Toiminimen kirjanpito itse

Kannattaako yksityisen elinkeinonharjoittajan tehdä kirjanpitonsa itse?

Tämä artikkeli on kirjoitettu sinulle, joka haluat tehdä toiminimesi kirjanpidon itse.

Ensisijainen neuvomme on, että harkitse asiaa ensin tarkasti. Jos olet kuitenkin jo päättänyt hoitaa kirjanpidon omin neuvoin, voit alapuolelta löytyvän linkkivalikon avulla siirtyä suoraan ohjeisiin.

Muussa tapauksessa suosittelemme lukemaan koko artikkelin läpi.

Miksi toiminimen kirjanpidon ulkoistamista kannattaa harkita?

Vastaus otsikon kysymykseen on, että itse tehtävän toiminimen kirjanpidon vaihtoehtoiskustannukset ovat usein raskaat. Vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa parasta vaihtoehtoa asioista, jotka jäävät saamatta valinnan seurauksena.

Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa sinä pakerrat kirjanpidon parissa kymmenen tuntia kuukaudessa ja kuvittelet säästäväsi siinä 50-100 euroa.

Vaihtoehtoiskustannus syntyy siitä, että sama aika, energia ja työpanos olisi ehkä voitu käyttää tehokkaammin jossain muualla.

Jos oma tuntilaskutuksesi on 50€ ja töitä riittää, käytännössä mitään säästöä ei synny, vaan jäät asiassa tappiolle.

Olisit voinut maksaa samansuuruisen rahasumman kirjanpitäjällesi ja käyttää säästyneen ajan tekemällä ydinhommaasi ja laskuttamalla asiakkaitasi siitä. Oli se ydinhommasi sitten mitä tahansa.

Keskity siis siihen, missä työpanoksesi tuottaa eniten, äläkä sinne missä voit säästää muutamia euroja.

Alla on listattuna muutamia asioita, joiden parissa joudut pyöriskelemään tehdessäsi itse kirjanpitoa:

 • prosenttilaskut
 • verovelvollisuudet
 • alv-lomakkeiden täyttö
 • vuosittaiset deadlinet papereille, veroille ja maksuille
 • kaiken kirjanpitoaineiston säilytys 6-10 vuodeksi
 • poistojen laskeminen
 • pienhankintojen maksimimäärät ja verovähennysprosentit
 • kotitoimistossa kodin ja työn suhde
 • edustuskulujen maksimimäärät ja prosentit
 • matkakulut, oman auton käyttö, kilometrikorvaukset
 • ohjelmistojen ja menetelmien opetteluun kuluva aika
 • lait, määräykset ja velvollisuudet sekä muut vastuut.

Vaikka toiminimen kirjanpito on yksinkertaisimmillaan helppoa tulojen ja menojen ynnäämistä, kirjanpitoon liittyy paljon erilaisia verotuksellisia ja lainsäädännöllisiä asioita.

Sen sijaan, että tuhlaisit itse aikaasi asioiden selvittämiseen, on usein mielekkäämpää pirauttaa kirjanpitäjälle. Hän tekee kirjanpitoja työkseen ja todennäköisesti vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.

Mutta se siitä saarnasta. On hyviäkin syitä tehdä omaa kirjanpitoa toiminimellä.

 • Esimerkiksi mikäli teet hommia sivutoimisesti ja tilillä on vähän liikennettä.
 • Tai jos olet päätoiminen yrittäjä, mutta kirjanpidon tapahtumat toistuvat kuukausi toisensa jälkeen lähes samankaltaisina.
 • Tai mikäli haluat ensisijaisesti oppia, miten homma toimii (toki sen voi oppia myös kirjanpitäjän kanssa) tai olet henkeen ja vereen tee-se-itse-mies tai –nainen.

Jokin edeltävistä on varsin käypä syy tehdä toiminimen kirjanpitoa kotona. Usein on kuitenkin mielekkäämpää hankkia kirjanpitäjä tai tilitoimisto, joka laskuttaa tuntiperusteisesti tai hyvin edullisesti per tilitapahtuma.

Pystyt halutessasi säästämään omaa aikaasi ja helpottamaan kirjanpitäjäsi työtä hoitamalla sähköisesti omat rutiinisi – kuten esimerkiksi myyntilaskujen lähettämisen, ostolaskujen maksamisen sekä kuittien ja muun tositeaineiston toimittamisen kirjanpitäjälle.

 • Esimerkkeinä helpoista ja eritoten yksinyrittäjille suunnitelluista sähköisistä ratkaisuista mainittakoon Procountor Solo– ja Accountor Go -palvelut.

Jos ilmoituskautesi (arvonlisäveron maksuväli) on neljännesvuosittain tai jopa kerran vuodessa, kirjanpitoa ei tarvitse periaatteessa edes tehdä joka kuukausi. Pidempää ilmoituskautta voit anoa toiminimeä perustettaessa, jos liikevaihtosi on tarpeeksi pieni.

Tämä tarkoittaisi sitä, että kirjanpitäjäsi tulee viettämään hyvin vähän aikaa per vuosi kirjanpitosi kimpussa ja laskuttaa edullisesti siitä johtuen.

Jos tilitapahtumia on kuitenkin edes jonkin verran, maksuliikenteestä pysyy paljon paremmin kartalla hoitamalla asiat kuukausittain. Niin tai näin, sinun tulee joka tapauksessa huolehtia, että tositteet ja kuitit ovat hyvässä tallessa ja kirjanpitosi pysyy ajantasaisena.

Tässä vaiheessa mietit varmasti, että kuinkas paljon se kirjanpito sitten oikein maksaa. Tähän kysymykseen vastaamme euromääräisten esimerkkien kera artikkelissa, joka käsittelee tarkemmin kirjanpidon hintaa.

Yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito?

Nyt tutustumme siihen, mitä yksinkertainen kirjanpito tarkoittaa ja milloin se on mahdollista valita.

Normaalisti yrityksiltä vaaditaan kahdenkertainen, suoriteperusteinen kirjanpito, mutta aina se ei ole pakollista. Katsotaanpa, miksi näin on.

Kirjanpitolaki määrittelee, että liikkeen- ja ammatinharjoittajien eli toiminimiyrittäjien kirjanpitoa koskee poikkeus, joka sallii heidän pitävän yhdenkertaista, maksuperusteista kirjanpitoa.

Ehtona sille on, että yrittäjällä on tilikautena kalenterivuosi. Liikkeenharjoittajien on kuitenkin oikaistava kirjanpito suoriteperusteiseksi verotusta varten.

Yhdenkertainen kirjanpito on toiminimiyrittäjälle sallittua, mikäli enintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu:

 • taseen loppusumma yli 100 000 euroa
 • liikevaihto tai vastaava tuotto yli 200 000 euroa
 • palveluksessa yli kolme henkilöä.

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina kaikki maksetut menot, korot sekä verot ja saadut tulot.

Näiden lisäksi myös tavaroiden sekä palveluiden oma käyttö on merkittävä liiketapahtumina kirjanpitoon.

Käytännön esimerkin yhdenkertaisesta kirjanpidosta löydät hieman alempaa tästä artikkelista.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa puolestaan jokainen kirjaus tehdään vähintään kahdelle tilille.

Jokaisesta liiketoiminnan tapahtumasta kirjataan rahan lähde ja käyttö, jotka kertovat, miksi raha on liikkunut ja mikä on käytetty kirjanpidon tili.

Kahdenkertainen kirjanpito on yleensä syytä antaa tilitoimiston hoidettavaksi, jos kirjanpidon tekeminen ei ole sinulle entuudestaan tuttua.

Kirjanpidon termejä – lyhyt oppimäärä

Kirjanpito

Liiketoiminnan verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon, ja kaikki toiminimiyrittäjät ovat lain mukaan kirjanpitovelvollisia. Kirjanpito tarkoittaa yksinkertaistetusti liiketoiminnan tulojen ja menojen dokumentointia ja kirjaamista.

Kirjanpidon tarkoitus on muun muassa:

 • kertoa, onko yrityksen toiminta voitollista vai tappiollista
 • antaa yrittäjälle tietoa liiketoiminnan taloudellisen tilan ohjaamista varten
 • pitää erillään yrittäjän omat rahat ja elinkeinotoiminnan rahat sekä
 • tarjota tietoa verottajalle ja verotukseen.

Kirjanpito perustuu tapahtumille, joista on oltava kuitti tai muu tosite.

Kaikkien kirjanpidon tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä. Käteismaksut kirjataan päivittäin.

Muut kirjaukset on mahdollista tehdä kuukausittain tai muilla vastaavilla jaksotuksilla. Kirjaukset on kuitenkin tehtävä neljän kuukauden sisällä jakson tai kalenterikuukauden päättymisestä.

Tilikausi

Toiminimiyrittäjillä, joilla on yhdenkertainen kirjanpito, on normaalisti tilikautena kalenterivuosi.

Kun aloitat tai lopetat toimintasi, voi tilikausi kuitenkin olla poikkeava.

Jos kirjanpito tehdään yhdenkertaisena, ensimmäinen tilikausi päättyy aina perustamisvuoden viimeiseen päivään. Sen jälkeen tilikausi on aina kalenterivuosi.

Yhdenkertaista kirjanpitoa tekevällä toiminimellä tilikauden enimmäispituus on näin ollen 12 kuukautta.

Kahdenkertaista kirjanpitoa tekevillä toiminimiyrittäjillä ensimmäinen tilikausi voi sen sijaan olla enintään 18 kuukauden pituinen.

Tase

Tase on yrityksen taloudellisen tilan arvioinnissa käytetty raportti. Se kertoo yrityksen varallisuuden, velkatilanteen ja oman pääoman määrän tiettynä ajankohtana – esimerkiksi tilikauden loppuessa.

Tase on ikään kuin pysäytetty näkemys yrityksen rahavirroista yksittäisenä ajankohtana. Taseen tutkapari on nimeltään tuloslaskelma, joka mittaa yrityksen tuottoja sekä menoja ja voittoa tai tappiota tietyllä ajanjaksolla.

Taseessa on kaksi puolta, joista toinen kertoo yrityksen varallisuuden ja toinen sen, miten tämä varallisuus on rahoitettu. Summat taseessa ovat siis yhtä suuret. Kun puhutaan varallisuuspuolesta, käytetään termiä vastaavaa. Rahoituspuolen vastaava nimike puolestaan on vastattavaa.

Taseen loppusumma kertoo yritykseen sitoutuneen pääoman määrästä eli se on siis yhtä kuin yrityksen varat.

Toiminimien tapauksissa taseesta puhutaan usein nimellä varallisuuslaskelma. Tällöin kyseessä on hieman yksinkertaistettu versio taselaskelmasta.

Toiminimen tilinpäätös – pakollinen vai ei?

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka kertoo yrityksen tuloksen sekä varallisuusaseman.

Tilinpäätökseen sisältyy muun muassa tuloslaskelma, tase liitetietoineen sekä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista.

Toiminimiyrittäjiltä ei kuitenkaan yleensä vaadita tilinpäätöksen tekemistä.

