Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Yhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin ja Verohallintoon tehdään yhdellä kertaa perustamisilmoitusta täyttäessä. Tämä kirjoitus käsittelee osakeyhtiön perustamisilmoitusta, josta käymme läpi perusasiat.

Samat asiat on käsitelty tiivistetysti myös kirjoituksessa osakeyhtiön perustaminen.

Rekisteröityminen kaupparekisteriin

Perustamisilmoitus on tehtävä ennen kuin toiminta aloitetaan.

Mikäli toimintasi vaatii jonkin viranomaisten myöntämän luvan, pitää siitä tehty jäljennös liittää ilmoitukseen mukaan.

Perustamisilmoituksen voi kuitenkin jättää, vaikka lupaa ei olisi vielä myönnetty. Kaupparekisteriin täytyy kuitenkin toimittaa jäljennös luvasta siinä vaiheessa kun päätös tulee.

Mikäli se tapahtuu rekisteröinnin jälkeen, menee uudesta ilmoituksesta erillinen käsittelymaksu. Kannattaa siis aloittaa lupaprosessi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rekisteröityminen Verohallinnon asiakkaaksi

Jokaisen yrityksen on ilmoitettava tietonsa Verohallintoon. Ilmoituksessa kerrotaan yrityksen perustiedot, ennakkoveron määräämistä varten arvio ensimmäisen tilikauden tuloksesta.

Yritys voi myös rekisteröityä seuraaviin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin:

 • Arvolisäverovelvollisten rekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautua, jos yrityksesi liikevaihto tilikauden aikana on yli 10 000 euroa.
 • Ennakkoperintärekisteri. Rekisteriin ilmoittautumalla ikään kuin ilmoitat itse huolehtivasi verotusasiasi kuntoon, eikä asiakkaasi tarvitse murehtia ennakonpidätysten tekemisestä. Palveluitasi ostava kuluttaja-asiakas ei myöskään voi tehdä kotitalousvähennystä työstä, mikäli firmaasi ei löydy ennakkoperintärekisteristä. Liity siis siihen.
 • Työnantajarekisteri. Rekisteriin tulee ilmoittautua, mikäli yrityksesi pulittaa säännöllisesti palkkoja vähintään kahdelle palkansaajalle. Jos palkanmaksu on epäsäännöllistä, ei ilmoittautuminen ole pakollista.
 • Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri. Mikäli yritykselläsi ei ole vakuutuksia Euroopan talousalueen (johon Suomi myös kuuluu) ulkopuolisissa maissa, sinun ei tarvitse liittyä tähän rekisteriin.

Perustamispaketti

Perustamisilmoituksen tekemiseksi tarvitset Y1–lomakkeen sekä liite 1 -lomakkeen. Nämä löydät YTJ:n sivuilta osakeyhtiön perustamispaketista muiden tarvittavien asiakirjojen (lueteltu alla) joukosta. Osakeyhtiönhän voi nykyään perustaa myös verkossa. Nämä ohjeet on alkujaan laadittu ennen kuin tämä tuli mahdolliseksi.

Perustamisilmoituksen liitteet

Perustamisilmoituksen mukaan tulee liittää seuraavat asiat:

 • Lomake Y1 ja liite 1 allekirjoitettuna hallituksen jäsenen tai valtuuttaman henkilön toimesta.
 • Jäljennökset mahdollisista viranomaisten myöntämistä luvista toimintasi hyväksymiseksi.
 • Kuitti perustamisilmoituksen käsittelymaksun suorittamisesta.
 • Mikäli perustamisilmoituksen allekirjoittaa perustajan sijaan valtuutettu, tulee mukaan liittää avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
 • Tarvitset myös liitteeksi osakeyhtiön perustamissopimuksen alkuperäisenä sekä jäljennöksen yhtiöjärjestyksestä.

Lisäksi tarvittaessa seuraavat liitteet

Mikäli yhtiössäsi ei lain ja yhtiöjärjestyksen perusteella ole valittu tilintarkastajaa, liitä osakkeiden maksamisesta muu selvitys, esimerkiksi:

 • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus,
 • KHT- tai HTM-tilintarkastajan antama todistus omaisuuden siirtymisestä,
 • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus. Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai edellä mainitun tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Jos osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä:

 • KHT- tai HTM-tilintarkastajan tai KHT- tai HTM-yhteisön antama lausunto apporttiomaisuudesta,
 • apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä ja lisäksi
 • kauppakirja kiinteistön kaupasta, jos apporttina on kiinteistö.

Jos hallituksen vakuutusta tai tilintarkastajien todistusta ei anneta lomakkeen asianosaisissa kohdissa, liitä ilmoitukseen:

 • Hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu.

Jos hallituksen kokouksessa on valittu hallituksen puheenjohtaja, prokuristi, edustamiseen oikeutettu tai päätetty ottaa esim. aputoiminimi, liitä oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Huom! Muista ilmoittaa nämä asiat myös lomakkeella. Hallituksen puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa. 

Jos rekisteriin ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai ulkomaalainen yhtiö merkitsee osakkeita, liitä:

 • selvityksenä kyseisestä henkilöstä esim. oikeaksi todistettu jäljennös passista.
 • osakkeita merkinneen ulkomaalaisen yhtiön rekisteriote.

Perustamisilmoituksen toimitus

Täytetyn lomakkeen voi postittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen osoitteeseen PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki. Helpommalla pääset tietysti tekemällä perustamisen sähköisesti.

Kun yrityksen perustamisilmoitus kirjataan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, saa yrityksesi y-tunnuksen eli yritys -ja yhteisötunnuksen.

Perustamisilmoituksen maksaminen

Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu täytyy maksaa etukäteen, mikäli perustaminen hoidetaan paperilomakkeiden avulla. Siitä saatu kuitti liitetään perustamisilmoitukseen mukaan. Maksun voi suorittaa verkkopankkien kautta. Sähköisesti perustettaessa maksu hoidetaan samalla kertaa lomaketta täyttäessä joko verkkopankissa tai kortilla.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 380 euroa tai 330 euroa riippuen siitä, ilmoitatko paperilla vai verkossa. Suosittelemme jälkimmäistä vaihtoehtoa.