Osuuskunnan perustaminen

Osuuskunta on yksi suomalaisista yritysmuodoista. Sitä käytetään huomattavasti vähemmän kuin muita, vaikka osuuskuntiin Suomessa kuuluu miljoonia ihmisiä. Itse osuuskuntia on vain muutamia tuhansia. Tämä kirjoitus on katsaus osuuskunnan perustamiseen. Jos olet kiinnostunut toiminimestä tai osakeyhtöyhtiöstä niin klikkaa edellisiä linkkejä.

Vähäisestä määrästä huolimatta osuuskunta on monissa tilanteissa varsin järkevä vaihtoehto. Tämän kirjoituksen tarkoitus on antaa sinulle vinkkejä siitä milloin osuuskunta kannattaa perustaa sekä miten se käytännössä tapahtuu. Jos haluat virallista selvitystä asiasta niin suuntaa kirjoituksen loppuun, missä on linkit virallisiin lähteisiin. Tämä teksti on yrittäjien kirjoittama, joilla on kokemusta osuuskunnan perustamisesta, pyörittämisestä sekä myös lopettamisesta.

osuuskunta

Mitä artikkeli sisältää

Tämä kirjoitus sisältää seuraavat asiat:

 • Mikä on osuuskunta
 • Miksi ihmeessä perustaisit osuuskunnan (etkä esimerkiksi osakeyhtiötä)
 • Mitä osuuskunnan perustamiseen oikein vaaditaan
 • Kuinka osuuskunnan perustaminen tapahtuu käytännössä
 • Tietoa mitä osuuskunnan perustamisasiakirjoihin sisältyy
 • Kuinka osuuskunnan perustamisilmoitus tehdään
 • Vaihtoehto osuuskunnan perustamiselle

Kirjoitus on varsin pitkä, joten varaa aikaa lukemiseen tai lue parhaat palat päältä pois! Jos sinulle herää kysymyksiä niin jätä kommentti. Kiitämme, jos jaksat jakaa kirjoituksen eteenpäin Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä tai G+. Kiitos!

Mikä on osuuskunta

Osuuskunta (lyhenne osk, aiemmin ok.) on henkilöiden vapaaehtoisesti muodostama hanke, jonka tarkoituksena on tyydyttää jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisiatarpeita ja tavoitteita yhteisesti omistetun ja demokraattisesti hallinnoidun yrityksen avulla. Suurimpia osuustoiminnan harjoittajia Suomessa ovat osuuspankit ja osuuskaupat. – Wikipedia

Suomeksi tämä siis tarkoittaa, että osuuskunta on yritysmuoto, joka harjoittaa liiketoimintaa. Osuuskunnan omistaa sen jäsenet, joiden määrän voi itse valita, samoin jäsenien maksettavaksi tulevan osuuspääoman.

Osuuskunnassa valtaa pitää osuuskunnan kokous. Suurissa osuuskunnissa tämä voidaan korvata jäsenien edustajistolla. Muuten toiminta vastaa osakeyhtiötä.

Osuuskunnan tuottamaa ylijäämää (jos kauppaa syntyy) voidaan myös jakaa takaisin jäsenille. Tapa jakaa sitä määritellään säännöissä. Se voidaan valita kolmen eri tavan välillä: osuuspääoman korko tai muun hyvitys; sen mukaan, miten jäsenet ovat käyttäneet osuuskunnan palveluita (esim. ylijäämän palautus); tai jokin muu säännöissä määrätty tapa (esimerkiksi lahjoitus hyväntekeväisyyteen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen).

Miksi perustaa osuuskunta

Jos verrataan osuuskuntaa osakeyhtiöön, toiminimeen tai muihin yhtiömuotoihin niin mitkä ovat sen edut?

Osuuskunta perustetaan normaalisti samasta syystä kuin muutkin yritykset. Tosin voit lukea kirjoittajien oman esimerkin osuuskuntatoiminnasta hieman alempaa. Siinä syy ei ollut sama kuin useissa yrityksissä.