Toiminimen tilinpäätös pitää tehdä vain tapauksissa, joissa tilikausi on muu kuin kalenterivuosi tai kahtena peräkkäisenä tilikautena toteutuu kaksi seuraavista asioista:

 • taseen loppusumma 350 000 euroa tai enemmän
 • liikevaihto tilikauden aikana 700 000 euroa tai enemmän
 • tilikauden aikana yrittäjän palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä tai enemmän.

Kuten ehkä jo huomasit, nämä ehdot täyttyvät hyvin harvalla toiminimiyrittäjällä.

Käytännössä tilinpäätös on siis toiminimelle useimmiten pakollinen vain, jos tilikaudeksi halutaan muu ajanjakso kuin kalenterivuosi.

Jos tilinpäätös tehdään, se tulee laatia valmiiksi neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Lue linkistä, miksi toiminimen tilinpäätös on aina erittäin suositeltavaa tehdä, vaikkeivat pykälät siihen velvoittaisikaan. Samalla opit, mitä kyseinen lysti tulee kustantamaan.

Näin toiminimen kirjanpito tehdään itse – lataa ilmainen kirjanpitopohja

Toiminimen kirjanpidon tekeminen itse on pohjimmiltaan varsin yksinkertaista. Monimutkaisempia ovat muut laskelmat ja selvitykset, joita kirjanpitoon saattaa liittyä liiketoiminnan luonteesta riippuen.

Voit käyttää apunasi valmiita kirjanpitopohjia, joita löytyy verkosta runsaasti. Tutustu esimerkiksi Isoltan ilmaiseen yhdenkertaisen kirjanpidon pohjaan, joka on suunniteltu yhteistyössä ammattikirjanpitäjien kanssa.

Alla olevalta videolta näet, miten kyseinen kirjanpitopohja käytännössä toimii.

Jokaiseen toiminimesi tilillä tapahtuneeseen rahasummien liikkumiseen pitää olla jokin selitys kirjanpidossa.

Jos rahaa on lähtenyt, pitää olla selitys miksi. Jos rahaa on tullut, pitää olla selitys miksi. Yleensä tällä selityksellä tarkoitetaan kuittia tai laskua ja jotain sanallista selitystä siitä, miten tapahtuma liittyy liiketoimintaasi.

Tärkeintä on, että kirjanpidossasi näkyy selkeästi tulot ja menot, ja saat tarvittaessa selville, paljonko arvonlisäveroa pitää tilittää ja paljonko olet tehnyt tulosta, eli voittoa.

Arvonlisäverovelvollisia ovat muutamia poikkeustoimialoja lukuun ottamatta kaikki toiminimiyrittäjät, joiden liikevaihto ylittää tilikauden aikana 15 000 euroa.

Kirjanpidon tekeminen itse edellyttää aina sitä, että sinulla on hallussasi perustiedot esimerkiksi arvonlisäveron käyttäytymisestä ja monista muista kirjanpitoon liittyvistä perusasioista.

Liiketoimintasi kasvaessa myös kirjanpitoon käytetty aika usein lisääntyy, jolloin kannattaa harkita hyvän kirjanpitäjän palkkaamista tai sähköiseen kirjanpitopalveluun siirtymistä.

Varteenotettavia vaihtoehtoja toiminimen kirjanpidon järjestämiseen

Täydellisessä maailmassa tuttavapiiristäsi löytyisi tietysti hyvä kirjanpitäjä, joka hoitaisi kuukausikirjanpitosi sopuisaan alehintaan – sanotaan vaikkapa 40 eurolla kuukaudessa.

Jos näin ei kuitenkaan ole, olemme listanneet alle muutaman hyvän vaihtoehdon toiminimen kirjanpidon ulkoistamiseen.

Markkinoilla on nykyään saatavilla yksinyrittäjillekin suunniteltuja kirjanpidon ratkaisuja aivan pätevään hintaan. Hyödynnä siis niitä, jos et halua suoriutua kirjanpidon tekemisestä täysin itsenäisesti.

Procountor Solo

Procountor Solo on toiminimiyrittäjille ja pienille osakeyhtiöille suunniteltu laskutus- ja kirjanpito-ohjelma, joka toimii helposti sekä tietokoneen nettiselaimessa että mobiililaitteissa ilman monimutkaisia asennuksia.

Sololla lähetät myyntilaskut, maksat ostolaskut, nappaat kuvat kuiteista ja toimitat kuukausittaiset kirjanpitoaineistosi helposti omalle kirjanpitäjällesi. Procountor Solon kautta kirjanpitäjäsi saa tarvittavat aineistot valmiiksi käsiteltyinä omaan Procountor-ympäristöönsä.

Procountor Solon kuukausimaksu on 0-29 euroa riippuen yrityksesi liikevaihdosta. Jos etsit itsellesi kirjanpitäjää, voit tutustua pakettiin, jossa yritykset saavat käyttöönsä Solo-ohjelmiston ja  kirjanpidon kiinteään hintaan.

Solo sopii mainiosti päätoimisille yksinyrittäjille, jotka haluavat hoitaa omat laskutus- ja kirjanpitorutiininsa nykyaikaisella sähköisellä tavalla.

Lue lisää Procountor Solon hyödyistä!

Accountor Go

Mikäli tähtäät päätoimiseksi yrittäjäksi ja haluat budjetoida tarkkaan kirjanpitokulusi, yksinyrittäjille suunniteltu Accountor Go -kirjanpitopalvelu voi olla sinulle kelpo vaihtoehto.

Palvelu sisältää tietokoneella sekä mobiilissa toimivan helppokäyttöisen ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen. Kiinteä kuukausihinta on kuukausittaisesta pankkitilitapahtumamäärästä riippuen 89€, 129€ tai 199€ kuukaudessa. Tilinpäätös ja muut lisäpalvelut saatavissa myös kiinteään hintaan.

