Kommandiittiyhtiö

Tämän kirjoituksen tarkoitus olisi kertoa sinulle mahdollisimman maanlähteisesti kommandiittiyhtiöstä ja sen perustamisesta. Tästäkin aiheesta on saatavilla jo valmiiksi paljon tietoa. Toivottavasti pystyn selkeyttämään ja kokoamaan sitä järkevämpään pakettiin.

Jos etsit tietoa muista yhtiömuodoista niin olemme kirjoittaneet niistäkin kattavat artikkelit:

Mitä tämä kirjoitus sisältää

Kirjoituksesta löydät seuraavat kappaleet:

 • Mikä on kommandiittiyhtiö
 • Kuka voi perustaa kommandiittiyhtiön
 • Mitä eroa on vastuunalaisella yhtiömiehellä ja äänettömällä yhtiömiehellä
 • Kommandiittiyhtiön verotus
 • Palkan maksaminen yhtiömiehelle
 • Kommandiittiyhtiö vs avoin yhtiö
 • Toiminimi vs kommandiittiyhtiö
 • Kommandiittiyhtiön plussat
 • Kommandiittiyhtiön miinukset
 • Mitä kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan
 • Kuinka kommandiittiyhtiön perustaminen tapahtuu
 • Muistilista yrityksen perustajalle
 • Hyödyllisiä linkkejä kommandiittiyhtiön perustamiseen

Kirjoitus on varsin pitkä, joten varaa aikaa lukemiseen tai lue parhaat palat päältä pois! Jos sinulle herää kysymyksiä niin jätä kommentti. Kiitämme, jos jaksat jakaa kirjoituksen eteenpäin Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä tai G+. Kiitos!

Mikä on kommandiittiyhtiö

”Kommandiittiyhtiö (lyhenne ky) on henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies.

Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä vain siten, että vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi yhtiössä on vähintään yksi äänetön yhtiömies. Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa pääomaan, rahasummaan tai mahdollisesti myös apporttiin. Äänettömällä ei ole oikeutta osallistua yhtiön hallintoon, ellei siitä erikseen olla yhtiösopimuksessa määrätty. Äänetön yhtiömies saa voitto-osuutensa velkojien jälkeen ennen vastuunalaisia yhtiömiehiä; jäljelle jäävä voitto kuuluu vastuunalaisille yhtiömiehille. Muut äänettömän yhtiömiehen oikeudet määritellään yhtiösopimuksessa (korvaus sijoituksesta yms.). Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan, mutta päättää yrityksen toiminnasta.” – Wikipedia

Kommandiittiyhtiöitä perustetaan tasaiseen tahtiin Suomessa. Ne ovat tietysti selkeästi jäljessä luvuissa esimerkiksi verrattuna toiminimeen. Tunnettu esimerkiksi kommandiittiyhtiöstä on Lidl Suomi.

Kuka voi perustaa kommandiittiyhtiön

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehenä eli perustajina voivat olla niin luonnolliset henkilöt kuin yrityksetkin (oikeushenkilö). Yhdellä yrityksen vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö eli yritys, kotipaikka ETA-alueella. Myös vajaavaltainen tai alaikäinen voi olla yhtiömiehenä, mikäli hänen edunvalvojansa edustaa häntä yhtiöön liittymisessä ja edunvalvojalla on toimenpiteeseen maistraatin lupa.

Accountor Go -kirjanpitopalvelu

Mitä eroa on vastuunalaisella yhtiömiehellä ja äänettömällä yhtiömiehellä

Vastuunalainen yhtiömies

Vastuunalainen yhtiömies on päätösvaltainen eli voi tehdä yksin päätöksiä yrityksen nimeen. Tämä voi olla ongelma, jos tekijöitä on useita ja jokainen sutii päätöksiä muiden tietämättä. Vastuunalainen yhtiömies tai – miehet vastaavat yhtiön asioista omalla omaisuudellaan. Normaalisti vastuunalaiset yhtiömiehet ovat keskenään yhdenvertaisia. Asiasta voi sopia muullakin tavalla, milloin se kannattaa merkitä yhtiösopimukseen ja toimittaa sopimus kaupparekisteriin.

Äänetön yhtiömies

Äänetön yhtiömies on pääoman sijoittaja, joka saa sijoitukselleen koron tai ainakin näin on tarkoitus. Päätösvaltaa äänettömällä yhtiömiehellä ei ole, mikäli siitä erikseen sovita yhtiösopimuksessa. Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun hän työskentelee yrityksessä. Äänettömiä yhtiömiehiä voi olla yksi tai useampia.

