Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Kaikki yrityksen, lukuunottamatta toiminimeä, on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Kaupparekisterin lisäksi on myös pakollista rekisteröidä yritys Verohallinnon asiakkaaksi. Nämä toimenpiteet tapahtuvat yhdellä kertaa perustamisilmoituksella. Tämä kirjoitus käsitteleen osakeyhtiön perustamisilmoitusta.

Rekisteröityminen kaupparekisteriin

Perustamisilmoitus on tehtävä ennen kuin toiminta aloitetaan.

Mikäli toimintasi vaatii jonkin viranomaisten myöntämän luvan, pitää siitä tehty jäljennös liittää ilmoitukseen mukaan. Perustamisilmoituksen voi kuitenkin jättää, vaikka lupaa ei olisi vielä myönnetty. Kaupparekisteriin täytyy kuitenkin toimittaa jäljennös luvasta siinä vaiheessa kun päätös tulee. Mikäli se tapahtuu rekisteröinnin jälkeen, menee uudesta ilmoituksesta erillinen käsittelymaksu. Kannattaa siis aloittaa lupaprosessi heti kun tiedät tarkasti toimintasi.

Rekisteröityminen Verohallinnon asiakkaaksi

Jokaisen yrityksen on tehtävä perustamisilmoitus Verohallintoon. Ilmoituksessa kerrotaan yrityksen perustiedot, ennakkoveron määräämistä varten arvio ensimmäisen tilikauden liikevaihdosta sekä arvio verotettavasta tulosta. Yritys voi myös rekisteröityä seuraaviin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin:

 • Arvolisäverovelvollisten rekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautu, jos yrityksesi liikevaihto Suomessa tilikauden aikana on yli 8500 euroa.
 • Ennakkoperintärekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautua, jos yrityksesi harjoittaa elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa eikä kyse ole palkasta.
 • Työnantajarekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautua, mikäli yrityksesi maksaa säännöllisesti palkkoja. Jos palkanmaksu on epäsäännöllistä, ei ilmoittautuminen ole pakollista.

Perustamisilmoitus

Perustamisilmoituksen tekemiseksi tarvitset vain Y1 – lomakkeen sekä liite 1 – lomakkeen.

Voit ladata tarvittavat lomakkeet ja ohjeet suoraan alla olevista linkeistä:

Lomakkeita voi myös noutaa valmiiksi tulostettuina kaupparekisterin asiakaspalvelusta, useimmista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, maistraateista ja verotoimistoista.

Voit tulostaa lomakkeen tyhjänä ja täyttää sen käsin tai avata lomakkeen Microsoft Word, OpenOffice tai vastaavalla ohjelmalla ja täyttää välittömästi. Voit sitten tulostaa valmiiksi täytetyn lomakkeen suoraan.

Perustamisilmoituksen liitteet

Perustamisilmoituksen mukaan tulee liittää seuraavat asiat:

 • Lomake Y1 ja liite 1 allekirjoitettuna hallituksen jäsenen tai valtuuttaman henkilön toimesta.
 • Jäljennökset mahdollisista viranomaisten myöntämistä luvista toimintasi hyväksymiseksi.
 • Kuitti perustamisilmoituksen käsittelymaksun suorittamisesta. Lue ohjeet kirjoituksen viimeisestä kappaleesta.
 • Mikäli perustamisilmoituksen allekirjoittaa perustajan sijaan valtuutettu, tulee mukaan liittää avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
 • Tarvitset myös liitteeksi osakeyhtiön perustamissopimuksen alkuperäisenä sekä jäljennöksen yhtiöjärjestyksestä.

Lisäksi tarvittaessa seuraavat liitteet

Mikäli yhtiössäsi ei lain ja yhtiöjärjestyksen perusteella ole valittu tilintarkastajaa, liitä osakkeiden maksamisesta muu selvitys, esimerkiksi:

 • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus,
 • KHT- tai HTM-tilintarkastajan antama todistus omaisuuden siirtymisestä,
 • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus. Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai em. tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Jos osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä:

 • KHT- tai HTM-tilintarkastajan taikka KHT- tai HTM-yhteisön antama lausunto apporttiomaisuudesta,
 • apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä ja lisäksi
 • kauppakirja kiinteistön kaupasta, jos apporttina kiinteistö.

Jos hallituksen vakuutusta tai tilintarkastajien todistusta ei anneta lomakkeen ao. kohdissa, liitä ilmoitukseen:

 • Hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu.

Jos hallituksen kokouksessa on valittu hallituksen puheenjohtaja, prokuristi, edustamiseen oikeutettu tai päätetty ottaa esim. aputoiminimi, liitä oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Huom! Muista ilmoittaa nämä asiat myös lomakkeella. Hallituksen puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa. 

Jos ilmoitetaan rekisteriin henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai ulkomaalainen yhtiö merkitsee osakkeita, liitä:

 • selvityksenä kyseisestä henkilöstä esim. oikeaksi todistettu jäljennös passista.
 • osakkeita merkinneen ulkomaalaisen yhtiön rekisteriote.

Perustamisilmoituksen toimitus

Täytetyn lomakkeen voi jättää Patentti- ja rekisterihallitukseen, verotoimistoon, ELY-keskukseen tai maistraattiin. Lomakkeet voi myös lähettää postitse osoitteeseen: PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Kun yrityksen perustamisilmoitus kirjataan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, saa yrityksesi y-tunnuksen eli yritys -ja yhteisötunnuksen. Tunnuksen saa useimmiten samantien, jos rekisteröinnin käy suorittamassa henkilökohtaisesti jossain yllämainituista virastoista. Muussa tapauksessa se on nähtävillä muutaman päivän sisällä YTJ.fi – verkkosivuilla.

Perustamisilmoituksen maksaminen

Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu täytyy maksaa etukäteen. Siitä saatu kuitti liitetään perustamisilmoitukseen mukaan. Maksun voi suorittaa verkkopankkien kautta alla olevien ohjeiden mukaisesti. Maksun voi tehdä myös maistraateissa ja joissakin ELY-keskuksissa ilmoitusta jätettäessä. Silloin kannattaa selvittää maksutapa ennakkoon, sillä se vaihtelee käteisestä maksukortteihin.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 380 euroa. Se maksetaan etukäteen alla olevilla tiedoilla.

Perutamisilmoitukseen on liitetystä kuitista tai tiliotteesta täytyy löytyä seuraavat tiedot:

 • Maksun maksaja
 • Maksun saaja (PRH)
 • Tilinumero, jolle maksu maksettu (PRH:n pankkitili, tilinumerot kappaleen lopussa)
 • Arkistointitunnus
 • Maksettu summa euroina
 • Lisäksi viesti-kentässä on oltava jokin seuraavista: y-tunnus, yrityksen nimi tai ilmoituksen diaarinumero

Kuinka maksat perustamisilmoituksen

Perustamisilmoitus maksetaan jollekin seuraavista pankkitileistä:

Pohjola Pankki Oyj FI3550000120378343OKOYFIHH

Nordea Pankki Oyj FI0716603000111958NDEAFIHH

Danske Bank Oyj FI7280001300049922DABAFIHH

Maksun tietoihin tulee laittaa seuraavat asiat:

Saaja: Patentti- ja rekisterihallitus

Viesti: Ilmoituksen tyyppi (joko perustamisilmoitus tai muutosilmoitus)
– Yrityksen nimi ja y-tunnus (mikäli yrityksellä on y-tunnus)

Eräpäivä: Heti (maksu tulee olla maksettu, kun ilmoitus käsitellään)

Viitenro: ei viitettä

Laskun summa: 380 euroa

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field