Yrittäjä

Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia yleisimpiä asioita, joita aloittava yrittäjä pohtii. Jos sinulla on lisättävää tai kysyttävää artikkelista, jätä meille kommentti artikkelin loppuun. Kiitos!

Yrittäjäksi ryhtyminen

Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää päättäväisyyttä ja vastuuta. Yksi yrittäjyyden suurimmista eduista on vapaus määrittää itse työpäivien aikataulut ja työskennellä aidosti itselle.

Samalla yrittäjyys kuitenkin vaatii monien asioiden järjestelyä ja huolenpitoa. Uusia asioita tulee paljon ja yrittäjyyden ensimmäiset kuukaudet saattavatkin olla monesta sekamelskaa. Jos läheisissä on yrittäjiä, niin heidän apu tulee tarpeen, mutta myös esim. työ- ja elinkeinotoimisto järjestää yrittäjyyskursseja, joita suositellaan käytävän ennen kuin aloittaa yrittäjyyden. Kursseista huolimatta, apua voi ja kannattaa kysyä aina, kun tulee haastavia tilanteita, eikä tiedä itse mitä tehdä.

Lue lisää yrityksen perustamisesta ja eri yritysmuodoista täältä.

 

Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Yrittäjän toimeentulo siis turvataan siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja töiden vakiinnuttaminen kestää. Sitä voi kuitenkin saada enintään 18 kuukauden ajan.

Starttirahaa voi saada työtön työnhakija tai kokoaikaiseksi yrittäjäksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä siirtyvä henkilö.

Starttirahan saaminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä ja riittäviä valmiuksia yritystoimintaan. Toiminnan kannattava jatkuminen myöskin selvitetään ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen.

Kun sinulla on yritysidea mielessä, toimi näin:

  • Varaa aika TE-toimistosta ja mene kertomaan ideastasi. Tämä ei vielä edellytä sinulta mitään jatkotoimenpiteitä tai muita varautumisia.
  • Mikäli TE-toimiston virkailija pitää ideaasi hyvänä, hän ohjaa sinut paikallisen yritysneuvojan luokse, jonka kanssa mietitte yritysideaasi vielä tarkemmin. Tämä henkilö antaa sinulle hyväksynnän starttirahahakemuksen tekoon ja hänen tehtävänään on selvittää onko sinulla tarpeeksi taitoja toimia yrittäjänä ja onko yritysideasi kannattava.
  • TE-toimiston virkailija opastaa sinut tekemään liiketoimintasuunnitelmaa tai olet jo voinut tehdä sen myös aiemmin internetin kautta.
  • Liiketoimintasuunnitelman teko vie aikaa ja se kannattaa tehdä rauhallisesti ja järjestelmällisesti, sillä mitä tarkemmin avaat suunnitelmiasi, sen nopeammin ja todennäköisemmin hakusi edistyy. Virkailija antaa myös vinkkejä liiketoimintasuunnitelman kohtiin, jotka tarvitset vielä hiomista.
  • Liiketoimintasuunnitelman ollessa kunnossa voit tehdä starttirahahakemuksen joko netissä tai saat sen mukaasi TE-virkailijalta. Hakemus on yksinkertaista tehdä ja seuraavaksi saat ajan TE-keskuksen asiantuntijalle.
  • Asiantuntija haastattelee sinua liiketoimintasuunnitelmastasi ja kannattaa varautua selostamaan se tarkastikin. Saatat myös saada kysymyksiä, joita et olisi aiemmin tajunnut ottaa edes huomioon. Siksi on hyvä miettiä suunnitelmaa kaikilta kannoilta. Tällä tapaamisella et vielä saa tietää hyväksytäänkö starttirahahakemuksesi, vaan hakemustasi tarkastelee ja arvioi useampi TE-asiantuntija.
  • Oleellisinta on noudattaa kaikkia sääntöjä, joita starttirahahakemus edellyttää, kuten muun muassa sitä, ettei yritystoimintaa ole aloitettu aiemmin.
  • Lopullisen päätöksen saat kirjallisena postissa ja mikäli se on myönteinen, voit aloittaa toimintasi. Jos päätökseksi on kielteinen, siitä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus 30 vrk sisällä.

 

Starttirahaa haetaan paikalliselta TE-toimistolta verkkopalvelussa tai työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Molemmissa selvitetään muun muassa yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma. Päätöksessä huomioidaan alan yritysten kilpailutilanne ja paikkakunnan tarve uudelle yritystoiminnalle.

Starttiraha koostuu perustuesta ja lisäosasta, jonka suuruus vaihtelee tapauksittain, mutta on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä.

Toiminimi ja verotus

Toiminimen verotus riippuu elinkeinoharjoittajan verovähennyksistä. Toiminimen verot lasketaan sitten, kun verotuksesta on ensin vähennetty tulon hankkimisesta aiheutuneet menot.

Lue lisää toiminimen verotuksesta täältä.