Kommandiittiyhtiön verotus

Kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten tulo-osuudet jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi.

Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 prosentin tuottoa osakkaan osuudelle nettovarallisuudesta, johon on lisätty 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista palkoista. Nettovarallisuus = varat – velat. Pääomatulon vero on 40 000 euroon saakka 30 %, ja ylittävältä osalta 32 %.

Ansiotuloa on laskennallisen pääomatulo-osuuden ylittävä tulot, jotka verotetaan ansiotulona progressiivisesti. Ansiotulon verotus on pääomatulon verotusta lievempää n. 20 000 euroon saakka. Veron maksavat vastuunalaiset yhtiömiehet siinä suhteessa kuin yhtiösopimukseen on kirjoitettu eli yleensä tasan.

Palkan maksaminen yhtiömiehille

Kommandiittiyhtiön yksi hienoin puoli on, että firma voi maksaa palkkaa yhtiömiehelle, minkä lisäksi yhtiömies voi tehdä myös yksityisottoja. Yksityisotoilla tarkoitetaan rahan nostamista yrityksen tililtä omaan käyttöön, jolloin firma kassa pienenee, mutta yrityksen tulos ei laske yhtään noston takia.

Palkkaa voidaan maksaa, jos yhtiömies työskentelee yhtiössä. Varoja voi siis ottaa yhtiöstä myös yksityisottoina. Palkanmaksua välttämällä säästyy palkan sivukuluilta. Toisaalta runsaat yksityisotot pienentävät yhtiön nettovarallisuutta, jolloin pääomatulo-osuus pienenee.

Palkan tai yksityisottojen lisäksi yhtiömiehelle voidaan maksaa rahana matkakustannusten korvauksia (päiväraha ja kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkoihin), jolloin tehdyistä matkoista pidetään joko ajopäiväkirjaa tai tehdään matkalasku (matkalaskulomake osiossa ”Yrityksen hallinto”). Jos palkkoja ei makseta, eivät yrittäjät voi ottaa itselleen luontaisetuja (esim. lounasetu).

Kommandiittiyhtiö vs avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. He harjoittavat elinkeinotoimintaa(tekevät bisnestä) yhtiösopimuksen perusteella. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista sekä muista velvoitteista. He voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä kuten muita yrityksiä.

Kommandiittiyhtiö on siis muuten samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista, aivan kuten avoimessa yhtiössäkin. Toisaalta äänettömien yhtiömiesten vastuu sen sijaan rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittavan omaisuuspanoksen määrään. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies.

Toiminimi vs kommandiittiyhtiö

Useimmat tämänkin sivun lukijoista pohtivat vaihtoehtoja toiminimelle. Pienimuotoista ja/tai henkilökohtaista liiketoimintaa tehdessä, jossa yrittäjällä on suuri työpanos, on toiminimi usein se varma valinta. Kuitenkin kommandiittiyhtiö ei ole lainkaan huono vaihtoehto.

Kommandiittiyhtiö voi olla hyvinkin järkevä vaihtoehto, jos suunnittelet tulevaisuuttasi jo pidemmälle. Haasteena on se, että yhtiöön tarvitaan mukaan toinen henkilö. Hänen rooli olisi puhtaasi sijoittaja, vaikka mitään tarkkaa summaa sijoitukselle ei ole määritelty. Käytännössä voit siis kikkailla jonkun tutun mukaan pienellä potilla, vaikka eurolla.

Mitä hyötyä on sitten perustaa kommandiittiyhtiö? Eikö toisen ihmisen mukaan saaminen kuuulosta vain turhalta säädöltä? Kyllä se on, jos ajatuksena on pyörittää pienimuotoista toimintaa. Mutta, jos sinulla on suurempia tulevaisuuden suunnitelmia niin sitten kommandiittiyhtiö voi olla vaihtoehto.

1. Kommandiittiyhtiö on helppoa muuttaa myöhemmin osakeyhtiöksi, eikä muutoksella ole minkäänlaisia veroseuraamuksia.

2. Kommandiittiyhtiön osuudet voi myydä, samaan tapaan kuin osakeyhtiön osakkeet. Toiminimellä sitä ei voi tehdä. Toiminimen nimissä olevat varat ja velat on mahdollista kyllä myydä.

3. Kommandiittiyhtiön osuuksien myyntihinnasta saa omistusajan perusteella vähentää hankintameno-olettaman, mikä on 40 % myyntihinnasta, kun omistusaika on yli 10 vuotta. Omistusaika lasketaan kommandiittiyhtiön perustamisesta.

