Osakeyhtiön perustaminen

Miten osakeyhtiö perustetaan helposti?

Meillä on sinulle hyviä uutisia: osakeyhtiön perustaminen ei ole lainkaan niin hankalaa kuin saatat luulla – siitä on vain usein tehty turhan monimutkaisen kuuloista.

Tästä syystä kerromme nyt sinulle ihmisten kielellä, miten osakeyhtiö perustetaan mahdollisimman helposti ja kivuttomasti.

Voit halutessasi perustaa osakeyhtiön joko sähköisesti verkossa tai paperilomakkeita postittelemalla. Käsittelemme tässä artikkelissa rinnakkain molemmat tavat ja pyrimme tekemään sen niin ymmärrettävästi kuin vain suinkin mahdollista.

Kerromme ensin lyhyesti osakeyhtiöistä ja kyseisen yritysmuodon plussista ja miinuksista. Sen jälkeen siirrymme perustamisilmoituksen sisältöön ja täyttöohjeisiin.

Lopuksi käymme kohta kohdalta läpi perustamisen vaiheet, jotka suoritettuasi sinulla on osakeyhtiö pystyssä ja voit terassilla tituuleerata itseäsi toimitusjohtajaksi.

Osakeyhtiöistä yleisesti

Osakeyhtiö – lyhennettynä Oy – on yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto. Vuodenvaihteessa 2022 Suomessa oli noin 262 000 kaupparekisteriin merkittyä osakeyhtiötä.

Toimintamalliltaan osakeyhtiö on pääomayhtiö, jossa osakkeenomistajat ovat lähtökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomalla.

Osakeyhtiön omistus siis jakautuu siirtokelpoisiin määräosiin eli osakkeisiin. Siirtokelpoisuus tarkoittaa lyhyesti sitä, että jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus vapaasti siirtää omistusosuutensa yhtiöstä kokonaan tai osittain jollekulle toiselle ilman yhtiön tai muiden omistajien suostumusta.

Omistusosuuden siirtäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi myymällä tai lahjoittamalla.

Poikkeuksen siirtokelpoisuuteen voi kuitenkin tehdä esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä oleva lunastus- tai suostumuslauseke tai osakkaiden yhteinen osakassopimus.

Osakeyhtiön omistajilla – eli osakkailla – on yhtiön toiminnasta rajoitettu vastuu. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön toiminnasta ja veloista, vaan pelkästään sijoittamansa pääoman kautta. Yhtiön varat ovat siis erilliset sen omistajien varoista.

Mikäli osakeyhtiö ajautuu konkurssiin tai ei muuten kykene suorittamaan velvoitteitaan, eivät sen omistajat ole vastuussa esimerkiksi mahdollisista veloista henkilökohtaisilla varoillaan. He voivat vain menettää sijoittamansa pääoman. Poikkeuksen tekevät toki sellaiset sitoumukset – esimerkiksi lainat – jotka yrittäjä tai osakas on mennyt henkilökohtaisesti takaamaan.

Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma oli aiemmin 2500 euroa. Vuoden 2019 heinäkuusta lähtien osakeyhtiön perustamiseen ei kuitenkaan enää ole vaadittu lakisääteistä minimialkupääomaa.

Osakeyhtiön toimielimet

Osakeyhtiöllä on erilaisia toimielimiä, joita ovat muun muassa

 • yhtiökokous (ylin valta)
 • hallitus (aina pakollinen) sekä
 • toimitusjohtaja (ei pakollinen).

Edellä mainittujen lisäksi osakeyhtiössä voi olla myös hallintoneuvosto.

Ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, jonka voi yhden ihmisen osakeyhtiössä pitää yksinkin. Netti on pullollaan erilaisia pöytäkirjamalleja ja apua saat tarvittaessa myös kirjanpitäjältäsi.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Siinä päätetään yleensä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voittojen käytöstä, johdon vastuuvapaudesta ja niin edelleen.

Jos kyse on hieman isommasta yrityksestä, kokouksessa valitaan usein myös hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Hallituksen päätöksenteossa ei osakeomistuksella ole merkitystä, vaan päätökseksi tulee enemmistön kannattama mielipide. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja.

Hallitus valitsee itse toimitusjohtajan, joka ei kuitenkaan ole osakeyhtiössä pakollinen. Hallituksella on myös oikeus erottaa toimitusjohtaja ilman erityisiä perusteluita ja irtisanomisaikaa.

Mikäli toimitusjohtaja päädytään valitsemaan, on hän vastuussa yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan. Tehtävinä voi olla esimerkiksi

 • toiminnan johtaminen
 • henkilöstöasioista huolehtiminen
 • talouden seuranta ja ohjaaminen sekä
 • sen varmistaminen, että osakeyhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti ja asianmukaisesti järjestetty.

Toimitusjohtaja katsotaan juridiikan kannalta yhtiön toimielimeksi, eli hän ei ole samassa asemassa kuin työntekijä. Tällöin työlakeja ei sovelleta hänen kohdallaan.

Miksi perustaa osakeyhtiö?

Vastataan otsikon kysymykseen mielipiteellä ja valtavalla yksinkertaistuksella:

Osakeyhtiö kannattaa perustaa siksi, että se on selvästi seksikkäin yritysmuoto. Moni on sitä mieltä, että kaikki oikeat yritykset ovat osakeyhtiöitä ja muu on silkkaa puuhastelua.

Tämä on tietenkin täysin kärjistetty väite, sillä menestyviä yrityksiä löytyy aivan jokaisen yritysmuodon joukosta. Totuus on silti se, että mikäli haluat leikkiä isojen tyttöjen ja poikien hiekkalaatikoilla – eli kasvattaa yrityksesi isoksi – on osakeyhtiö sinulle oikea vaihtoehto muistakin kuin imagosyistä.

Esimerkiksi start up -henkisten yritysten on melko turha edes miettiä muita yhtiömuotoja, koska osakeyhtiö mahdollistaa sijoittajien mukaan tulemisen paljon helpommin kuin muut yritysmuodot.

Nyt kun pohjustava mielipideosio on saatu pois alta, käydään läpi hieman faktoja osakeyhtiömuodon hyödyistä ja mahdollisista haitoista:

Osakeyhtiön hyödyt ja haitat

Osakeyhtiön hyvät puolet

 • Jos jokin menee todella pahasti päin mäntyä, konkurssissa vastuu jää yritykselle. Vain sellaiset velat, joita joku on ollut takaamassa henkilökohtaisesti, valuvat syliin. Osakeyhtiön taakse ei toki pysty piiloutumaan rikosoikeudelliselta vastuulta.
 • Jos osakkaiden työpanos vaihtelee, sitä voidaan paikata maksamalla palkkaa enemmän sille, joka tekee suurimman osan töistä.
 • Verotuksen suunnittelu. Mikäli pieni osakeyhtiö tekee hyvää tulosta, omistaja voi nostaa palkkaa sopivan määrän ja jättää loput yritykseen sen varallisuutta kerryttämään. Toiminimiyrittäjille tämä ei ole mahdollista.
 • Osakeyhtiö on oikea valinta myös silloin, jos tarkoitus on kasvattaa yhtiötä voitoilla tai jos yritys on jossain vaiheessa tarkoitus myydä pois.

Osakeyhtiön huonot puolet

 • Hieman enemmän byrokratiaa toiminimeen verrattuna. Kirjanpito tulee tehdä kahdenkertaisena, tilinpäätös on aina pakollinen ja myös kokouspöytäkirjojen täyttely vaatii oman pienen aikansa vuosittain. Kirjanpitäjän palkkaaminen avuksi heti yritystoiminnan alussa on usein kannattavaa.
 • Mikäli aiot perustaa osakeyhtiön yksin, sinun tulee kaivaa jostain yksi varajäsen hallitukseen. Suomi on täynnä yhden ihmisen osakeyhtiöitä, joissa tätä virkaa hoitaa yrittäjän puoliso tai muu omainen. Yksi varajäsen tarvitaan aina, mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.
 • Jos yrittäminen ei ollutkaan oma juttusi, niin osakeyhtiön lopettaminen ei ole läheskään niin yksinkertaista kuin toiminimien kohdalla.

Lue myös: Milloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi?

Kuka voi perustaa osakeyhtiön?

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö (eli suomeksi ihminen) tai oikeushenkilö (esimerkiksi osakeyhtiö).

Vähintään yhdellä perustajista tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella (tähän voi hakea tarvittaessa poikkeuslupaa). Osakeyhtiön perustaja ei voi olla konkurssissa tai vajaavaltainen.

Mikäli kyse on luvanvaraisesta elinkeinotoiminnasta, lupien tulee olla kunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustamisen hinta on 380 tai 240 euroa riippuen siitä, täytätkö perustamisilmoituksen verkossa (YTJ.fi) vai paperilla – verkkovaihtoehto on tietysti halvempi. Tämä hinta tarkoittaa perustamisilmoituksen käsittelymaksua kaupparekisterissä.

Heinäkuusta 2019 lähtien osakeyhtiön osakepääomalla ei enää ole ollut vähimmäisvaatimusta. Mikäli osakepääomaa ei ole lainkaan, sen määräksi kaupparekisteritietoihin merkitään pyöreät nolla euroa.

Tällä hetkellä (02/2022) osakeyhtiön perustaminen verkossa YTJ-palvelussa onnistuu vain, mikäli osakepääoma asetetaan nollaan. Muissa tapauksissa osakeyhtiö tulee perustaa paperilomakeilmoituksella.

Lue lisää osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen muutoksesta.

Maksettavaa kertyy toki paljon muustakin kuin perustamisilmoituksen käsittelymaksusta, mutta emme käsittele tässä tekstissä toimialakohtaisia kuluja. Rakennusalan yrittäjällä alkuinvestoinnit ovat luonnollisesti paljon isommat kuin omaa aikaansa myyvällä konsultilla.

