Starttirahahakemus

Starttiraha on yrittäjille suunnattu tuki, minkä tarkoituksena on turvata aloittavan yrittäjän elinkeino. Se on suunniteltu tukeman yritystoiminnan syntymistä ja uusien ihmisten työllistymistä. Hakeminen on ilmaista ja helppoa, mutta vie usein melkolailla aikaa. Yritämme helpottaa tätä prosessia.

Starttirahahakemuksen yhteydessä tehdään selvitystä sinun sopivuudesta yrittäjksi. Tämä tarkoittaa erilaisten suunnitelmien laatimista ja usein jonkin yrittäjäkurssin käymistä. Myös aikaisempi kokemus yrittäjänä koetaan hyödyksi.

Jos et ole vielä hakenut starttirahaa, on tärkeintä tässä vaiheessa muistaa, että yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen starttirahan myöntämistä. Se toimii myönteisen päätöksen estäjän hyvin usein.

Yrittäjän starttiraha

Käydään aluksi läpi starttirahan perusteita. Jos sinua kiinnostaa vain starttirahakemuksen tekeminen, voit hypätä tämän kappaleen yli seuraavaan.

Starttirahoja käsitelee Työ – ja elinkeinotoimisto eli TE-keskus. Joka alueella on oma TE-keskus, jossa voit asioida. Suuren osan asioinnista voi toki tehdä sähköisesti nykyisin, mutta starttirahaprosessi vaatii fyysisiä käyntejä viranomaisten luona. Prosessi kannattaa aloittaa käymällä tai soittamalla TE-keskukseen. Sieltä he ohjaavat sinut eteenpäin.

Itse tuen tarkoitus turvata sinulle toimeentulo, kun aloitat yritystoiminnan. Helpointa starttiraha on saada, jos ryhdyt elinkeinonharjoittajaksi eli perustat toiminimen. Rahaa on saatavilla tietyn määräajan, mikä riippuu siitä kuinka nopeasti sinun katsotaan voivan vakiinnuttaa toimintasi. Itse tukea myönnetään tämän takia useassa osassa.

Hakeaksesi starttirahaa sinun täytyy täyttää tiettyjä ehtoja, niistä lisää seuraavassa kappaleessa. Tämän lisäksi sinun täytyy kuitenkin olla kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvä henkilö eli käytännössä lähdet palkkatyöstä yrittäjäksi tai olet työtön työnhakija tai opiskelija. Prosessin aikan selvitetään onko yrittäjyys sinulle sopiva vaihtoehto.

Tämän takia hakuprosessiin kuuluu usein jonkinlainen yrittäjäkoulutus, mikä tulee käydä ennen hakemista tai yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Accountor Go -kirjanpitopalvelu

Päätöksen lopulta tekee kuitenkin TE-keskus riippuen sinun soveltuvuudesta sekä sinun paikkakuntasi kilpailutilanteen sekä yritystilanteet huomioon ottaen.

 

Starttirahan ehdot

Starttirahaa ei myönnetä ihan noin vain. Joitakin ehtoja täytyy täyttää ennen kuin myönteinen päätös tehdään. Kuten normaalistikin byrokratiassa niin tämä tarkoittaa enemmänkin asioita, joita ei saa tehdä tai ehtoja, mitkä eivät saa täyttyä. Ehkä tärkeimmät myöntämisen edellytykset ovat kuitenkin:

1. Sinulle eli hakijalla on selkeästi tarpeelliset valmiudet toteuttaa ja onnistua suunnitellussa yritystoiminnassa

2. Aiot harjoittaa yritystoimintaa selkeästi päätoimisesti ja sen voidaan katsoa olevan tarpeeksi kannattaa, jotta yritys voi menestyä ja jatkaa toimintaa starttirahan jälkeenkin.

Sitten voidaan puhua asioita, mitkä eivät saa täyttyä ennen starttirahan hakemista tai hakemuksen päätöksen tuloa. Näiden asioiden kanssa kannattaakin olla hyvin tarkka, sillä ne voivat koitua ikävästi kohtaloksi ja johtaa negatiiviseen päätökseen, vaikka omasta mielestäsi olisit erittäin oikeutettu samaan starttirahaa. Tämän takia kannattaa lukea kohdat tarkasti ennakkoon ennen kuin menet puhumaan starttirahasta ja esittelemään ideaasi. Ongelma on, että yksikin asia esitettynä väärin voi johtaa negatiiviseen päätökseen, milloin oikaisuvaatimuksen tekeminen vie vain enemmän aikaa ja harvoin enää korjaa tilanetta. Opi siis muiden tekemistä virheistä.