Jos teet päivittäistä asiakastyötä ja kuitteja kertyy, säästöä kirjanpidon kustannuksissa voi syntyä helposti 500 euroa vuodessa.

Esimerkkejä palvelun käyttäjistä: parturi-kampaajat, muut kauneudenhoitoalan ammattilaiset, taksikuskit ja muut yksinyrittäjät, joille kertyy paljon kuitteja asiakastyöstä.

Tutustu Accountor Go -palvelun hyötyihin nyt!


 

Aiheesta muualla:

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat kirjoittamamme artikkelit:

Tarkastelussa Ferratum Business -yrityslaina

Nämä asiat yrittäjän on hyvä tietää Ferratum Business -lainasta ja sen kuluista

Kuluttajille tarjottavista pienlainoistaan tunnettu Ferratum on jo useamman vuoden ajan tarjonnut lainapalveluitaan myös yrityksille.

Ferratum Business -yrityslaina lieneekin varmasti jossain määrin tuttu kaikille niille yrittäjille, jotka ovat etsineet verkosta tietoa vakuudettomista pienlainoista.

Tässä lyhyessä tietoiskussa käymme läpi olennaisimmat tiedot Ferratumin yrityslainasta. Kerromme muun muassa sen, millaisille yrityksille kyseistä lainaa tarjotaan, millaisissa tilanteissa sitä yleensä otetaan ja mikä on Ferratum Business -lainan korko.

Artikkelin luettuasi osaat paremmin suhteuttaa Ferratumin yrityslainan korkoja muihin vastaaviin vakuudettomiin lainoihin.

Lopuksi tarkastelemme vielä lyhyesti myös sitä, millaisia kokemuksia yrittäjillä on Ferratumin yrityslainasta.

Kenelle Ferratum Business -laina on tarkoitettu ja kuinka paljon sitä voi hakea?

Ferratumin myöntämän yrityslainan suuruus on 2000-250 000 euroa ja takaisinmaksuaika vaihtelee yhden ja 24 kuukauden välillä.

Lainaa voidaan myöntää suomalaiselle yritykselle, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Toiminut vähintään puolen vuoden ajan.
 • Liikevaihto ylittää vuodessa 50 000 euron rajapyykin.
 • Yrityksellä on suomalainen pankkitili ja toimipaikka maassamme.
 • Yrityksen kaikki omistajat asuvat pysyvästi Suomessa.

Laina myönnetään ilman reaalivakuuksia, eli yrittäjän ei tarvitse kiinnittää omaisuuttaan kuten esimerkiksi kiinteistöjä lainan vakuudeksi. Sen sijaan yrittäjä toimii itse lainan henkilötakaajana.

Päätös lainan myöntämisestä tehdään pitkälti yrityksen kassavirran perusteella.

Milloin Ferratum Business -laina voi olla soveltuva vaihtoehto yritykselle?

Ei ole mikään valtionsalaisuus, että Ferratumin yrityslaina on perinteiseen pankkilainaan verrattuna kalliimpi vaihtoehto.

Pankista otettavaan yrityslainaan verrattuna Ferratumin edut ovat suhteellisen samankaltaiset kuin muillakin suosituimmilla vakuudettomilla yrityslainoilla.

 • Lainaprosessi on hyvin nopea. Hakemuksen tekeminen vie muutaman minuutin ja pääsääntöisesti rahat saa yrityksen tilille viimeistään kaksi päivää hakemuksen tekemisen jälkeen.
 • Toisin kuin yleensä pankkilainoissa, lainalle ei tarvita reaalivakuuksia, mikä myös osaltaan nopeuttaa lainan saamista.

Ferratum Business yrityslainaa hyödynnetäänkin usein tilanteissa, joissa rahaa tarvitaan nopeasti lyhytaikaiseen tarpeeseen ilman ylimääräisiä paperitöitä. Laina voi toimia myös täydentävänä rahoitusvaihtoehtona perinteiselle pankkilainalle.

Esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat äkilliset laitehankinnat, varaston kasvattaminen tai uusien työntekijöiden palkkaaminen kasvua varten.

Lainantarve voi tulla eteen myös sellaisissa tilanteissa, joissa maksu isosta urakasta on tulossa vasta parin viikon päästä, mutta rahaa tarvitaan välittömästi yrityksen juokseviin menoihin.

Ferratum Business voi siis soveltua nimenomaan lyhytaikaiseen lainantarpeeseen, jossa yrityslaina tarvitaan nopeasti tilille.

Vakuudettomia yrityslainoja tarjoavien yritysten liikevaihtoja ja -tuloksia tarkastelemalla voi helposti todeta, että nopeille verkkolainoille löytyy Suomessa kysyntää perinteisten pankkilainojen vastapainoksi.

Näin haet yrityslainaa Ferratumilta

Ferratumin yrityslainan hakeminen tapahtuu verkossa nettilomakkeen avulla.

Lomakkeessa kysytään seuraavia tietoja:

 • lainan määrä,
 • yrityksesi tiedot (Y-tunnus, toimiala, tilinumero, yhteystiedot jne.)
 • sekä omat tietosi.

Paljonko Ferratum Business -yrityslainan korko on?

Ferratum Business -yrityslainan hinnoittelu on kohtalaisen selkeä.

Ensimmäisen lainan perustamismaksu on suuruudeltaan 2,5 prosenttia lainasummasta ja tähän päälle tulevat noin 3 prosentin suuruiset kuukausikustannukset alkuperäisestä lainapääomasta.

Huomaa, että tarkka kuukausikustannus riippuu aina yrityksen luottokelpoisuudesta. Lopullinen hinta selviää vasta siinä vaiheessa, kun olet saanut vastauksen ei-sitovaan lainahakemukseesi.