Vakuutusten ja kirjanpidon hinnoista löydät kuitenkin halutessasi suuntaa-antavia esimerkkejä kyseisiä aiheita käsittelevistä artikkeleista.

Aiemmin osakeyhtiöön tuli aina asettaa minimissään 2500 euron alkupääoma, mutta sitäkään ei ole voinut laskea niin sanotuksi ”ylimääräiseksi kuluksi”, koska kyseinen summa on voitu käyttää osakeyhtiön alkuvaiheen kulujen maksamiseen – esimerkiksi laitehankintoihin.Osakeyhtiön perustamispaketti – tämä tulee tietää ennalta

No niin. Nyt on vuorossa se hiukan työläämpi osio, mutta eiköhän tästäkin selvitä.

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat löytyvät siis perustamispaketista, jota voit vilkaista tästä linkistä. Voit naputella tietoja joko suoraan linkin lomakekenttiin ja sen jälkeen tulostaa ja postittaa paperit (vanha tapa) tai hoitaa saman asian verkossa, mikäli osakepääoma on nolla euroa.

Mikäli perustat osakeyhtiön sähköisesti, niin perustamispalvelu muodostaa osakeyhtiölle perustamissopimuksen ja vakiomuotoisen yhtiöjärjestyksen.

Sähköisen perustamistavan aloitusnäkymät näyttävät kirjautumisen jälkeen ruudullasi jotakuinkin tältä:

Yrityksen perustaminen ohjeet

Ja tämän jälkeen:


Miten osakeyhtiö perustetaan?

Perustamispaketista löytyvät asiakirjat ovat:

 • Perustamissopimus
 • yhtiöjärjestys
 • Y1-perustamisilmoituslomake + liitelomake 1, sekä
 • henkilötietolomake.

Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys

Ennen kuin hyökkäät perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kimppuun, sinun tulisi selvittää itsellesi seuraavat asiat:

Osakeyhtiön nimi ja toimiala

Sinulla on jo varmasti mielessä timanttinen ajatus yrityksesi nimestä, joten tuskin kaipaat neuvojamme. Jos kuitenkin haluat vilkaista perustietoja nimen valitsemisesta, olemme kirjoittaneet yrityksen nimeämisestä.

Toimialoja on olemassa lukuisia erilaisia. Esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointi on toimialana tietynlainen sekatavaraliike, koska sen sisään voi pultata melkein minkänäköistä toimintaa tahansa.

Nykyään toimialan voi ilmoittaa kaupparekisterille myös yleistoimialana, joka kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) suosittelee kuitenkin ilmoittamaan yksilöidymmän eli tarkemman toimialan, koska laaja toimiala tai yleistoimiala saattaa vaikeuttaa osakeyhtiösi toiminimen rekisteröintiä.

Verohallinnolle sinun on joka tapauksessa ilmoitettava tarkka päätoimialasi. Ilmoitat siis toimialan kahdelle eri taholle: sekä kaupparekisterille että Verohallintoon.

Toimialan valintaan ja muotoiluun liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia kirjoittamastamme toimialaoppaasta.

Toimialojen nimet ja numerot A:sta Ö:hon sen sijaan on listattu Tilastokeskuksen sivuille.

Osakepääoman suuruus

Osakeyhtiön osakepääoman suuruus voi olla 0 euroa tai enemmän.

Osakeyhtiössä on silti aina oltava aina vähintään yksi osake. Osakkeita kannattaa usein olla lukumäärällisesti mieluummin liikaa kuin liian vähän, koska omistusosuuksien sumpliminen on tällöin jatkossa mukavampaa.

Voi olla tympeää, mikäli firman pääoma koostuu kahdesta osakkeesta, joiden arvo on 1250 euroa per kappale – mikäli osakepääoma siis olisi 2500 euroa.

Perustamissopimuksessa kysytään myös osakkeiden numeroita. Jos osakkeita on vaikkapa 250 kappaletta ja ne on jaettu kahdelle hengelle, ensimmäisenä mainitulle osakkaalle voi kirjata osakkeet 1-125 ja toiselle 126-250.

Lue lisää osakepääomavaatimuksesta PRH:n verkkosivuilta.

Osakeyhtiön hallituksen kokoonpano

Jos perustat osakeyhtiösi yksin (tai kaksin), sinun pitää valita yksi hallituksen varajäsen – monessa yhden miehen tai naisen firmassa yrittäjän puoliso tai kaveri toimii oy:n hallituksen nimellisenä varajäsenenä.

Varajäsen valitaan aina, jos hallituksessa on varsinaisia jäseniä vähemmän kuin kolme.

Puheenjohtaja on pakko valita, jos varsinaisia jäseniä on enemmän kuin yksi. Toimitusjohtajan valitseminen puolestaan on vapaaehtoista.

Tarvitseeko osakeyhtiö tilintarkastajan?

Tilintarkastajasta voidaan mainita sen verran, että et välttämättä tarvitse sellaista aluksi. Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää ja siitä syntyy luonnollisesti kuluja. Pienet yhtiöt on vapautettu tilintarkastuksesta.

Yritykselle on valittava tilintarkastaja, mikäli vähintään kaksi seuraavista ehdoista täyttyi päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella:

 1. Taseen loppusumma yli 100 000 euroa.
 2. Liikevaihto yli 200 000 euroa.
 3. Palveluksessa keskimäärin yli kolme henkilöä.

Kuten huomaat, aivan pieni yritys ei näitä ehtoja täytä. Tilintarkastaja tulee kuitenkin valita myös silloin, mikäli yhtiösopimukseen tai -järjestykseen on näin erikseen kirjattu.

Joskus tilintarkastaja valitaan vapaaehtoisesti esimerkiksi siksi, että yrityksen rahoittajat vaativat tätä varmistuakseen tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta.

Tilikausi

Tilikausi alkaa yrityksen perustamispäivästä. Tilikausihan kestää yleensä 12 kuukautta, mutta yritystä perustettaessa se voi tilapäisesti olla pidempi (tai lyhyempi).

Jos pistät firman pystyyn vaikkapa elokuun alussa, ensimmäinen tilikausi voi ulottua perustamispäivästä aina seuraavan vuoden loppuun asti (esimerkiksi 01.08.2018-31.12.2019 = 17kk). Tämän jälkeen tilikaudet alkavat rullata 12 kuukauden mittaisissa jaksoissa.

Tilikaudeksi valitaan monesti kalenterivuosi (1.1.-31.12.) mutta yhtä hyvin se voi olla jokin muukin vuoden mittainen aikaväli, joka rytmittyy parhaiten omaan yritystoimintaasi.

Osakassopimus – milloin se tarvitaan?

Käytännössä ainoa asia, joka perustamispaketista puuttuu, on osakassopimus. Se on vapaaehtoinen, mutta syytä tehdä, mikäli omistajia on useampia.

Osakassopimuksessa päätetään niistä pelisäännöistä, joita osakeyhtiölaki ei tarkemmin määrittele. Siitä voi siis olla hyötyä esimerkiksi riitatapauksissa tai muissa tilanteissa, joihin laki ei anna yksiselitteistä vastausta.

Ette toivottavasti ole koskaan yhtiökumppaninne kanssa toistenne ryysyissä kiinni, mutta jos näin käy ja tuloksena on välirikko, osakassopimuksesta voi olla apua jatkon kannalta.

Osakassopimus on vapaamuotoinen sopimus, ja sen laatimista kannattaa pohtia omien lähtökohtien mukaan. Sopimus voidaan laatia ennen yrityksen perustamista, mutta sen voi halutessaan tehdä myöhemminkin.

Jos tarkoitus on ottaa osakeyhtiöön paljon osakkaita ja sijoittajia, osakassopimukseen on syytä panostaa ja tarvittaessa maksaa lakimiehelle sen laatimisesta.

Nopean Google-katsauksen perusteella osakassopimuksen hinnat liikkuvat halvimmillaan noin 500 eurossa, mutta vähänkään monimutkaisempien sopimusten kohdalla hinnat pompsahtavat useimmiten reilusti yli 1000 euron.

Nyt olemme käyneet läpi ne tiedot, joita tarvitset perustamissopimusta ja yhtiöjärjestystä täyttäessäsi.

Huomioi, että mikäli valitset sähköisen perustamistavan, verkkopalvelu luo sinulle automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen, kun olet syöttänyt palveluun kaikki tarvitut tiedot.

Y1-perustamisilmoituslomake liitteineen

Perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tarkastelun jälkeen on vuorossa houkuttelevasti nimettyyn Y1-perustamisilmoituslomakkeeseen tutustuminen. Sitä tutkaillessasi saatat tarvita tietoja seuraavista asioista:

Mitä tarkoittavat rinnakkaistoiminimi ja aputoiminimi?

Rinnakkaistoiminimeä tarvitset vain, jos haluat rekisteröidä yrityksen toiminimen jollain muulla kielellä – esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.

Erikielisten nimien tulee kuitenkin vastata toisiaan, eli et voi taikoa hatusta yrityksellesi englanninkielistä rinnakkaistoiminimeä, mikäli se ei vastaa sanasisällöltään suomenkielistä nimeä.

Enontekiön Hattukauppa Oy:n tulisi siis olla esimerkiksi Enontekiö Hat Store Ltd.

Aputoiminimeä puolestaan voit tarvita silloin, jos haluat harjoittaa osaa liiketoiminnastasi eri nimellä.

Jos olet esimerkiksi rakennusfirman omistaja ja heität pienenä sivubisneksenä stand up -keikkaa, et välttämättä halua markkinoida näitä keikkoja rakennusfirmasi nimeä käyttäen – tällöin voit halutessasi rekisteröidä aputoiminimen.

