Yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen. Tässä artikkelissa tutustutaan siihen miksi näin. Tarkastelemme myös tarkemmin ketä se koskee, millainen eläkevakuutus se on ja mitä se maksaa.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus

Yrittäjät joutuvat järjestemään ja huolehtimaan itse omasta eläkkeestään. Sen takia on yrittäjän eläkevakuutus. Käytännössä jokainen yrittäjä on tietyn tulorajan ylitettyään lain mukaan velvollinen ottamaan itselleen sen. Se tulee hankkia kuuden kuukauden sisällä yrityksen perustamisesta. Tällä hetkellä se on siis lakisääteinen eikä sitä voi korvata tai vaihtaa mihinkään muuhun vakuutukseen. Mikään vapaaehtoinen vakuutus ei poista sen vaatimusta.

YEL on myös yrittäjillä kaiken sosiaaliturvan perusta. Toki voit lisäksi liittyä esimerkiksi yrittäjän työttömyyskassaan. YEL kuitenkin varmistaa jonkinlaisen toimeentulon myös työelämän jälkeen sinulla sekä perheellesi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos toiminta vähenee tai päättyy sairauden, työttömyyden tai normaalin ikääntymisen takia, saat toimeentuloa. Lisäksi se takaa myös tukea ammatilliseen kuntoutukseen. Perheellesi se takaa oikeuden perhe-eläkkeeseen, jos sinua kohtaa kuolema. Sen perusteella myös lasketaan yrittäjille äitiys -sekä isyyspäivärahat. Tämä on toisaalta haastavaa, mutta samalla hienoa, koska voit itse vaikuttaa oman sosiaaliturvasitasoon.

Kenelle yrittäjän eläkevakuutus kuuluu

Yrittäjän eläkevakuutus kuuluu sinulle, jos täytät nämä ehdot:

 • Asut Suomessa
 • Olet 18-67-vuoden ikäinen
 • Työskenetelet yrityksessäsi ja toimit yrittäjänä vähintään neljä kuukautta yhtäjaksoisesti.
 • Et kuulu minkään muun eläkelain piiriin, kun toimit yrittäjänä.
 • Työpanoksesi ylittää vaaditun alarajan eli vuonna 2013 7303,99 euroa.

YEL:n mukaiseksi yrittäjäksi sinut lasketaan kun täytät ylläolevat ehdot ja olet:

   • Ammatti- ja elinkeinoharjoittaja
   • Avoimen yhtiön yhtiömies
   • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

Osakeyhtiössä johtoasemassa oleva osakas ja omistat yksin yli 30 % tai perheesi kanssa yli 50 % osakkeista tai äänimäärästä. Omistuksessa huomioidaan myös välillinen omistus eli vaikka sijoitus yhtiön kautta tapahtuva omistaminen.

Maatalousyrittäjille on oma MyEL eläkevakuutus.

YEL-vakuutusmaksu

Yrittäjän eläkevakuutusta maksetaan tieyn maksuprosentin mukaan. Se vaihtelee vuosittain. Prosentti on kuitenkin sama jokaisessa vakuutusyhtiössä. Itse maksuprosenttiin, mikä tulee juuri sinulle, vaikuttaa myös ikäsi. Vanhemmiten yrittäjät joutuvat maksamaan korkeampaa YEL-maksua kuin nuoremmat, mutta silloin myös eläkettä kertyy enemmän.

YEL-vakuutusmaksua voi maksaa itse päätetyissä erissä. Vaihtehtoja ovat 1-4, 6 tai 12 erää eli käytännössä maksun voi jakaa jokaisella kuukaudella. Voit myös itse vaihtaa maksurytmiä verkkopalvelujen kautta.

Vuonna 2013 työeläkemaksu on:

 • 31.12.2012 aloittava alle 53-vuotiaalle yrittäjälle 16,88 %
 • 31.12.2012 aloittava yli 53-vuotiaalle yrittäjälle 17,89 %
 • Normaalisti alle 53-vuotiaalle yrittäjälle 22,50 %
 • Normaalisti yli 53-vuotiaalle yrittäjälle 23,85 %

YEL-työtulo

YEL-maksua maksetaan työtulon perusteella sillä prosenttiluvulla, mikä koskee sinua. Voit tarkastaa ne tuosta yläpuolelta. Puhutaan siis YEL-työtulosta. Käytännössä se tarkoittaa arvioita siitä, kuinka paljon ansaitset rahallisesti työssä yrittäjänä. Se voidaan määritellä sen mukaan, kuinka maksaisit vähimmäispalkkaa vastaavasta työstä jota itse teet toiselle henkilölle. Kyseessä ei ole siis sinun verotettavat tulo tai yrityksesi saavuttama voitto.

Voit itse määritellä tuon työtulon tason. Työtulossa on tietyt tasot, jotka vaikuttavat sosiaaliturvaasi:

 • Alaraja YEL-vakuutukselle on 7303,99 euroa ja yläraja 165875,00 euroa.
 • Työttömyysturvan saamiseksi työtuloksi tulee ilmoittaa vähintään 8520 euroa.

Ilmoittamaasi työtuloa voi muuttaa jälkikäteen, joten ei kannata hätäillä vaikka alkuvaiheessa haluaisitkin pitää työtulot pienenä. Voit toiminnan käynnistymisen jälkeen nostaa sitä milloin vain haluat.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field