Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän täytyy itse vastata työttömyysturvasta. Käytännössä tämä tarkoittaa vapaaehtoista liittymistä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Silloin yrittäjä saa itselleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Yrittäjä kassaan liittymiseksi täytyy täyttää tietyt ehdot. Ensinnäkin yrittäjän täytyy olla Suomessa vakituisesti asuva ja alle 65-vuotias. Vuositulojen täytyy olla vähintään 8520 euroa, lakisääteisen eläkevakuutuksen perusteella. Lakisääteisiä eläkevakuutuksia ovat YEL, TyEL ja MYEL.

Tämän jälkeen yrittäjän täytyy täyttää seuraavat ehdot, jotta hänet luetaan sopivaksi työttömyysturvaan:

  • Yrittäjä on YEL- tai MYEL- velvollinen
  • Tai muun eläkevakuutukseen piriin kuuluva henkilö, jos hän omistaa vähintään vähintään 15 %, tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa 30 %, tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee.

Perheenjäsenyys tarkoittaa samassa taloudessa asuvaa puolisoa (avio tai avo), lapsia sekä vanhempia.

Siirrytkö palkansaajasta yrittäjäksi

Useat uuden yrittäjät siirtyvät palkansaajasta yrittäksi. Mikäli haluat liittyä kassaan, kannattaa tehdä se välittömästi tai viimeistään kuukauden sisällä toiminnan alkamisesta. Saat silloin työssäoloehtoon jopa kuuden kuukauden hyvityksen, joilloin työssäoloehto voisi täyttyä jos 12 kuukauden jäsenyydeelä. Normaalisti tämä olisi 18 kuukautta.

Mikäli siirryt palkansaajakassasta, säilyy sinulle oikeus hankittuunkin päivärahaan, mikäli yritystoiminta lakkaa ensimmäisen 18 kuukauden aikan eikä yrittäjän työssäoloehto ehtinyt täyttyä. Tämä tietysti riippuu myös siitä, että sinulla on päiviä jäljellä 500 päivän ensimmäisajasta.

Yrittäjän päiväraha

Yrittäjän kannattaa yritystoiminnan loppumisen tai keskeyttämisen jälkeen hakeutua välittömästi TE-keskukseen ja ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Yrittäjää ei koske säännöt karenssista tai lomauttamisesta, kuten palkansaajia koskee. Yrittäjille työttömyys alkaa siitä päivästä, kun ilmoittautuminen työnhakijaksi tehdään. TE-keskus lähettää sen perusteella työttömyyskassalle sitovan lausunnon, minkä perusteella kassa maksaa sinulle päivärahaa.

Oikeus päivärahaan alkaa 7 omavastuupäivän jälkeen, sen jälkeen kun hän on täysin työtön sekä on täyttänyt vaaditun työssäoloehdon. Käytännössä olet siis maksanut kassaan jäsenenä vakuutusmaksuja vähintään 18 kuukautta. Paitsi, jos olet ollut palkansaajakassan jäsen ja yritystoiminta lakkaa ensimmäisen 18 kuukauden aikana, silloin saat palkansaajan päivärahaa. Jos täytät vaaditut ehdotut sen saamiseksi.

Päivärahaa on mahdollista saada myös, jos yritystoimintasi keskeytyy vähintään neljäksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti ja pystyt osoittamaan sen selkeästi.

Yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha laskeen summasta, minkä varalle kassan jäsen on vakuuttanut itsensä edellisen 18 kuukauden aikana.

Siirrytkö yrittäjästä palkansaajaksi

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyessä säilyy työttömyyskassan suoja yrityksen alkutaipaleella. Sama toimii myös toiseen suuntaan. Jos yritystoimintasi loppuu ja haluat siirtyä palkansaajaksi, kannattaa silloin luopua yrittäjäkassasta. Keräämäs päivärahaoikeus yrittäjänä säilyy palkansaajakassassa, kun vain liityt siihen, kunnes täytät palkansaajan vaaditut työssäoloehdot.

Samalla tavalla kuin yrittäjäksi siirtyessä, kannattaa myös palkansaajien kassaan liittyä heti tai viimeistään kuukauden sisällä. Silloin työssäoloehtoon voi saada jopa 10 viikkoa hyvitystä yrityskassan jäsenyyden ansiosta. Käytännössä saat päivärahaoikeuden selkeästi nopeammin.

Myös palkansaajana sinulla säilyy jälkisuoja yrittäjäansioista. Jos palkkatyö loppuu ennen kuin olet kerännyt palkansaajan työssäoloehdon täyteen, voit saada päivärahaa yrittäjäpuolelta. Tämä tietysti riippuu siitä, oletko saanut kerrytettyä tarvittavat oikeudet yrittäjien kassaan.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field