Yrityksen nimi

Yritykselle nimeä miettiessä täytyy käyttää mielikuvitusta ja ottaa myös huomioon miten nimen voi mudostaa eri tavoilla. Hyvä nimi on tarkoin mietitty ja se jää helposti mieleen. Kahta samanlaista tai toisiaan lähellä olevaa toiminimeä ei voida rekisteröidä, joten nimeä ei kannata käyttää ennen kuin on saanut sille hyväksynnän ja se on rekisteröity kaupparekisteriin. Hyvä nimi voi koostua esimerkiksi paikkakunnan nimestä ja harjoitettavasta toiminnasta, keksitty sana tai sanojen yhdistelmä.

Verkkotunnuksen toiminimi voi olla sama kuin yrityksen nimi, mutta verkkotunnuksen vapaana olo ei kuitenkaan tarkoita, että sama olisi vapaana kaupparekisterissä. Nimi kannattaa siis ensin rekisteröidä kaupparekisteriin ja sitten tehdä verkkotunnukset. Nimiä voi tarkistaa ennakkoon myös netistä, mutta se ei silti tarkoita, että nimi on hyväksytään kaupparekisteriin.

Virre: https://virre.prh.fi/novus/tradeNameSearch?_flowExecutionKey=_c555303A2-870C-AF12-511D-8DAED98405BC_k8310874F-795F-3366-4325-E5C3FFE3C467

YTJ: https://www.ytj.fi/yrityshaku.aspx?path=1547;1631;1678&kielikoodi=1

Laskutus

Lasku sisältää myydyn tuotteet tai palvelun tiedot sekä hinnan. Tänäpäivänä yhä useammat tekevät ja lähettävät laskut sähköisesti, mutta laskun voi tehdä myös paperisena versiona. Ensimmäisen laskun teko onnistuu, kun on ensin rekisteröinyt toiminimen ja avannut sille oman tilin.

Aluksi ei tarvitse hankkia omaa laskutusohjelmaa, vaan laskut voi tehdä ilmaisella laskutusohjelmalla, joita löytyy googlettamalla useampia. Laskua varten tarvitsee omat ja laskutettavan laskutustiedot, sekä toiminimen y-tunnuksen.

Huomioi tietoja täyttäessä, että alv-prosentti on oikea ja syötät oikean summan hintakohtaan, sillä hinta joka tulee automaattisesti laskee siihen alvin määrän mukaan. Laskussa on myös verokohta, johon valitset laskutettavan tuotteesi verokannan. Näiden tietojen avulla laskutus onnistuu helposti.

Asiakkaista on hyvä tehdä oma tiedosto, jottei pääse unohtamaan asiakkaita laskuja tehdessä. Myös laskuille kannattaa erikseen tehdä oma kansio ja kerätä tehdyt ja lähetetyt laskut siihen.

Kirjanpito

Kirjanpito tarkoittaa tositteiden keräämistä ja järjestämistä, niiden tietojen rekisteröimistä ja laskelmia yritysten taloudesta. Kirjanpito koostuu yrityksen omaisuudesta, tuotoista, kuluista, omista varoista ja veloista.

Kirjanpitäjä on hyvä olla, sillä yritystoiminnan ohessa tulee useita tärkeitä asioita, jotka tulee muistaa huomioida. Kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu mm. kuukausikirjanpidon tekeminen, arvonlisävero- ja muiden viranomaisilmoitusten huolehtiminen, sekä tilinpäätös teko tilikauden päättyessä. Myös laskutus on oleellinen osa kirjanpitäjän työtä.

Netistä voi ladata ilmaisen kirjanpito-ohjelman, eli kaiken pystyisi käytännössä tekemään myös itse, mutta se vie paljon aikaa, joka sen sijaan kannattaa käyttää itse työlle.

Kaikille yrityksille kuuluu kirjanpito, josta yrityksen johto vastaa.

Kirjanpitoa on olemassa kahta erilaista; yhdenkertainen kirjanpito ja kahdenkertainen kirjanpito. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa kerätään liiketapahtumina saadut tulot ja maksetut menot, korot ja verot. Kirjanpito tehdään maksuperusteisesti, eli kirjanpito tehdään sen päivän kohdalle, kun tilille on tullut tai lähtenyt rahaa.

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa käytetään vain yhtä tililä, johon kerätään kaikki tiedot.

Kahdenkertainen kirjanpito käsittää kahden taloudellisen asian muistiinmerkitsemisen, jolloin olennaiset tiedot ovat, mihin rahaa on käytetty ja mistä raha on peräisin.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtuman kohdalle merkitään niin rahan käyttö kuin rahan lähdekin, ja tapahtuma kirjataan siis kahdelle eri tilille.

Ammatinharjoittajat voivat pitää yksinkertaista kirjanpitoa ja heiksi katsotaan yrittäjät, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa. Kahdenkertaista kirjanpitoa on velvollisuus pitää mikäli yrityksellä on toimitilat, kuten kaupan pitäjä tai kampaaja.

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus

YEL vakuutus on yrittäjän työeläkevakuutuksen turvaamista. YEL vakuutuksen tarvitsee pääasiassa jokainen yrittäjä, joka on iältään 18-67 –vuotias ja se koskee kaikkea yritystoimintaa. Vakuutus kartuttaa yrittäjälle eläkettä.

