Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on – ennen kaikkea aloittaville – yrityksille suositeltu suuntaa-antava dokumentti, jossa jäsennellysti kuvataan ja selvennetään suunniteltua toimintaa, sen suuruutta ja arvioitua kannattavuutta.

Olennaista liiketoimintasuunnitelmassa on realistisesti kartoittaa yrityksen toimintaan liittyviä kuluja, budjetoida niitä ja konkreettisesti suunnitella, kuinka ne tullaan suunnitellulla toiminnalla kattamaan.

Miksi tehdä?

Liiketoimintasuunnitelmaa kootessasi pääset hyvin tärkeiden toimintaasi liittyvien asioiden äärelle ja mikä tärkeintä, kyseenalaistamaan ja pohtimaan niitä, sekä löytämään ratkaisuja mahdollisiin aukkokohtiin.

Tehdessäsi yrityksellesi liiketoimintasuunnitelman jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista pystyt siis ennakoida sen haasteita ja löytää niihin ratkaisuja, eli ehkäistä monia kannattavuuteen liittyviä – yllättäviäkin – haasteita.

Liiketoimintasuunnitelma ei ole vain erittäin hyödyllinen sinulle, vaan lähes poikkeuksetta myös rahoittajat ja erilaiset yrittäjyyden asiantuntijat pitävät suunnitelmaa vaatimuksena palveluilleen.

Valmis liiketoimintasuunnitelma on siis ensisijaisesti suuri apu sinulle yrityksesi toiminnan laskelmoinnissa ja lisäksi välttämättömyys, mikäli tarvitset yrityksellesi rahoitusta tai asiantuntijan neuvoa.

Miten tehdä?

Laajana käsitteenä liiketoimintasuunnitelma saattaa kuulostaa monimutkaiselta ja vaikeasti hahmotettavalta, mutta paloihin purettuna sen kokoaminen on yksinkertaista ja helppoa.

Liiketoimintasuunnitelman sisällön voi purkaa kahdeksaan eri aiheeseen (jotka kerron sinulle alla) ja liiketoimintasuunnitelman runko itsessään myös auttaa jäsentelyssä.

Sisältö tiivistetysti

1. Mitä haluat myydä ja kenelle, miten?
2. Mitkä ovat tuotteesi tai palvelusi kilpailuvaltit nykyisillä markkinoilla, miten tuotteesi eroaa muista? Millainen hintataso sillä on ja mistä hinta rakentuu?
3. Mitkä luet yritykseksi – ja yrittäjänä sinun itsesi – vahvuuksiksi ja heikkouksiksi, eli harkitusti laadittu SWOT-analyysi niin itsestäsi kuin yrityksestäsikin.
4. Millaisia ovat tavoitteidesi asiakkaat? Miten aiot saavuttaa heidät ja saada heidät ostamaan tuotteesi?
5. Jos yritykselläsi on fyysinen toimipiste, jossa myynti tapahtuu: millainen markkinatilanne siellä on? Millainen on kysynnän ja tarjonnan suhde? Millaisia ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet?
6. Kuinka olet hoitanut käytännön asiat: toimitilat ja sijainnin, tarvittavan kaluston, markkinoinnin, (alku)rahoituksen, mahdollisten työntekijöiden palkkaamisen, vakuutukset, kirjanpidon ja niin poispäin.
7. Miten rahoitat toimintasi vaatimat investoinnit, kuinka suuria ne ovat? Miten aiot
varmistaa yrityksesi talouden sen ensimmäisinä kuukausina?
8. Miten aiot kattaa yrityksesi säännölliset kulut (kuten vuokrat, vakuutukset, markkinointikustannukset, mahdolliset palkat ja tuotantokustannukset)?

Lisää

Listasin sinulle vielä muutaman lähteen, joista löydät kaiken tarvitsemasi avun hyvän liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen.

Jos haluat nähdä, miltä valmis liiketoimintasuunnitelma käytännössä näyttää, lataa sellainen PDF-muodossa allaolevasta linkistä.

https://www.perustayritys.fi/liiketoimintasuunnitelma.php

Liiketoimintasuunnitelma runko

Jos haluat hyvin selkeän, jäsennellyn ja toimivan rungon, jolle rakentaa liiketoimintasuunnitelmasi, tee ilmaiset tunnukset allaolevaan palveluun.

https://www.liiketoimintasuunnitelma.com/

Liiketoimintasuunnitelma Finnvera

Liiketoimintasuunnitelmasta Finnveran sivuilla:

”Aloittavan yrittäjän kannattaa olla ensimmäisenä yhteydessä seudulliseen yrityspalveluun tai uusyrityskeskukseen. Uusyrityskeskukset antavat henkilökohtaista ja maksutonta neuvontaa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa ja neuvovat liiketoimintasuunnitelman ja rahoituslaskelmien tekemisessä.

Apua yrityksen perustamiseen liityvissä asioissa saat myös Yritys-Suomesta: puh. 02 95 020 500 (mpm/pvm).”

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field