Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on ennen kaikkea aloittaville yrittäjille ja yrityksille suositeltu suuntaa-antava dokumentti, jossa jäsennellysti kuvataan ja selvennetään suunniteltua toimintaa, sen suuruutta ja arvioitua kannattavuutta.

Olennaista liiketoimintasuunnitelmassa on realistisesti kartoittaa yrityksen toimintaan liittyviä kuluja, budjetoida niitä ja konkreettisesti suunnitella, kuinka ne tullaan suunnitellulla toiminnalla kattamaan.

Miksi tehdä liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelmaa kootessasi pääset tärkeimpien toimintaasi liittyvien asioiden äärelle ja mikä tärkeintä: kyseenalaistamaan ja pohtimaan niitä. Samalla voit löytää ratkaisuja mahdollisiin aukkokohtiin.

Tehdessäsi yrityksellesi liiketoimintasuunnitelman jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista pystyt siis ennakoimaan yrittämisen haasteita ja löytämään niihin ratkaisuja.

Liiketoimintasuunnitelma ei ole vain hyödyllinen pelkästään sinulle, vaan lähes poikkeuksetta myös rahoittajat ja erilaiset yrittäjyyden asiantuntijat pitävät suunnitelmaa vaatimuksena palveluilleen.

Valmis liiketoimintasuunnitelma on siis ensisijaisesti suuri apu sinulle yrityksesi toiminnan laskelmoinnissa ja lisäksi välttämättömyys, mikäli tarvitset yrityksellesi rahoitusta tai asiantuntijan neuvoa.

Kuinka ideasta tehdään liiketoimintasuunnitelma?

Liikeidean pohjalta hiotaan liiketoimintasuunnitelma. Vaikka kyse on suunnitelmasta, niin tarkemmin määriteltynä sen tulisi olla liikeidean testaaminen. Ilman vetävää ideaa on turha lähteä perustamaan yritystä ja huomata vasta isojen kulujen jälkeen, ettei toiminnalle ole oikeasti kysyntää.

Tässä muutamia kysymyksiä, jotka auttavat vastaamaan tähän haasteeseen:

1. Miksi juuri sinun tuotteesi tai palvelusi valitaan muiden tarjokkaiden joukosta?

2. Miten asiakkaat saavat tiedon tuotteista tai löytävät tuotteet?

3. Ovatko asiakkaat valmiita maksamaan tarpeeksi korkeaa hintaa tuotteista?

4. Pystytkö myymään tuotteita tai palveluita ennakkoon asiakkailla eli tekemään todellisen markkinatutkimuksen?

5. Kuinka paljon tuotteita pitää myydä, jotta toiminta olisi kannattavaa?

Miten liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Laajana käsitteenä liiketoimintasuunnitelma saattaa kuulostaa monimutkaiselta ja vaikeasti hahmotettavalta, mutta paloihin purettuna sen kokoaminen on yksinkertaista ja helppoa.

Liiketoimintasuunnitelman sisällön voi purkaa kahdeksaan eri aiheeseen (jotka kerromme alla), ja liiketoimintasuunnitelman runko itsessään myös auttaa sinua jäsentelyssä.

Sisältö tiivistetysti

1. Mitä haluat myydä, kenelle ja miten?
2. Mitkä ovat tuotteesi tai palvelusi kilpailuvaltit nykyisillä markkinoilla, miten tuotteesi eroaa muista? Millainen hintataso tuotteilla on ja mistä hinnat rakentuvat?
3. Mitkä luet omiksi sekä yrityksesi vahvuuksiksi ja heikkouksiksi? Voit lähestyä asiaa vaikkapa SWOT-analyysin keinoin.
4. Millaisia ovat tavoittelemasi asiakkaat? Miten aiot tavoittaa heidät ja saada heidät ostamaan tuotteesi?
5. Jos yritykselläsi on fyysinen toimipiste, jossa myynti tapahtuu: millainen markkinatilanne lähiympäristössä on? Millainen on kysynnän ja tarjonnan suhde? Millaisia ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet?
6. Kuinka olet hoitanut käytännön asiat: toimitilat ja sijainnin, tarvittavan kaluston, markkinoinnin, (alku)rahoituksen, mahdollisten työntekijöiden palkkaamisen, vakuutukset, kirjanpidon ja niin poispäin?
7. Miten rahoitat toimintasi vaatimat investoinnit, kuinka suuria ne ovat? Miten aiot
varmistaa yrityksesi talouden sen ensimmäisinä kuukausina?
8. Miten aiot kattaa yrityksesi säännölliset kulut (kuten vuokrat, vakuutukset, markkinointikustannukset, mahdolliset palkat ja tuotantokustannukset)?

Liiketoimintasuunnitelman pohja

Tämä oli vain hyvin pikkuriikkinen johdanto siihen, mikä on liiketoimintasuunnitelma. Jos haluat katsoa, miltä liiketoimintasuunnitelma käytännössä näyttää, verkko on täynnä valmiita pohjia ja malleja.