Yksinkertainen kirjanpito

Tässä kirjoituksessa tutustutaan mitä yksinkertainen kirjanpito tarkoittaa ja milloin se on mahdollista valita. Normaalisi yrityksiltä vaaditaan kahdenkertainen kirjanpito, mutta aina se ei ole pakollista. Tutustutaan miksi näin on.

Yksinkertainen kirjanpito

Kirjanpitolaki määrittelee, että ammatinharjoittajan kirjanpitoa koskee poikkeus, joka sallii ammatinharjoittaja pitävän yhdenkertaista kirjanpitoa. Ehtona sille on, että yrittäjällä on tilikautena kalenterivuosi.

Silloin kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina kaikki maksetut menot, korot sekä verot ja saadut tulot. Näiden lisäksi myös tavaroiden sekä palveluiden oma käyttö on merkittävä liiketapahtumina kirjanpitoon.

Yhdenkertainen kirjanpito on maksuperusteista.

Kirjanpitäminen

Kirjanpito perustuu tapahtumille, joista on oltava kuitti tai muu tosite. Kaikkien tositteiden tulee olla päivättäyjä ja numeroituja. Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä. Kaikki käteismaksut tulee kirjata päivittäin. Muut kirjauksen on mahdollista tehdä kuukausisttain tai muilla vastaavilla jaksotuksilla. Kirjaukset on kuitenkin tehtävä neljän kuukauden sisällä jakson tai kalenterikuukauden päättymisestä.

Tilikausi

Ammatinharjoittajilla, joilla on yhdenkertainen kirjanpito, on normaalisti tilikautena kalenterivuosi. Tähän on kuitenkin kaksi poikkeusta. Kun aloitat tai lopetat toimintasi, voi jakso olla jokin muu. Silloin tilikautta voi pidentää 18 kuukauteen tai se voi olla lyhyempi kuin 12 kuukautta. Aloittamisen jälkeen sen tulee kuitenkin olla jälleen kalenterivuosi.

Tilinpäätös

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon sisältyy tuloslaskelma sekä eritellyt luettelot tilikauden päättymiseen menessä hankituista vaihto – ja käyttöomaisuudesta, saamisista, veloista ja varauksista. Normaaliin eli kahdenkertaiseen kirjanpitoon verrattuna, ammatinharjoittajan ei tässä tapauksessa tarvitse laatia lainkaan tasetta vaan edellämainitut luettelot varoista ja veloista ovat riittäviä.

Tilinpäätös tulee laatia kahden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä eli käytännössä siis helmikuun loppuun menessä normaalissa tilanteeessa.