Voit lainatarjouksen saamisen jälkeen joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen. Hakeminen on maksutonta ja ei-sitovaa.

Lainan takaisinmaksussa lähtökohta on se, että lainaa maksetaan takaisin joka kuukausi yhtä suurissa erissä.

Voit tietysti maksaa yrityslainan takaisin etuajassa, jolloin ylimääräisiltä lainakuukausilta ei tietenkään kerry kuluja.


Miten kulut vertautuvat muihin vastaaviin lainapalveluihin?

Halvin vakuudeton yrityslaina on aina tilannekohtainen kysymys, koska lainaehdot vaihtelevat hakijasta ja palveluntarjoajasta riippuen. Edullisinta yrityslainaa löydät aina vasta riittävän vertailun jälkeen.

Olemme aiemmin käsitelleet myös Qred-yrityslainan, Suomen Yrityslainan ja Yritysluotto.fi:n kustannustasoja erillisissä artikkeleissamme.

Pääset niihin käsiksi edellisen lauseen linkkien kautta.

Millaisia kokemuksia yrittäjillä on Ferratum Business -lainasta?

Ferratumin yrityslainasta löytyy verkosta jonkin verran kokemuksia – niin positiivisia kuin negatiivisiakin.

Mitään kovin yllättävää palautteissa ei ilmene, vaan mainitut asiat ovat hyvin samankaltaisia kuin monien muidenkin vastaavien lainapalveluiden saamat palautteet.

Jotkut yrittäjät ovat pettyneet heille tarjottuun korkoprosenttiin, mutta monet myös kiittelevät nopeaa lainaprosessia ja asiakaspalvelun nopeaa reagointia.

Positiivisimpia kokemuksia Ferratumin yrityslainasta näyttäisi löytyvän sellaisilta yrittäjiltä, joille lainarahan tarve on tullut eteen hyvin äkkinäisesti.

Kuka lainat myöntää?

Ferratum Business kuuluu osaksi suomalaislähtöistä Ferratum Groupia, joka toimii noin 25 maassa ympäri maailman.

Mistään aivan pienestä yrityksestä ei ole kyse, sillä Ferratumin nimen voit bongata Frankfurtin pörssin päälistalta.

Suomessa yrityksen konttori sijaitsee Helsingin Ratamestarinkadulla.

Muut olennaiset yhteystiedot eli asiakaspalvelun puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen löydät Ferratum Busineksen verkkosivuilta.

Kokemuksia OP Kevytyrittäjä -palvelusta

Harkitsetko kevytyrittäjyyttä OP:n kautta? Nämä asiat sinun on syytä tietää!

Yrittämiseen keskittyvänä infosivustona saamme viikoittain paljon erilaisia tiedusteluja sivustomme aiheeseen liittyen.

Loppuvuodesta 2017 lähtien varsinkin kevytyrittämiseen liittyvät kysymykset ovat selvästi lisääntyneet, mikä ei ole ihme – itsensä työllistäminen erilaisten laskutuspalveluiden kautta on koko ajan entistä suositumpaa.

Yksittäisiin laskutuspalveluihin liittyen meiltä kysytään usein kokemuksia OP Kevytyrittäjä –palvelusta, joka on lyhyessä ajassa noussut erittäin suosituksi aloittavien yrittäjien keskuudessa.

OP:n mukaan noin 40 prosenttia Suomessa perustettavista toiminimistä laitetaan tällä hetkellä (elokuu 2018) pystyyn heidän palvelunsa kautta.

Saamamme kysymykset liittyvät usein palvelun kulurakenteeseen, ja yleisin niistä kuuluu jotakuinkin näin:

Miksi OP Kevytyrittäjä näyttää ainakin paperilla selvästi edullisemmalta vaihtoehdolta kaikkiin muihin laskutuspalveluihin verrattuna?

Tällä sivulla vastaamme yllä olevaan kysymykseen selkokielellä.

Kerromme myös, missä tilanteissa palvelun käyttö eritoten kannattaa ja milloin on rahallisesti järkevämpää siirtyä muihin yrittämisen muotoihin.

Lopuksi tutkailemme, millaisia kokemuksia internetin ihmemaasta löytyy palvelun käyttöön liittyen.

Miten OP Kevytyrittäjä eroaa useimmista muista laskutuspalveluista?

Valtaosa laskutuspalveluista kohtelee asiakkaitaan eli kevytyrittäjiä samaan tapaan kuin palkansaajia.

Kun kirjaudut palveluun ja teet asiakkaallesi laskun tekemästäsi työstä, laskutuspalvelu vähentää summasta palvelumaksun lisäksi erilaisia työnantajamaksuja samaan tapaan kuin normaalisti palkkatöissä ollessasi.

Olet siis verotuksellisessa mielessä pikemminkin palkansaaja kuin varsinainen yrittäjä, jonka tunnistaa Y-tunnuksesta eli yritystunnuksesta.

OP Kevytyrittäjä –palvelu luo kuitenkin sinulle ilmaiseksi Y-tunnuksen eli tekee sinusta ihan oikean toiminimiyrittäjän.

Kevytyrittäjyydellä on perinteisesti tarkoitettu laskuttamista ilman omaa yritystä, eli tässä mielessä OP:n palvelu on kevytyrittäjyyttä vain nimellisesti. Muista, että kevytyrittäjyys ei ole lain tuntema virallinen termi, joten tästä syystä sen määrittely ei ole yksiselitteistä.

Tähän viittaa myös OP:n markkinoinnissaan käyttämä iskulause ”Määrittelimme kevytyrittäjyyden uudelleen”.

