Osuuskunnan perustamisilmoitus

Kaikki yrityksen, lukuunottamatta toiminimeä, on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Kaupparekisterin lisäksi on myös pakollista rekisteröidä yritys Verohallinnon asiakkaaksi. Nämä toimenpiteet tapahtuvat yhdellä kertaa perustamisilmoituksella. Tämä kirjoitus käsitteleen osuuskunnan perustamisilmoitusta.

Rekisteröityminen kaupparekisteriin

Osuuskunnan perustamisilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla.

Mikäli toimintasi vaatii jonkin viranomaisten myöntämän luvan, pitää siitä tehty jäljennös liittää ilmoitukseen mukaan. Perustamisilmoituksen voi kuitenkin jättää, vaikka lupaa ei olisi vielä myönnetty. Kaupparekisteriin täytyy kuitenkin toimittaa jäljennös luvasta siinä vaiheessa kun päätös tulee. Mikäli se tapahtuu rekisteröinnin jälkeen, menee uudesta ilmoituksesta erillinen käsittelymaksu. Kannattaa siis aloittaa lupaprosessi heti kun tiedät tarkasti toimintasi.

Rekisteröityminen Verohallinnon asiakkaaksi

Jokaisen yrityksen on tehtävä perustamisilmoitus Verohallintoon. Ilmoituksessa kerrotaan yrityksen perustiedot, ennakkoveron määräämistä varten arvio ensimmäisen tilikauden liikevaihdosta sekä arvio verotettavasta tulosta. Yritys voi myös rekisteröityä seuraaviin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin:

 • Arvolisäverovelvollisten rekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautu, jos yrityksesi liikevaihto Suomessa tilikauden aikana on yli 8500 euroa.
 • Ennakkoperintärekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautua, jos yrityksesi harjoittaa elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa eikä kyse ole palkasta.
 • Työnantajarekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautua, mikäli yrityksesi maksaa säännöllisesti palkkoja. Jos palkanmaksu on epäsäännöllistä, ei ilmoittautuminen ole pakollista.

Perustamisilmoitus

Osuuskunnan perustamisilmoituksen tekemiseksi tarvitset vain Y1 – lomakkeen ja liitelomakkeen 2.

Voit ladata tarvittavat lomakkeet ja ohjeet suoraan alla olevista linkeistä:

Lomakkeita voi myös noutaa valmiiksi tulostettuina kaupparekisterin asiakaspalvelusta, useimmista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, maistraateista ja verotoimistoista.

Voit tulostaa lomakkeen tyhjänä ja täyttää sen käsin tai avata lomakkeen Microsoft Word, OpenOffice tai vastaavalla ohjelmalla ja täyttää välittömästi. Voit sitten tulostaa valmiiksi täytetyn lomakkeen suoraan.

Perustamisilmoituksen liitteet

Perustamisilmoitusta jättäessä mukaan tulee laittaa seuraavat asiat:

 • Lomake Y1 ja liitelomake 2 allekirjoitettunan hallituksen varsinaisen jäsenen tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta.
 • Jäljennökset mahdollisista viranomaisten myöntämistä luvista toimintasi hyväksymiseksi.
 • Kuitti perustamisilmoituksen käsittelymaksun suorittamisesta. Lue ohjeet kirjoituksen viimeisestä kappaleesta.
 • Mikäli perustamisilmoituksen allekirjoittaa perustajan sijaan valtuutettu, tulee mukaan liittää avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
 • Mukaan tulee myös osuuskunnan perustamiskirja alkuperäisenä eli sopimus, minkä pohjalta osuuskunta on perustettu.
 • Osuuskunnan säännöt
 • Pöytäkirja, missä hallituksen puheenjohtaja sekä mahdollisesti toimitusjohtaja ovat valittu.
 • Pöytäkirja, jossa hallituksen jäsenet ovat valittu.
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että perustamisessa on noudatettu osuuskuntalakia (liitelomakkeella 2 on nimenomainen tila kyseisen vakuutuksen antamiseen)
 • Hallituksen jäseniltä, varajäseniltä ja mahdollisilta tilintarkastajilta saatu päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään (liitelomakkeella 2 on nimenomainen tila kyseisen suostumuksen antamiseen)

Voit lukea lisätietoa osuuskunnan perustamiskirjasta ja säännöistä täältä.

Perustamisilmoituksen toimitus

Täytetyn lomakkeen liitteineen voi jättää Patentti- ja rekisterihallitukseen, verotoimistoon, ELY-keskukseen tai maistraattiin. Lomakkeet voi myös lähettää postitse osoitteeseen: PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Kun yrityksen perustamisilmoitus kirjataan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, saa yrityksesi y-tunnuksen eli yritys -ja yhteisötunnuksen. Tunnuksen saa useimmiten samantien, jos rekisteröinnin käy suorittamassa henkilökohtaisesti jossain yllämainituista virastoista. Muussa tapauksessa se on nähtävillä muutaman päivän sisällä YTJ.fi – verkkosivuilla.

Perustamisilmoituksen maksaminen

Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu täytyy maksaa etukäteen. Siitä saatu kuitti liitetään perustamisilmoitukseen mukaan. Maksun voi suorittaa verkkopankkien kautta alla olevien ohjeiden mukaisesti. Maksun voi tehdä myös maistraateissa ja joissakin ELY-keskuksissa ilmoitusta jätettäessä. Silloin kannattaa selvittää maksutapa ennakkoon, sillä se vaihtelee käteisestä maksukortteihin.

Osuuskunnan perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 380 euroa. Se maksetaan etukäteen alla olevilla tiedoilla.

Perutamisilmoitukseen on liitetystä kuitista tai tiliotteesta täytyy löytyä seuraavat tiedot:

 • Maksun maksaja
 • Maksun saaja (PRH)
 • Tilinumero, jolle maksu maksettu (PRH:n pankkitili, tilinumerot kappaleen lopussa)
 • Arkistointitunnus
 • Maksettu summa euroina
 • Lisäksi viesti-kentässä on oltava jokin seuraavista: y-tunnus, yrityksen nimi tai ilmoituksen diaarinumero

Kuinka maksat perustamisilmoituksen

Perustamisilmoitus maksetaan jollekin seuraavista pankkitileistä:

Pohjola Pankki Oyj FI3550000120378343OKOYFIHH

Nordea Pankki Oyj FI0716603000111958NDEAFIHH

Danske Bank Oyj FI7280001300049922DABAFIHH

Maksun tietoihin tulee laittaa seuraavat asiat:

Saaja: Patentti- ja rekisterihallitus

Viesti: Ilmoituksen tyyppi (joko perustamisilmoitus tai muutosilmoitus)
– Yrityksen nimi ja y-tunnus (mikäli yrityksellä on y-tunnus)

Eräpäivä: Heti (maksu tulee olla maksettu, kun ilmoitus käsitellään)

Viitenro: ei viitettä

Laskun summa: 380 euroa

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field