Rakentamisen sekä kulttuurin ja viihteen toimialayhdistelmä on kieltämättä hieman erikoinen, mutta tämä oli vain erittäin karkea esimerkki. Toivottavasti sait ajatuksesta kiinni.

Aputoiminimen ilmoittaminen sähköisesti maksaa 60 euroa per nimi (voit halutessasi valita toisenkin aputoiminimen). Paperi-ilmoituksessa hinta pompsahtaa 115 euroon per nimi.

Aputoiminimessä ei saa olla oy-tunnusta, koska kyseessä ei ole mikään oma erillinen yrityksensä. Aputoiminimen kirjanpito merkitään samaan kirjanpitoon yrityksen kanssa.

Lisätietoa: aputoiminimi, rinnakkaistoiminimi.

Arvonlisäverovelvolliseksi (liiketoiminnasta) ilmoittautuminen

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää osaksi palvelun tai tavaran hintaa. Vero peritään ostajalta myynnin yhteydessä, ja myyjä tilittää sen valtiolle.

ALV-velvollista toimintaa harjoittavan pitää ilmoittautua ALV-rekisteriin, mikäli liikevaihto on 15 000 euroa tai enemmän vuodessa. Tähän on olemassa joitain toimialakohtaisia poikkeuksia, jotka on mainittu lomakkeessa.

Mikäli liikevaihto lipsahtaa vahingossa yli kyseisen rajapyykin, etkä kuulu rekisteriin, joudut maksamaan alvit takautuvasti koko liikevaihdosta. Jos puolestasi kuulut alv-rekisteriin, mutta liikevaihto jää 15 000 euron alle, voit hakea arvonlisäveron alarajahuojennuksella maksamasi alvit takaisin.

ALV-rekisteriin kannattaa siis aina liittyä, mikäli 15 000 euron rajan rikkoutuminen epäilyttää hiemankin. Muista, että ensimmäisellä tilikaudella liikevaihto suhteutetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Jos esimerkiksi ensimmäinen tilikautesi kestää vain yhdeksän kuukautta ja liikevaihto on tuolla ajanjaksolla 14 000 euroa, niin alv-raja ylittyy.

Normaalisti osakeyhtiöt tilittävät arvonlisäveronsa joka kuukausi.

Mikäli arvioit, että liikevaihtosi tulee olemaan alle 30 000 euroa, voit halutessasi anoa oma-aloitteisten verojen ilmoituskaudeksi yhden vuoden tai neljännesvuoden. Tämä tehdään perustamislomakkeessa hieman alempana olevassa kohdassa “oma-aloitteisten verojen verokausi”.

Kun ilmoituskaudeksi anoo yhden vuoden, arvonlisäverot voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain. Neljännesvuosittain ilmoittaminen puolestaan on mahdollista 100 000 euron liikevaihtorajaan asti.

Ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuminen

Kuulumalla ennakkoperintärekisteriin ilmoitat, että yrityksesi hoitaa veroasiansa kuntoon itse. Mikäli et ole ennakkoperintärekisterissä ja laskutat asiakkailta palveluistasi, ennakonpidätyksen tekeminen jää asiakkaasi kontolle. Tästä taas aiheutuu täysin turhaa paperisotaa.

Ennakkoperintärekisterimerkinnällä siis osoitat, että yrityksesi huolehtii itse ennakkoveron maksamisesta.

 • Jos et kuulu rekisteriin, se voi hankaloittaa huomattavasti toimeksiantojen saamista toisten yritysten lisäksi myös sellaisilta kuluttaja-asiakkailta, jotka haluavat tehdä ostamastaan palvelusta kotitalousvähennyksen. Jos esimerkiksi remonttifirma ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, asiakas ei voi tehdä työstä kotitalousvähennystä.
 • Mikäli haet yritykselle rahoitusta, myös sen saaminen voi olla hyvin hankalaa ilman kuulumista ennakkoperintärekisteriin.
 • Merkintä ennakkoperintärekisterissä kielii myös siitä, että olet luotettava ja säntillinen toimija. Rekisteriin ei nimittäin pääse, jos taustalta löytyy verojen maksuun liittyviä merkittäviä laiminlyöntejä tai -epäselvyyksiä.

Kaikkien näiden syiden takia ennakkoperintärekisteriin kannattaa siis kuulua.

Ennakonpidätysvelvollisuus ei kuitenkaan koske tavarakauppaa eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa. Pelkkää tavarakauppaa harjoittava yritys voi kuitenkin hakeutua ennakkoperintärekisteriin.

Työnantajarekisteriin ilmoittautuminen

Älä ilmottaudu työnantajarekisteriin, mikäli et ole palkkaamassa ketään lähiaikoina.

Työnantajarekisterissä tulee olla, mikäli yritys on “säännöllinen työnantaja” eli maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle työntekijälle. Lue halutessasi tarkempia tietoja työnantajarekisteristä linkin takaa.

 

Vielä pieni varoituksen sana yhteystietojen lisäämisestä

Huomioi myös se, että oman puhelinnumeronsa perustamisilmoituksen julkisiin tietoihin laittava uusi yrittäjä saa varautua kismittäviin puhelinmyyntisoittoihin, joissa yritystä yritetään tunkea milloin mihinkin yritysrekistereihin.

Näistä rekistereistä on monilla yrittäjillä erittäin huonoja kokemuksia, eli emme välttämättä suosittele lähtemään mukaan niihin. Ole siis tarkkana, jos puhelussa vilahtelee sellaisia lauseenparsia kuin “päivitetäänpäs teidän tiedot tänne palveluun”. 

Todennäköisesti joudut maksamaan jotain, eikä summa välttämättä ole kovin pieni.

10 askeleen ohjelma osakeyhtiön perustamiseen

Seuraavaksi käymme läpi esimerkin, jossa perustetaan kahden osakkaan osakeyhtiö, jonka alkupääomaksi asetetaan 2500 euroa. Voit tietysti perustaa osakeyhtiön yksinkin, mutta muista, että tarvitset silti hallitukseen yhden nimellisen varajäsenen.

Perustaminen suoritetaan tässä esimerkissä perinteiseen tapaan, koska sähköinen perustamisilmoitus on tällä hetkellä mahdollinen vain, mikäli osakepääoma on 0 euroa. Tämä on siis vain yksi esimerkki siitä, miten perustamisen voi hoitaa.

Seuraavassa ohjeistuksessa ei ole otettu huomioon sitä, että maksaisit osakepääoman jotenkin muuten kuin rahassa.

Lue myös: Miten osakeyhtiön perustaminen käytännössä muuttui 1.7.2019?

1. Täytä yrityksesi tiedot perustamispakettiin

Sinulla pitäisi tässä vaiheessa olla hallussasi tarvittavat tiedot perustamispaketin täyttämiseen joko sähköisesti tai wanhan mallin mukaan.

Jos teet perustamisen verkkopalvelussa, maksat perustamismaksun (240 euroa) suoraan siellä joko luottokortilla tai verkkopankissa. Paperiset ilmoitukset maksetaan etukäteen ennen asiakirjojen postittamista Patentti- ja rekisterihallitukseen. Palaamme tähän kohdassa 7.

Verkkopalvelua käyttäessäsi saat heti haltuusi yrityksesi y-tunnuksen.

Mikäli teet perustamisilmoituksen paperilomakkeella, joudut odottelemaan joitakin päiviä. Tieto Y-tunnuksesta päivittyy YTJ-tietokantaan reaaliaikaisesti.

2. Pidä hallituksen kokous ja tee siitä pöytäkirja

Jotta voit maksaa osakepääoman, sinulla pitäisi olla yritykselle tili.

Jos yrityksessä on useampi osakas, pitäkää hallituksen kokous ja antakaa pöytäkirjassa yhdelle henkilölle valtuudet avata pankissa tili sekä hankkia pankkikortti ja verkkopankkitunnukset. Antakaa pöytäkirjassa myös hallituksen päätöksellä tälle henkilölle oikeus käyttää kyseistä tiliä.

Jos et tiedä, millainen on hallituksen pöytäkirjapohja, kirjoita Googlen hakukenttään pöytäkirjapohja hallituksen kokoukseen. Kappas, sinulla on nyt kymmeniä vaihtoehtoja joista valita. Voit myös kysyä apua suoraan kirjanpitäjältäsi, mikäli olet jo sellaisen hankkinut.

Hallituksen kokous saattaa kuulostaa juhlalliselta, mutta voit pitää sen vaikka hawaijipaita päällä omassa olohuoneessasi. Kokoustamisen voi hoitaa samassa yhteydessä perustamispaketin täyttämisen kanssa.

Monet pankit haluavat hallituksen pöytäkirjan nähtäväkseen, kun olet perustamassa yrityksellesi tiliä. Joskus sitä ei vaadita, mikäli sopimusta ovat allekirjoittamassa kaikki osakkaat.

Pankeilla on usein hieman toisistaan poikkeavia vaatimuksia siitä, mitä asiakirjoja yritykselle tilin avaavalla henkilöllä tulee olla pankissa mukanaan. Tästä asiasta lisätietoa seuraavassa kohdassa.

3. Mene pankkiin ja avaa pankkitili osakeyhtiölle

Pankkien sivuilla lukee usein ensimmäisenä, että yritystiliä avaavan tulee esittää kaupparekisteriote.

Älä hätäänny, sillä sellainen perustettava yritys, jota ei ole vielä merkitty rekisteriin, voi korvata tämän paperin perustamispaketin asiakirjoilla (perustamissopimus ja yhtiöjärjestys) sekä hallituksen pöytäkirjalla. Kaupparekisteriotteen voi toimittaa jälkikäteen.

