Maatalousyrittäjän eläkevakuutus

Maatalousyrittäjille on oma eläkevakuutuksensa, mikä vastaa yrittäjien eläkevakuutusta (YEL). Tämä artikkeli käsittelee kuitenkin MyEL-vakuutusta.

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus

MyEL eli maatalousyrittäjien eläkevakuutus on viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja tietysti metsänomistajien sekä heidän perheidensä työeläkevakuutus. Jossain tapauksissa MyEL koskee myös taiteen ja tieteen apurahansaajia. Tämä on YEL:n tapaan lakisääteinen.

Itse järjestelmä on täysin vastaava kuin mikä tahansa työeläkejärjestelmä. Eläke karttuu samalla tavalla ja sitä maksetaan sinulle samalla tavalla. MYEL:n avulla on mahdollista nostaa myös kokonaiseläketurvaa, mikäli niin haluaa tehdä, vaikka olisi samalla yrittäjä-tai palkkatyössä. Silloin vakuutus on tosin vapaaehtoinen. Pakollinen se on vain, jos et kuulu muun työeläkevakuutuksen piiriin.

Työikäinen yrittäjä tai apurahansaaja saa samalla myös tapaturmaturva sekä sairauspäivärahan MyEL:n avulla. Työkyvyn menettäessä hänellä on mahdollisuus saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. MyEL tarjoaa myös maatalousyrittäjille oikeuden lomituspalveluihin.

MyEL mahdollistaa myös osa-aikaeläkkeen tai luopumistuen. Normaalisti eläkeikä alkaa vasta 63 vuoden iässä, mutta sille voi vapaavalintaisesti jäädä vasta 68 vuotiaana.

Vakuutus tarjoaa turvaa yrittäjien perheillekin. Mikäli yrittäjää kohtaa kuolema, on leskellä ja lapsilla oikeus perhe-eläkkeeseen. MyEL tarjoaa myös ryhmähenkivakuutuksen.

MyEL-työtulo

MyEL vakuutus perustuu työtuloon. Sen pohjalta lasketaan kaikki eläkkeet, päivärahat sekä korvaukset, joita haet. Käytännössä sillä tarkoitetaan sitä työpanosta, minkä suoritat työtehtävissäsi. Maatalous- ja metsänhoidon yrittäjillä tulojen määrittämiseen käytetään maatalous- ja metsämaan pinta-alaa. Kalastajilla ja poronhoitajilla tulon perusteina käytetään kalastustuloa ja porojen lukumäärää. Apurahansaajilla tulo määräytyy taas saadun apurahan määrän mukaan.

MyEL-vakuutusmaksu

Vakuutusmaksua maksetaan tietyn prosentin mukaan, mikä on riippuvainen yrittäjän iästä sekä MyEL-työtulon määrästä.

MyEL-vakuutusmaksu, jos työtulo on alle 25 587,53 euroa (vuonna 2013):

  • alle 53-vuotias: 12,15 % työtulosta
  • yli 53-vuotias (iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta lähtien) 12,879 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti, kun työtulon määrä on 25 587,53 – 40 209,04 euroa (vuonna 2013).

MyEL-vakuutusmaksu 40 209,04 euron ylittävästä työtulon osasta (vuonna 2013):

  • alle 53-vuotias: 22,50 % työtulosta
  • yli 53-vuotias (iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta lähtien)
etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field