Yrityksen arvonlisävero

Tämä on viisiosainen kirjoitussarja yrityksen verotuksesta. Älä pelästy. Asia ei ole niin monimutkainen. Haluamme kuitenkin tehdä kattavan kokoelman aiheesta, joten asioita on helpompi jakaa osiin. Silloin niiden oppiminen ja ymmärtäminen käy helpommin.

1. Yrityksen verotuksen perusteet koskien eri yhtiömuotoja (ensimmäinen osa)

2. Yrityksen arvonlisävero  (tämä kirjoitus)

3. Yrityksen tuloverotus

4. Yrityksen välitön verotus

5. Yrityksen verotuksen toimeenpano

Osat linkitetään tähän kirjoitukseen heti, vaikka linkit toimivat vasta kun kirjoituksen julkaistaa 2-3 päivän välein. Riippuen siitä milloin luet kirjoituksen, saattaa olla, että kaikki linkit eivät vielä toimi. Ei hätää, palaa myöhemmin lukemaan kirjoitukset loppuun. Laita osoite muistiin tai talenna selaimen suosikkeihin. Tänään aiheena on arvonlisävero.

Yrityksen arvonlisävero

Arvonlisäveron eli alv:n ajatteleminen ja ymmärtäminen on yksi aloittavan yrittäjän haasteista. Arvonlisäveroa on vaikea ymmärtää, koska se on ns. välillinen vero. Yritys siirtää sen osuuden kuluttujan eli asiakkaan maksettavaksi tavaran tai palvelun hinnassa. Yritys voi myös vähentää sen arvonlisäveron, jonka toinen yritys on siltä veloittanut, mikäli ostoa on käytetty yrityksen arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa.

Käytännössä kaikki yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia. ALV:tä maksetaan Suomessa tapahtuvasta myynnistä sekä tavaroiden yhteisöhankinnasta tai maahantuonnista EU-alueen ulkopuolelta.

Voitko saada vapautuksen arvonlisäverotuksesta

Tietyissä tilanteissa on mahdollista saada vapautus arvonlisäverosta. Tämä koskee yrityksiä, joiden toiminta on pienimuotoista eli liikevaihto jää tilikauden aikana alle 8500 euroon. Tai, jos yrityksen myymät tavarat tai palvelut ovat määritelty arvonlisäverottomiksi.

Vaikka toimintasi olisi alkuvaiheessa pienimuotoista, kannattaa arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista harkita, sillä silloin pystyt vähentämän yrityksen ostoihin sisältyneen arvonlisäveron.

Arvonlisäverovelvollisuus ei koske seuraavia myyntejä:

 • Jos toimit terveyden – ja sairaanhoidon alalla
 • Jos myy sosiaalishuollon palveluita
 • Jos toimit yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla
 • Myyt rahoitus – ja vakuutuspalveluita
 • Ylläpidät arpajaisia ja rahapelejä
 • Tietyt esiintymispalkkiot ja tekijänoikeudet
 • Tietyt vesialukset ja kansainvälisen lentoliikenteen ilma-alukset.

Arvonlisävero vuonna 2013

Arvonlisäveroa maksetaan sen mukaan, mitä toimitetaan tavaraa tai suoritetaan palveluita.

Vuonna 2013 yleinen arvonlisäverokanta on 24 % verottomasta hinnasta. Elintarvikkeiden, rehujen sekä ravintola – ja ateriapalveluiden arvonlisävero on 14 %. Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, yli kuukaudeksi tilattavat sanoma- ja aikakauslehdet, parturi- ja kampaamopalvelut, pienet korjauspalvelut sekä televisioluvat sisältävät arvonlisäveroa 10 %.

Rakennusalalla toimiessa arvonlisäveroa ajatellaan hieman toisella tapaa. Siellä käytetään käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta eli tietyissä myyntitilanteissa verovelvollinen on ostaja myyjän sijaan. Käänteinen velvollisuus koskeen kiinteistöihin kohdistuvia palveluita, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Maapohja – ja perustustöihin
 • Rakennustyöhön
 • Rakennusasennukseen
 • Rakennuksen viimeistelyyn
 • Rakennuskoneiden vuokraukseen, jos vuokrataan sekä kone, että käyttäjä
 • Rakennussiivoukseen
 • Työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten

Kuinka ilmoittaudutaan arvonlisäverovelvolliseksi

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan normalisti samalla kun tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Sen voi tehdä myös jälkikäteen muutosilmoituslomakkeella, jos olet aloittanut toimintasi ilman ilmoittautumista. Tosin useimmille yhtiömuodoille ilmoittautuminen on pakollista.

Arvonlisäveron merkitseminen laskutukseen

Arvonlisäveroon vaikuttavat tekijät ovat oltava nähtävillä kaupankäyntiin liittyvissä tositteissa. Käytännössä siis laskuissa, kuitessa yms täytyy näkyä selkeästi millaista tavaraa tai palvelua ollaan kauppaamassa ja mikä on siihen sovellettava arvonlisäveron verokanta.

Käänteisessä verovelvollisuudessa laskut eivät sisällä verokantaa tai veron määrää. Laskuun lisätään vain ostajan arvonlisäverotunniste sekä tieto, että ostaja on verovelvollinen.

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisäverot ilmoitetaan kausittain Verohallinnolle. Verot maksetaan verotilille. Kausi voi olla kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden pituinen jakso. Normaalisti ilmoitus jakso on kuukauden. Jos yrityksen liikevaihto on kuitenkin kalenterivuonna enintään 50000 euroa niin jakso voi olla neljännesvuoden. Jos liikevaihto on enintään 25000 euroa niin ilmoitusjakso voi olla kalenterivuoden. Kuukaudesta pidennettyä jaksoa tulee aina hakea.

Normaalisti verot ilmoitetaan ja maksetaan kuukauden 12. päivä. Ilmoituksen voi antaa Verotili-palvelussa, Ilmoitin.fi – tai Palkka.fi – palvelussa tai paperilla postin kautta. Paperitse ilmoitetun ilmoituksen tulee olla Verohallinnossa jo kuukauden 7. päivä.

Mikäli ilmoitus jakso on kalenterivuosi, tulee verot ilmoittaaja maksaa seuraavan vuoden helmikuun 28. päivä.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field