Koska tilin avaamiseen vaadituissa asiakirjoissa voi olla hieman vaihtelua pankkien mukaan, helpointa on soittaa haluttuun pankkiin ja ajanvarauksen yhteydessä kysyä, mitä kaikkea tulisi ottaa mukaan ja mihin kaikkeen pitää varautua tiliä avatessa.

4. Maksa pankkitilille osakkeista

Koska tässä esimerkissä osakepääoma on vanhanmallinen minimi eli 2500 euroa ja perustajia on kaksi, molemmat voivat maksaa tasasumman 1250 euroa. Tämä kohta riippuu tietysti perustajien määrästä ja omistussuhteista.

5. Kun osakkeet on maksettu, tulosta tiliote

Tarvitset sitä todisteeksi maksetuista osakemaksuista.

6. Hae todistus tilintarkastajalta

Käy tilintarkastajalla (mikäli yritykselläsi sellainen on) pyytämässä todistus siitä, että osakkeet on maksettu. Tarvitset mukaan tiliotteen tai muun todistuksen maksetuista osakkeista yrityksen tilillä.

Mikäli tilintarkastajaa ei ole, osakeyhtiölakiin on kirjoitettu, että osakkeiden maksamisesta pitää olla “muu selvitys”. Tällöin siis pelkkä tiliote tai vastaava todistus osakepääoman maksamisesta riittää.

 

7. Maksa PRH:lle osakeyhtiön perustamismaksu

Jos käytit sähköistä perustamispakettia, olet perustamismaksun jo hoitanut.

Jos sen sijaan täyttelet paperilomakkeita postitusta varten, maksat ne etukäteen ennen niiden lähettämistä. Voit katsoa lisätietoa sekä maksuohjeet PRH:n verkkosivuilta. Muista, että maksun tulee olla hoidettu, kun ilmoitustasi aletaan käsitellä PRH:ssa.

8. Täytä Y1-lomake loppuun

Olet toki voinut täyttää Y1-lomakkeen jo ennakkoonkin, mutta nyt viimeistään saat sen hoidettua kuntoon ennen postitushommia.

9. Toimita rekisteröintipaperit PRH:lle

Paperinivaskan voi kiikuttaa PRH:lle myös henkilökohtaisesti, mutta yleensä asia hoidetaan postitse. Varmista, että paksusta kirjekuoresta löytyy:

 • Osakeyhtiön Y1-perustamisilmoitus ja kuitti perustamismaksun maksamisesta
 • Y1-perustamisilmoituksen liitepaperit
 • kopio yhtiöjärjestyksestä
 • alkuperäinen osakeyhtiön perustamissopimus sekä
 • tilintarkastajan todistus tai muu riittävä selvitys osakemaksujen maksusta.

Paperien postittamisen jälkeen osakeyhtiösi saa Y-tunnuksen heti, kun perustamisilmoitus on kirjattu YTJ-järjestelmään. Tässä saattaa vierähtää jokunen päivä, sillä paperilomakkeiden käsittelyajat ovat hieman hitaammat sähköiseen perustamisilmoitukseen verrattuna.

Kun yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, PRH muistuttaa tekemään erillisen ilmoituksen osakeyhtiön tosiasiallisista edunsaajista. Lakisääteinen ilmoitus on maksuton. Lue lisää PRH:n verkkosivuilta.

10. Odota päätöstä ja mahdollisia korjausehdotuksia

Jos korjattavaa ei löytynyt, ei muuta kuin yrittämään.

Yhteenvetona

Osakeyhtiön perustaminen voi tuntua hirvittävältä urakalta, mutta todellisuudessa sen ei tarvitse olla sitä. Homman voi hoitaa samalla tavalla kuin jättimäisen täytekakun syömisen: pala kerrallaan.

Muista, että joudut toki perustamisen jälkeen ottamaan selvää lukuisista muistakin yrittäjyyteen liittyvistä asioista (esim. vakuutukset, rahoitus jne.), mutta näistä voit lukea tarkemmin sivuston muista artikkeleista.

Myös kirjanpidon järjestäminen on asia, jonka miettimiseen kannattaa varata kunnolla aikaa. Tärkeimmät aloittavan yrittäjän kirjanpitoon liittyvät kysymykset löydät linkin takaa avautuvasta lyhyestä oppaasta.

Tilitoimistojen hintoja ja hinnoittelua puolestaan on käsitelty täällä. Jos haluat rahojesi lisäksi säästää myös omaa aikaasi, suosi alusta alkaen sähköistä taloushallintoa – se ei todellakaan ole niin vaikeaa kuin miltä se saadaan monen tilitoimiston verkkosivuilla kuulostamaan.

Olemme kirjoittaneet myös helpoista kirjanpidon sovelluksista, joilla kirjanpitoa voi tehdä itse tai yhdessä tilitoimiston kanssa.

Huom! Mikäli aiot hakea starttirahaa, se pitää tehdä jo ennen yrityksen perustamista.

Muista myös liiketoimintasuunnitelma, jota voit tarvita esimerkiksi yritysrahoitusta hakiessasi.

 

Tarkastelussa Ferratum Business -yrityslaina

Nämä asiat yrittäjän on hyvä tietää Ferratum Business -lainasta ja sen kuluista

Kuluttajille tarjottavista pienlainoistaan tunnettu Ferratum on jo useamman vuoden ajan tarjonnut lainapalveluitaan myös yrityksille.

Ferratum Business -yrityslaina lieneekin varmasti jossain määrin tuttu kaikille niille yrittäjille, jotka ovat etsineet verkosta tietoa vakuudettomista pienlainoista.

Tässä lyhyessä tietoiskussa käymme läpi olennaisimmat tiedot Ferratumin yrityslainasta. Kerromme muun muassa sen, millaisille yrityksille kyseistä lainaa tarjotaan, millaisissa tilanteissa sitä yleensä otetaan ja mikä on Ferratum Business -lainan korko.

Artikkelin luettuasi osaat paremmin suhteuttaa Ferratumin yrityslainan korkoja muihin vastaaviin vakuudettomiin lainoihin.

Lopuksi tarkastelemme vielä lyhyesti myös sitä, millaisia kokemuksia yrittäjillä on Ferratumin yrityslainasta.

Kenelle Ferratum Business -laina on tarkoitettu ja kuinka paljon sitä voi hakea?

Ferratumin myöntämän yrityslainan suuruus on 2000-250 000 euroa ja takaisinmaksuaika vaihtelee yhden ja 24 kuukauden välillä.

Lainaa voidaan myöntää suomalaiselle yritykselle, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Toiminut vähintään puolen vuoden ajan.
 • Liikevaihto ylittää vuodessa 50 000 euron rajapyykin.
 • Yrityksellä on suomalainen pankkitili ja toimipaikka maassamme.
 • Yrityksen kaikki omistajat asuvat pysyvästi Suomessa.

Laina myönnetään ilman reaalivakuuksia, eli yrittäjän ei tarvitse kiinnittää omaisuuttaan kuten esimerkiksi kiinteistöjä lainan vakuudeksi. Sen sijaan yrittäjä toimii itse lainan henkilötakaajana.

Päätös lainan myöntämisestä tehdään pitkälti yrityksen kassavirran perusteella.

Milloin Ferratum Business -laina voi olla soveltuva vaihtoehto yritykselle?

Ei ole mikään valtionsalaisuus, että Ferratumin yrityslaina on perinteiseen pankkilainaan verrattuna kalliimpi vaihtoehto.

Pankista otettavaan yrityslainaan verrattuna Ferratumin edut ovat suhteellisen samankaltaiset kuin muillakin suosituimmilla vakuudettomilla yrityslainoilla.

 • Lainaprosessi on hyvin nopea. Hakemuksen tekeminen vie muutaman minuutin ja pääsääntöisesti rahat saa yrityksen tilille viimeistään kaksi päivää hakemuksen tekemisen jälkeen.
 • Toisin kuin yleensä pankkilainoissa, lainalle ei tarvita reaalivakuuksia, mikä myös osaltaan nopeuttaa lainan saamista.

Ferratum Business yrityslainaa hyödynnetäänkin usein tilanteissa, joissa rahaa tarvitaan nopeasti lyhytaikaiseen tarpeeseen ilman ylimääräisiä paperitöitä. Laina voi toimia myös täydentävänä rahoitusvaihtoehtona perinteiselle pankkilainalle.

Esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat äkilliset laitehankinnat, varaston kasvattaminen tai uusien työntekijöiden palkkaaminen kasvua varten.

Lainantarve voi tulla eteen myös sellaisissa tilanteissa, joissa maksu isosta urakasta on tulossa vasta parin viikon päästä, mutta rahaa tarvitaan välittömästi yrityksen juokseviin menoihin.

Ferratum Business voi siis soveltua nimenomaan lyhytaikaiseen lainantarpeeseen, jossa yrityslaina tarvitaan nopeasti tilille.

Vakuudettomia yrityslainoja tarjoavien yritysten liikevaihtoja ja -tuloksia tarkastelemalla voi helposti todeta, että nopeille verkkolainoille löytyy Suomessa kysyntää perinteisten pankkilainojen vastapainoksi.

Näin haet yrityslainaa Ferratumilta

Ferratumin yrityslainan hakeminen tapahtuu verkossa nettilomakkeen avulla.

Lomakkeessa kysytään seuraavia tietoja:

 • lainan määrä,
 • yrityksesi tiedot (Y-tunnus, toimiala, tilinumero, yhteystiedot jne.)
 • sekä omat tietosi.

Paljonko Ferratum Business -yrityslainan korko on?

Ferratum Business -yrityslainan hinnoittelu on kohtalaisen selkeä.

Ensimmäisen lainan perustamismaksu on suuruudeltaan 2,5 prosenttia lainasummasta ja tähän päälle tulevat noin 3 prosentin suuruiset kuukausikustannukset alkuperäisestä lainapääomasta.

