Lomakkeet ja asiakirjat

Jokaiselle yhtiömuodolle on omat perustamisasiakirjat ja toimenpiteet. Laadimme jokaisesta yritysmuodosta tarkat ohjeet, mitä perustamisasiakirjoihin tulee. Jos tiedät mitä perustamisasiakirjat ovat, voit hypätä suoraan tarkempiin ohjeisiin.

Perustamisasiakirjat ovat dokumentteja, joilla yrityksen perustajat ja kumppanit sopivat tulevan yrityksen säännöistä, toiminnasta, hallitsemisesta sekä kaikkien kumppaneiden välisistä sitoumuksista sekä velvoitteista. Osa dokumenteista on pakollisia, eli niitä tarvitaan esimerkiksi yhtiön rekisteröimiseksi tai pankkitilin avaamiseksi.

Yrityskumppanien välillä voi joskus olla syytä laatia tarkat sopimukset mahdollisten riitojen varalta. Sopimuksia voi tietysti tehdä myös suullisesti, mutta kirjalliset sopimukset estävät epäselvyydet myöhemmin.

Kun perustamisasiakirjat ovat täytetty – joko yhdessä kumppaneiden kanssa tai yksin – yrityksestä täytyy vielä tehdä erikseen perustamisilmoitus. Palaamme tähän asiaan myöhemmin, kun luet kirjoitusta eteenpäin.

Toiminimi ei tarvitse perustamisasiakirjoja, koska toimit yrittäjänä yksin.

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat

Osakeyhtiön perustamisessa tarvitaan seuraavia perustamisasiakirjoja: 1. Yhtiökumppaneiden tulee tehdä kirjallinen perustamissopimus 2. Perustajien tulee laatia yhtiöjärjestys, mikä voi olla osa perustamissopimusta tai sen liite 3. […]

Lue artikkeli

Osuuskunnan perustamisasiakirjat

Osuuskuntaa perustettaessa joukko perustajia laatii yhteiselle osuuskunnalla säännöt, perustamisasiakirjan sekä hallituksen, joka laatii ensimmäisen hallituksen pöytäkirjan. Hallituksen pöytäkirjasta tulee löytyä kohdat hallituksen puheenjohtajan sekä (mahdollisen) […]

Lue artikkeli

Kommandiittiyhtiön perustamisasiakirjat

Kommandiittiyhtiöstä tehdään perustamisvaiheessa kirjallinen yhtiösopimus. Sopimuksen sisältöä kannattaa pohtia tulevan yhtiön toimialan sekä toiminnan laajuuden kannalta. Itse rekisteröiminen vaatii tiettyjen perusasioiden määrittelyä. Näitä ovat toiminimi, […]

Lue artikkeli

Avoimen yhtiön perustamisasiakirjat

Avoimesta yhtiöstä tehdään perustettaessa yhtiösopimus samaan tapaan kuin kommandiittiyhtiöstä. Sopimuksen sisältöä kannattaa miettiä yhtiön toiminnan sekä toimialan kannalta. Virallinen rekisteröinti eli kaupparekisteriin ilmoittaminen vaatii tiettyjen […]

Lue artikkeli

Toiminimen perustamisilmoitus

Normaalisti kaikki yritykset rekisteröidään kaupparekisteriin, mutta toiminimellä tätä pakkoa ei ole. Muiden yritysmuotojen tapaan toiminimen tiedot on kuitenkin ilmoitettava Verohallintoon. Päivitys artikkeliin: Vuoden 2017 maaliskuusta alkaen […]

Lue artikkeli

Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Yhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin ja Verohallintoon tehdään yhdellä kertaa perustamisilmoitusta täyttäessä. Tämä kirjoitus käsittelee osakeyhtiön perustamisilmoitusta, josta käymme läpi perusasiat. Samat asiat on käsitelty tiivistetysti myös […]

Lue artikkeli

Toiminimen perustaminen lomake

Toiminimen perustaminen on varsin yksinkertainen toimenpide, jonka voit tehdä joko verkossa tai paperilla. Verkossa tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin on paperista vaihtoehtoa halvempi. Hinnat ovat 75 tai […]

Lue artikkeli