4. Kommandiittiyhtiöstä voi myös maksaa itselleen palkkaa. Se voi olla joissakin tilanteissa järkevää.

5. Kommandiittiyhtiössä yhtiömies voi saada  400 euron verovapaan määrän liikunta- tai kulttuuriseteleitä vuodessa.

Kommandiittiyhtiön plussat

 • Yksityisotot ovat sallittuja.
 • Saavat nostaa palkkaa tai luontoisetuja yhtiöstä, palkasta ja luontoiseduista menee sosiaaliturvamaksu.
 • Äänetön yhtiömies sijoittaa vain panoksensa yhtiöön, mutta hän voi olla työsuhteessa yhtiöön, ja nauttia palkkaa, jolloin palkasta menee muun muassa normaalit työntekijän palkansivukulut.
 • Yhtiösopimus antaa sopimusvapauden hyvin pitkälle, laatikaa yhtiösopimus huolella.
 • Purkautuessa voidaan toimintaa jatkaa mm. toiminimenä.
 • Tarvitaan vähän tai ei lainkaan pääomaa, koska minimisummaa ei ole merkitty lakiin. Rekisteröintimaksu on vain 225 euroa.
 • Pääoma voi olla rahaa, tavaraa tai yhtiön hyväksi tehty työpanos.

Kommandiittiyhtiön miinukset

 • On pidettävä kaksinkertaista kirjanpitoa (vertaa toiminimeen).
 • Vastuunalainen yhtiömies (-miehet) vastaavat yhteisvastuullisesti tai yhtiösopimuksen mukaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista.
 • Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on mahdollisuus tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä muita vastuunalaisia yhtiömiehiä kuulematta.
 • Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole päätösvaltaa, ellei siitä erikseen sovita yhtiösopimuksessa esimerkiksi silloin, kun hän työskentelee yrityksessä.

Mitä kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan

 • 2 yhtiömiestä, voi olla myös enemmän
 • Pankkitili
 • Rekisteröintimaksuun 225 euroa
 • Yhtiösopimus
 • Perustamisilmoitus

Kuinka kommandiittiyhtiö perustetaan

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin kuinka yhtiön perustaminen virallinen osuus hoidetaan. Löydät  tämän kirjoituksen lopusta muistilistan, missä on eritelty koko yrityksen perustamisen vaiheet lyhyesti vielä muistutukseksi.

1. Yhtiösopimus

kommandiittiyhtiön-yhtiösopimus

 

 

(klikkaa kuvaa tai tätä tekstiä ja lataa yhtiösopimusmalli)

Ensimmäiseksi on tärkeää laatia yhtiösopimus. Sopimuksesta voi tehdä juuri niin monimutkaisen kuin haluat. Tämä on yksinkertainen malli, minkä PRH tarjoaa.

1. Tässä vaiheessa on pakko valita firman nimi. Apuna kannattaa käyttää YTJ:n tietopalvelua. Nimi ei saa olla läheisesti jo olemassa olevan yrityksen nimeä vastaava, joten voit tarkistaa sieltä onko ideasi jo käytössä. Itse suosittelen myös tutkimaan samalla onko firman nimeä vastaavaa domainia (verkkosivujen osoite) vapaaa. Suomalaiset domainit voi selvittää täältä.

2. Yrityksen kotipaikka on selkeä. Se on se, missä aiotte toimintaa harjoittaa.

3. Toimialaa kannattaa miettiä tarkemmin. Mitä aiotte tehdä? Jos se ei ole vielä selkeää, on aina mahdollista käyttää ”kaikki laillinen toiminta” tai vastaavia nimikkeitä, jotka mahdollistavat käytännössä minkä tahansa tekemisen.

4. Seuraavaksi listaatte yritykseen mukaan lähtevät yhtiömiehet ja heidän panoksensa mukaantuloon. Selvitimme aikaisemmin, mitä tarkoittaa vastuunalainen ja äänetön yhtiömies, selaa artikkelia ylemmäs, jos et tiedä mitä ne tarkoittavat.

5. Loput kohdat ovat ”valmiiksi” täytetty ja ne voi jättää niin ellei mielessäsi ole jotain erityisestä näistä poikkeavaa.

6. Lopuksi allekirjoitatte sopimuksen useampana kappaleena, suosittelemme vähintään kolmea kappaletta tai ainakin yksi jokaiselle yhtiömiehelle ja yksi kaupparekisteriin. Yhden ylimääräisen voi myös tallettaa varmaan säilöön.

