Avoimen yhtiön perustamisasiakirjat

Avoimesta yhtiöstä tehdään perustettaessa yhtiösopimus samaan tapaan kuin kommandiittiyhtiöstä. Sopimuksen sisältöä kannattaa miettiä yhtiön toiminnan sekä toimialan kannalta.

Virallinen rekisteröinti eli kaupparekisteriin ilmoittaminen vaatii tiettyjen perusasioiden löytymistä sopimuksesta. Näitä ovat yhtiön toiminimi, toimiala, kotipaikka, yhtiömiehet jne.

Yhtiösopimukseen kannattaa kuitenkin kirjata asioita hieman laajemmin, jotta epäselvyyksiltä vältytään myöhemmin. Näitä asioita ovat yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilikausi, yhtiömiesten työnjako sekä osuudet, voitto-osuuksien ja tappioiden jakaminen sekä yhtiön purkamisen tai jatkumisen ehdot.

Tarkastellaan avoimen yhtiön yhtiösopimusta kuitenkin vielä hieman tarkemmin.

Avoimen yhtiön yhtiösopimus

Yhtiön virallistamista varten tarvitaan tietyt asiat, jotta kaupparekisteri hyväksyy yhtiösopimuksen. Sopimukseen tulee merkitä ja määritellä seuraavat asiat yhtiön perustajien kesken:

 • Mikä on yhtiön toiminimi
 • Mikä on yhtiön toimiala
 • Ketkä ovat yhtiömiehet
 • Mikä on Suomen kunta, josta yhtiön toimintaa johdetaan

Tämän lisäksi yhtiösopimukseen kannattaa lisätä kohta mainitsemiamme asioita. Näiden lisääminen on järkevää, sillä mikäli niitä ei lisätä, sovelletaan niiden kohdalla laissa olevia avoimia säännöksiä.

Epäselvyyksien välttämiseksi kannattaa yhtiösopimuksesta tehdä mahdollisimman tarkka kaikki asiat huomioon ottaen.

Tässä ehdotuksia sopimukseen lisättävistä asioista:

 • Mikä on yhtiön tilikausi?
 • Millaisella työpanoksilla ja työnjaolla yhtiömiehet osallistuvat?
 • Keillä on oikeus edustaa yhtiötä?
 • Keillä on nimenkirjoitusoikeus?
 • Mitkä ovat yhtiömiesten panokset?
 • Kuinka yhtiön voittoja ja tappioita jaetaan? Merkintä on pakollinen, jos sen halutaan poikkeavan lainmukaisesta.
 • Mikä on yhtiösopimuksen irtisanomisaika, mikäli se poikkeaa yleisestä kuudesta (6) kuukaudesta?
 • Miten yhtiöstä eroaminen tapahtuu?
 • Miten yhtiösopimusta voidaan muuttaa?
 • Miten yhtiön purkaminen tapahtuu?
 • Kuinka yhtiötä voidaan jatkaa, jos yhtiömies kuolee?

Kun yhtiösopimuksesta on päästy yhteisymmärrykseen ja sovitut asiat ovat kirjattu, pitää sopimus päivät ja jokaisen yhtiömiehen tulee allekirjoittaa se.

Avoimen yhtiön perustamisasiakirjat löydät myös YTJ:n valmiista avoimen yhtiön perustamispaketista.