Huomaa, että tarkka kuukausikustannus riippuu aina yrityksen luottokelpoisuudesta. Lopullinen hinta selviää vasta siinä vaiheessa, kun olet saanut vastauksen ei-sitovaan lainahakemukseesi.

Voit lainatarjouksen saamisen jälkeen joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen. Hakeminen on maksutonta ja ei-sitovaa.

Lainan takaisinmaksussa lähtökohta on se, että lainaa maksetaan takaisin joka kuukausi yhtä suurissa erissä.

Voit tietysti maksaa yrityslainan takaisin etuajassa, jolloin ylimääräisiltä lainakuukausilta ei tietenkään kerry kuluja.


Miten kulut vertautuvat muihin vastaaviin lainapalveluihin?

Halvin vakuudeton yrityslaina on aina tilannekohtainen kysymys, koska lainaehdot vaihtelevat hakijasta ja palveluntarjoajasta riippuen. Edullisinta yrityslainaa löydät aina vasta riittävän vertailun jälkeen.

Olemme aiemmin käsitelleet myös Qred-yrityslainan, Suomen Yrityslainan ja Yritysluotto.fi:n kustannustasoja erillisissä artikkeleissamme.

Pääset niihin käsiksi edellisen lauseen linkkien kautta.

Millaisia kokemuksia yrittäjillä on Ferratum Business -lainasta?

Ferratumin yrityslainasta löytyy verkosta jonkin verran kokemuksia – niin positiivisia kuin negatiivisiakin.

Mitään kovin yllättävää palautteissa ei ilmene, vaan mainitut asiat ovat hyvin samankaltaisia kuin monien muidenkin vastaavien lainapalveluiden saamat palautteet.

Jotkut yrittäjät ovat pettyneet heille tarjottuun korkoprosenttiin, mutta monet myös kiittelevät nopeaa lainaprosessia ja asiakaspalvelun nopeaa reagointia.

Positiivisimpia kokemuksia Ferratumin yrityslainasta näyttäisi löytyvän sellaisilta yrittäjiltä, joille lainarahan tarve on tullut eteen hyvin äkkinäisesti.

Kuka lainat myöntää?

Ferratum Business kuuluu osaksi suomalaislähtöistä Ferratum Groupia, joka toimii noin 25 maassa ympäri maailman.

Mistään aivan pienestä yrityksestä ei ole kyse, sillä Ferratumin nimen voit bongata Frankfurtin pörssin päälistalta.

Suomessa yrityksen konttori sijaitsee Helsingin Ratamestarinkadulla.

Muut olennaiset yhteystiedot eli asiakaspalvelun puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen löydät Ferratum Busineksen verkkosivuilta.

Kokemuksia OP Kevytyrittäjä -palvelusta

Harkitsetko kevytyrittäjyyttä OP:n kautta? Nämä asiat sinun on syytä tietää!

Yrittämiseen keskittyvänä infosivustona saamme viikoittain paljon erilaisia tiedusteluja sivustomme aiheeseen liittyen.

Loppuvuodesta 2017 lähtien varsinkin kevytyrittämiseen liittyvät kysymykset ovat selvästi lisääntyneet, mikä ei ole ihme – itsensä työllistäminen erilaisten laskutuspalveluiden kautta on koko ajan entistä suositumpaa.

Yksittäisiin laskutuspalveluihin liittyen meiltä kysytään usein kokemuksia OP Kevytyrittäjä –palvelusta, joka on lyhyessä ajassa noussut erittäin suosituksi aloittavien yrittäjien keskuudessa.

OP:n mukaan noin 40 prosenttia Suomessa perustettavista toiminimistä laitetaan tällä hetkellä (elokuu 2018) pystyyn heidän palvelunsa kautta.

Saamamme kysymykset liittyvät usein palvelun kulurakenteeseen, ja yleisin niistä kuuluu jotakuinkin näin:

Miksi OP Kevytyrittäjä näyttää ainakin paperilla selvästi edullisemmalta vaihtoehdolta kaikkiin muihin laskutuspalveluihin verrattuna?

Tällä sivulla vastaamme yllä olevaan kysymykseen selkokielellä.

Kerromme myös, missä tilanteissa palvelun käyttö eritoten kannattaa ja milloin on rahallisesti järkevämpää siirtyä muihin yrittämisen muotoihin.

Lopuksi tutkailemme, millaisia kokemuksia internetin ihmemaasta löytyy palvelun käyttöön liittyen.

Miten OP Kevytyrittäjä eroaa useimmista muista laskutuspalveluista?

Valtaosa laskutuspalveluista kohtelee asiakkaitaan eli kevytyrittäjiä samaan tapaan kuin palkansaajia.

Kun kirjaudut palveluun ja teet asiakkaallesi laskun tekemästäsi työstä, laskutuspalvelu vähentää summasta palvelumaksun lisäksi erilaisia työnantajamaksuja samaan tapaan kuin normaalisti palkkatöissä ollessasi.

Olet siis verotuksellisessa mielessä pikemminkin palkansaaja kuin varsinainen yrittäjä, jonka tunnistaa Y-tunnuksesta eli yritystunnuksesta.

OP Kevytyrittäjä –palvelu luo kuitenkin sinulle ilmaiseksi Y-tunnuksen eli tekee sinusta ihan oikean toiminimiyrittäjän.

Kevytyrittäjyydellä on perinteisesti tarkoitettu laskuttamista ilman omaa yritystä, eli tässä mielessä OP:n palvelu on kevytyrittäjyyttä vain nimellisesti. Muista, että kevytyrittäjyys ei ole lain tuntema virallinen termi, joten tästä syystä sen määrittely ei ole yksiselitteistä.

Tähän viittaa myös OP:n markkinoinnissaan käyttämä iskulause ”Määrittelimme kevytyrittäjyyden uudelleen”.

No, mitä hyötyä OP:n tarjoamasta Y-tunnuksesta sitten on työnantajamaksuilta säästymisen lisäksi?

Katsotaanpa.

 • Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on suomalaisille pienyrittäjille tarkoitettu veroetuus, josta pääsevät nauttimaan pientä liikevaihtoa pyörittävät yritykset ja yrittäjät.

Liikevaihto tarkoittaa kaikkea sitä rahaa, jonka laskutat asiakkailtasi tilikauden aikana miinus arvonlisäveron osuus.

Esimerkki: Laskutat vuoden mittaisen tilikauden aikana asiakkailtasi 10 000 euroa + alv 24%. Tilillesi ilmestyy 12 400 euroa, josta 10 000 euroa on liikevaihtoasi. 2400 euroa on arvonlisäveroa, joka maksetaan kiltisti valtion kassaan.

Mikäli vuosittainen liikevaihtosi on alle 30 000 euroa, saat osan maksamistasi arvonlisäveroista takaisin.

Jos liikevaihtosi puolestaan on enintään 10 000 euroa, saat haettua itsellesi takaisin kaikki maksamasi alvit.

Tätä kutsutaan arvonlisäveron alarajahuojennukseksi.

Mikäli sinulla ei ole Y-tunnusta, kaikki laskuttamasi raha lasketaan mukaan käyttämäsi laskutuspalvelun liikevaihtoon.

Ilman Y-tunnusta et siis ole oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen, eli tällöin sinulle jäisi työstäsi selvästi vähemmän rahaa käteen.

Ja sitten on vielä se toinen asia eli:

 • Liiketoiminnan kulujen täysimääräinen vähentäminen

Jos sinulla ei ole omaa Y-tunnusta, et myöskään voi vähentää yrittämisesi kuluja samaan tapaan kuin yritykset perinteisesti voivat tehdä.

Mikäli olet esimerkiksi valokuvaava kevytyrittäjä, et ole voinut laittaa kameran hintaa yrityksesi kuluksi, koska sinulla ei ole omaa Y-tunnusta.

Et siis pysty vähennyksillä pienentämään sitä summaa, josta maksat veroa.

Aivan kuten arvonlisäveron alarajahuojennuskin, tämä tarkoittaa sitä, että sinulle jää työstäsi vähemmän seteleitä käteen.

Y-tunnuksen avulla saat molemmat edellä mainitut veroedut itsellesi.

Voit OP Kevytyrittäjä -palvelun kotisivuilta löytyvän laskurin avulla itse tarkastella käteesi jäävää rahamäärää erilaisilla laskutussummilla.

Onko Y-tunnuksen olemassaolosta jotain haittaa?

Yrittäjyys voi aiheuttaa riskin eritoten sellaisissa tilanteissa, joissa jäät työttömäksi päätoimisesta palkkatyöstäsi samalla kun teet sivutoimisesti töitä yrittäjänä.

Jos TE-toimisto (eli Työ- ja elinkeinotoimisto) tulkitsee, että yritystoimintaan käyttämäsi aika on niin suuri, ettei se mahdollistaisi muun kokopäiväisen työn vastaanottamista, sinut katsotaan helposti päätoimiseksi yrittäjäksi. Tällöin et ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

Jos kuitenkin yritystoimintasi on niin pienimuotoista, että se mahdollistaisi muun kokopäiväisen työn vastaanottamisen samaan aikaan, olet tällöin TE-toimiston silmissä sivutoiminen yrittäjä.

Se tarkoittaa, että voit saada soviteltua päivärahaa eli hieman normaalia pienempää työttömyyspäivärahaa.

Päivärahan määrään vaikuttaa tällöin se, kuinka paljon tuloa saat sivutoimisesta yritystoiminnastasi.

Kannattaa kuitenkin huomata, että myös ilman Y-tunnusta kevytyrittäjyys tekee sinusta yrittäjän työttömyysturvalain silmissä.

Tämän takia Y-tunnusta onkin turha pelätä.

Kevytyrittäjän työttömyysturvaa olemme avanneet seikkaperäisemmin erillisessä kevytyrittäjyys-oppaassamme.

