Toiminimen veroilmoitus

Yrittäjien on henkilökohtaisen veroilmoituksen lisäksi täytettävä lomake 5, joka tunnetaan myös nimellä Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Lomakkeen voi täyttää joko verkossa tai lähettää paperiversiona postitse.

Mikäli sinut on merkitty yrittäjäksi Verohallinnon rekistereihin, ilmoitus on aina tehtävä, vaikkei elinkeinotoimintaa olisikaan harjoitettu. Kuten nimikin jo kertoo, lomakkeella ilmoitetaan vain toiminimen elinkeinotoimintaan liittyvät tiedot.

Jos käytössäsi on kirjanpitäjä, hän voi täyttää veroilmoituksen puolestasi. Kun veroilmoitusta täyttää ensimmäisiä kertoja, se voi tuntua haasteelliselta. Perustietojen täyttäminen on kuitenkin kohtuullisen yksinkertaista. Jos tunnet itsesi epävarmaksi veroilmoitusta täyttäessäsi, hanki itsellesi tilitoimisto tai kirjanpitäjä.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi elinkeinotoiminnan veroilmoituksen täyttämisen mahdollisimman yksinkertaisesti. Kirjoitus olettaa, että kirjanpitosi on yhdenkertainen. Kirjoituksessa keskitymme yritystoiminnan tulojen, menojen ja lisävähennysten täyttämiseen. Emme ota kantaa poistoihin tai varallisuuslaskelmaan.

Ennen kuin aloitat lukemisen, sinun kannattaa printata itsellesi veroilmoituslomake tai avata sähköinen lomake eteesi.

Elinkeinotoiminnan tuotot

Jos pidät kirjanpitoa, ajopäiväkirjaa tai matkakuluja ja päivärahoja Excelissä, avaa nämä tiedostot. Niistä on paljon apua täyttäessäsi veroilmoitusta.

1. Liikevaihto ja tuotot ammatista yhteensä

Tähän kohtaan kirjataan kaikki yrityksen myynti- ja muut suorat tuotot ammatista yhteensä. Kirjaa kaikki ilman arvonlisäveroa. Vähennä myynnin oikaisuerät.

2. Saadut avustukset ja tuet

Kirjaa tähän elinkeinotoimintaasi varten saadut avustukset ja tuet (esim. TEKESiltä, YM:ltä, TEM:ltä). Kirjaa tähän myös saamasi mahdollinen arvonlisäveron alarajahuojennus.

Accountor Go -kirjanpitopalvelu

Muista, että henkilökohtaisia tukia, kuten starttirahaa tai esimerkiksi opintotukea ei ilmoiteta yrityksen veroilmoituksessa! Nämä tulevat automaattisesti esitäytetylle henkilökohtaiselle lomakkeelle.

3. Muut tuotot

Muut tuotot kohtaan kirjataan muut satunnaiset tuotot, jotka liittyvät jollain tapaa elinkeinotoimintaasi. Näitä voivat olla esimerikiksi yrityksellesi maksetut vahingonkorvaukset tai käyttöomaisuuden luovutusvoitot.

4. Saadut osingot ja osuuspääoman korot

Jos yrityksesi on saanut tilikauden aikana osinkoja, ne kirjataan tähän kohtaan. Saadut osingot -kohtaan täytetään saatujen osinkojen kokonaissumma.

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot ovat 75-prosenttisesti veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa. 25 prosenttia puolestaan on verovapaata tuloa.

Mikäli yritys on julkisesti noteerattu, elinkeinotoiminnan veronalaiseksi tuloksi lasketaan 85 prosenttia ja verovapaaksi tuloksi 15 prosenttia.

5. Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Jos olet saanut tilikauden aikana korkotuottoja myyntisaamisista tai valuuttakurssivoittoja, nämä saamiset kirjataan tähän kohtaan.

Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä

Sitten on aika yhteenlaskun! Laske yhteensä kaikki edellä esitetyt tuotot ja tuo ne tähän sarakkeeseen.

Elinkeinotoiminnan kulut

Elinkeinotoiminnan kulut osiossa ilmoitetaan kaikki liiketoimintaan liittyvät kulut.

1. Ostot ja varastojen muutokset

Tähän kohtaan kirjataan hankintameno tilikauden aikana luovutetuista hyödykkeistä. Hankintameno saadaan, kun tilikauden ostojen määrää oikaistaan valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksessa. Eli alkuvarasto PLUS ostot tilikauden aikana MIINUS loppuvarasto.

2. Ulkopuoliset palvelut

Jos olet tilikauden aikana ostanut ulkopuolisia palveluita, jotka liittyvät liiketoimintaan, ne ilmoitetaan tässä kohdassa.

3. Henkilöstökulut

Jos sinulla on joitain henkilöstöön liittyviä kuluja. Yleensä toiminimiyrittäjät toimivat kuitenkin yksin.

4. Poistot

Poistoista kirjoitamme erillisen artikkelin tulevaisuudessa.

5. Edustuskulut

Edustuskulut ovat liiketoiminnan kannalta välttämättömiin edustustehtäviin liittyviä kuluja. Edustuskuluista vähennyskelpoinen osuus on 50%. Näitä ovat esimerkiksi asiakaslounaat tai saunaillat, joissa koitetaan tehdä kauppaa tai luoda suhteita.

6. Vuokrat

Tähän kohtaan kirjataan maksamasi liiketoimintaan liittyvät vuokramenot.

