Toiminimen keskeyttäminen

Miten toiminimi keskeytetään?

Joskus tilanne on sellainen, että toiminimi pitää laittaa pöytälaatikkoon. Tällöin toiminta keskeytetään joko toistaiseksi tai määräajaksi. Esimerkiksi työttömyysturvan saamisen edellytyksenä on joko yritystoiminnan lopettaminen tai sen keskeyttäminen todistettavasti vähintään neljän kuukauden ajaksi.

Aina ei kuitenkaan kannata ajaa toimintaa täysin alas, vaan laittaa se hetkeksi hyllylle. Toiminimen toiminnan keskeyttäminen tapahtuu ilmoittamalla siitä Y6-lomakkeella.

Milloin toiminimen toiminta lasketaan keskeytetyksi?

Yritystoiminta katsotaan lain mukaan todistettavasti keskeytetyksi, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on keskeytetty. Tämä voidaan päätellä siitä, että yhtiö on selvitystilassa, yhtiötä ollaan purkamassa (ja siitä on tehty sopimus) tai toiminimiyrittäjä on itse ilmoittanut ja tehnyt toimenpiteet, joiden perusteella asian voi päätellä.

Mitkä ovat keskeyttämisen vaatimukset?

Toiminnan keskeytymisestä ei tehdä merkintää PRH:n kaupparekisteriin. Keskeyttäminen kuitenkin edellyttää yrityksen poistamista Verohallinnon ylläpitämistä rekistereistä, mikäli toiminta keskeytetään toistaiseksi. Sinun tulee myös lakkauttaa yrittäjän eläkevakuutus YEL sekä luopua mahdollisista toimitiloista, jos sellaisia on.

Yritystoiminta pitää keskeyttää yhtäjaksoisesti vähintään neljäksi kuukaudeksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse todistaa tätä erikseen, jos teet kausiluontoista yritystoimintaa. Mikäli teet yhtäkään keikkaa tuon neljän kuukauden aikana, neljän kuukauden keskeytysajan laskeminen aloitetaan alusta. Tämän yhtäjaksoisen keskeytymisajan voi todistaa esimerkiksi kirjanpitäjän laatimalla todistuksella.

Neljän kuukauden keskeytysaikaa ei edellytetä, jos:

1) henkilöä on pidettävä palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä, joka itse osallistuu työsuoritukseen ja on pysyvässä toimeksiantosuhteessa pääsääntöisesti yhteen toimeksiantajaan, jonka välittömän johdon ja valvonnan alainen hän on. Lisäksi vaaditaan, ettei hänellä ole viimeisen kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut yhteensä enempää kuin yksi ulkopuolinen työntekijä kerrallaan palveluksessaan.

2) yritystoimintaa luonnonolosuhteista johtuen on pidettävä kausiluonteisena. Kausiluonteinen yritystoiminta on sellaista, jota on mahdollista harjoittaa keskimäärin enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa. Lisäedellytyksenä on, ettei yritystoiminnasta tarkoitettu tulo turvaa eikä ole tarkoitettu turvaamaan ympärivuotista toimeentuloa.

Vai pitäisikö sittenkin laittaa pillit kokonaan pussiin? Lue toiminimen lopettamisesta.