Kuitenkin osuuskunta mahdollistaa samat yrityksen edut kuin muutkin yhtiömuodot. Tarvitaan idea tai halu lähteä perustamaan yritys ja yhtiö on silloin vain alusta toiminnalle. Useimmat viralliset lähteet yrityksen perustamisesta sanovat, että idea tarvitaan ensin ennen kuin yrityksen voi perustaa. Yrittäjä sanoo toista. Yritys voi olla vain alusta, jonka kautta voi kokeilla erilaisia asioita ja katsoa mikä tarttuu. Myös tämä toimii ja siitä on todisteena lukuisia suuria yrityksiä, esimerkiksi Ford. Ideasta ei siis kannata aina huolehtia, vaikka se tietysti voi helpottaa toiminnan aloittamista, varsinkin jos haluat hakea tukia yrityksellesi.

Viralliset ohjeet sanoisivat tässä vaiheessa, että osuuskunnan tuottamille palveluille tai tavaroille tulisi löytää kysyntä. Tottahan tämä on, kysyntää pitää olla. Tosin asian voi kääntää myös niin, että mennään kysymään mille sitä kysyntää olisi. Tämä on varsinkin monen pienyrittäjän elinehto. Ei voi jäädä lukkoon johonkin tiettyyn asiaan, mikä päätettiin kauan sitten, jos se ei mene kaupaksi. Silloin lähdetään soittamaan asiakkaita läpi ja kyselemään mitä muuta heille voisi kaupata.

Osuuskunnan hyvä puoli verrattuna osakeyhtiöön on se, että minipääomavaatimusta ei ole. Osakeyhtiö tarvitsee vähintään 2500 euroa osakepääomaa perustamiseen. Osuuskunta selviää huomattavasti pienemmällä summalla. Todennäköisesti järkevintä olisi jäsenien laittaa sen verran rahaa likoon, että rekisteröintimaksu saadaan maksettua ja käteen jäisi muutama euro pakollisiin palveluihin. Maksu on vain 380 euroa tällä hetkellä.

Teknisesti osuuskunnan perustaminen on melko samanlaista kuin osakeyhtiönkin. Suurin ero on osuuskunnan säännöt, joiden hyötyä tai haittaa ei voida määritellä.

Osuuskunnassa yritystoiminnan riski on pienempi kuin henkilöyhtiöissä, sillä vastuu yritystoiminnasta rajoittuu sijoitettuun pääomaan eikä jäsen voi pahimmassakaan tapauksessa menettää kuin sijoittamansa osuusmaksun.

Yrittäjänä rahan nostaminen osuuskunnasta on samanlaista kuin osakeyhtiössä. Itselleen pitää maksaa palkkaa. Palkasta menee sivukuluja, jotka pitää huomioida. Lisäksi normaalisti yritystoiminnan kiinteät kulut. Potentiaalinen voitto voidaan maksaa osuuspääoman korkona ulos.

Muiden työllistäminen osuuskunnan kautta onnistuu aivan samalla tavalla kuin osakeyhtiössäkin.

Osuuskunta mahdollistaa myös osa-aikaisen yrittäjyyden. Sen takia se on erinomainen tapa, jos haluaa vain kokeilla yrittämistä. Mikäli osuuskunnalla on vähintään seitsemän jäsentä, ei heitä pidetä virallisesti yrittäjinä. Tämä mahdollistaa palkansaajilla osuuskuntaan kuulumisen ja esimerkiksi työttömyysturvan yhtäaikaisuuden.

Millaisia osuuskuntia on

 • kulutusosuuskunnat (osuuskaupat)
 • tuottajaosuuskunnat
 • omistajaosuuskunnat
 • työ-, palvelu- ja asiantuntijaosuuskunnat
 • energiaosuuskunnat
 • hankintaosuuskunnat
 • kehittämisosuuskunnat
 • kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat
 • markkinointiosuuskunnat
 • matkailuosuuskunnat
 • sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan osuuskunnat
 • osuuspankit

Kirjoittajien esimerkki osuuskunnasta ja sen toiminnasta

Kirjoittajat olivat mukana osuuskunnan toiminnassa, jonka tarkoitus oli antaa useille ihmisille alusta toimia yrittäjinä. Se oli itse osuuskunnan tarkoitus ja osuuskunta perustettiin se ajatus mielessä. Tämä tietysti vaikutti esimerkiksi toimialaan, joka pitää ilmoittaa rekisteröitäessä yritystä.