2. Pankkitili

Seuraavaksi kannattaa mennä avaamaan pankkitili. Tarvitsette tilinumeron perustamisilmoitukseen ja onkin fiksua maksaa sen kautta yhtiön rekisteröintimaksu.

Pankilla ei ole väliä. Jos käytät tiettyä pankkia niin on varmasti järkevää suosia sitä. Varaa aika pankin yrityspuolelle niin vältyt jonottamiselta. Voit kysyä samalla ennakkoon mitä kaikkea tarvitset mukaasi pankkiin tilin avaamista varten.

Tarvitset yksinkertaisen tilin, nettipankkitunnukset ja todennäköisesti maksukortin.

Kommandiittiyhtiön perustaja tarvitsee todennäköisesti seuraavat asiat mukaansa:

 • Yhtiösopimus, josta ilmenevät vastuunalaiset yhtiömiehet
 • Yhtiöjärjestys
 • Jos tilinkäyttöoikeus annetaan ulkopuoliselle, tarvitaan kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten hyväksyntä

Monella pankilla on myös yhteistyötä jonkin vakuutusyhtiön kanssa, minkä avulla voit saada joitain alennuksia. Näitä kannattaa myös hyödyntää ja usein voit varata suoraan ajan vakuutusmyyjälle pankin henkilökunnan avulla.

3. Perustamisilmoitus

kommandiittiyhtion-perustamisilmoitus

(klikkaa kuvaa tai tätä tekstiä ja lataa perustamisilmoituksen pohja)

>> Lue tarkemmat ohjeet perustamisilmoituksesta, liitteistä, toimituksesta ja rekisteröintimaksusta

Seuraavaksi perustamisilmoitus. Tämä on se virallisista virallisin osuus.

1. Täytä yrityksen nimi sekä kaksi muuta varanimeä. Jos ensimmäinen ehdotus ei mene läpi niin PRH tarkastaa seuraavan ja niin edespäin. Ensimmäinen listalla oleva ja läpimenevä nimi hyväksytään. Jos mikään nimistä ei kelpaa, pyytää PRH sinua ehdottamaan uutta.

2. Kotipaikka ja yhteystiedot ovat selkeää settiä. Ilmoita vaikka kotisi tai jonkin muu osoite minne haluat postia, jos teillä ei ole toimistoa.

3. Valitse sopiva tilikausi. Ensimmäinen voi olla 6 – 18 kk, mutta sen jälkeen tilikausi on useimmiten kalenterivuosi. Jos haluat saada irtopisteitä kirjanpitäjältäsi niin valitse joku muu ajankohta tilinkauden päättämiseen kuin vuodenvaihde, heillä riittää hommaa silloin muutenkin.

4. Rekisterit. Tästä enemmän asiaa:

Kaupparekisteri

Tähän tulee ilmoittautua tottakai.

Arvonlisäverovelvollisuus

Kommandiittiyhtiö on arvonlisäverovelvollinen, mikäli firman myy Suomessa tavaroita tai palveluita osana liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto on yli 8 500 euroa. Suosittelemme kuitenkin joka tapauksessa ilmoittautumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka et olisi varma liikevaihdon ylittämisestä.

Työnantajarekisteri

Verohallinnon työnantajarekisteriinon ilmoittauduttava, kun firma aloittaa säännöllisen palkanmaksun. Ilmoittautuminen on tehtävä, jos palveluksessa on kalenterivuoden aikana vakituisesti vähintään kaksi työntekijää. Ilmoittautuminen on tehtävä myös silloin, mikäli työssä on vuoden aikana vähintään kuusi palkansaajaa, vaikka näiden työsuhde ei kestäisi koko kalenterivuotta. Jos ajatuksena on palkata sakkia heti alusta alkaen niin tähän kannattaa ilmoittautua.

Ennakkovero

Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehen on arvioitava verotettava tulo-osuutensa määrä ja ilmoitettava se Verohallinnolle erillisellä ennakkoverojen hakemuslomakkeella. Jokaisen yhtiömiehen tulee erikseen ilmoittaa Verohallinnolle verotettavan tulo-osuuden määrä, koska ennakot määrätään yhtiömieskohtaisesti. Yhtiömiehen ennakoiden määrään vaikuttavat myös kaikki muutkin yhtiömiehen tulot ja vähennykset verovuoden aikana.

