Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus tarkoittaa palkansaajan saamaa korvausta työmatkoista, jotka on tehty palkansaajan omalla tai hänen hallitsemallaan autolla. Työmatka tarkoittaa työn puitteissa tehtyä matkaa (esim. matka työpaikalta asiakkaan luokse), ei matkaa kotoa työpaikalle ja takaisin kotiin. Kilometrikorvauksen maksaa työnantaja. Tähän työnantajalla ei kuitenkaan ole lain velvoitetta, ja korvauksen olemassaolo ja suuruus riippuvatkin usein työsopimuksesta.

Jos siis teet työmatkan omalla autollasi, työnantaja voi maksaa sinulle verottomasti kilometrikorvausta oman autosi käytöstä. Ajokilometrit on merkittävä tarkasti ajopäiväkirjaan. Kilometrikorvauksen vuosittainen suuruus määritellään Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä. Vuonna 2016 kilometrikorvauksen perussumma on 0,43 euroa/km. (Tarkempi taulukko alla) Kilometrikorvauksen määrään vaikuttaa muun muassa se, että onko kyseessä juuri oma autosi, vai työsuhdeauto ja onko kyydissäsi myös muita matkustajia. Kilometrikorvausten saamiseksi työmatkasta täytyy tehdä työnantajalle matkalasku.

Verotuksessa työmatkaksi katsotaan tilapäinen matka, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Kuten edellä mainittiin, asuntosi ja työpaikkasi välistä matkaa ei lueta verotuksessa työmatkaksi. (Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman, yleisesti julkisen, kulkuneuvon mukaan.) Mikäli palkansaajalla ei työn luonteen vuoksi ole varsinaista työpaikkaa, voidaan työmatkana pitää matkaa, jonka hän tilapäisesti tekee työnsä suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Myös yrittäjällä on oikeus kilometrikorvaukseen ja korvauksen määrä on yhtä suuri kuin tavallisen palkansaajankin. Yrittäjän tehdessä matkoja yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla, saa hän vähentää ne kirjanpidossa elinkeinotoiminnan kuluna vähintään verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän mukaisen määrän.

Jos kirjanpitoon merkityt kustannukset kilometriä kohti ovat pienemmät kuin verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä, voi yrittäjä tehdä lisävähennyksen. Lisävähennyksen määrä on verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän mukaan lasketun määrän ja kirjanpitoon merkittyjen elinkeinotoiminnan ajoista aiheutuneiden todellisten menojen erotus. Jos kirjanpitoon merkittyjen todellisten menojen määrä on suurempi kuin kilometrikorvausten enimmäismäärän mukaan laskettu määrä, lisävähennystä ei tehdä. Tässä tapauksessa verotuksessa vähennettävä määrä on elinkeinotoiminnan ajojen aiheuttamien todellisten menojen määrä.

Verovapaa kilometrikorvaus autolla ajettaessa on 43 senttiä kilometriltä vuonna 2016. Vuonna 2015 korvaus oli 44 senttiä per kilometri. Alla taulukkoon koottuna myös muiden kulkuneuvojen kilometrikorvaukset vuonna 2015:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä senttiä/km
Auto 43
Moottorivene, enintään 50hv 74
Moottorivene, yli 50hv 108
Moottorikelkka 102
Mönkijä 96
Moottoripyörä 32
Mopo 17
Muu kulkuneuvo 10

 

Autolla ajettaessa kilometrikorvausta korotetaan tietyissä tilanteissa. Tilanteet ja korotusmäärät vuonna 2016:

– 7 senttiä/km autoon kiinnitetyn perävaunun kuljettamisesta

– 11 senttiä/km silloin, kun työ vaatii asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

– 21 senttiä/km silloin, kun on kuljetettava esim. taukotupaa tai muuta raskasta kuormaa autoon kiinnitettynä

– 3 senttiä/km sellaisista autossa kuljetettavista esineistä, joiden paino ylittää 80kg tai jotka ovat kooltaan muuten suuria

– 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa

– 9 senttiä/km kun työ edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulta tienrakennustyömaalla kyseisten kilometrien kohdalta

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkupelissä matkustaa myös muita henkilöitä, joiden kuljetus kuuluu työnantajalle, korotetaan korvausten enimmäismäärää 3 sentillä kilometriltä per kukin mukana kulkeva henkilö.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, on hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä 11 senttiä kilometriltä.

etasku-kuitit-600x150

2 Comments

 • Julli

  Reply Reply 6.3.2017

  ”– 11 senttiä/km silloin, kun työ vaatii asuntoauton kuljettamista autoon kiinnitettynä”

  Lipsahtiko?

  • Timo

   Reply Reply 7.3.2017

   Juu saattoi käydä niin 🙂 korjattu

Leave A Response

* Denotes Required Field