Taustalla oli ajatus myös, että jokainen jäsen olisi tasavertainen ja saisi yhtä paljon päätösvaltaa. Tämä onnistui juuri osuuskunnan avulla helposti. Halusimme myös pitää pääoman tarpeen mahdollisimman pienenä, koska jokainen vasta harjoitteli yrittämistä.  Koska jäseniä oli yli 7 niin ketään ei katsottu viralliseksi yrittäjäksi.

Itse toiminta rahoitettiin laskuttamalla erilaisista projekteista ja muusta tehdystä työstä. Jokainen jäsen sai maksaa osuuskunnan kautta itselleen palkkaa. Osa myös laskutti myöhemmin toiminimen sekä osakeyhtiöiden kautta, joitakin osuuskunnan kautta tehtyjä töitä.

Osuuskunnan kautta tehtävät työt olivat hyvin erilaisia, koska jokaisella jäsenellä oli omat intressit. Osuuskunta käytti myös tiettyjen projektien kanssa ulkopuolista työvoimaa, joita palkattiin normaalien työnantajakäytäntöjen mukaisesti erilaisilla sopimuksilla.

Itse osuuskunnalla ei ollut kovin yhtenäistä kuvaa ulkopuolelle, vaan esille tulivat enemmän erilaiset projektit. Tavoite olikin työllistää jäseniä niiden kautta ja rakentaa eri projektien brändejä.

Osuuskunta toimi turvallisena alustana kokeilla erilaisia projekteja ja hankkeita. Toimintaa kehitettiin yhdessä ja isompia juttuja käsiteltiin yhdessä, koska vastuu oli kuitenkin yhteinen (vaikka hallitus olikin virallisesti vastuussa). Yhteiset päätökset takasivat luottamuksen osuuskunnan sisällä.

Taloudellisesti kustannukset jaettiin tasan, mutta toki jokainen projekti käytti omaa budjettia vastasi sen kuluista itse. Osuuskunnan yleinen pyörittäminen hoidettiin laskemalla tietty budjetti yleisille asioille, mikä tarkoitti, että jokainen jäsen oli vastuussa hankkia sen verran laskutusta osuuskunnan kassaan. Vasta tämän ylittävät osuudet pystyi nostamaan palkkana.

Pääosa projekteista pyöri yhden kassan sekä yhden kassahoitajan kautta. Joillakin suuremmilla projekteilla oli omat tilit sekä taloudesta vastaavat henkilöt. Tämä järjestely tietysti saattaa nostaa yleisiä kuluja jonkin verran, mutta tuo samalla jokaiselle yksittäiselle ihmiselle varmuutta ja tukea toimintaan. Järjestely siis maksoi itsensä takaisin.

Osuuskunta ajettiin lopulta alas tarpeettomana. Sitä varten kannattaakin hankkia asiantuntevaa apua ja hoitaa prosessi huolella.

Milloin osuuskunta kannattaa perustaa

1. Jos haluatte perustaa kevyen yrityksen ja kokeilla yrittämistä. Osuuskunnan perustamiskulut ovat pienet.

2. Yritykseen on lähtemässä mukaan useita tekijöitä ja haluatte tasapuoliset oikeudet jokaiselle.

3. Haluatte lisäansioita palkkatyön oheen. Osuuskunnan jäsenet eivät ole virallisia yrittäjiä, jos jäseniä on yli 7.

4. Teillä on monenlaista osaamista, mutta ei vaadittavia resursseja toimia yksin.

5. Huolehdit työttömyysturvasta. Osuuskunnan jäsenillä säilyy oikeus palkansaajan työttömyysturvaan.

Osuuskunnan plussat ja miinukset

Plussat

 • Perustaminen halpaa, tarvitsette vain rekisteröintimaksun verran pääomaa
 • Yhtiömuotona kevyt
 • Tasapuolinen kaikille mukanaolijoille
 • Helppo lähtöalusta yrittäjyyteen
 • Voit toimia yrittäjämaisesti ilman, että olet kuitenkaan virallisesti yrittäjä.