Entäpä jos olet jo työtön ja haluat ryhtyä kevytyrittäjäksi?

Työttömyysturvalain muutos vuodenvaihteessa 2018 helpotti yrittäjäksi ryhtymistä työttömänä ollessa.

Voit kokeilla yrittäjyyttä neljän kuukauden ajan ilman, että TE-toimisto arvioi yrittämisesi pää- tai sivutoimisuutta.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, olet oikeutettu neljän ensimmäisen kuukauden ajan vähintäänkin soviteltuun päivärahaan.

Päivärahan määrään vaikuttaa tällöin se, paljonko rahaa tienaat yritystoiminnallasi.

Miksi OP:n palvelun aloittaminen on ilmaista, vaikka toiminimen perustaminenhan maksaa 75 euroa?

Verkossa tehtävä toiminimen perustaminen ilmoitetaan kaupparekisteriin, ja mainittu 75 euroa on kaupparekisterin rekisteröitymismaksu. Sen maksamalla yrittäjä saa rekisteröityä itselleen oman toiminimen eli nimen, jolla hän harjoittaa liiketoimintaansa – esimerkiksi Tmi Sirpan Ompelupalvelu.

Jos et halua ilmoittautua kaupparekisteriin, voit ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi myös ilmaiseksi paperilla tehtävän perustamisilmoituksen avulla. OP:n palvelu ei ilmoita sinua kaupparekisteriin, eli perustaminen on tämän takia ilmaista.

Kun ilmoitusta kaupparekisteriin ei tehdä, et saa rekisteröityä yritystoiminnallesi nimeä, vaan harjoitat yrittäjyyttä omalla nimelläsi – esimerkiksi Sirpa Virtanen. Mikään ei tietenkään estä sinua markkinoimasta palveluitasi Sirpan Ompelupalvelu -nimellä. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole virallinen, rekisteröity toiminimi.

(Jos joku muu Sirpa päättää myös perustaa ompelimon ja rekisteröi itselleen kyseisen toiminimen, hän tuskin arvostaa, jos markkinoit omia palveluitasi hänen rekisteröimällään virallisella toiminimellä. Rekisteröiminen kaupparekisteriin on helpoin tapa luoda yksinoikeus toiminimeen.)

Vaikka OP ei rekisteröi toimintaasi kaupparekisteriin, voit halutessasi tehdä sen itse sähköisessä YTJ.fi-palvelussa. Pakollista tämä ei kuitenkaan ole, ellet harjoita jotakin luvanvaraista liiketoimintaa.

Jos kyse on pienestä sivutoimisesta liiketoiminnasta, joka ei ole luvanvaraista, et käytännössä menetä mitään, vaikka et rekisteröidy kaupparekisteriin. Mikäli kuitenkin haluat virallistaa nimen liiketoiminnallesi, niin anna mennä! 75 euroa ei ole paha hinta.

Sekositko termiviidakon keskellä? Mainittakoot vielä, että virallisesti toiminimi tarkoittaa yrityksen elinkeinotoiminnassaan käyttämää nimeä yritysmuodosta riippumatta. Esimerkiksi Telia on julkinen osakeyhtiö, jonka toiminimi on Telia Finland Oyj. Puhekielessä ja myös tällä sivustolla toiminimellä viitataan kuitenkin useimmiten toiminimiyrittäjään eli yksityiseen elinkeinonharjoittajaan.

Millaisella liikevaihdolla tai missä tilanteissa OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttö kannattaa?

Tähän kysymykseen ei ole olemassa yhtä ja oikeaa vastausta, mutta suuntaa-antavia laskelmia voidaan toki tehdä.

OP Kevytyrittäjä –palveluun liittyminen on ilmaista, ja ainoa palvelun itselleen perimä maksu on 5 prosentin suuruinen palvelumaksu tekemiesi laskujen arvonlisäverottomasta summasta. Kuitenkin enintään 1500 € (+alv) vuodessa sillä jos liikevaihtosi ylittää kalenterivuoden aikana 30 000 euroa, on loppuvuosi sinulle ilmaista.

Kuvitellaan, että teet freelancerina palkkatöidesi sivussa pienimuotoista keikkaa kevytyrittäjänä ja laskutat asiakkailtasi kuukausittain 500 euroa kuussa (+ ALV 24%) eli yhteensä 620 euroa.

Kun tämä toistuu vuoden jokaisena kuukautena, vuosittainen laskutuksesi on 6000 euroa (+ALV 24%) eli 7440 euroa.

Huomaa, että koska liikevaihtosi on alle 10 000 euroa, saat myöhemmin haettua kaikki maksamasi alvit takaisin alv:n alarajahuojennuksen takia.

Tässä esimerkissä vuosittaisen palvelumaksusi suuruus OP:lle on 5 prosenttia 6000 eurosta eli yhteensä 300 euroa.

Tämän summan maksat vuodessa siitä, että palvelu

 • perustaa sinulle toiminimen,
 • tekee puolestasi kirjanpidon sekä
 • hoitaa kaikki lakisääteiset maksut ja ilmoitukset.

Sinun tehtäväksesi jää tehdä töitä ja laskuttaa näistä töistä asiakkaitasi.

300 euron maksua voit verrata muiden laskutuspalvelujen kuluihin tai siihen, että joko tekisit kaiken kirjanpitosi itse tai ulkoistaisit kirjanpitotyön perinteiselle tilitoimistolle.

Sivuiltamme löydät pidemmän artikkelin kirjanpidon hinnoista, mutta tiivistetysti ilmaistuna kirjanpito tilitoimistossa maksaa sivutoimisellekin yrittäjälle kuukaudessa aina vähintään 40-50 euroa.

Jos hinnoittelumalli perustuu tositteiden määrään, summa nousee sitä mukaa mitä enemmän kuitteja ja muita tositteita kirjanpitäjällesi toimitat. Muista, että tosite tarkoittaa montaa muutakin asiaa kuin pelkkää kuittia.

Ei ole mitenkään erikoista, että päätoimisilla yksinyrittäjillä kirjanpidon kustannukset menevät vuositasolla 1000 euroon tai yli, jos kuitteja ja muita lippulappusia kertyy kuukaudessa parisenkymmentä.

Tässä mielessä OP Kevytyrittäjä –palvelun hinta on erittäin kilpailukykyinen, joten tällä hetkellä on vaikea keksiä ainuttakaan järkevää syytä käyttää mitään muuta laskutuspalvelua.

Jos siis teet satunnaisia työkeikkoja ja haluat laskuttaa ne helposti ilman ylimääräisiä paperitöitä (mutta samalla ottaa veroedut talteen), voimme hyvillä mielin suositella palvelua sinulle.

Säästät rahan lisäksi omaa aikaasi.

Huomaa, että sinun ei tarvitse olla OP:n pankkiasiakas käyttääksesi palvelua.

Ketkä OP Kevytyrittäjä -palvelua käyttävät?

OP:n sivuilla mainittuja esimerkkejä palvelua käyttävistä ammattiryhmistä ovat esimerkiksi:

 • IT-alan yksinyrittäjät,
 • personal trainerit,
 • valmentajat ja kouluttajat,
 • muusikot,
 • valokuvaajat,
 • rakennusalan yrittäjät,
 • ja niin edelleen.

Yhteistä näille työntekijöille on se, että he myyvät pääosin palveluita tai työsuoritteita ja haluavat laskuttaa työnsä mahdollisimman vähällä byrokratialla.

Valtaosa käyttäjistä pyörittää yritystoimintaa sivutoimisesti palkkatyön ohella.

OP Kevytyrittäjä soveltuu hyvin myös tilanteeseen, jossa haluat ensin kokeilla yritysideaasi ennen kuin siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi.

Jos kassakone huutaa hoosiannaa ja asiakkaita riittää jonoksi asti, OP Kevytyrittäjä -palvelusta on helppo hypätä muihin yrittämisen muotoihin, kun aika on oikea.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit siirtyä samalla Y-tunnuksella perinteisen tilitoimiston asiakkaaksi, jos liikevaihtosi nousee niin suureksi, että muutos on kannattava.

Toisin sanoen palvelu ei sido sinua mihinkään.

Missä tapauksissa jokin muu vaihtoehto voi olla parempi?

Mikäli sinua kiinnostaa kirjanpito ja siihen liittyvä lainsäädäntö, mikään ei tietenkään estä sinua tekemästä kirjanpitoa itse. Valtaosissa tapauksista se ei kuitenkaan ole vaivan väärti.

(Tiedämme kokemuksesta, että itse tehty kirjanpito ja lakisääteiset ilmoitukset voivat usein muodostua melkoiseksi työmaaksi.)

Jos liikevaihtoa kertyy paljon, mutta samaan aikaan tositteiden määrä on pieni, perinteinen tilitoimisto tulee halvemmaksi.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta on vaikkapa se, että olet konsultti, jolla on vain kaksi asiakasta, joilta laskutat molemmilta 1000 euroa joka kuukausi.

OP Kevytyrittäjä soveltuu siis parhaiten pientä liikevaihtoa tekeville yrittäjille, jotka haluavat hoitaa laskutuksensa ilman ylimääräisiä kommervenkkejä.

Miten OP Kevytyrittäjää verotetaan?

OP Kevytyrittäjän verotus on yksinkertaista.

Ilmoitat palvelulle arvion vuotuisista ansiotuloistasi, joiden perusteella veroprosenttisi määräytyy. Muista, että ansiotuloilla tarkoitetaan ihan kaikkia ansiotulojasi vuoden aikana.

Arvioit siis yhteen sekä mahdollisista palkkatöistä saamasi tienestit että kevytyrittäjänä tekemäsi tulot.

