Yrittäjän työttömyyskassa

Monet yrittäjä siirtyvät palkansaajista yrittäjäksi ja silloin työttömyyskassa sekä työttömyysturva saattaa tulla mieleen yritystä perustaessa. Asiasta ei tarvitse huolehtia sillä myös yrittäjille ja ammatinharjoittajille on olemassa työttömyyskassa. Sen tarkoitus on tietysti tarjota työttömyysturvaa jäsenilleen.

Työttömyyskassa tarjoaa työttömäksi jäämisen yhteydessä ja tietyt ehdot täytettyä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Palkansaajasta yrittäjäksi

Jos ryhdyt yrittäjäksi ja olet aikasemmin ollut palkansaaja, voit liittyä kassan jäseneksi ja erota aikaisemmasta työttömyyskassastasi. Palkansaajakassan jäsenenä saat 6 kuukauden hyvityksen, kun aloitat yritystoiminnan, jos liityt kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Hyöty on merkittävä, sillä työssäoloehto täyttyy silloin kuusi kuukautta normaalia aikaisemmin.

Silloin sinulla on myös jälkisuojaoikeus eli voit saada päivärahaa palkkatulojesi perusteella, mitkä sait ennen yrittäjksi ryhtymistä, mikäli yritystoiminta lakkaa ennen jälkisuoja-ajan umpeutumista eli normaalisti 18 kuukautta.

Kuka voi liittyä yrittäjän työttömyyskassaan

Yrittäjien työttömyyskassaan voi liittyä kuka tahansa Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä. Yrittäjällä täytyy olla kuitenkin vähintään 8520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen YEL, MYEL tai TyEL vakuus.

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

  • Omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa. Johtava asema tarkoittaa yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen jäsenenä toimimista tai tasaomisteisen yhtiön yhtiömiestä, kenellä on yli 15 prosentin omistusosuus.
  • Omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee. Perheenjäseniksi luetaan samassa taloudessa asuva puoliso, myös avopuoliso käy, sekä lapset ja vanhemmat.

Oikeus yrittäjän päivärahaan

Katsotaan seuraavaksi milloin yrittäjällä on oikeus saada päivärahaa. Sekään ei automaattisesti tapahdu, vaikka olisit kassan jäsen.

Yrittäjällä on oikeus päivärahaan, kun hän on täyttänyt vaadittavan työssäoloehdon ja on lopettanut yritystoimintansa. Tämän lisäksi työvoimaviranomaisten täytyy todeta yritäjän olevan oikeutettu etuuteen. Tietyissä tapauksissa voit joutua karenssiin, mikä estää päivärahan saamisen.

Työssäoloehto tarkoittaa kassan jäsenenä olemista eli jäsenmaksujen maksamista vähintään 18 kuukauden ajan. Tänä aikana sinulla täytyy olla työtulon vähintään 8520 euroa vuodessa. Lisäksi tietysti eläkevakuutusmaksujen täytyy olla hoidettuna.

Työvoimaviranomaisena toimii paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-toimisto. Työttömäksi jääneen yrittäjän tulee ilmoittautua sinne työttömäksi työnhakijaksi. Sieltä annetaan sitova lausonta tilanteestasi, puoleen tai toiseen, jota työttömyyskassan tulee noudattaa. Päivärahan saamiseksi sinulla täytyy olla todisteet yritystoiminnan lopettamisesta.

Kassa katsoo työttömyyden alkavan työvoimaviranomaisten lausunnon alusta alkaen. Päivärahaa ryhdytään maksamaan kuitenkin vasta 7 päivän jälkeen. Näitä seitsemää päivää kutsutaan omavastuupäiviksi eli silloin vastaat itse omasta elannostasi.

Maksamisen alkamista voi myös viivyttää ns. myyntivoitto. Jos olet toiminut yli 18 kuukautta yrittäjänä ja lopetat toimintasi, tehdään selvitys jääkö toiminnan sulkemisesta tai myymisestä jäljelle myyntivoittoa. Mikäli saat myyntivoittoa, siirtää se päivärahan maksamista.

Päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, mutta enintään yhteensä 500 päivää. Ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta.

Yrittäjänä voi saada päivärahaa tietyissä tilanteissa myös ennen yrittäjänä olemista tehtyjen palkkatulojen perusteella. Voit lukea siitä lisää täältä.

Työttömyyskassan jäsenmaksu ja päivärahan suuruus

Työttömyyskassan jäsenmaksu on riippuvainen siitä, kuinka paljon maksat eläkevakuutustasi. Jos päätät liittyä yrittäjän työttömyyskassan jäseneksi, pääset valitsemaan liittymisen yhteydessä millaisen työttömyysturvan tason haluat. Otetaan kaksi esimerkkiä.

1. Jos otat vähimmäisvaatimuksen eli 8520 euron vuositulon, tarkoittaa se 51,68 euron jäsenmaksua vuodessa eli 4,31 euroa kuukaudessa. Tällä jäsenmaksun määrällä saat päivärahaa 33,02 euroa päivässä, jos työttömyys iskee.

2. Jos otat valitset 20000 euron vuotuisen työtulon, on jäsenmaksusi 269,80 euroa vuodessa eli 22,49 euroa kuukaudessa. Tällä jäsenmaksun määrällä saat päivärahaa 52,74 euroa päivässä, jos työttömyys iskee.

Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä. Paitsi, jos päätät liittyä elokuun jälkeen, silloin jäsenmaksu laskutetaan yhdessä erässä. Tämä koskee vain ensimmäistä vuotta.

Muistathan, että jäsenmaksu on aina henkilökohtaisessa verotuksessa vähennyskelpoinen.

Yrittäjien työttömyyskassat

Tällä hetkellä yritäjille ja ammatinharjoittajille on kaksi täysin omaa työttömyyskassaa. Ne ovat:

AYT eli Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa. Tutustu täältä.

SYT eli Suomen yrittäjäin työttömyyskassa. Tutustu täältä.