esimerkiksi osakeyhtiötä.

Avoimen yhtiön tappiota ei voi kuitenkaan verotuksessa siirtää lainkaan yhtiömiehelle. Jos tulos on voitollinen, tuloksesta vähennetään aiempien vuosien vahvistetut tulolähteen tappiot.

Yhtiömiehen tulo-osuuden pääomatulo ja ansiotulo

Yhtiön tulo jaetaan pääoma-  ja/tai ansiotuloon silloin kun yhtiömiehinä on henkilö tai kuolinpesä. Pääomatulon määrä on yleensä 20 % verovuotta edeltäneen verovuoden päättymishetken tulolähteen yhtiömieskohtaisesta nettovarallisuudesta. Kun yhtiömiehen tulo-osuudesta on ensin laskettu pääomatulon määrä, on jäljelle jäänyt osa ansiotuloa.

Pääomatulot verotetaan yhdessä yhtiömiehen muiden pääomatulojen kanssa 30 %:n verokannalla. Yli 40 000 (50 000 vuonna 2013) euron pääomatuloista veroprosentti on 32 %. Tulo-osuuksien ansiotulot verotetaan yhdessä yhtiömiehen muiden ansiotulojen kanssa progressiivisen veroasteikon mukaisesti.

Mitä avoimen yhtiön perustamiseen vaaditaan

Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitset seuraavan listan mukaiset asiat:

 • Rekisteröintimaksu: 225 euroa
 • Pankkitili yritykselle
 • Perustamisilmoitus kaupparekisteriin ennen yritystoiminnan aloittamista.
 • Avoimella yhtiöllä tulee olla yhtiösopimus, jonka kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat.
 • Avoimessa yhtiössä täytyy aina olla enemmän kuin yksi yhtiömies (vähintään kaksi). Jos yhtiömies jää yksin kuolemantapausten tai eroamisten vuoksi, tulee hänen hankkia uusi yhtiömies vuoden sisällä tai yhtiö muuttuu toiminimeksi.
 • Yhtiön nimi

Kuinka avoin yhtiö perustetaan

Jos nyt päätät, että haluat perustaa avoimen yhtiön niin seuraa seuraavia vaiheita.

ALOITA lataamalla tämä paketti, josta saat pohjan yhtiösopimukselle ja perustamisasiakirjoille.

Avaa se tai tulosta ja sitten aloitetaan!

Yhtiösopimus

avoin yhtiö yhtiösopimus

>> Lataa avoimen yhtiön yhtiösopimusmalli

Ensimmäinen vaihe on laatia hyvä yhtiösopimus, jonka yhtiön perustajat allekirjoittavat ja laittava liitteeksi kaupparekisteriin muiden perustamisasiakirjojen kanssa.

Yhtiösopimuksen kanssa kannattaa olla huolellinen. Sitä voi toki muokata jälkikäteen, mutta jokaiseen muutokseen tarvitset jokaisen yhtiömiehen suostumuksen ja allekirjoituksen, ellei asiasta ole sovittu toisin.

Tähän yksinkertaiseen yhtiösopimusmalliin tulee seitsemän kohtaa:

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Minkä nimen haluatte antaa yhtiölle? Artikkelin alkupäässä oli vinkkejä yhtiön nimeämiseen.

Missä haluatte pyörittää yritystä?

Valitkaa nimi ja kotipaikkakunta.

2. Yhtiön toimiala

Millä alalla aiotte toimia nyt ja tulevaisuudessa? Täältä vinkkejä eri aloista http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html

3. Yhtiömiehet

Listatkaa henkilöt ja yritykset, jotka perustavat uuden yhtiön.

4. Toiminimen kirjoittaminen

Yleinen vaihtoehto on antaa jokaiselle yhtiömiehelle oikeus kirjoittaa toiminimi yksin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiömies voi allekirjoittaa yritystä sitovia sopimuksia omin päin.

5. Yhtiösopimuksen muuttaminen

Normaalisti yhtiösopimuksen muutoksiin vaaditaan jokaisen yhtiömiehen lupa.

6. Lain soveltaminen

Jos muita tarkentavia kohtia ei sopimukseen tule niin on järkevää ottaa yhtiölaista loput säädökset. Silloin toki lakiin kannattaa itse tutustua: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389

7. Allekirjoitukset

Lopuksi jokainen yhtiömies allekirjoittaa sopimuksen.

Perustamisilmoitus

avoin yhtiö perustamisilmoitus

 

>> Lataa avoimen yhtiön perustamisilmoitus

 

Seuraava vaihe on laatia perustamisilmoitus. En käy jokaista itsestään selvää vaihetta läpi vaan poimin tärkeimmät. Mikäli haluat tarkempaa ohjeistusta niin kysy asiasta jättämällä kommentti artikkelin perään.

