Yrityksen vakuutukset

Vakuutuksien valinta yritykselle on yksi perustamisvaiheen ikäviä vaiheita, ellei sitten satu erityisesti vakuutuksien valitsemistesta pitämään. Hyödyllisistä vakuutuksista on aina hyvä jutella tutulle kaverille, sillä vakuutusmyyjät, vaikka auttavaisia ovatkin, ovat aina myyjiä lopulta. Heidän tehtävä on kaupata sinulle mahdollisimman paljon. Harva vakuutusmyyjä on myöskään yrittäjä itse, joten ajatusmaailmojen kohtaaminen on epätodennäköistä.

Vakuutuksien kanssa on tärkeää tietää, että mikä on lain vaatimaa, mitä oikeasti tarvitsee nyt ja tässä sekä mitä vaihehtoja kannattaa harkita tulevaisuudessa. Osittain tarve riippuu siitä, millä alalla aiot toimia. Laki voi vaatia juuri sille alalle tietyn vakuutuksen. Useimmiten ainoa vaadittu eläke on yrittäjän eläkevakuutus, jolla yrittäjän on tarkoitus turvata itselleen eläke.

Kuitenkin yrittäjä on aina itse itsensä työnantaja, joten sinä olet aina vastuussa henkilökohtaisesti vakuutusturvasta, eläkkeestä ja toimeentulostasi. Näihin asioihin voit vaikuttaa vakuutuksia valitsemalla.

Yrittäjä on itselleen työnantaja, jonka pitää varmistaa henkilökohtainen toimeentulo, eläke ja vakuutusturva.

Näiden lisäksi kannattaa harkita tapaturmavakuutusta, vastuu/oikeusturvavakuutusta, keskeytysvakuutusta ja omaisuusvakuutusta. Mikäli tarvitset autoa yritykselle niin ajoneuvovakuutus on myös tarpeellinen.

Lakisääteiset yrittäjän vakuutukset

Tutustaan hieman yrittäjiä koskeviin lakisääteisiin vakuutuksiin, jotka on lueteltu tässä alapuolella. Älä kuitenkaan huolehdi, ne kaikki eivät koske sinua. Todenäköisesti vain 1 tai kaksi enintään.

 • Yrittäjän eläkevakuus, mikä lyhennetään usein YEL
 • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus, mitä käytetään lyhennyksellä MYEL
 • Apurahansaajan eläkevakuutus, minkä lyhennys on myös MYEL
 • Potilasvakuutus
 • Ympäristövahinkovakuutus
 • Liikennevakuutus

Näiden lakisääteisten vakuutusten lisäksi on mahdollista ottaa lukuisia erilaisia vakuutuksia eri tarpeisiin. Niitä on saatavilla eri vakuutusyhtiöiltä eri hinnoin. Saat varmasti useammalta yhtiöltä puhelun, kun yrityksesi rekisteröidään kaupparekisteriin. Käydään myös niitä lyhyesti läpi tämän kappaleen jälkeen.

Yrityksen perustamisen yksi vaihe monilla on työntekijöiden palkkaaminen. Tämä tuo myös oman elementin vakuutuksiin, sillä yrittäjän täytyy huolehtia palkanmaksun sekä ennakkopidätysten lisäksi myös työntekijöiden vakuutuksista. Osa näistäkin on lakisääteisiä. Nämäkin maksut kertyvät sinun laskupinoosi. Näistä löydät lisää tietoa toisesta artikkelistamme.

Käydään vakuutukset läpi yksittäin.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL

Jokainen yrittäjä vastaa itse omasta työeläketurvastaan. Hänen on hankittava yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, joka hoitaa sen. Jokainen 18-67-vuotias yrittäjä tarvitsee YEL:n, mikäli on seuraavassa asemassa:

 • Olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja
 • Olet avoimen yhtiön yhtiömies
 • Olet kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Olet osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, kuka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen osakkeista, tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä

Yrittäjän eläkevakuutuksen on tarkoitus tarjota vanhuuseläke yrittäjälle. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden saada työkyvyn heiketessä kuntoutusta, työttömyyden varalle työttömyysturvaa sekä mahdollisuuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle. YEL sisältää myös perhe-eläkkeen.

Lakisääteinen YEL-vakuutus on yrittäjän hankittava kuuden kuukauden sisällä lain piiriin kuuluvan toiminnan alkamisesta tai kun yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

Yrittäjän eläkevakuutus on noin 22 prosenttia vahvistetuista työtuloista. Prosenttiosuus vaihtelee yrittäjän iän mukaan. Työtulo-ohjeet, jotka auttavat oikean työtulotason määrittämisessä, saat vakuutusyhtiöltäsi.