Miinukset

 • Tietyn tyyppisissä osuuskunnissa jäsenten vaihtuvuus häiritsee ja vaatii aikaa
 • Uskottavuus suhteessa esimerkiksi osakeyhtiöön
 • Usein mukana useampi jäsen, joten päätöksien tekeminen on vaikeampaa

Mitä osuuskunnan perustamiseen vaaditaan

 • 380 euron rekisteröintimaksu Kaupparekisteriin
 • Perustamissopimus alkuperäisenä
 • Osuuskunnan säännöt
 • Pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan valinnasta (puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa),
 • Hallintoneuvoston pöytäkirja, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Kuinka osuuskunta perustetaan

Käydään osuuskunnan perustaminen vaiheittain läpi. Kuten jo aikaisemmin sanoimme niin suurin osa aloittaisi nyt höpötyksen liikeideasta ja suunnasta yms. Meitä ei se juurikaan kiinnosta. Tämän kappaleen tarkoitus on kertoa kuinka saat viralliset asiat hoidettua pois alta ja pääset tekemään liiketoimintaa, oli sitten mitä tahansa.

1. Osuuskunnan nimi

Otetaan ensimmäisenä nimi, koska se tulee joka tapauksessa vastaan ennemmin tai myöhemmin. Jokin nimi pitää päättää. Sillä ei ole juurikaan väliä, mutta se ei voi olla sama kuin jo olemassa olevan yrityksen tai tuotemerkin nimi. Lisäksi jos aiot käyttää nimeä markkinointiin niin kannattaa tarkistaa onko nimeä vastaava domain (verkkosivujen osoite) olemassa vapaana.

Muiden yrityksien nimiä voi tarkistaa täältä: ytj.fi

Suomalaiset domainit (.fi) voi tarkistaa täältä: https://domain.fi/info/index.html

Sanoin aikaisemmin, että nimellä ei ole niin väliä. Tämä on totta. Nimeä voi aina vaihtaa ja voit myös käyttää markkinointiin jotain toista nimeä. Osuuskunnan nimi voi olla jotain muuta siis. Muista kuitenkin, että esim. sisään tuleviin laskuihin olisi hyvä merkitä oikea nimi.

Älä jää pohtimaan nimeä liiaksi. Sopivia ideoita kannattaa valita kolme, koska rekisteröitäessä voit antaa kolme ehdotusta. Ne laitetaan ”paremmuusjärjestykseen” ja PRH valitsee niistä ensimmäisen, joka täyttää heidän kriteerinsä uuden yrityksen nimelle eli siis lähinnä se, että sitä ei voi sekoittaa muihin.

2. Osuuskunnan perustamiskirja

osuuskunnan-perustamiskirja

 

Osuuskunta perustetaan virallisesti perustamiskirjalla. Klikkaa kuvaa ja voit ladata paketin, missä on valmis pohja perustamiskirjalle. Siihen voi toki raapustaa muitakin asioita, mutta tässä on minimipaketti siitä, mitä on pakko olla. Se riittää kyllä. Käydään vaiheittain läpi, mitä siihen oikein tulee.

1. Tahdonilmaus osuuskunnan perustamisesta eli ”Me allekirjoittaneet perustammme xxxx-nimisen osuuskunnan”. Tätä varten tarvitsette nimen.

2. Kohta kaksi mainitsee osuuskunnan säännöt. Saat niistä enemmän tietoa seuraavassa osassa. Mainitaan kuitenkin, että ne tulevat perustamiskirjan liitteeksi ja ovat yleensä 1-2 sivua. Saat myös niihin valmiin pohjan, joten ei hätää.

3. Osuuskunnan perustajien täydelliset nimet ja osoitteet, luonnollisten henkilöiden asuinpaikat ja suomalaiset henkilötunnukset tai sen puuttuessa syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaikka, Suomessa Y-tunnus.

4. Osuuskunnan perustajille annettavat osuudet. Tällä tarkoitetaan  osuuksien lukumäärää, joka perustajan on osuuskunnan sääntöjen mukaan velvollisuus ottaa. Jos jokaiselle perustajalle annettavien osuuksien määrä on sama, esimerkiksi yksi, perustamiskirjan maininta voi olla seuraava: Kullekin perustajalle annettavien osuuksien lukumäärä: yksi osuus.

5. Osuuskunnan perustamisesta osuuskunnan maksettavaksi tulevat kulut tai niiden arvioi-tu enimmäismäärä on ilmoitettava. Tässä tarkoitetaan osuuskunnan rekisteröinnistä, perustamisasiakirjojen laatimisesta tai siihen rinnastettavasta työstä aiheutuneita kuluja.