1. Toiminimi

Paperisodan jatkaminen lähtee liikenteeseen toiminimestä ja kahdesta vaihtoehdosta sille. Nimellä ei ole oikeasti juurikaan väliä, koska voit aina käyttää markkinointinimeä. Tosin silloinkaan ei voi käyttää muiden rekisteröimiä nimiä.

2. Yhteystiedot

Valitse yhtiön toimipisteen osoite tai vaikka päävastuussa olevan yhtiömiehen kotiosoite. Tällä ei ole niin väliä ja sen voi myöhemmin muuttaa maksutta YTJ.fi palvelun kautta.

3. Tilikausi

Yhtiön ensimmäinen tilikausi voi olla aina jatkettu kuudella kuukaudella. Useimmat yritykset käyttävät tilikautenaan kalenterivuotta, mutta siihen ei ole mitään pakottavaa syytä. Kirjanpitäjäsi tykkää sinusta paljon enemmän, jos valitset jonkin toisen kauden.

4. Rekisterit

Kaupparekisteri on automaattinen valinta. Myös arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin kannattaa liittyä. Työnantajarekisteriin voi myös liittyä, mikäli aikeissa on palkata henkilökuntaa vakituisesti tai maksaa itselleen palkkaa.

5. Verohallinnolle ja kaupparekisterille tietoja antava henkilö

Valitkaa yhtiömiesten joukosta yksi henkilö kuka vastaa perustamistoimista ja laittakaa hänen yhteystiedot ylös.

6. Toimitusjohtaja ja/tai prokuristi

Jos olette valinneet yritykselle toimitusjohtajan tai prokuristin niin voitte lisätä sen tänne. Valintoja ei ole pakko tehdä. Niistä tulee kirjata myös yhtiösopimukseen, jos niin päätätte tehdä.

7. Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen

Arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa ilmoittautua heti kun yritys haluaa aloittaa toiminnan, usein siis käytännössä välittömästi.

8. Yhtiön liikevaihto

Tämä on usein arpapeliä, jos et tunne vielä toimialaasi tai tiedä tarkalleen mitä aiot tehdä esim. freelancerina. Heitä jokin arvaus ja korjaa ilmoitusta myöhemmin tarpeen vaatiessa.

Olemme kirjoittaneet aikaisemminkin avoimen yhtiön perustamisasiakirjoista. Sen artikkelin löydät täältä.

Perustamisilmoituksen ja liitteiden toimitus viranomaiselle

Perustamisilmoituksen voi toimittaa PRH:n, ELY-keskukseen tai maistraattiin. Rekisteröintimaksun voi maksaa myös näissä paikoissa. Ennakoonkin sen voi maksaa suoraan PRH:lle (Patentti – ja rekisterihallinto). Siitä tarkemmat ohjeet täältä:

>> Lue lisää perustamisilmoituksen jättämisestä ja rekisteröintimaksutavoista

Ilmoituksen jättämisen yhteydessä kannattaa pyytää mukaan samantien y-tunnus, varsinkin jos on kiire päästä laskuttamaan tai harjoittamaan liiketoimintaa. Siinä menee normaalisti noin 10-15 minuuttia.

Vaihtoehtoinen tapa perustaa avoin yhtiö

Avoimen yhtiön voi perustaa myös suoraan verkossa:

http://yrityshelposti.fi/avoimen-yhtion-kommandiittiyhtion-perustaminen

Avoimesta yhtiöstä eroamisesta sopiminen

Järkevää olisi lisätä eroamisesta etukäteen pykälä perustamissopimukseen, vaikka siellä ei sitä automaattisesti ole ehdotettu. Eroaminen voidaan laittaa osaksi tietyn ehdon täyttymistä tai pakolliseksi, jos yhtiö ajautuu tiettyyn tilanteeseen. Ero oikeus voidaan antaa myös vapaasti käytettäväksi.

Avoimen yhtiön purkaminen

Avoin yhtiö puretaan jakamalla yhtiön omaisuus yhtiömiesten kesken. Jako voidaan tehdä kahdella tavalla: yhtiömiesten sopimuksen mukaan tai tuomioistuimen määräämän selvitysmiehen toimittamana virallisjakona.

Helpointa on aina, jos jakamiseen on selkeät säännöt olemassa tai jako voidaan sopia rauhassa yhtiömiesten kesken. Jakoon voidaan tuoda myös ulkopuolinen henkilö mukaan, kuka tekee pätökset. Myös tuomioistuin voi tehdä päätöksen selvitysmiehen avulla.