Mikäli jonkin seuraavista ehdoista täyttyy, ei starttirahaa myönnetä sinulle:

1. Jos suunnittelemasi yritystoiminta katsotaan turvaavan sinulle selkeästi kohtuullisen toimeentulon jo yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa eli voidaan arvioida, että saat tarpeeksi tuloja ilman starttirahaakin. Tätä kohtaa kannattaa perustella selkeillä laskelmilla.

2. Jos aiot perustaa yrityksen toimialalle, missä on paljon vastaavia tuotteita tai palveluja ja starttirahan katsotaan vääristävän kilpailua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pizzerioiden perustajien on turha hakea starttirahaa.

3.  Tämä on selkein kohta eli starttirahaa ei myönnetä sinulle, jos olet aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuon myöntämisestä on tullut päätöstä. Asian kanssa kannattaa olla hyvin tarkka, sillä vaikka markkinatutkimukset kuuluisivat hyväksyttyihin suunnitteluvaiheesiin, voi niiden kanssa tulla ongelmia. On parempi lykätä aloittamista, jos starttiraha on tärkeä, selkeästi päätöksen myöntämisen jälkeen.

4. Aiot ryhtyä yrittäjäksi samalla alalla/työssä, mitä aikaisemmin teit ja pääasiallinen asiakkaasi olisi aikaisempi työnantajasi. Eli et voi hyödyttää työnantajaasi tai muuttaa omaa verotustasi ryhtymällä ”yrittäjäksi” ja toimia silti lähes vastaavassa asemassa kuin olit aikaisemmassa työsuhteessasi. Voit tietysti tehdä saman alan töitä tai samoja työtehtäviä, mutta silloin asiakkaita tulisi olla muitakin kuin edellinen työnantajasi.

5. Sinulla on aikaisempia maksuhäiriöitä tai olet jättänyt maksamatta veroja tai muita lakisääteisiä maksuja. Toki TE-keskus voi tehdä kiertävän päätöksen näistä huolimatta, mutta sen saaminen voi olla haastavaa.

6. Starttirahaa ei myöskään myönnetä, mikäli sinulla on turvattuna toimeentulosi jollain muulla tavoin kuin yrittäjänä saamillasi tuloilla. Näitä voivat tuet, etuudet tai vaikka palkkatulo.

Starttirahan suuruus

Starttiraha muodostuu käytänössä siis kahdesta osasta. Ensimmäinen näistä on ns. perustuki, minkä saat jos TE-keskus antaa myönteisen päätöksen. Toinen osa on ns. lisäosa tai jatko-osa, mitä haetaan erillisesti kun perustukikausi on menossa.

Vaikka starttirahaa mietitään usein könttäsummana, joka saadaan kuukausittain, lasketaan se kuitenkin päiväkohtaisesti. Summa arvioidaan uudestaan joka vuosi. Vuonna 2014 perustuki on 32,66 euroa päivää kohden. Tästä summasta otetaan vielä verot pois. Perustukea maksetaan jokaista arkipäivää kohden. Käytännössä kuukausikohtaiseksi tueksi tulee reilu 650 euroa.

Lisäosan suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti. Tarkkaa päiväkohtaista hintaa ei siis ole. Kattosumma sille on 60 % perustuen määrästä eli n. 20 euroa. Päätöksen summan suuruudelle tekee TE-keskus, kun lisäosaa harkitaan.

Starttirahan kesto

Starttirahaa saadaan kahdessa osassa. Kokonaisaika on maksimissaaan 18 kuukautta. Ensimmäinen osa tästä on normaalisti 6 kuukautta, mutta ajat vaihtelevat hieman. Tätä seuraa sitten lisäaika, mikä voi olla toiset 6 kuukautta.

Starttirahan hakeminen

Starttirahan hakeminen tapahtuu muutamassa vaiheessa. Käydään vaiheet selkeästi numeroittain läpi niin pysyt paremmin mukana.

1. Aluksi kannattaa tietysti ite valmistautua prosessiin suunnittelemalla omaa ideaa. Sen jälkeen menet idean kanssa TE-keskukseen.

2. TE-toimistolta tulee usein ohjaus Uusyrityskeskuksen paikkakunnalla toimivalle yritysneuvojalle. Tämä henkilö on usein alihankkijan roolissa. Hänelle esittelet oman ideasi tarkemmin ja hän auttaa sinua selkeyttämään ideaa ja selvittämään sen elinkelpoisuutta tarkemmin. Mikäli idea todetaan toimivaksi siirrytään seuraavan vaiheeseen eli liiketoimintasuunnitelmien sekä muiden liitteiden tekemiseen. Seuraavassa kappaleessa löydät lisää hakemuksen liitteistä.