6. Perustajien on valittava osuuskunnalle ensimmäinen hallitus ja ilmoitettava jäsenten ja mahdollisten varajäsenten nimet. Luettelo hallituksen jäsenistä voi olla myös perustamis- kirjan liitteenä. Hallituksen jäseniltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtä- vään. Suostumus voi olla perustamisilmoituslomakkeessa, perustamiskirjassa, sen liitteessä tai erillisessä asiakirjassa.

7. Mikäli osuuskunnan on valittava tilintarkastaja , on tilintarkastajan ja hänen varamiehensä nimet ilmoitettava perustamiskirjassa tai sen liitteessä ja heiltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus, joka voi olla perustamisilmoituslomakkeessa, perustamiskirjassa, sen liitteessä tai erillisessä asiakirjassa. Osuuskunnassa voi olla useampiakin tilintarkastajia, jos säännöissä niin määrätään. Tilintarkastajan voi valita myöhemminkin. Mikäli osuuskunnan liikevaihto ei nouse kovin suureksi niin tilintarkastajaa ei kannata valita. Siitä koituu muuten turhia kuluja. Hyvällä kirjanpitäjällä pärjää oikein!

3. Osuuskunnan säännöt

osuuskunnan-säännöt

Säännöt sisältävät yksinkertaisuudessaan seuraavaa:

 • 1§ toiminimi on Osuuskunnan
 • 2§ kotipaikka on
 • 3§ Osuuskunnan toimiala on
 • 4§ Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuusmaksu (osuuden nimellisarvo) on euroa, joka jäsenen on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.
 • 5§ Osuuskunnan tilikausi on – .
 • 6§ Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään seitsemän jäsentä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on lisäksi oltava vähintään yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.
 • 7§ Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi myös antaa prokuran tai toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle.
 • 8§ Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten, tai jos se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 • 9§ Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
 • 10§ Muilta osin sovelletaan osuuskuntalakia.

>> Lataa malli osuuskunnan säännöille

Osuuskunnan säännöt ovat päätettävissä osuuskunnan perustajien kesken. Tämä on yksinkertaisin malli sääntöihin. Sääntöjä voi toki lisätä ja muokata, mikäli näin haluaa. Esimerkkiä voi katsoa osuuskuntalaista. Mikäli ette omaa tarkkaa tietoa, mitä haluaisitte muuttaa niin on helpointa mennä näiden sääntöjen puitteissa. Niitä voi muokata myös jälkeenpäin, jos siihen on tarvetta. Muutos tietysti maksaa jonkin verran, kun se ilmoitetaan Kaupparekisteriin.

4. Hallituksen kokous

hallituksen-kokous

 

Osuuskunnan täytyy pitää ensimmäinen hallituksen kokous ja liittää siitä pöytäkirja perustamisilmoituksen liitteeksi. Normaalisti ensimmäisessä kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja. Pöytäkirjaan voi liittää myös muita asioita, joita säännöt mahdollistavat, kuten nimenkirjoitusoikeuden jakamista useammille henkilöille, kuin vain toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtalle. Tässä vaiheessa voi huomioida esimerkiksi osuuskunnan pankkitilin avaamisen ja määritellä tietylle henkilölle tai henkilöille oikeus avata ja käyttää sitä. Usein myös maksukorttien saaminen vaatii pöytäkirjan, joten siitäkin kannattaa laittaa suoraan merkintä.

5. Perustamisilmoitus

osuuskunnan-perustaminen

Lataa perustamisilmoitus klikkaamalla kuvaa.

Viimeiseksi jää perustamisilmoitus. Tämä on siis lopulta se nippu papereita, mikä toimitetaan Kaupparekisteriin. Osuuskunta on virallinen vasta, kun se rekisteröidään Kaupparekisteriin lopullisesti.

Itse perustamisilmoitus on varsin simppeli. Se käyttää nimeä Y1. Katsotaan tärkeimmät kohdat siitä läpi.

1. Täytät osuuskunnan nimiehdotukset ja käyttämän kielen (suomi/ruotsi)

2. Jos osuuskunta tarvitsee virallisia aputoiminimiä niin ne valitaan tässä. Usein pelkillä markkinointinimillä selviää.

3. Osuuskunnan yhteystiedot

4. Eri rekistereihin ilmoittautuminen. Suosittelen ilmoittautumaan Kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin (jos tarkoitus on maksaa palkkaa kenellekään) ja ennakkoperintärekisteriin.

