Yrityksen verotuksen toimeenpano

Tämä on viisiosainen kirjoitussarja yrityksen verotuksesta. Älä pelästy. Asia ei ole niin monimutkainen. Haluamme kuitenkin tehdä kattavan kokoelman aiheesta, joten asioita on helpompi jakaa osiin. Silloin niiden oppiminen ja ymmärtäminen käy helpommin.

1. Yrityksen verotuksen perusteet koskien eri yhtiömuotoja (ensimmäinen osa)

2. Yrityksen arvonlisävero

3. Yrityksen tuloverotus

4. Yrityksen välitön verotus

5. Yrityksen verotuksen toimeenpano (tämä kirjoitus)

Osat linkitetään tähän kirjoitukseen heti, vaikka linkit toimivat vasta kun kirjoituksen julkaistaa 2-3 päivän välein. Riippuen siitä milloin luet kirjoituksen, saattaa olla, että kaikki linkit eivät vielä toimi. Ei hätää, palaa myöhemmin lukemaan kirjoitukset loppuun. Laita osoite muistiin tai talenna selaimen suosikkeihin. Tänään aiheena on yrityksen verotuksen toimeenpano.

Yrityksen verotuksen toimeenpano

Kun perustat yrituksen, joudut arvioimaan yrittäjänä millainen ensimmäisen tilikauden liikevaihto yritykselläsi tulee olemaan. Samalla arvioita myös verotettavan tulon osuuden. Ne tiedot kirjoitetaan perustamisilmoitukseen, mikä toimitetaan kaupparekisteriin. Näiden antamiesi tietojen perusteella Verohallinto laskee yrityksellesi tarvittavat ennakoverot ja toimittaa sinulle maksutiedot verojen maksamista varten.

Verotus koskee aina kalenterivuotta, riippumatta tilikaudestasi. Eli käytännössä verotus koskee sitä tilikautta, mikä päättyy kalenterivuoden aikana. Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla lopullinen verotus valmistuu 10 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Henkilöyhtiöillä ja elinkeinonharjoittajilla verotus valmistuu taas seuraavan kalenterivuoden lokakuun loppuun menessä.

Sinulle toimitaan jokaisesta verovuoden päätös, mikä toimii selvityksenä verotuksesta. Sieltä löytyvä verotuksen perusteina käytetyt tiedot sekä mahdollinen veronpalautus tai jäännösvero.

Oma-aloitteisesti suoritettavat verot ja maksut

Yrityksellä on velvolliseen hoitaa tiettyjen verojen maksaminen omatoimisesti. Näitä veroja ovat mm. arvonlisävero, työnantajan velvollisuuksiin kuuluvat suoritukset, lähdevero ja varainsiirtovero. Joskus myös ennakkoveroa joudutaan täydentämään ja sen voi myös tehdä oma-aloitteisesti, mikäli tulee tilanne, että jo maksetut verot eivät kata tuloverojen määrää.

Verojen maksuajat

Oma-aloitteisesti maksettavien verojen, joista löytyy tietoa ylempää, yleinen maksupäivä on kuukauden 12. päivä. Ennakkoveroa maksetaan kuukausittain viimeistään kuukauden 23. päivä. Jäännösverolle ja kiinteistöverolle ilmoitetaan maksupäivät erikseen joka vuosi.

Maksun viivästyminen

Maksut kannattaa hoitaa ajallaan ja täsmällisesti, sillä verottaja on tehokas antamaan korotuksia, vaikka toimisit epähuomiossa. Samat korvauskäytännöt eivät toimi toiseen suuntaan. Peli ei tunnu aina reilulta, mutta se menee kuten on määrätty.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kausiveroilmoituksella eräpäivän jälkeen maksetuista veroista joutuu maksamaan viivästyskorkoa. Vuonna 2013 viivästyskorko on jo 8,0 prosenttia.

Maksuunpantujen verojen, joita voivat olla ennakkovero, jäännösvero tai kiinteistövero, maksun myöhästymiselle lasketaan viivekorkoa.

Verotilin ulkopuolisesti, mutta oma-aloitteisesti hoidettavista veroista maksetaan veronlisäystä, mikäli niitä ei hoideta määräpäivään mennessä. Veronlisäys on vuonna 2013 8 prosenttia.

Ilmoituksen viivästyminen

Yritysten tulee antaa kausiveroilmoitus verotiliverolle. Jos se annetaan määräpäivän jälkeen, mätkäisee Verohallinto myöhästymismaksua 20 prosenttia jokaiselle myöhässä ilmoitetulle veron määrälle.

Vuosi-ilmoituksen kohdalla laiminlyönnistä voidaan määrä laiminlyöntimaksu. Jos veroilmoitus on puutteellinen, myöhästynyt tai se jätetään kokonaan antamatta, seuraa siitä veronkorotus.

Maksuvastuu

Muistathan nämä:

  • Yksityinen ammatinharjoittaja joutuu vastaamaan toiminnassaan syntyineistä veroista myös henkilökohtaisella omaisuudella.
  • Osakeyhtiön kohdalla osakkaat eivät vastaa veroista, mutta laiminlyönnin kohdalla osakas, toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen voi joutu vahingonkorvausvelvolliseksi. Sama koskee osuuskuntaa.
  • Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet ovat myös henkilökohtaisesti vastuussa veroista. Yhtiömies voi joutua maksamaan myös yhtiökumppaneidensa osuuden veloista tai vastuista.

Useimmat näistä asioista voi jättää huolehtimatta, jos palkkaat heti yrityksen perustamisen alkuvaiheessa pätevän kirjanpitäjän hoitamaan asioita.

Valmisteverotus

Jotkut yritykset joutuvat maksamaan myös valmisteveroja. Näistä veroista huolehtii tullilaitos. Ne ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat kulutukseen tai käyttöön tiettyjen tuotteiden osalla. Yleensä verojen taustalla on tiettyjä tavoitteita, kuten sosiaali- ja terveys – tai vaikka ympäristöpoliittisia tavoitteita. Esimerkkejä aiheesta ovat alkoholivero, tupakkatuotteiden verotus sekä makeisvero.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field