Kun olet tehnyt tämän, OP Kevytyrittäjä -palvelu pidättää asiakkaidesi maksamista laskuista veroja veroprosentin mukaan ja hoitaa automaattisesti tilitykset Verohallinnolle. Voit milloin tahansa päivittää veroprosenttiasi palvelussa, jos tarve näin vaatii.

Homma toimii siis hyvin samalla tapaa kuin palkkatöissäkin, joissa olet toimittanut verokortin palkkahallintoon joka vuoden alussa.

Tämän jälkeen tilillesi tulevasta palkasta on automaattisesti napsaistu pois ennakonpidätykset eli veroihin uppoava osuus.

Lisätietoa kevytyrittäjän verotuksesta.

Millaisia kokemuksia uusilla yrittäjillä on palvelun käytöstä?

Verkon keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa palvelua on kiitelty siitä, että kynnys yrittämisen aloittamiseen on erittäin matala.

Palveluun rekisteröidyttyäsi sinulle perustetaan toiminimi ja saat Y-tunnuksen muutamassa päivässä. Laskuja voit alkaa tekemään heti rekisteröitymisesi jälkeen.

Normaaliin toiminimiyrittäjyyteen verrattuna perustamisilmoituksen täyttöön liittyvä säätäminen sekä kirjanpitäjän etsiminen jää pois.

Yrittäminen on nimensä mukaisesti kevyttä, eli sinun tarvitsee vain laskuttaa ja palvelu hoitaa paperityöt.

Palvelu siis sopii nimenomaan sellaisille yrittäjille, jotka haluavat testata omaa liikeideaansa tai pyörittää kohtalaisen pienimuotoista yritystoimintaa ilman stressiä kirjanpidosta, verotuksesta ja lakisääteisistä ilmoituksista.

Mikäli liiketoiminta ja rahavirrat alkavat kasvaa yli kevytyrittäjyyden raamien, OP Kevytyrittäjän lopettaminen onnistuu ilmaiseksi milloin tahansa. Voit siis siirtyä helposti muihin yrittämisen muotoihin, jos aika on oikea.

Helpon käytettävyyden lisäksi myös kokemukset OP Kevytyrittäjän käyttäjätuesta ovat saaneet positiivisia arvioita Twitterissä ja Facebookissa.

Chat-tuen lisäksi löydät palvelun verkkosivuilta Usein kysyttyä –palstan, jolla on vastattu yli 50 yleisimpään palvelun käyttöä koskevaan kysymykseen.

Käytännössä löydät palstalta vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka aloittavan kevytyrittäjän tulee ottaa huomioon.

Muista myös, että OP Kevytyrittäjä -palvelua käyttääksesi luottotiedot on oltava kunnossa.

Jäikö jotain epäselväksi? Lue lisää OP Kevytyrittäjän Usein kysyttyä -palstalta. Sieltä löydät vastaukset kaikkiin yleisimpiin palvelun käyttöä koskeviin kysymyksiin.

Aiheesta muualla:

Nuori jyväskyläläiskevytyrittäjä kertoo Y-tunnuksen hyödyistä
YouTube-video, jossa perustetaan toiminimi OP Kevytyrittäjän avulla

Harkinnassa eTasku? 10 kysymystä ja vastausta kuitti- ja matkalaskusovelluksesta

Yli 20 000 suomalaisella yritysasiakkaalla on kokemuksia kuittien ja matkalaskujen toimittamisesta kirjanpitoon eTasku-sovelluksella. Miten homma oikein toimii ja miten eTaskun käyttäminen eroaa muista tositteiden toimitustavoista? Muun muassa näihin sekä moniin muihin usein kysyttyihin kysymyksiin löydät vastaukset tästä artikkelista.


1. Mitä eTaskulla voi tehdä?

Aloitetaan siitä, että yrittäjänä sinun pitää lähettää kirjanpitäjälle jonkinlainen selvitys jokaisesta liiketapahtumastasi. Kun ostat jotain yrityksesi käyttöön, kuitti pitää saada toimitettua kirjanpitoon.

eTasku-mobiilisovelluksella otat ensin kuitista kuvan. Sovellus lukee kuitilta automaattisesti:

 • päivämäärän
 • ostopaikan
 • summan
 • arvonlisäveroerittelyn ja
 • maksutavan.

Tallennettu kuitti on heti valmiissa muodossa kirjanpitäjäsi nähtävillä, ja hän pystyy siirtämään sen nopeasti omaan kirjanpito-ohjelmaansa. Paperikuitin voit heittää roskiin.

Kuittien lisäksi voit toimittaa eTaskulla kirjanpitäjällesi myös matkalaskut, jos teet työmatkoja varsinaisen työpaikkasi ulkopuolelle. Sovellus laskee verovapaat matkakorvaukset puolestasi, kun syötät työmatkasi reitin sekä muut matkaa koskevat tiedot.

Halutessasi pystyt lähettämään ja jakamaan kaikki muutkin tositteesi kirjanpitäjälle eTaskun Dokumenttiarkisto-ominaisuuden kautta. Käytännössä voit siis hyödyntää eTaskua kaikkien yritystoimintaa koskevien tositteidesi säilyttämiseen sekä lähettämiseen kirjanpitäjälle.

Voit säilyttää Dokumenttiarkistossa esimerkiksi sopimuksia, tiliotteita ja pöytäkirjoja. Päätät itse, mitkä dokumentit haluat jakaa myös kirjanpitäjällesi.

Älypuhelinsovelluksen lisäksi voit lisätä ja tarkastella tositteita myös tietokoneen nettiselaimella.


2.
Kenelle eTasku on suunnattu?

eTaskua käyttävät niin yksinyrittäjät kuin myös isommat yritykset aina pörssiyhtiöihin asti.

Pienyrittäjät toimittavat eTaskulla tositteet suoraan kirjanpitäjälle. Isommissa yrityksissä taas työntekijöiden kulukuitit ja matkalaskut kulkeutuvat usein ensin yrityksen talousosaston nähtäville ja sieltä hyväksynnän jälkeen tilitoimistoon.

Yhteistä eTaskun käyttäjille yrityksen koosta riippumatta on se, että heille kertyy kuukausittain kuitteja yritystoimintaa koskevista ostoista.

Alta näet, miten kuitin lähettäminen kirjanpitäjälle käytännössä tapahtuu.

 


3.
Miksi en toimittaisi kuitteja kirjanpitäjälle ihan vain sähköpostilla tai jonkun ilmaisen pilvipalvelun kautta?

eTasku on yhteensopiva useimpien suomalaisissa tilitoimistoissa käytettävien kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmien kanssa. Se tarkoittaa, että kirjanpitäjäsi saa siirrettyä eTaskulla toimittamasi kuitit kirjanpitoon huomattavasti nopeammin verrattuna moniin muihin toimitustapoihin.

Mietitäänpä hetki kuitteja, jotka toimitat kirjanpitäjälle sähköpostitse tai jonkin pilvipalvelun, esimerkiksi DropBoxin tai Google Driven kautta. Ensin kuvaat kuitit itse ja lataat ne joko sähköpostin liitetiedostoiksi tai pilvipalveluun.

Tämän jälkeen kirjanpitäjä lataa kuitit omalle tietokoneelleen, käy ne läpi ja tarvittaessa muuntaa tiedostot oikeaan muotoon. Tämän jälkeen kirjanpitäjä siirtää tositteet omista kansioistaan kirjanpito-ohjelmaansa ja tekee manuaalisesti tarvittavat kirjaukset.

Vaikka maksaisit kirjanpidostasi kiinteää kuukausihintaa, kyseinen hinta voi riippua siitä, missä muodossa lupaat aineistot kirjanpitäjällesi lähettää. Mitä tahansa tapaa suositkin, kirjanpitäjäsi haluaa sinulta tositteet sovitussa aikataulussa, oikeassa muodossa, hyvässä järjestyksessä ja tarvittavilla tiedoilla varustettuna.

Kuittisovellusta käyttämällä varmistut siitä, että toimit kuittien kanssa säntillisesti ja kirjanpitäjäsi saa aineistot mahdollisimman valmiissa ja helposti käsiteltävässä muodossa.

Omaa työmäärääsi kuittisovelluksen käyttäminen ei lisää, koska sovellus lukee ottamastasi valokuvasta kuittitiedot automaattisesti. Sinun tehtäväksesi jää vain lisätä kuitille luokitus – esimerkiksi markkinointikulut – ja syöttää mahdolliset lisätiedot.

Sen jälkeen voit heittää paperisen kuitin roskiin.


4. Miksi kuiteista huolehtiminen on tärkeää jokaiselle yrittäjälle?

Hukatut kuitit maksavat sinulle rahaa.

Kun viet kaikki pienimmätkin kulukuitit kirjanpitoon yrityksesi tulosta laskemaan, päädyt maksamaan veroja hieman pienemmästä summasta. Pienistä puroista voi syntyä iso virta, jos esimerkiksi pieniä käteisostokuitteja jää vuoden aikana jatkuvasti kadoksiin ja sen takia kokonaan kirjanpidon ulkopuolelle.

Hukkuneista kuiteista voit toki tehdä itse selvityksen kirjanpitäjällesi. Itse laadituista kulutositteista et kuitenkaan saa arvonlisäverovähennyksiä talteen, koska omatoimitositteet eivät täytä arvonlisäverolain vaatimuksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että et voi vähentää ostoon sisältyvää arvonlisäveroa omien myyntiesi sisältämistä arvonlisäveroista, jotka sinä tai kirjanpitäjäsi tilitätte eteenpäin verottajalle. Tällöin tulet maksaneeksi hieman enemmän arvonlisäveroa kuin olisi ollut tarvis.

Toistuvasti puuttuvat kuitit voivat olla riski myös verotarkastuksessa. Laissa ei kuitenkaan ole erikseen määritelty, kuinka paljon itse laadittuja selvityksiä kulutositteista voit tilikauden aikana viedä kirjanpitoon.