YEL-vakuutus on otettava 6 kuukauden sisällä, kun on aloittanut yritystoiminnan.

YEL-vakuutus on lakisääteinen, eikä sitä voi korvata muilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Yleensä sinulle soitetaan automaattisesti eri vakuutusyhtiöistä ja tarjotaan erilaisia vakuutuksia, mutta kyseisen vakuutuksen saa myös helposti haluamansa vakuutusyhtiön sivuilta.

YEL-maksu määritetään YEL-työtulon perusteella ja sen voi maksaa 1 -4, 6 tai 12 erässä.

YEL-työtulo on vakuutuksen perusta ja sen perusteella lasketaan eläkkeen määrä ja vakuutusmaksu. Käytännössä työtulon on vastattava sellaista palkkaa, jonka voisi maksaa kyseisestä työstä jollekin toiselle yhtä ammattitaitoiselle henkilölle yrittäjän sijasta. Työtulo ei vastaa yrityksen liikevaihtoa vaan sen on vastattava yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa vakuutusmaksustansa 22 % alennuksen, joka on iästä riippumaton ja alennuksen saa ensimmäisten 48 kuukauden ajalta. Jos yrittäjyys loppuu ennen tätä, jäljelle jäävän maksualennuksen voi saada toiselta yrittäjyysjaksolta mikäli sellainen tulee ajankohtaiseksi.

Yrittäjän työttömyyskassa

Yrittäjän työttömyyskassan tavoitteena on parantaa yrittäjien turvallisuutta vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla. Työttömäksi jääneelle työttömyyskassan jäsenelle maksetaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Yrittäjän on kannattavaa kuulua tähän työttömyyskassaan, koska yrittäjä voi menettää osan yrityksensä liikevaihdosta itsestään riippumattomista syistä. Yrittäjän on myös mahdollista luopua vapaaehtoisesti yritystoiminnastaan.

Yrittäjän työttömyyskassan jäsenmaksu määräytyy palkan ja työttömyyskassaan maksujen mukaan. Tämän summan määrittelee Finanssivalvonta vuosittain.

Yrittäjän vakuutukset

Mitä vakuutuksia yrittäjä voi ottaa ja mitä sinulle todennäköisesti tarjotaan, jos menet kysymään vakuutuksista vakuutusyhtiöstä. Muista, että todellisuudessa sinun täytyy ottaa vain lakisääteinen YEL eli yrittäjän eläkevakuutus.

Jos toimialasi on sellainen, ettei juuri mitään mahdollisuutta ole kiinteisiin vahinkoihin niin unohda turhat vakuutukset.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjät, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa yrittäjätyöstä, eivät ole velvollisia lakisääteiseen tapaturmavakuutuksen. Vastaavan vakuutuksen voi kuitenkin ottaa vapaaehtoisena, jolloin yhtiömuotoisissa yrityksissä vakuutus kattaa myös sellaisille yrityksen osakkaille, jotka työskentelevät ja omistavat yrityksestä enintään 50 %.

Tapaturmavakuutus on pakollinen työnantajille, jotka ovat palkanneet työntekijöitä.

Tapaturmavakuutus kattaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat, sekä työn aiheuttamat ammattitaudit. Vakuutus on voimassa myös etätyössä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa laajat korvaukset tapaturmista ja vakuutusmaksu on mahdollista vähentää yrityksen verotuksessa. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla työskennellessä (ainakin, jos otat vakuutukset Pohjolasta). Vakuutusmaksun suuruus riippuu työn vaarallisuudesta ja vuosityöansioista.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka vaaditaan kaikilta liikenteeseen käytettäviltä moottoriajoneuvoilta ja perävaunuilta. Tämä vakuutus korvaa liikennevakuutus- ja vahingonkorvauslain säädösten mukaan ulkopuolisille aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja, sekä liikennevakuutetussa ajoneuvossa olleiden henkilövahinkoja.

Vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset korvaavat ajoneuvolle sattuneita esinevahinkoja vakuussopimuksen ja –ehtojen mukaan.

Keskeytysvakuutukset

Keskeytysvakuutukset korvaavat liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita menetyksiä. Normaali keskeytysvakuutus korvaa, oman yrityksen toiminnan keskeytyessä yrityksen oman omaisuuden tai toimipaikan vahingoittumisen vuoksi.

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutusta tarvitsee asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöt. Niissä on erikseen omaisuusvakuutuksia, jotka kattavat kiinteistölle aiheutuneita esinevahinkoja ja toiminnan vakuutuksia, joihin kuuluu useampia erillisiä vakuutuksia.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on hyödyksi, kun tarvitsee lakimiesapua riita- ja rikosasioissa sekä vakuutetun toiminnan riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneita kuluja.

Omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutukset korvaavat esinevahinkoja ja ehdoissa mainittuja muita kuluja.

Vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutukset on tarkoitettu korvaamaan vahinkoja, joista vakuutettu on oikeuden mukaan vastuussa.

Esimerkkejä vastuuvakuutuksista on toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field