Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyys

Yrittäjän työttömyysturva on aihe, josta harva haluaa lukea mutta josta aloittavan yrittäjän olisi silti hyvä olla tietoinen. Yrittäjällä ja osin myös heidän perheenjäsenillään edellytykset työttömyysturvan saamiseen ovat nimittäin hyvin erilaiset palkansaajiin verrattuna.

Yrittäjänä vastaat työttömyysturvasi tasosta itse. Käytännössä tämä tarkoittaa vapaaehtoista liittymistä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Tällöin yrittäjä saa itselleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Muussa tapauksessa kyseeseen tulee pelkästään KELAn maksama peruspäiväraha.

Suomessa on kaksi yrittäjille suunnattua työttömyyskassaa, jotka ovat SYT ja AYT. Jos YEL-vakuutuksesi mukainen työtulo on vähintään 12 564 euroa vuodessa ja olet Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, voit liittyä yrittäjäkassaan.

Päivärahan saamisen ehtona on lisäksi yrittäjän työssäoloehdon täyttyminen. Tämä asia on kunnossa, kun edeltävän neljän vuoden aikana henkilö on työskennellyt yrittäjänä vähintään 15 kuukautta.

Lisätietoa

Mikäli haluat lukea kattavamman selkokielisen tekstin aloittavan yrittäjän työttömyysturvasta, suosittelemme tutustumaan linkin takana olevaan Accountor Go -sivuston kirjoitukseen.

Tekstissä käydään läpi perusasiat siitä, ketkä lain mukaan määritellään yrittäjiksi, milloin yrittäjä tulkitaan työttömäksi ja millä edellytyksillä työttömyysetuutta maksetaan tai ei makseta.

 

Accountor Go -kirjanpitopalvelu

Leave A Response

* Denotes Required Field