3. Kolmas vaihe on siis tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä muut hakemukset. Helpointa on tehdä ne verkossa liiketoimintasuunnitelma.com osoitteessa. Suunnitelmia käydään läpi yhdessä paikallisen neuvojan kanssa, kunnes ne tyydyttävät molempia osapuolia ja liikeidea voidaan todeta toimivaksi uudestaan.

4. Seuraava vaihe on itse starttirahahakemuksen täyttäminen. Löydät latauslinkit tämän artikkelin lopusta itse hakemukseen. Täytät hakemuksen ja neuvoja tekee samalla tukipäätöksen TE-keskukseen, jossa hän suosittelee hakemuksen hyväksymistä.

5. Tämän jälkeen saat ajan TE-keskuksen asiantuntijalle haastattelua varten. Haastattelussa käydään läpi suunnitelmat uudestaan ja tarkoituksena on arvioida sinun soveltuvuuttasi yrittäjäksi. Haastattelun kesto on noin 30-60 minuuttia. Sen perusteella edetään asiantuntija tekee päätöksen ehdottaa hakemusta hyväksyttäväksi tai hylätyksi.

6. Seuraavaksi itse päätös tehdään TE-toimistossa. Usein lopullisena päättäjänä on itse toiminnasta vastaava henkilö. Tässä vaiheessa sinun esittelemäsi materiaalit ja liitteet vielä tarkistetaan verkkosivuja myöten eli kannattaa huolehtia, että negatiiviseen päätökseen johtavia tekoja tehty tai tietoja ei ole löydettävissä. Pelkkä tieto verkkosivuilla, että olet yrittäjä, voi johtaa kielteiseen päätökseen.

7. Sinulle usein ilmoitetaan jo haastattelun jälkeen, että onko starttiraha tulossa vai ei. Tosin päätös voi vielä muuttua matkalla, mutta usein näin ei tapahdu. Liikaa ei kannata juhlia ennen kuin myönteinen päätös tulee postissa.

8. Saat kirjallisen päätöksen postissa. Myönteisen päätöksen myötä voit viedä yrityksen perustamisen prosessia eteenpäin. Kielteisen päätöksen voit haastaa tekemällä oikaisuvaatimuksen.

Starttirahahakemuksen liitteet

Starttirahahakemuksen tekemiseen tarvitaan pino erilaisia liitteitä. Suurin osa näistä tehdään yhteistyössä paikallisen Uusyrityskeskuksen neuvojan kanssa. Tämän lisäksi tarvitset verovelkatodistuksen. Tilaa verovelkatodistus täältä.

Tarvitset myös:

 • Liiketoimintasuunnitelman
 • Rahoituslaskelman
 • Kannattavuuslaskelman
 • Myyntisuunnitelman
 • Oman CV:n

Näiden lisäksi tietysti täytetään itse starttirahahakemus. Myöhemmässä vaiheessa tarvitset myös starttirahan jatkohakemuksen.

24 Comments

 • Heidi

  Reply Reply 15.4.2014

  Hei!
  Kiitos rautalangan vääntämisestä. Jäin miettimään vielä tätä: Tulkitaanko yritystoiminnan aloittaminen samaksi vai eri asiaksi kuin yrityksen perustaminen? -Eli pitääkö starttirahaa hakea ennen kuin yritys on perustettu?

  • Terve,

   Kiitos kommentista. Joo, normaalisti starttiraha pitää hakea ennen kuin yritys perustetaan. Jossain tapauksissa se on mahdollista saada, vaikka itse yritys olisi jo pystyssä, mutta toiminta ei ole vielä käynnissä. Aina kannattaa kysyä, koska säännöt ovat kokemuksien mukaan hieman elävät tilanteiden mukaan.

   Jos olet nyt perustamassa yritystä niin suosittelen aluksi suuntaamaan TE-keskukseen ja kysymään starttirahasta ennen muita toimenpiteitä.

 • Ida

  Reply Reply 3.6.2014

  Moikka,

  Olen käynyt amk:ssa liiketoiminnan perusteet- ja markkinointi-kurssit, tiedättekö käykö tämä starttirahan saamiseen vaadittavaksi yrityskoulutukseksi?

  Ja superkiitos hyvästä sivustostanne!

  • Moi Ida!

   Miksipä ei kävisi. Ainakin jos asian esittää oikein.