5. Valitse yritysmuoto eli osuuskunta.

6. Valitse tilikausi. Ensimmäisen tilikausi saa olla pidennetty 6 kuukaudella. Normaali tilikausi voi olla esimerkiksi kalenterivuosi. Tällä ei ole juurikaan väliä. Saat paljon kiitosta kirjanpitäjältäsi, jos valitset jonkin muun kuin kalenterivuoden, koska se on yleisin valinta ja tarkoittaa heille suurta työsumaa aina vuoden vaihteessa.

7. Verohallinnolle ja Kaupparekisterille tietoja antava henkilö ja/tai yritys. Suosittelen valitsemaan yhden henkilön kuka koordinoi koko projektia, esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja.

8. Allekirjoitukset

9. Verohallintoon ilmoitettava toimiala: voitte valita tarkan toimialan tai käyttää jotain yleistä tekijää, kuten ”kaikki sallittu toiminta”, mikä mahdollistaa käytännössä minkä tahansa liiketoiminnan harjoittamisen.

10. Arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa hakeutua heti.

11. Tarvitsette yritykselle tilinumeron. Tämän takia hallituksen pöytäkirjaan kannattaa laittaa maininta tilin perustamisesta. Pöytäkirjaa vastaan voitte käydä pankissa avaamassa yritystilin ja antaa hallintaoikeuden jollekin jäsenelle. Muista huolehtia, että pankki ottaa pöytäkirjasta vain kopion.

Seuraavaksi katsotaan osuuskunnan perustamiseen liittyvää liitettä. Liite tulee mukana, jos lataat sivuiltamme valmiin perustamisilmoituspaketin. Se on hyvin yksinkertainen. Käytännössä täytät siihen jo päätettyjä asioita, kuten osuuskunnan nimen, toimialan, perustamispäivän, tiedot osuusmaksusta, hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan tiedot jne.

Perustamisilmoituksen voi palauttaa esimerkiksi maistraatteihin tai suoraan Kaupparekisteriin. Rekisteröintimaksusta (380€) pitää olla kuitti mukana tai varautua maksamaan se paikanpäällä. Useimmat paikat ottavat vastaan nykyisin maksukortin, mutta asia kannattaa varmistaa etukäteen.

Muista pyytää y-tunnus samantien, kun käyt jättämässä ilmoituksen. Y-tunnuksen avulla voit alkaa laskuttamaan välittömästi.

>> Tutustu tarkemmin osuuskunnan perustamisilmoitukseen

Osuuskunnan perustamisasiakirjat

Perustamisopas

y1opas

>> Lataa ohjeet perustamisasiakirjojen täyttämiseksi

Perustamisilmoitus

osuuskunnan-perustaminen

>> Lataa perustamisilmoitus

Henkilötietolomake

henkilotietolomake

 >> Lataa henkilötietolomake

>> Tutustu tarkemmin osuuskunnan perustamisasiakirjoihin

Muistilista osuuskunnan perustamiseen

 1. Yhtiökumppaneiden valinta. Toimitko yksin vai kimpassa? Oletko 100 % yhtiökumppaneistasi?
 2. Mahdollisten viranomaislupien selvittäminen. Selvitystyö on järkevää tehdä etukäteen ennen kuin on yritys pystyssä. Jos lupia ei myöhemmin saakaan, jää niin sanotusti sormet suuhun.
 3. Yrityksen rahoitustarve sekä oman pääoman sijoittaminen. Kuinka paljon pääomaa tarvitaan? Kuinka paljon sinulla on sijoittaa? Mistä loput rahat tulevat?
 4. Nimen valminta. Käytä ytj.fi – palvelua apuna. Varmista myös onko nimeä vastaava domain vapaana.
 5. Yhtiösopimuksen laatiminen.
 6. Pankkitilin avaaminen. Laadi jonkinlainen pöytäkirja, varaa aika pankin yrityspuolelle ja perusta yksinkertainen tili. Tarvitset sitä perustamisasiakirjoihin.
 7. Hyvän kirjanpitäjän valitseminen, jos yritys on isompi niin myös tilintarkastajaa kannattaa harkita. Kirjanpitäjä voi auttaa sinua PALJON alussa.
 8. Perustamisilmoituksen täyttäminen.
 9. Rekisterihin ilmoittautuminen perustamisilmoituksen ohessa.
 10. Viranomaislupien haku, jos se ei aikaisemmin jo onnistunut. Niissä voi kestää ja tulla mutkia matkaan, aloita prosessi mahdollisimman aikaisin.
 11. Vakuutustarpeiden selvittäminen. Eläkevakuutus, työnantajan vakuutukset jne. Varaa aika vakuutusmyyjälle ja käy läpi mahdollisuuksiasi ja tarpeitasi.
 12. Työttömyyskassaan liittyminen (myös yrittäjillä on sellainen). Jos haluat extraturvaa niin työttömyyskassa on hyvä sijoitus.
 13. Mahdollisten liittymien avaaminen, kuten puhelin- ja internet-liittymät. Nämä kannattaa siirtää firmalle, jos sinulla on sellainen.