No, mitä hyötyä OP:n tarjoamasta Y-tunnuksesta sitten on työnantajamaksuilta säästymisen lisäksi?

Katsotaanpa.

 • Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on suomalaisille pienyrittäjille tarkoitettu veroetuus, josta pääsevät nauttimaan pientä liikevaihtoa pyörittävät yritykset ja yrittäjät.

Liikevaihto tarkoittaa kaikkea sitä rahaa, jonka laskutat asiakkailtasi tilikauden aikana miinus arvonlisäveron osuus.

Esimerkki: Laskutat vuoden mittaisen tilikauden aikana asiakkailtasi 10 000 euroa + alv 24%. Tilillesi ilmestyy 12 400 euroa, josta 10 000 euroa on liikevaihtoasi. 2400 euroa on arvonlisäveroa, joka maksetaan kiltisti valtion kassaan.

Mikäli vuosittainen liikevaihtosi on alle 30 000 euroa, saat osan maksamistasi arvonlisäveroista takaisin.

Jos liikevaihtosi puolestaan on enintään 10 000 euroa, saat haettua itsellesi takaisin kaikki maksamasi alvit.

Tätä kutsutaan arvonlisäveron alarajahuojennukseksi.

Mikäli sinulla ei ole Y-tunnusta, kaikki laskuttamasi raha lasketaan mukaan käyttämäsi laskutuspalvelun liikevaihtoon.

Ilman Y-tunnusta et siis ole oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen, eli tällöin sinulle jäisi työstäsi selvästi vähemmän rahaa käteen.

Ja sitten on vielä se toinen asia eli:

 • Liiketoiminnan kulujen täysimääräinen vähentäminen

Jos sinulla ei ole omaa Y-tunnusta, et myöskään voi vähentää yrittämisesi kuluja samaan tapaan kuin yritykset perinteisesti voivat tehdä.

Mikäli olet esimerkiksi valokuvaava kevytyrittäjä, et ole voinut laittaa kameran hintaa yrityksesi kuluksi, koska sinulla ei ole omaa Y-tunnusta.

Et siis pysty vähennyksillä pienentämään sitä summaa, josta maksat veroa.

Aivan kuten arvonlisäveron alarajahuojennuskin, tämä tarkoittaa sitä, että sinulle jää työstäsi vähemmän seteleitä käteen.

Y-tunnuksen avulla saat molemmat edellä mainitut veroedut itsellesi.

Voit OP Kevytyrittäjä -palvelun kotisivuilta löytyvän laskurin avulla itse tarkastella käteesi jäävää rahamäärää erilaisilla laskutussummilla.

Onko Y-tunnuksen olemassaolosta jotain haittaa?

Yrittäjyys voi aiheuttaa riskin eritoten sellaisissa tilanteissa, joissa jäät työttömäksi päätoimisesta palkkatyöstäsi samalla kun teet sivutoimisesti töitä yrittäjänä.

Jos TE-toimisto (eli Työ- ja elinkeinotoimisto) tulkitsee, että yritystoimintaan käyttämäsi aika on niin suuri, ettei se mahdollistaisi muun kokopäiväisen työn vastaanottamista, sinut katsotaan helposti päätoimiseksi yrittäjäksi. Tällöin et ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

Jos kuitenkin yritystoimintasi on niin pienimuotoista, että se mahdollistaisi muun kokopäiväisen työn vastaanottamisen samaan aikaan, olet tällöin TE-toimiston silmissä sivutoiminen yrittäjä.

Se tarkoittaa, että voit saada soviteltua päivärahaa eli hieman normaalia pienempää työttömyyspäivärahaa.

Päivärahan määrään vaikuttaa tällöin se, kuinka paljon tuloa saat sivutoimisesta yritystoiminnastasi.

Kannattaa kuitenkin huomata, että myös ilman Y-tunnusta kevytyrittäjyys tekee sinusta yrittäjän työttömyysturvalain silmissä.

Tämän takia Y-tunnusta onkin turha pelätä.

Kevytyrittäjän työttömyysturvaa olemme avanneet seikkaperäisemmin erillisessä kevytyrittäjyys-oppaassamme.

Entäpä jos olet jo työtön ja haluat ryhtyä kevytyrittäjäksi?

Työttömyysturvalain muutos vuodenvaihteessa 2018 helpotti yrittäjäksi ryhtymistä työttömänä ollessa.

Voit kokeilla yrittäjyyttä neljän kuukauden ajan ilman, että TE-toimisto arvioi yrittämisesi pää- tai sivutoimisuutta.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, olet oikeutettu neljän ensimmäisen kuukauden ajan vähintäänkin soviteltuun päivärahaan.

Päivärahan määrään vaikuttaa tällöin se, paljonko rahaa tienaat yritystoiminnallasi.

Miksi OP:n palvelun aloittaminen on ilmaista, vaikka toiminimen perustaminenhan maksaa 75 euroa?

Verkossa tehtävä toiminimen perustaminen ilmoitetaan kaupparekisteriin, ja mainittu 75 euroa on kaupparekisterin rekisteröitymismaksu. Sen maksamalla yrittäjä saa rekisteröityä itselleen oman toiminimen eli nimen, jolla hän harjoittaa liiketoimintaansa – esimerkiksi Tmi Sirpan Ompelupalvelu.

Jos et halua ilmoittautua kaupparekisteriin, voit ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi myös ilmaiseksi paperilla tehtävän perustamisilmoituksen avulla. OP:n palvelu ei ilmoita sinua kaupparekisteriin, eli perustaminen on tämän takia ilmaista.