   Ja kiitos palautteesta! Hienoa, että sivustosta on ollut sinulle hyötyä 🙂

 • Laura

  Reply Reply 2.9.2014

  Hei, kiitos selkeästä esittelystä!

  Olisin siis vielä tarkentanut, että jos ei ole vielä perustanut yritystä, mutta on jo esimerkiksi pitänyt liikeideaan kuluvaa verkkokauppaa pienimuotoisesti, estääkö se starttirahan saannin?

  Ikävä kuulla, koska eräs asiantuntija sanoi minulle, että yritystoiminta katsotaan vasta sitten alkaneeksi kun on perustettu se itse yrityskin… Hän ei ehkä ollut sitten ihan asian tasalla.

  • Moikka,

   Tuo on aina tulkinnan varainen asia, mikä voidaan lukea yritystoiminnan aloittamiseksi. Tämän taustalla on muutaman tutun yrittäjän kokemukset asiasta, jolloin yrityksen ideaa oli testattu ennen kuin varsinaista yritystä oli perustettu. Tämä riitti starttirahan eväämiseen. Periaatteessa se ei ole siis este.

   Näiden perusteella en itse mainostaisi kokemuksiani jossain bisneksessä, jos sille starttirahaa hakisin, varsinkin jos en ole omistanut yritystä sen ympärillä.

 • Onks mitään saumaa...?

  Reply Reply 20.1.2015

  Hei,

  Kiitos hienosta saitista minunkin puolestani! Olen pitänyt harrastekerhoja ja laskuttanut Eezyn kautta asiakkaita, onko tämä este starttirahalle?

  Kiitos.

  • Moi!

   Riippuu tapauksesta ja virkailijasta. Tää voi olla hyvä tai huono juttu hakemuksesi kannalta. Joskus tuo lasketaan jo alkaneeksi yritystoiminnaksi ja joskus taas todisteeksi, että yritystoiminnalla on potentiaalia. Ei voi tietää, ei auta kuin kysyä.

 • Hei!
  Olen pyörittänyt sivutoimisesti nettikauppaa toiminimellä päätyöni ohella 2006 vuodesta lähtien. Olen nyt työtön ja perustamassa uutta yritystä, jossa tulisin toimimaan päätoimisesti. Onko Starttirahaa mahdollisuus hakea vaikka tuo sivutoiminen yritys on olemassa ja onko yritysmuodolla väliä. Onko mahdollisuus saada starttirahaa uuteen toiminimeen, ja olisiko sitä mahdollisuus saada esimerkiksi Osakeyhtiöön.

  • Moi Mimmi!

   Jos yritystoiminta on ollut sivutoimista niin ei sen pitäisi olla este starttirahan hakemiselle. Yritysmuodolla ei ole väliä.

 • Petri

  Reply Reply 8.6.2015

  Olen aloittamassa vakuutusedustajan työtä toiminimellä. Onko mahdollista hakea starttirahaa koska ensimmäiset kuukaudet tulevat olemaan melko pienipalkkaisia.

  • Ymmärtääkseni sen ei pitäisi olla este. Olet kuitenkin yrittäjävetoisesti toimimassa myyjänä. Kyllä siihenkin tarvii starttirahaa. Kävisin ainakin kysymässä asiasta. Toki tuo vakuutusmyyjänä toimiminen on niin yleistä, että tässä voi olla jotain poikkeussääntöjä. Kysyvä ei tieltä eksy ja meillä ei valitettavasti ole ihan kaikkia vastauksia 🙂

 • Tiiu

  Reply Reply 10.5.2016

  Hei,

  Wow mitkä sivut teillä on! Hirmusti huipputietoa. Selkeässä muodossa vielä.
  Yksi kysymys näin ensi alkuun. Onko starttirahaa mahdollisuus hakea vaikka on vielä kirjoilla ulkomailla? Vai kannattaako kirjat ensin siirtää takaisin Suomeen ja sitten vasta aloittaa koko prosessi?

  • Timo

   Reply Reply 11.5.2016

   Moi Tiiu!

   Kiitoksia palautteesta! Ei se ainakaan starttirahan vaatimusten mukaan näytä olevan este. Voit olla yhteydessä omaan te-toimistoosi tai yrityssuomen yritysneuvojiin ja varmistaa asian vielä sieltä.

 • Esko

  Reply Reply 3.6.2016

  Terve

  Miten käy starttirahani?

  Jos minulla on tiedossa taloudellinen tuki toimeentulolleni ja mahd yrityksen pyörittämiseen, mikäli business ei vedä. Tuki olisi muu kuin rahalaitos, esim puolisoni, omat vanhempani?