Näiden hakemusten perusteella Verohallinto laskee tilikauden ennakkoveron määrän ja lähettää yhtiömiehelle tai -miehille ennakkoveron maksulomakkeet.

Normaalisti raksin saa kaupparekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri.

5. Yhtiömuoto. Tämän artikkelin perusteella se on todennäköisesti kommandiittiyhtiö.

6. Toimiala. Katso tämä yhtiösopimuksesta.

7. Verohallinnolle ja kaupparekisteriin tietoja antava henkilö. Valitkaa yksi henkilö firmasta, jos mukana on useampia. Harvoin sieltä tulee mitään ihmeellistä, mutta on fiksua olla yksi kuka koordinoi kaiken.

8. Seuraavaksi täytä yhtiömiehen tai – miesten nimet.

9. Loput pitäisi olla melko yksinkertaisia asioita. Eri rekistereihin kannattaa ilmoittautua heti kun ajatuksena on aloittaa toiminta.

10. Liikevaihdon arviointi. Tämä voi olla arpapeliä, joten heitä joku summa. Sitä voi myöhemmin tarkentaa esimerkiksi verottajalle.

Nyt perustamisilmoituksen pitäisi olla kunnossa. Jos asiasta herää kysymyksiä niin jätä artikkelin loppuun kommentti.

4. Perustamisilmoituksen ja liitteiden toimitus viranomaiselle

Perustamisilmoituksen voi toimittaa PRH:n, ELY-keskukseen tai maistraattiin. Rekisteröintimaksun voi maksaa myös näissä paikoissa. Ennakoonkin sen voi maksaa suoraan PRH:lle (Patentti – ja rekisterihallinto). Siitä tarkemmat ohjeet täältä:

>> Lue tarkemmat ohjeet perustamisilmoituksesta, liitteistä, toimituksesta ja rekisteröintimaksusta

Ilmoituksen jättämisen yhteydessä kannattaa pyytää mukaan samantien y-tunnus, varsinkin jos on kiire päästä laskuttamaan tai harjoittamaan liiketoimintaa. Siinä menee normaalisti noin 10-15 minuuttia.

Muistilista yrityksen perustajalle

 1. Yhtiökumppaneiden valinta. Toimitko yksin vai kimpassa? Oletko 100 % yhtiökumppaneistasi?
 2. Mahdollisten viranomaislupien selvittäminen. Selvitystyö on järkevää tehdä etukäteen ennen kuin on yritys pystyssä. Jos lupia ei myöhemmin saakaan, jää niin sanotusti sormet suuhun.
 3. Yrityksen rahoitustarve sekä oman pääoman sijoittaminen. Kuinka paljon pääomaa tarvitaan? Kuinka paljon sinulla on sijoittaa? Mistä loput rahat tulevat?
 4. Nimen valminta. Käytä ytj.fi – palvelua apuna. Varmista myös onko nimeä vastaava domain vapaana.
 5. Yhtiösopimuksen laatiminen.
 6. Pankkitilin avaaminen. Laadi jonkinlainen pöytäkirja, varaa aika pankin yrityspuolelle ja perusta yksinkertainen tili. Tarvitset sitä perustamisasiakirjoihin.
 7. Hyvän kirjanpitäjän valitseminen, jos yritys on isompi niin myös tilintarkastajaa kannattaa harkita. Kirjanpitäjä voi auttaa sinua PALJON alussa.
 8. Perustamisilmoituksen täyttäminen.
 9. Rekisterihin ilmoittautuminen perustamisilmoituksen ohessa.
 10. Viranomaislupien haku, jos se ei aikaisemmin jo onnistunut. Niissä voi kestää ja tulla mutkia matkaan, aloita prosessi mahdollisimman aikaisin.
 11. Vakuutustarpeiden selvittäminen. Eläkevakuutus, työnantajan vakuutukset jne. Varaa aika vakuutusmyyjälle ja käy läpi mahdollisuuksiasi ja tarpeitasi.
 12. Työttömyyskassaan liittyminen (myös yrittäjillä on sellainen). Jos haluat extraturvaa niin työttömyyskassa on hyvä sijoitus.
 13. Mahdollisten liittymien avaaminen, kuten puhelin- ja internet-liittymät. Nämä kannattaa siirtää firmalle, jos sinulla on sellainen.