7. Muut vähennyskelpoiset kulut

Tähän kohtaan kirjataan ne kulut, jotka eivät suoraan sisälly mihinkään edellä mainituista kategorioista mutta kuitenkin ovat vähennyskelpoisia. Tällaisia vähennyskelpoisia kuluja ovat esimerkiksi ajoneuvokulut ja leasing-maksut.

8. Korkokulut

Tähän kohtaan ilmoitetaan kirjanpidossa merkityt korkokulut lainoista, jotka on käytetty ammatinharjoittajan liiketoimintaan. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien ei tarvitse erikseen täyttää veroilmoituksella laskelmaa vähennyskelpoisista kuluista. Kohdassa 347 voi ilmoittaa elinkeinotoimintaan kohdistuvien ja kirjanpidossa vähennettyjen lainojen korkokulut.

Matkakulut lisävähennyksenä

Tässä kohdassa ilmoitetaan työn tekemisen kannalta välttämättömien matkojen osuus. Lisävähennysten tekeminen edellyttää, että ajetuista kilometreistä on pidetty ajopäiväkirjaa ja matkojen kohde ja kestot on kirjattu. Työpaikan ja kodin väliset matkat eivät kuulu lisävähennys-kohtaan.

Toiminimiyrittäjä saa kilometrikorvaukset verohelpotuksina vuoden lopuksi.

Päivärahat eli työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

Taulukkoon täytetään seuraavat asiat

 1. Matkapäivien määrä yhteensä tilikauden aikana (yli 10h = kokopäiväraha, yli 6h = puolipäiväraha)
 2. Enimmäismäärä matkapäivältä. Kokopäivä- ja puolipäivärahan vuosisummat löydät Googlesta.
 3. Enimmäismäärä yhteensä. Matkapäivien määrä yhteensä kerrottuna enimmäismäärällä

Jos et ole vähentänyt matkan kuluja kirjanpidossa, kirjataan lisävähennys täysmääräisenä lisävähennys-sarakkeeseen. Muuten kirjanpidossa olevat kulut tulee vähentää päivärahojen määrästä.

Kilometrikorvaukset, eli selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä liiketoiminnassa

Jotta voit tehdä lisävähennyksen, sinun täytyy pitää ajopäiväkirjaa tai tehdä ajoista muu selvitys. Suosittelen pitämään ajopäiväkirjaa alusta lähtien, tällöin mahdollisiin verottajan lisäkysymyksiin vastaaminen on helppoa. Jos joudut keksimään ja muistelemaan asioita vuoden lopussa, se ei ole mukavaa tai hyödyllistä.

Taulukkoon täytetään

 1. Kokonaiskilometrimäärä – autolla ajetut kilometrit yhteensä
 2. Elinkeinotoiminnan ajot – autolla ajetut työajot yhteensä
 3. Enimmäismäärä / km
 4. Enimmäismäärä yhteensä – elinkeinotoiminnan ajot kerrottuna enimmäismäärällä

Jos et ole vähentänyt kuluja kirjanpidossa (kuten polttoainekuluja) ilmoitetaan lisävähennys täysmääräisenä.

8 Comments

 • Jeha

  Reply Reply 20.1.2015

  Miksi starttiraha ja opintotuki on ilmoitettu kohdassa 2. Saadut avustukset ja tuet, vaikka starttiraha kai ilmoitetaan henkilökohtaisella veroilmoituksella?? Ja eihän opintotuki liity mitenkään yritykseen.

  • Moi Jeha!

   Koska byrokratia.

   • Jeha

    Reply Reply 20.1.2015

    Kysyin tätä myös kirjanpitofoorumilla ja sain vastauksen, että starttirahaa ja opintotukea ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

    • Todennäköisesti se onkin huomattavasti parempi paikka kysellä näitä asioita.

 • JuSa

  Reply Reply 20.1.2015

  Starttirahaa ja opintotukea ei ilmoiteta yrityksen veroilmoituksessa! Itseasiassa sekä starttiraha että opintotuki kuuluu niihin tuloihin, joita ei tarvitse ilmoittaa, vaan ne tulevat automaattisesti esitäytetylle henkilökohtaiselle lomakkeelle.

  Tässä verohallinnon ohje ko kohdasta: ”318 Saadut avustukset ja tuet

  Elinkeinotoimintaa varten saamiesi avustusten, lisien sekä valtiolta ja kunnalta saamiesi tukien yhteismäärä (TEM, YM, TEKES jne.).

  Ilmoita tässä kohdassa esim. arvonlisäveron alarajahuojennus.”

  Tällaisella ”neuvonta” sivustolla tiedon pitäisi olla faktaa!! Tälläisella huolimattomuudella uskottavuus menee täysin.

  • Tässähän sitä faktaa tulee kun riittävästi provosoi 🙂 Eikä tarvitse edes itse tehdä mitään.

   • JuSa

    Reply Reply 20.1.2015

    Harmittaa vain tuollainen pieni virhe, kun sivuilla on paljon hyvää asiaa.

    • Noh ihan aiheestahan palautteen annoit. Kyllä me näitä silloin tällöin paikkaillaan, kun asiavirheitä löydetään. On vaan niin pirun monta artikkelia, ettei oikeen kaikkialla meinaa ehtiä, varsinkinkin kun tätä tehdään vähä niinkuin silloin tällöin ja harrastuspohjalta.

Leave A Response

* Denotes Required Field