Toimialakohtaiset luvat ja ilmoitukset

Tietyt toimialat vaativat alakohtaiset luvat, mikä tarkoittaa ilmoituksen tekemistä viranomaisille, luvan hakemista tai rekisteröitymistä tietyn ammatin harjoittajaksi. Usein luvat ovat pakollisia, eikä ilman niitä voi alalla toimia laillisesti.

Lupia vaaditaan myös toiminnan käynnistämiseen tietyllä paikalla tai tietyssä tilassa, kuten elintarviketuotannon tai myynnin kanssa. Joillakin aloilla vaaditaan myös ammattitaitoon liittyviä lupia.

Oman alan luvista on varmasti tullut koulutuksen myötä selväksi vaadittavia asioita. Luvista kannattaa kuitenkin etsiä lisää tietoa ja varmistaa etukäteen niiden tarve. Myös kaikki ilmoitusluontoiset asiat on hyvä selvittää etukäteen.

Etukäteen selvittämällä ja lupia kyselemällä voi välttää kalliita virheitä. Suuret investoinnit koneisiin, laitteisiin ja koulutukseen voivat osoittautua turhiksi, jos suunnittelemaasi toimintaa ei voikaan haluamallasi paikalla järjestää.

Sen takia kannattaa ottaa ennakoiva asenne lupien kanssa ja toimia viranomaisten kanssa yhteistyössä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, eli siis heti kun alat yritysideaa suunnittelemaan.