Kun ilmoitusta kaupparekisteriin ei tehdä, et saa rekisteröityä yritystoiminnallesi nimeä, vaan harjoitat yrittäjyyttä omalla nimelläsi – esimerkiksi Sirpa Virtanen. Mikään ei tietenkään estä sinua markkinoimasta palveluitasi Sirpan Ompelupalvelu -nimellä. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole virallinen, rekisteröity toiminimi.

(Jos joku muu Sirpa päättää myös perustaa ompelimon ja rekisteröi itselleen kyseisen toiminimen, hän tuskin arvostaa, jos markkinoit omia palveluitasi hänen rekisteröimällään virallisella toiminimellä. Rekisteröiminen kaupparekisteriin on helpoin tapa luoda yksinoikeus toiminimeen.)

Vaikka OP ei rekisteröi toimintaasi kaupparekisteriin, voit halutessasi tehdä sen itse sähköisessä YTJ.fi-palvelussa. Pakollista tämä ei kuitenkaan ole, ellet harjoita jotakin luvanvaraista liiketoimintaa.

Jos kyse on pienestä sivutoimisesta liiketoiminnasta, joka ei ole luvanvaraista, et käytännössä menetä mitään, vaikka et rekisteröidy kaupparekisteriin. Mikäli kuitenkin haluat virallistaa nimen liiketoiminnallesi, niin anna mennä! 75 euroa ei ole paha hinta.

Sekositko termiviidakon keskellä? Mainittakoot vielä, että virallisesti toiminimi tarkoittaa yrityksen elinkeinotoiminnassaan käyttämää nimeä yritysmuodosta riippumatta. Esimerkiksi Telia on julkinen osakeyhtiö, jonka toiminimi on Telia Finland Oyj. Puhekielessä ja myös tällä sivustolla toiminimellä viitataan kuitenkin useimmiten toiminimiyrittäjään eli yksityiseen elinkeinonharjoittajaan.

Millaisella liikevaihdolla tai missä tilanteissa OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttö kannattaa?

Tähän kysymykseen ei ole olemassa yhtä ja oikeaa vastausta, mutta suuntaa-antavia laskelmia voidaan toki tehdä.

OP Kevytyrittäjä –palveluun liittyminen on ilmaista, ja ainoa palvelun itselleen perimä maksu on 5 prosentin suuruinen palvelumaksu tekemiesi laskujen arvonlisäverottomasta summasta. Kuitenkin enintään 1500 € (+alv) vuodessa sillä jos liikevaihtosi ylittää kalenterivuoden aikana 30 000 euroa, on loppuvuosi sinulle ilmaista.

Kuvitellaan, että teet freelancerina palkkatöidesi sivussa pienimuotoista keikkaa kevytyrittäjänä ja laskutat asiakkailtasi kuukausittain 500 euroa kuussa (+ ALV 24%) eli yhteensä 620 euroa.

Kun tämä toistuu vuoden jokaisena kuukautena, vuosittainen laskutuksesi on 6000 euroa (+ALV 24%) eli 7440 euroa.

Huomaa, että koska liikevaihtosi on alle 10 000 euroa, saat myöhemmin haettua kaikki maksamasi alvit takaisin alv:n alarajahuojennuksen takia.

Tässä esimerkissä vuosittaisen palvelumaksusi suuruus OP:lle on 5 prosenttia 6000 eurosta eli yhteensä 300 euroa.

Tämän summan maksat vuodessa siitä, että palvelu

 • perustaa sinulle toiminimen,
 • tekee puolestasi kirjanpidon sekä
 • hoitaa kaikki lakisääteiset maksut ja ilmoitukset.

Sinun tehtäväksesi jää tehdä töitä ja laskuttaa näistä töistä asiakkaitasi.

300 euron maksua voit verrata muiden laskutuspalvelujen kuluihin tai siihen, että joko tekisit kaiken kirjanpitosi itse tai ulkoistaisit kirjanpitotyön perinteiselle tilitoimistolle.

Sivuiltamme löydät pidemmän artikkelin kirjanpidon hinnoista, mutta tiivistetysti ilmaistuna kirjanpito tilitoimistossa maksaa sivutoimisellekin yrittäjälle kuukaudessa aina vähintään 40-50 euroa.

Jos hinnoittelumalli perustuu tositteiden määrään, summa nousee sitä mukaa mitä enemmän kuitteja ja muita tositteita kirjanpitäjällesi toimitat. Muista, että tosite tarkoittaa montaa muutakin asiaa kuin pelkkää kuittia.

Ei ole mitenkään erikoista, että päätoimisilla yksinyrittäjillä kirjanpidon kustannukset menevät vuositasolla 1000 euroon tai yli, jos kuitteja ja muita lippulappusia kertyy kuukaudessa parisenkymmentä.

Tässä mielessä OP Kevytyrittäjä –palvelun hinta on erittäin kilpailukykyinen, joten tällä hetkellä on vaikea keksiä ainuttakaan järkevää syytä käyttää mitään muuta laskutuspalvelua.

Jos siis teet satunnaisia työkeikkoja ja haluat laskuttaa ne helposti ilman ylimääräisiä paperitöitä (mutta samalla ottaa veroedut talteen), voimme hyvillä mielin suositella palvelua sinulle.

Säästät rahan lisäksi omaa aikaasi.

Huomaa, että sinun ei tarvitse olla OP:n pankkiasiakas käyttääksesi palvelua.

Ketkä OP Kevytyrittäjä -palvelua käyttävät?

OP:n sivuilla mainittuja esimerkkejä palvelua käyttävistä ammattiryhmistä ovat esimerkiksi:

 • IT-alan yksinyrittäjät,
 • personal trainerit,
 • valmentajat ja kouluttajat,
 • muusikot,
 • valokuvaajat,
 • rakennusalan yrittäjät,
 • ja niin edelleen.