Lomakkeet

Lisää tietoa aiheesta

Osuuskuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130421

Pellervon perustajan opas: http://pellervo.fi/storage/tietopankki/osuuskunnan_perustajan_opas2010w.pdf

Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/Osuuskunta

YTJ lomakkeet: http://www.ytj.fi/palvelut/y-lomakkeet/perustamisilmoituslomakkeet

Kysy aiheesta

Jäikö sinulle kysyttävää osuuskunnasta? Voit jättää kommenttina kysymyksen ja vastaamme siihen parhaamme mukaan. Arvostamme myös, jos voit jakaa kirjoituksen eteenpäin sosiaalisen median kautta. Kiitos!

etasku-kuitit-600x150

7 Comments

 • lukija

  Reply Reply 18.1.2016

  Voitteko korjata kielioppivirheet teksitistänne, nyt se on todella vaikealukuista. Mikäli tarvitsette oikolukijan palveluja, ottakaa yhteyttä.

  • Timo & Joona

   Reply Reply 18.1.2016

   teksitistänne? SHUT UP AND TAKE MY MONEY

   • Timo & Joona

    Reply Reply 18.1.2016

    Myönnettäköön, että kieliasussa on viimeisteltävää, mutta kun ei jaksa ja ei kannata tehdä asialle mitään.

 • K

  Reply Reply 31.8.2016

  Kiitos hyvästä paketista! Saako osuuskunta y-tunnuksen ja jos saa, pitääkö se erikseen hakea?

  • Timo

   Reply Reply 1.9.2016

   Moi,

   Osuuskunta saa y-tunnuksen, kun se rekisteröidään Kaupparekisteriin. Samalla kun jätät rekisteröintipaperit, voit pyytää virkailijaa tekemään sinulle y-tunnuksen. Joka tapauksessa löydät osuuskunnan ytj.fi hakupalvelusta jonkin ajan päästä.

 • markusvayrynen.relaxi@gmail.com

  Reply Reply 5.10.2016

  Morjesta?
  Voiko osuuskunnan jäsen (esim kevyt-yritttäjyysmuodossa jolloin yli 7 jäsentä) saada starttirahaa toimintansa aloittamiseen yksilönä vai pitääkö sitä hakea osuuskunnalle? Aloittava hieroja pohtii josko voisi toimarin sijasta aloittaa pienemmillä riskeillä,jos kerran pystyy laskuttaa y-tunnuksella jne. Entäs esim.potilasvahinkovakuutus, pitääkö silloin ottaa koko osuuskunnalle, vai riittääkö/saako itselle jos ainoa hieroja joukossa?

  • tammikko@gmail.com

   Reply Reply 14.10.2016

   Moi,
   Starttiraha on tarkoitettu yrittäjyyden tukemiseen joten osuuskuntalainen voi saada starttirahaa jos omaa virallisesti yrittäjästatuksen, tarkoittaen alle 7hlön osuuskuntaa tai vähintään 15% osuutta tasaomisteisessa osuuskunnassa. Jos siis haluat toimia kevyt-yrittäjänä yli 7 hlön osuuskunnassa, tällöin starttirahaa ei voi saada. Omistusosuuksien jaolla osuuskunnassa on mahdollista olla sekaisin sekä yrittäjästatuksella, että palkansaajastatuksella toimivia.
   Vakuutukset taitavat mennä koko osuuskunnalle jos sen kautta toimit.

Leave A Response

* Denotes Required Field