Myös tilitoimistosta saamasi lasku voi olla arvioitua suurempi, jos tositteiden toimittaminen takkuaa jatkuvasti. Esimerkiksi arvonlisäveroilmoitusten muodostaminen on hankalaa, mikäli et toimita tarvittavaa aineistoa ajoissa. Toistuvat selvitystyöt voivat näkyä kirjanpitosi hinnassa.

Huolellisuus kuittien kanssa säästää myös aikaa, kun et joudu tuhlaamaan kadoksissa olevien tositteiden paikantamiseen tuntikaupalla omaa työ- tai vapaa-aikaasi. Säilöitpä kuitteja missä muodossa tahansa, järjestelmällisyys kannattaa.


5. Saan paljon kuitteja sähköpostiini, miten siirrän ne eTaskuun?

Lähetä vain sähköpostiviesti eteenpäin osoitteeseen oma(at)etasku.fi, niin tosite lisätään eTasku-tilillesi kyseisen päivän kohdalle. Tuetut tiedostomuodot ovat jpg ja pdf, jos kuitti on liitetiedostona.

Sähköpostiosoitteesi perusteella eTasku tunnistaa, että kuitti kuuluu sinulle. Lähetä siis kuitit eTaskuun samasta sähköpostiosoitteesta, jota käytät eTaskun käyttäjätunnuksena. Voit kuitenkin lisätä muitakin sähköpostiosoitteita käyttäjätilisi alle eTaskun verkkoportaalissa.


6. Mitä pienyrittäjän kannattaa ymmärtää matkakorvauksista?

Kuvitellaan, että sinulla on pieni osakeyhtiö ja teet silloin tällöin työmatkoja esimerkiksi asiakkaidesi luokse. Hakemalla matkakorvaukset talteen huolehdit siitä, ettet tule maksaneeksi veroja yhtään sen enempää kuin on tarvis. Toisin sanoen säästät rahaa.

Yllättävän moni satunnaisesti työmatkoja tekevä pienyrittäjä jättää kuitenkin verovapaat matkakorvaukset nostamatta. Syy voi olla esimerkiksi se, että matkalaskujen tekeminen tuntuu vaivalloiselta.

Kun osakeyhtiösi maksaa sinulle kilometrikorvauksia tai päivärahoja, ne ovat yrityksesi tuloverotuksessa vähennettäviä kuluja. Ne siis laskevat yrityksesi tulosta, josta yrityksesi maksaa 20 prosentin yhteisöveron. Mitä pienempi tulos, sitä vähemmän euroja yritykseltäsi uppoaa verojen maksuun.

Omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi kilometrikorvaukset ja päivärahat puolestaan ovat verotonta tuloa. Siksi matkakorvaukset kannattaa aina nostaa, kun niiden maksamisen ehdot täyttyvät.

eTaskun Matkalasku-ominaisuus laskee korvaukset puolestasi, kun vain syötät matkan tiedot sovellukseen. Tallennettu matkalasku on heti kirjanpitäjäsi nähtävillä.

 


7. Miten kuittien, tositteiden ja matkalaskujen arkistoinnista on huolehdittu?

Yrittäjänä sinun tulee säilyttää kirjanpitomateriaaleja lain vaatima aika eli aineistolajista riippuen 6-10 vuotta. eTaskusta on hyötyä myös tämän velvoitteen täyttämisessä.

Kaikki eTaskuun tallettamasi materiaali varmuuskopioidaan automaattisesti kolmelle eri palvelimelle. Tositteet pysyvät tallessa kirjanpitolain vaatiman ajan. Tositteita säilötään lain vaatima aika siinäkin tapauksessa, että lopettaisit palvelun käytön tai koko yritystoimintasi.

eTaskua käyttäessäsi sinun ei tarvitse säilyttää tositteidesi sähköisiä kopioita muistitikuilla tai tietokoneesi kirjanpitokansioissa. Vanhat takuukuititkin löydät tarvittaessa nopeasti yhdestä paikasta.


8. Mitä eTasku maksaa?

eTaskun hinta yrittäjille on 6,90 tai 8,90 euroa kuukaudessa palvelupaketin laajuudesta riippuen. 6,90 euroa maksava Basic-versio sisältää kuittien ja tositteiden toimittamisen kirjanpitoon. 8,90 euron kuukausihinnalla käytät myös matkalaskuominaisuutta ja Dokumenttiarkistoa.

Käytännössä maksat siis eTaskun käytöstä vuodessa 82,80 tai 106,80 euroa. Voit verrata sitä kirjanpitäjien tuntihintaan, joka vaihtelee tyypillisesti noin 60-100 euron välillä.

Sen verran joudut maksamaan, jos kirjanpitäjäsi joutuu käyttämään yhden ylimääräisen työtunnin esimerkiksi hukkuneista kuiteista tai epäselvistä tositemerkinnöistä aiheutuviin selvittelytöihin.

eTaskun kuukausimaksut voit vähentää yritystoimintasi kuluina.

Isommille yrityksille eTaskun hinta voidaan räätälöidä erikseen käyttäjämäärän ja toteutuneen käytön mukaan.


9. Osaako kirjanpitäjäni käyttää eTaskua?

Varsin todennäköisesti kyllä, sillä eTasku on jo käytössä yli 50 prosentilla suomalaisista tilitoimistoista. Kirjanpitäjille palvelu on ilmainen. Varsin moni uusi yritysasiakas päätyy eTaskun käyttäjäksi kirjanpitäjänsä vinkkaamana.

Jos tilitoimistosi ei käytä eTaskua, voit kutsua heidät käyttäjiksi sen jälkeen, kun olet rekisteröitynyt palveluun. Kirjanpitäjäsi saa eTaskuun omat tunnukset, joiden avulla hän näkee lisäämäsi tositteet ja voi siirtää ne sähköisesti omaan kirjanpito-ohjelmaansa.

Tarvittaessa eTaskun väki opastaa kirjanpitäjällesi palvelun käytön. eTasku-palvelusta vastaa eTasku Solutions Oy. Yritys on osa Accountor-konsernia.


10. Miten aloitan eTaskun käytön?

Voit ladata eTasku-sovelluksen älypuhelimesi sovelluskaupasta tai rekisteröidä itsellesi tunnukset palvelun verkkosivuilla. Rekisteröitymisen jälkeen saat käyttöönotto-ohjeet sähköpostiisi.

Voit kokeilla eTaskua ilmaiseksi 30 päivän, etkä sitoudu mihinkään. Yli 90 prosenttia palvelua testanneista yritysasiakkaista jatkaa eTaskun käyttöä maksuttoman kokeilukuukauden jälkeen.

Accountor Go -kirjanpitopalvelu

Haussa tilitoimisto pienelle yritykselle tai yksinyrittäjälle? Esittelyssä kirjanpitopalvelu Accountor Go

Kirjanpitorutiinien hoitaminen voi olla jopa mukavaa, kun käytössä on hommaan soveltuvat työkalut.

Accountor Go on yksinyrittäjille ja pienille yrityksille suunniteltu kirjanpitopalvelu, joka sisältää ammattikirjanpitäjän sekä helppokäyttöisen ohjelmiston — saat molemmat samassa paketissa kiinteään tositemääräkohtaiseen 89€, 129€ tai 199€ kuukausihintaan.

Yrittäjänä maksat laskusi, seuraat taloustilannettasi ja kuvaat kuittisi kirjanpitoon työkalun kautta.

Saat siis laskusi sähköisesti suoraan ohjelmaan, jossa maksettuna ne kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon. Ylimääräinen säätäminen viitenumeroiden ja paperilaskujen kanssa jää pois – riittää, kun tarkastat ja hyväksyt laskut.

Kuitit puolestaan saat heti kuvattua puhelimellasi ja liitettyä ne oikeisiin tilitapahtumiin.

Accountor Go -sovellus kulkee mukanasi minne vain; se toimii tietokoneen selaimessa, tabletilla ja älypuhelimella.

Helppokäyttöinen ohjelmisto on suunniteltu nimenomaan pienyrittäjien tarpeisiin, eikä sen käyttö vaadi erityisosaamista kirjanpidosta tai vastaavista sovelluksista. Jos osaat käyttää verkkopankkia, voimme luvata, että myös Go-kirjanpitopalvelun käyttö sujuu ongelmitta.

 

Accountorin kirjanpitäjä muodostaa kuukausikirjanpidon toimittamastasi aineistosta, laatii kausiveroilmoituksen sekä huolehtii myös tilinpäätökseesi liittyvistä toimenpiteistä.

Pienelle yritykselle on tietysti tärkeää sekin, että tilitoimistoon saa nopeasti yhteyden aina tarvittaessa. Jos kaipaat apua tai neuvoja, voit ottaa Go-kirjanpitäjääsi yhteyttä milloin vain puhelimitse tai sähköpostilla.

Kenelle Accountor Go sopii?

Accountor Go -kirjanpitopalvelu soveltuu pienelle yritykselle tai yksinyrittäjälle sijainnista tai yhtiömuodosta riippumatta. Riittää, kunhan seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Työskentelet yksin tai yrityksessäsi on korkeintaan kaksi palkansaajaa.
 • Liiketoimintasi rajoittuu Suomen rajojen sisäpuolelle.
 • Haluat eroon ylimääräisestä paperityöstä.

Paljonko kirjanpitopalvelu maksaa?

Accountor Go -kirjanpitopalvelun hinta on 89€, 129€ tai 199€ euroa kuukaudessa. Ensimmäisen kuukauden ajan voit kokeilla palvelua ilmaiseksi.

Hyödynnä nyt kuukausi ilmaista kirjanpitoa! Tutustu palveluun tarkemmin tai jätä alla esittelypyyntö, niin sinuun ollaan pian yhteydessä.