Yhteistä näille työntekijöille on se, että he myyvät pääosin palveluita tai työsuoritteita ja haluavat laskuttaa työnsä mahdollisimman vähällä byrokratialla.

Valtaosa käyttäjistä pyörittää yritystoimintaa sivutoimisesti palkkatyön ohella.

OP Kevytyrittäjä soveltuu hyvin myös tilanteeseen, jossa haluat ensin kokeilla yritysideaasi ennen kuin siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi.

Jos kassakone huutaa hoosiannaa ja asiakkaita riittää jonoksi asti, OP Kevytyrittäjä -palvelusta on helppo hypätä muihin yrittämisen muotoihin, kun aika on oikea.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit siirtyä samalla Y-tunnuksella perinteisen tilitoimiston asiakkaaksi, jos liikevaihtosi nousee niin suureksi, että muutos on kannattava.

Toisin sanoen palvelu ei sido sinua mihinkään.

Missä tapauksissa jokin muu vaihtoehto voi olla parempi?

Mikäli sinua kiinnostaa kirjanpito ja siihen liittyvä lainsäädäntö, mikään ei tietenkään estä sinua tekemästä kirjanpitoa itse. Valtaosissa tapauksista se ei kuitenkaan ole vaivan väärti.

(Tiedämme kokemuksesta, että itse tehty kirjanpito ja lakisääteiset ilmoitukset voivat usein muodostua melkoiseksi työmaaksi.)

Jos liikevaihtoa kertyy paljon, mutta samaan aikaan tositteiden määrä on pieni, perinteinen tilitoimisto tulee halvemmaksi.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta on vaikkapa se, että olet konsultti, jolla on vain kaksi asiakasta, joilta laskutat molemmilta 1000 euroa joka kuukausi.

OP Kevytyrittäjä soveltuu siis parhaiten pientä liikevaihtoa tekeville yrittäjille, jotka haluavat hoitaa laskutuksensa ilman ylimääräisiä kommervenkkejä.

Miten OP Kevytyrittäjää verotetaan?

OP Kevytyrittäjän verotus on yksinkertaista.

Ilmoitat palvelulle arvion vuotuisista ansiotuloistasi, joiden perusteella veroprosenttisi määräytyy. Muista, että ansiotuloilla tarkoitetaan ihan kaikkia ansiotulojasi vuoden aikana.

Arvioit siis yhteen sekä mahdollisista palkkatöistä saamasi tienestit että kevytyrittäjänä tekemäsi tulot.

Kun olet tehnyt tämän, OP Kevytyrittäjä -palvelu pidättää asiakkaidesi maksamista laskuista veroja veroprosentin mukaan ja hoitaa automaattisesti tilitykset Verohallinnolle. Voit milloin tahansa päivittää veroprosenttiasi palvelussa, jos tarve näin vaatii.

Homma toimii siis hyvin samalla tapaa kuin palkkatöissäkin, joissa olet toimittanut verokortin palkkahallintoon joka vuoden alussa.

Tämän jälkeen tilillesi tulevasta palkasta on automaattisesti napsaistu pois ennakonpidätykset eli veroihin uppoava osuus.

Lisätietoa kevytyrittäjän verotuksesta.

Millaisia kokemuksia uusilla yrittäjillä on palvelun käytöstä?

Verkon keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa palvelua on kiitelty siitä, että kynnys yrittämisen aloittamiseen on erittäin matala.

Palveluun rekisteröidyttyäsi sinulle perustetaan toiminimi ja saat Y-tunnuksen muutamassa päivässä. Laskuja voit alkaa tekemään heti rekisteröitymisesi jälkeen.

Normaaliin toiminimiyrittäjyyteen verrattuna perustamisilmoituksen täyttöön liittyvä säätäminen sekä kirjanpitäjän etsiminen jää pois.

Yrittäminen on nimensä mukaisesti kevyttä, eli sinun tarvitsee vain laskuttaa ja palvelu hoitaa paperityöt.

Palvelu siis sopii nimenomaan sellaisille yrittäjille, jotka haluavat testata omaa liikeideaansa tai pyörittää kohtalaisen pienimuotoista yritystoimintaa ilman stressiä kirjanpidosta, verotuksesta ja lakisääteisistä ilmoituksista.

Mikäli liiketoiminta ja rahavirrat alkavat kasvaa yli kevytyrittäjyyden raamien, OP Kevytyrittäjän lopettaminen onnistuu ilmaiseksi milloin tahansa. Voit siis siirtyä helposti muihin yrittämisen muotoihin, jos aika on oikea.

Helpon käytettävyyden lisäksi myös kokemukset OP Kevytyrittäjän käyttäjätuesta ovat saaneet positiivisia arvioita Twitterissä ja Facebookissa.

Chat-tuen lisäksi löydät palvelun verkkosivuilta Usein kysyttyä –palstan, jolla on vastattu yli 50 yleisimpään palvelun käyttöä koskevaan kysymykseen.

Käytännössä löydät palstalta vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka aloittavan kevytyrittäjän tulee ottaa huomioon.

Muista myös, että OP Kevytyrittäjä -palvelua käyttääksesi luottotiedot on oltava kunnossa.

Jäikö jotain epäselväksi? Lue lisää OP Kevytyrittäjän Usein kysyttyä -palstalta. Sieltä löydät vastaukset kaikkiin yleisimpiin palvelun käyttöä koskeviin kysymyksiin.

Aiheesta muualla:

Nuori jyväskyläläiskevytyrittäjä kertoo Y-tunnuksen hyödyistä
YouTube-video, jossa perustetaan toiminimi OP Kevytyrittäjän avulla