Muistilista avoimen yhtiön perustamiseen

 1. Yhtiökumppaneiden valinta. Toimitko yksin vai kimpassa? Oletko 100 prosenttisesti varma yhtiökumppaneistasi?
 2. Mahdollisten viranomaislupien selvittäminen. Selvitystyö on järkevää tehdä etukäteen ennen kuin on yritys pystyssä. Jos lupia ei myöhemmin saakaan, jää niin sanotusti sormet suuhun.
 3. Yrityksen rahoitustarve sekä oman pääoman sijoittaminen. Kuinka paljon pääomaa tarvitaan? Kuinka paljon sinulla on sijoittaa? Mistä loput rahat tulevat?
 4. Nimen valminta. Käytä ytj.fi – palvelua apuna. Varmista myös onko nimeä vastaava domain vapaana.
 5. Yhtiösopimuksen laatiminen.
 6. Pankkitilin avaaminen. Laadi jonkinlainen pöytäkirja, varaa aika pankin yrityspuolelle ja perusta yksinkertainen tili. Tarvitset sitä perustamisasiakirjoihin.
 7. Hyvän kirjanpitäjän valitseminen, jos yritys on isompi niin myös tilintarkastajaa kannattaa harkita. Kirjanpitäjä voi auttaa sinua PALJON alussa.
 8. Perustamisilmoituksen täyttäminen.
 9. Rekisterihin ilmoittautuminen perustamisilmoituksen ohessa.
 10. Viranomaislupien haku, jos se ei aikaisemmin jo onnistunut. Niissä voi kestää ja tulla mutkia matkaan, aloita prosessi mahdollisimman aikaisin.
 11. Vakuutustarpeiden selvittäminen. Eläkevakuutus, työnantajan vakuutukset jne. Varaa aika vakuutusmyyjälle ja käy läpi mahdollisuuksiasi ja tarpeitasi.
 12. Työttömyyskassaan liittyminen (myös yrittäjillä on sellainen). Jos haluat extraturvaa niin työttömyyskassa on hyvä sijoitus.
 13. Mahdollisten liittymien avaaminen, kuten puhelin- ja internet-liittymät. Nämä kannattaa siirtää firmalle, jos sinulla on sellainen.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisää tietoa aiheesta löydät näiden linkkien takaa

Veroilmoitus: https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Avoin_yhtio_ja_kommandiittiyhtio/Veroilmoitus

Verottajan tietopankki: https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Avoin_yhtio_ja_kommandiittiyhtio

Avointa yhtiötä koskeva laki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389

Voit myös katsella tämän sivuston arkistoja: http://yrityksen-perustaminen.net/artikkelit/

Kysy aiheesta

Jäikö sinulle kysyttävää avoimesta yhtiöstä? Voit jättää kommenttina kysymyksen ja vastaamme siihen parhaamme mukaan. Arvostamme myös, jos voit jakaa kirjoituksen eteenpäin sosiaalisen median kautta. Kiitos!

etasku-kuitit-600x150

6 Comments

 • Liubov Lekanova

  Reply Reply 3.6.2014

  Hei,
  Olen avannut oma yritys, se on avoin yhtiö. Minulla on opiskeluviisumi.
  Onko minulla oikeus työskennellä omassa firmassa väliaikaa, ja sen jälkeen hakeaa työoleskelulupa?
  Terveisin Liubov Lekanova

  • Ymmärtääkseni kyllä. Tämä kannattaa varmistaa ehkä jostain kelalta vielä, koska en ole asiasta täysin varma.

   Kyllähän yrittäminen lasketaan työllistymiseksi.

 • Mervi

  Reply Reply 29.3.2016

  Hei,

  Kun avoimessa yhtiössä yhtiömiehet nostaa varoja / maksaa palkkaa itselleen, katsotaanko se palkaksi –> kirjataan palkkamenoihin vai katsotaanko se yksityisnostoiksi ja kirjataan taseeseen?

  t. Mervi

  • Timo

   Reply Reply 30.3.2016

   En ole satavarma kuviosta, mutta eikös sen voi tehdä kummin vaan.

 • Ysiluokkalainen

  Reply Reply 1.3.2017

  KIITOS ERITTÄIN SUPER PALJON NÄISTÄ TEKSTEISTÄ!!! Erittäin hyödyllisiä yhteiskuntaopin ja yrittäjä-kurssin tunneille! 🙏

  • Timo

   Reply Reply 2.3.2017

   Hell yeah. Mahtihomma. Ilo olla avuksi.

Leave A Response

* Denotes Required Field