Yrittäjän eläkevakuutus YEL

Yrittäjän eläkevakuutus YEL

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus YEL on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, joka on aina hankittava mikäli sen ottamisen ehdot täyttyvät. Tässä tekstissä käymme tiivistetysti läpi:

 • ketä yrittäjän eläkevakuutus koskee,
 • mihin se vaikuttaa ja
 • paljonko se maksaa?

Yrittäjät joutuvat huolehtimaan itse omasta eläketurvastaan. Tämän takia on olemassa yrittäjän eläkevakuutus.

Käytännössä jokainen yrittäjä on tietyn tulorajan ylitettyään lain mukaan velvollinen ottamaan sen itselleen. YEL tulee hankkia kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Kyseessä on lakisääteinen vakuutus, ja mikään olemassa oleva vapaaehtoinen vakuutus ei poista sen vaatimusta.

YEL on yrittäjille kaiken sosiaaliturvan perusta, ja sen tarkoitus on myös turvata toimeentuloa työelämän jälkeen sekä sinulle että perheellesi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos toiminta vähenee tai päättyy sairauden, työttömyyden tai normaalin ikääntymisen takia, saat toimeentuloa. Lisäksi se takaa myös tukea ammatilliseen kuntoutukseen.

Perheellesi se takaa oikeuden perhe-eläkkeeseen, jos kuolo sinut korjaa. Sen perusteella myös lasketaan yrittäjille äitiys- sekä isyyspäivärahat. Tämä on toisaalta haastavaa, mutta samalla hienoa, koska voit itse vaikuttaa oman sosiaaliturvasi tasoon.

Työttömyyden varalle voit hankkia lisäturvaa myös liittymällä yrittäjän työttömyyskassaan, mutta tästä asiasta on kerrottu lisää linkin takana.

Kenen pitää ottaa yrittäjän eläkevakuutus?

Yrittäjän eläkevakuutus kuuluu sinulle, jos täytät nämä ehdot:

 • Olet 18-70-vuotias.
 • Työskentelet yrityksessäsi ja toimintasi on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään neljä kuukautta.
 • Et kuulu minkään muun eläkelain piiriin, kun toimit yrittäjänä (esim. maatalousyrittäjien MyEL).
 • Työtulosi on vuodessa vähintään 7645,25 euroa.

YEL:n mukaiseksi yrittäjäksi sinut lasketaan kun täytät ylläolevat ehdot ja olet:

   • Ammatti- ja elinkeinoharjoittaja eli toiminimiyrittäjä (tai tälle työskentelevä perheenjäsen, jolle ei makseta palkkaa)
   • Avoimen yhtiön yhtiömies
   • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

Osakeyhtiössä yrittäjäksi tulkitaan johtavassa asemassa (esim. toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) oleva osakas, joka omistaa yksin yli 30 % tai joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 % osakkeista tai äänimäärästä.

Omistuksessa huomioidaan myös välillinen omistus eli esimerkiksi sijoitusyhtiön kautta tapahtuva omistaminen.

YEL-vakuutuksen maksuprosentti

Yrittäjän eläkevakuutusta maksetaan tietyn maksuprosentin mukaan. Vuosittain vaihtuvassa maksuprosentissa on pikkuriikkisiä eroja myös vakuutettavan iän mukaan, mutta prosenttiosuus on silti sama jokaisessa vakuutusyhtiössä.

Vuonna 2017 lukema on 24,10-25,60 prosenttia YEL-työtulosta. YEL-työtulonsa yrittäjä määrittelee itse, tästä lisätietoa seuraavassa kappaleessa.

Huomioi, että ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava henkilö saa maksustaan alennusta 22 prosenttia. Alennuksesta pääsee nauttimaan neljän vuoden ajan.

YEL-vakuutusmaksua voi maksaa itse päätetyissä erissä. Vaihtoehtoja ovat 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erää, eli käytännössä maksun voi jakaa jokaisella kuukaudella. Voit myös itse vaihtaa maksurytmiä verkkopalvelujen kautta.

Mitä YEL-työtulo tarkoittaa?

YEL-maksua maksetaan itse arvioimasi työtulon perusteella.

Mikä sitten on YEL-työtulo? Kun otat YEL-vakuutuksen, määrittelet itse oman vuosittaisen työpanoksesi arvon. Summan tulisi vastata sellaista rahamäärää, jonka maksaisit palkkana samaan työhön pestatulle ulkopuoliselle työntekijälle. YEL-työtulolla ei siis tarkoiteta yrityksen voittoa tai yrittäjän verotettavaa tuloa.

Määrittelemäsi summa vaikuttaa siihen, kuinka suurta eläkettä ja sosiaaliturvaa pääset nauttimaan. Oma työtulo kannattaakin hilata oikealle tasolle viimeistään silloin, kun yritystoiminta ja sitä kautta oma tulotaso alkaa pikkuhiljaa vakiintua.

Monet yrittäjät määrittelevät kuitenkin YEL-työtulonsa tarkoituksellisesti alakanttiin. Työeläkeyhtiö Elo uutisoi taannoin, että joka kolmas yrittäjä on määritellyt YEL-työtulonsa niin alas, että se ei takaa riittävää turvaa eläkeajan tai työttömyyden varalle.

Tähän voi olla monia syitä, joista osa voi olla ihan päteviäkin:

 • Yrittäjä uskoo tai tietää, että eläkepäivät on jo turvattu muilla tavoin.
 • Yrittäjä on ostanut turvaa työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalle muilla vakuutuksilla.
 • Yrittäjä sijoittaa säästyvän rahan ja uskoo tällä tavalla kerryttävänsä paremmin rahaa eläkepäiville.

Asia on hyvin tilannekohtainen, joten tässä kohtaa lienee turha lähteä spekuloimaan, onko toimintamalli oikea vai väärä.

Ilmoittamaasi työtuloa voit joka tapauksessa muuttaa jälkikäteen, joten ei kannata hätäillä vaikka alkuvaiheessa haluaisitkin pitää työtulot pienenä. Voit toiminnan käynnistymisen jälkeen nostaa sitä milloin vain haluat.

Mikäli haluat liittyä yrittäjien työttömyyskassaan (jolloin saat työttömyyden koittaessa isompaa päivärahaa), YEL-työtulosi olisi oltava vähintään 12 564 euroa vuodessa.

Muut vakuutukset

Jos kaipaat lisätietoa muista aloittavien yrittäjien ja yritysten pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista, voit lukea asiaa koskevan tekstin täältä.