  Asia tuli esille, kun tuttavaltani vaadittiin starttirahan hakuvaiheessa varmistus toimeentulosta, mikäli buisness ei sittenkään pyörisi?! Tiedossa ei ole saiko hän starttirahan vai ei!?

  Terve ep

  terv e

  • Timo

   Reply Reply 6.6.2016

   En osaa sanoa paljonko tämä vaikuttaa asiaan. Jos mietin loogisesti, niin olisi varmaan hyvä, olla jokin käsitys siitä mitä tapahtuu jos bisnes ei vedä. Se taas kun on niin todennäköistä.

   En usko, että riskiä pelkäävä yhteiskunta haluaa kannustaa jengiä yrittäjyyteen ”hinnalla millä hyvänsä”. Jos taas toimeentuloa on liikaa, niin sekin voi vaikuttaa negatiivisesti ”perin miljoonan, joten ei hätää”.

   Joten kohtuullinen toimeentulo backuppina voi olla hyvä iskeä hakemukseen.

 • manikka@luukku.com

  Reply Reply 14.6.2016

  Soitin TE-toimistoon. Kerroin suunnitelmista perustaa toiminimi. Olin edellisessä työpaikassa ensin yrittäjänä ja sitten työntekijänä. Yrityksen lopetettua aloin miettimään yrittämistä taas. Te-toimiston rouva sanoi heti että ”lain mukaan ei saa starttirahaa jos on ollut samalla alalla aiemmin yrittäjänä”.. Itse jostain lakitekstistä luin että starttirahan yksi edellytys on että on yrittäjäkokemusta. Onko kokemuksia?

  • Timo

   Reply Reply 14.6.2016

   Samalle toimialalle ei taida saada uudestaan. Keksi vähän uudesta kulmasta sama pyörä uudelleen.

 • Ansku

  Reply Reply 7.9.2016

  Hei!

  Osaatko sanoa, olisiko minulla mahdollista saada starttirahaa.

  Tilanne on siis seuraavanlainen:

  Olen toiminut toiminimellä sivutoimisena valokuvaajana AMK-tasoisten yrittäjyysopintojeni aikana. Keikat ovat siis tehty yksityishenkilöille ja pääasiassa kesäisin. Nyt valmistuessani olen aloittamassa yritystä ja ajattelin osakeyhtiötä tai osuuskuntaa. Yritykseni tulisi toimimaan pääasiassa yritysmaailmassa mainostoimistomaisesti – nettisivuja, graafista suunnittelua, yrityskuvauksia ym. Tämä siis sivuaa vähä tuota nykyistä valokuvausta, mutta ei kuitenkaan pääasiallisesti ole sitä. Onko tällaiseen mahdollista saada starttirahaa?

  Lisäksi mietin, että voinko jättää toiminimeni ”olemaan” vielä tämän toisen yrityksen rinnalla, ajatuksena että edelleen tekisin kesäisin esimerkiksi hää- ja ylioppilaskuvauksia sillä y-tunnuksella. Y-tunnuksella on myös muutama leasing sopimus reilun vuoden ajaksi, joten kokisin helpommaksi pitää toiminimen ”pystyssä” vielä yhtiön rinnalla. Tulevaisuudessa kyllä tarkoitus olisi integroida tuo valokuvaustoimintakin osakeyhtiön alle ja varmaan myös kasvattaa sen osuutta myös talvella, mutta näin alkuun tämä olisi helpompaa erillisenä yrityksenä.

  Kiitos paljon jo etukäteen vastauksestasi!

  • Timo

   Reply Reply 9.9.2016

   Moi Ansku,

   On mahdollista, että saisit starttirahaa, jos yritystoiminta on erilaista uudessa yhtiössä verrattuna toiminimeesi. Asiasta kannattaa tietysti käydä juttelemassa ensin paikallisen starttirahoista vastaavan virkailijan kanssa, koska nämä tapaukset ovat usein hyvin paikkakunnasta riippuvia.

 • Vini

  Reply Reply 18.9.2016

  Hei!
  Osaisitko sanoa voinko saada starttirahaa kun ostan valmiina olevan toimivan grillin? Olen tällä hetkellä työttömänä.
  Kiitos vastauksesta etukäteen!

 • Toni

  Reply Reply 23.9.2016

  Hei.

  Voisinko saada starttirahaa vaikka olen velaton ja minulla on jonkin verran omaisuutta? Eli pitääkö olla varaton että starttirahaa myönnetään?

Leave A Response

* Denotes Required Field