Hyödyllisiä linkkejä kommandiittiyhtiön perustajalle

>> Lataa yhtiösopimusmalli ja perustamisasiakirjat

Kommandiittiyhtiölaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389

PRH:n tietopaketti kommandiittiyhtiöstä: http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/avoinyhtiojaky/perustaminen.html

Wikipedian artikkeli aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kommandiittiyhti%C3%B6

Kysy aiheesta

Jäikö sinulle kysyttävää osuuskunnasta? Voit jättää kommenttina kysymyksen ja vastaamme siihen parhaamme mukaan. Arvostamme myös, jos voit jakaa kirjoituksen eteenpäin sosiaalisen median kautta. Kiitos!

7 Comments

 • markus

  Reply Reply 3.9.2014

  Moro. Mitä riskejä on mennä kommandiittiyhtiöön toiseksi vastuunalaiseksi yhtiömieheksi? Yritys on ollut pystyssä 5 vuotta..

  • Moro,

   Vastuunalainen yhtiömies tietysti vastaa asioista omalla omaisuudellaan, joten riskinä joutua maksumieheksi. Kannattaa siis tehdä erillinen sopimus teidän välillenne, jossa huolehditte kuinka päätöksiä tehdään (ettei toinen tee toisen tietämättä mitään tyhmää) ja miten riskit jaetaan. Merkitsisin myös sopimukseen kuinka mahdolliset riitatilanteet hoidetaan yhtiömiesten välillä.

   Henkilökohtaisesti myös tutustuisin hyvin tarkasti yhtiön taloudelliseen tilanteeseen eli kaikki kirjanpitomateriaali käsiin.

   Lisäksi kannattaa miettiä onko lähdössä mukaan vain sijoittana vai aktiivisena osakkaana, joka ottaa osaa yhtiön toimintaan. Kysyisin myös onko jotain merkittävää syytä, miksi yhtiötä ei kannata muuttaa osakeyhtiöksi.

 • Nina

  Reply Reply 9.2.2015

  Hei,

  minulla on pystyssä Ky, olen vastuunalainen yhtiömies ja on yksi äänetön yhtiömies.

  Olen miettinyt nyt liiketoiminnan lopettamista, kannattamattomuuden vuoksi ts. olen nyt maksumiehenä.

  Täytyykö liiketoiminann lopettamiseen ( ei yhtiön lopettamiseen, eli rahaa ei tule eikä mene) saada äänettömän lupa. Yhtiösopimusta ei ole.

  • Moi Nina!

   Ei äänettömällä yhtiömiehellä ole mahdollisuutta osallistua yhtiön hallintoon, joten lopeta vaan. Paitsi jos yhtiösopimuksessa on määrätty, että hänellä on mahdollisuus osallistua siihen, mutta sitä sopimusta teillä ei vissiin ole.

 • Mika

  Reply Reply 27.3.2015

  Moi,

  Aivan mahtava kirjoitus jälleen kerran! Näiltä sivuilta löytyy Suomen parhaimmat ja selkeimmät ohjeet yritystoimintaan.

  Tarvitseeko Ky yritystilin vai riittääkö henkilökohtainen käyttötili? Kyseessä olisi siis yritys, joka ei tarvitse laskutusmahdollisuutta muilta.

  Miten verotus toimii yksityisotoissa, jos esimerkiksi kaksi vastuunalaista yhtiömiestä nostaa ennen tilikauden varallisuutta kaikki voitot pois (suheissa 50-50) yksityisotoilla? Saavatko molemmat maksaa osuudestaan normaalisti ansiotuloverot ilman palkan sivukuluja? Entä jos toinen yhtiömies nostaa osuuden, joka ei vastaa kyseisen henkilön tulo-osuutta yhtiösopimuksessa?

  Kohdassa kommandiittiyhtiön verotus sanoit: ”Ansiotulon verotus on pääomatulon verotusta lievempää n. 20 000 euroon saakka.” Nopeasti laskettuna Helsingissä asuvan ansiotulon veroprosentti ylittäisi 30% vasta kun tulot ylittävät 54 000€ (jos palkan sivukuluja ei huomioida).

 • Jussi

  Reply Reply 2.11.2016

  Moikka,

  Osaatko sanoa vaikuttaako ansiopäivärahan saaminen, jos on äänettömänä yhtiömiehenä kommandiittiyhtiössä? Eli jos on normaalissa palkkatöissä toisen työnantajan palveluksessa, jossa tulee lomautukset, niin vaikuttaako tämä ansiopäivärahan saamiseen/määrän jos on äänettömänä yhtiömiehenä, eikä kuitenkaan saa palkkaa/tuloja kommandiittiyhtiöstä.

  Kiitos!

Leave A Response

* Denotes Required Field