Vakuutuksen ottaminen on saman hintaista, miltä tahansa vakuutusta tarjoavalta taholta. Käytännössä ei ole siis väliä kenen vakuuttajan puoleen käännyt.

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus eli MYEL

Maatalousyrittäjille on oma työeläkevakuutus, jonka lyhenne on MYEL. Se on käytännössä tarkoitettu viljelijöille, metsänomistajille, kalastajille ja poronhoitajille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Tämän lisäksi maatalousyrittäjä voi joutua ottamaan YEL-vakuutuksen, mikäli sen ehdot täyttyvät. Voit lukea ne tämän kappaleen yläpuolelta. Jos sinulla on sivuelinkeino, josta saatua ansiotuloa verotetaan elinkeinotoimintana, voivat nämä ehdot täyttyä.

MYEL takaa myös työikäiselle yrittäjälle oikeuden sairauspäivärahaan sekä tapaturmaturvan. Työkyvyn menetyksen takia saa yrittäjä silloin kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen. MYEL takaa myös lomituspalvelut yrittäjälle.

Apurahansaajan eläkevakuutus eli MYEL

Apurahansaajille tarjotaan samaa työeläkevakuutusta, kuin maatalousyrittäjille. Heitä koskevat samat eläkelain säädökset ja edut kuin ylläolevassa kappaleessa mainitut maatalousyrittäjiä koskevat pykälät.

Potilasvakuutus

Kaikkien terveyden – tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavien yrittäjien tulee ottaa potilasvakuutus. Se korvaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Ympäristövahinkovakuutus

Jos toimialaasi varten tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa, olet silloin myös velvollinen ottamaan ympäristövahinkovakuutuksen.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus. Se on pakollinen kaikille moottoriajoneuvoille ja perävaunuilla, joita käytetään liikenteessä.

Vapaaehtoiset vakuutukset yrittäjälle

Käydään läpi yleisimmät yrittäjille tarjotut vapaaehtoiset vakuutukset. Lisää kuulet varmasti vakuutusmyyjältä. Tässä yleisimmät vapaaehtoiset vakuutukset:

 • Yrittäjän tapaturmavakuutus
 • Omaisuusvakuutus
 • Keskeytysvakuutus
 • Vastuuvakuutus

Näitä vakuutuksia tarjoaa poikkeuksetta jokainen vakuutusyhtiö.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Jos et joudu ottamaan lakisääteistä tapaturmavakuutusta, voit ottaa sen vapaaehtoisesti. Käytännössä kuka tahansa ammatin – tai liikkeenharjoittaja tai osakeyhtiön osakas voi vakuuttaa itsensä yrittäjille suunnatulla tapaturmavakuutuksella.

Tämä vakuutus on voimassa myös vapaa-ajalla ja siihen kuuluu tapaturmien ja ammattitautien kattaminen. Tosin sen voi ottaa koskevaksi vain työaikaa. Vakuutuksen hintaan vaikuttaa työn vaarallisuus sekä vuosiansiot.

Yrittäjän omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutuksen tarkoitus on vakuuttaa yrityksen käyttö – sekä vaihto-omaisuus ja kiinteistöt. Silloin voit turvata ne tulipalojen, vuotovahinkojen, murtojen tai rikkoutumisesta aiheutuneiden vahinkojen varalle. Korvauksia saa vakuutusturvan laajuden ja vakuusehtojen mukaan.

Yrittäjän keskeytysvakuutukset

Yrittäjän keskeytysvakuutuksen tarkoitus on korvata menetyksiä, mikäli liiketoiminta joudutaan keskeyttämään. Korvauksien määrä määräytyy vakuutusehtojen mukaan. Korvaukset voivat koskea myyntikatetta, ylimääräisiä kuluja tai normaalista poikkeavia palkkoja.

Yrittäjän vastuuvakuutukset

Yrittäjien vastuuvakuutuksen tarkoitus on vakuuttaa yrittäjä hänen vastuullaan olevien vastuiden kohtaamista vahingoista. Se voi tarkoittaa toiminnan vastuuvakuutusta, tuotevastuuvakuutusta tai kiinteistönomistajan vastuuvakuutusta.

Yrittäjän oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata riitatilanteista johtuvia välttämättömiä sekä kohtuullisia asianajo – ja oikeudenkäyntikuluja, mitkä aiheutuvat yrityksen toiminnasta.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field