Yrityksen verotus

Tämä on viisiosainen kirjoitussarja yrityksen verotuksesta. Älä pelästy. Asia ei ole niin monimutkainen. Haluamme kuitenkin tehdä kattavan kokoelman aiheesta, joten asioita on helpompi jakaa osiin. Silloin niiden oppiminen ja ymmärtäminen käy helpommin.

1. Yrityksen verotuksen perusteet koskien eri yhtiömuotoja (tämä kirjoitus)

2. Yrityksen arvonlisävero

3. Yrityksen tuloverotus

4. Yrityksen välitön verotus

5. Yrityksen verotuksen toimeenpano

Osat linkitetään tähän kirjoitukseen heti, vaikka linkit toimivat vasta kun kirjoituksen julkaistaa 2-3 päivän välein. Riippuen siitä milloin luet kirjoituksen, saattaa olla, että kaikki linkit eivät vielä toimi. Ei hätää, palaa myöhemmin lukemaan kirjoitukset loppuun. Laita osoite muistiin tai talenna selaimen suosikkeihin. Aloitetaan perusteista.

Yrityksen verotuksen perusteet

Käytännössä voi kuulua Suomessa joko yleisen tai rajoitetun verovelvollisuuden piiriin.

Yleiseen verovelvollisuuden piiriin kuuluvat jokainen Suomessa asunut henkilö sekä kaikki kotimaiset yhteisöt, kuten osakeyhtiöt tai vaikka osuuskunnat. Kotimaisuus tarkoittaa sitä, että se on rekisteröity Suomessa tai perustettu noudattaen Suomen lakeja. Silloin velvollisuus tarkoittaa, että velvolliset maksavat verot suomeen, kun tuloja tehdään Suomessa tai ulkomailla.

Rajoitetun verovelvollisuuden piiriin kuuluvat ulkomaiset yhteisöt ja ulkomailta Suomeen tulleet henkilöt, ketkä ovat Suomessa enintään kuusi kuukautta. Ulkomaisen yhteisön tulee olla rekisteröitu ulkomailla. Rajoitettu verovelvollisuus tarkoittaa, että Suomeen maksetaan veroa vain Suomessa saaduista tuloista.

Yleisesti verotus riippuu yhtiömuodosta melko paljon. Arvonlisäverotuksessa kaikkia kuitenkin kohdellaan samalla tavalla. Käydään läpi verotusta yhtiömuotokohtaisesti hieman tarkemmin läpi

Yksityisen elinkeinoharjoittajan verotus

Yksityisen elinkeinoharjoittajan elinkeinoksi luettavaa toimintaa verotetaan hänen omana tulonaan yhdessä yrittäjän muiden tulojen kanssa. Yrityksen tulo jaetaan käytännössä pääoma – ja ansiotuloiksi elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä toimintaan kuuluvista varoista velat.

Pääomatuloa on 20 % toiminnan edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Loppuosa on ansiotuloa. Verovelvollisena voit vaatia pääomatulon laskettavaksi 10 % luokkaan tai vaikka 0%, milloin yrityksen tulot verotetaan kokonaisuudessan ansiotuloina.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulee antaa omat veroilmoituksensa, vaikka niitä ei veroteta erillisenä verovelvollisena. Veroilmoituksesta lasketaan toiminnasta saatu tulos. Se jaetaan yhtiömiesten kesken verotettavaksi.

Pääomatulon osuus on 20 % yhtiömiehen osuudesta yhtiön edellisen vuoden toiminnan nettovarallisuuteen nähden. Muu osa lasketaan ansiotuloksi.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Se maksaa 24,5 % veroa verottetavan tuloksen osuudesta. Osakkaiden oma verotus on riippumaton yhtiön verotuksesta.

Osakkaiden verotus onkin hieman monimutkaisempaa. Se riippuu tietysti siitä millaista tuloa saadaan ja onko yhtiö listattu vai listaamaton. Alkuvaiheessa luultavasti siis listaamaton.

Osakkaan saama palkka on ansiotuloja, mutta saatu osinko voi olla verovapaata tuloa, ansiotuloa ja/tai pääomatuloa. Osingon verotus on riippuvainen sitä saavan henkilön verotuksesta sekä onko yhtiö listattu vai listaamaton. Listatusta yhtiöstä saaduista osingoista menee 70 % veronalaisena pääomatuloina ja 30 % saa verovapaana tulona.

Listaamattomasta yhtiöstä saaduista osingoista verovapaata tuloa saa enintään 9 % osakkeen arvosta, kun osinkojen yhteismäärä ei ylitä 60000 euron rajaa. Yli 60000 euron ylityksestä on 70 % veronalaista pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Sama koskee myös 9 % ylitystä, silloin 70 % veronalaista ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Yksittäisen osakkeen arvo lasketaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus osakkeiden määrällä.

Osuuskunnan verotus

Osuuskunta on osakeyhtiön tavoin itse verovelvollinen. Myös osuuskunta maksaa vero 24,5 % verotettavasta tulostaan.

Osuuskunnan jäsen voi saada osuuspääomasta korkoa, mikä on verovapaata 1500 euroon asti. Sen ylimenevästä osasta on 70 % verotettavaa pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Ylijäämän palautusta jäsenille pidetään ansiotuloina, mikäli palautus perustuu tehtyyn työhön ja maksettuihin palkkioihin.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field