Maatalousyrittäjän eläkevakuutus

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus

Maatalousyrittäjille on oma eläkevakuutuksensa, joka vastaa yrittäjien eläkevakuutusta (YEL). Tässä artikkelissa käsitellään kuitenkin nimenomaan MyEL-vakuutusta.

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus

MyEL eli maatalousyrittäjien eläkevakuutus on viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja tietysti metsänomistajien sekä heidän perheidensä työeläkevakuutus. Jossain tapauksissa MyEL koskee myös taiteen ja tieteen apurahansaajia. Tämä vakuutus on YEL:n tapaan lakisääteinen.

Itse järjestelmä on täysin vastaava kuin mikä tahansa työeläkejärjestelmä. Eläke karttuu samalla tavalla ja sitä maksetaan sinulle samalla tavalla. MYEL:n avulla on mahdollista nostaa myös kokonaiseläketurvaa, mikäli niin haluaa tehdä, vaikka olisi samalla yrittäjä- tai palkkatyössä. Silloin vakuutus on tosin vapaaehtoinen. Pakollinen se on vain, jos et kuulu muun työeläkevakuutuksen piiriin.

Työikäinen yrittäjä tai apurahansaaja saa samalla myös tapaturmaturvaa sekä sairauspäivärahan MyEL:n avulla. Työkyvyn menettäessä hänellä on mahdollisuus saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. MyEL tarjoaa myös maatalousyrittäjille oikeuden lomituspalveluihin.

Vakuutus tarjoaa turvaa yrittäjien perheillekin. Mikäli yrittäjää kohtaa kuolema, on leskellä ja lapsilla oikeus perhe-eläkkeeseen. MyEL tarjoaa myös ryhmähenkivakuutuksen.

MyEL-työtulo

MyEL vakuutus perustuu työtuloon. Sen pohjalta lasketaan kaikki eläkkeet, päivärahat sekä korvaukset, joita haet.

Käytännössä sillä tarkoitetaan sitä työpanosta, jonka suoritat työtehtävissäsi. Maatalous- ja metsänhoidon yrittäjillä tulojen määrittämiseen käytetään maatalous- ja metsämaan pinta-alaa.

Kalastajilla ja poronhoitajilla tulon perusteina käytetään kalastustuloa ja porojen lukumäärää.

Apurahansaajilla tulo määräytyy taas saadun apurahan määrän mukaan.

MyEL-vakuutusmaksun suuruus

Vakuutusmaksua maksetaan tietyn prosentin mukaan, joka on riippuvainen yrittäjän iästä sekä MyEL-työtulon määrästä.

Vuonna 2017 alle 53-vuotiaiden tai vähintään 63-vuotiaiden maatalousyrittäjien vakuutusmaksu on 13 prosenttia alle 26 783 euron työtulosta. Tämän jälkeen vakuutusmaksu nousee liukuvasti 26 783 ja 42 087 euron euron väliseltä osuudelta. Kun työtulo ylittää 42 087 euroa, tästä osasta maksetaan jo 24,10 prosenttia.

52-62-vuotiaiden maatalousyrittäjien tapauksessa vastaavat prosenttilukemat ovat 13,82% ja 25,60%.

Lähde: Maatalousyrittäjien eläkelaitos