Yrityksen arvonlisävero

Yrityksen arvonlisävero

Arvonlisäveron eli alv:n ajatteleminen ja ymmärtäminen on yksi aloittavan yrittäjän haasteista. Arvonlisäveroa on vaikea ymmärtää, koska se on niin sanottu välillinen vero. Yritys siirtää sen osuuden kuluttujan eli asiakkaan maksettavaksi tavaran tai palvelun hinnassa.

Yritys voi myös vähentää sen arvonlisäveron, jonka toinen yritys on siltä veloittanut, mikäli ostoa on käytetty yrityksen arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa.

Jos muutamat poikkeustoimialat suljetaan pois, käytännössä lähes kaikki yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia. ALV:tä maksetaan Suomessa tapahtuvasta myynnistä sekä tavaroiden yhteisöhankinnasta tai maahantuonnista EU-alueen ulkopuolelta.

Esimerkki arvonlisäverosta:

Arvonlisävero kannattaa ajatella niin, että se ei ole sinun rahaasi ollenkaan vaan kuuluu valtiolle.

Kuvitellaan, että laskutat asiakkaaltasi 1000 euroa + alv 24%, eli 1240 euroa. Nyt voit miettiä, että tililläsi on 1240 euroa, joista tonni on sinun ja 240 euroa tilität myöhemmin valtiolle.

Olet kuitenkin saattanut tehdä yrityksellesi hankintoja, joihin sisältyy arvonlisävero. Olet vaikkapa ostanut 500 € + alv 24 % (620€) maksaneen työkoneen itsellesi. Tällöin voisit vähentää tietokoneen arvonlisäveron siitä summasta, joka sinun pitäisi tilittää valtiolle.

Eli 240 euroa – 120 euroa = 120 euroa. Tällöin tilittäisit 120 euroa valtiolle, koska arvo on lisääntynyt vain sen verran. Olet joutunut hankkimaan jotain tuottaaksesi tuon arvonlisäyksen, ja se otetaan huomioon arvonlisäverotuksessasi.

Voitko saada vapautuksen arvonlisäverotuksesta?

Tietyissä tilanteissa on mahdollista saada vapautus arvonlisäverosta. Tämä koskee yrityksiä, joiden toiminta on pienimuotoista eli liikevaihto jää tilikauden aikana alle 10 000 euroon. Tai, jos yrityksen myymät tavarat tai palvelut ovat määritelty arvonlisäverottomiksi.

Vaikka toimintasi olisi alkuvaiheessa pienimuotoista, kannattaa arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista harkita. Tällöin pystyt myös vähentämään yrityksen ostoihin sisältyneen arvonlisäveron.

Arvonlisäverovelvollisuus ei koske seuraavia myyntejä:

 • Jos toimit terveyden- ja sairaanhoidon alalla
 • Jos myyt sosiaalihuollon palveluita
 • Jos toimit yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla
 • Myyt rahoitus – ja vakuutuspalveluita
 • Ylläpidät arpajaisia ja rahapelejä
 • Tietyt esiintymispalkkiot ja tekijänoikeudet
 • Tietyt vesialukset ja kansainvälisen lentoliikenteen ilma-alukset.

Arvonlisävero vuonna 2017

Arvonlisäveroa maksetaan sen mukaan, mitä tavaraa tai palvelua myydään.

Vuonna 2017 yleinen arvonlisäverokanta on 24 % verottomasta hinnasta.

Elintarvikkeiden, rehujen sekä ravintola- ja ateriapalveluiden arvonlisävero on 14 %.

Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, yli kuukaudeksi tilattavat sanoma- ja aikakauslehdet, pienet korjauspalvelut sekä televisioluvat sisältävät arvonlisäveroa 10 %.

Rakennusalalla toimiessa arvonlisäveroa ajatellaan hieman toisella tapaa. Siellä käytetään käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, eli tietyissä myyntitilanteissa verovelvollinen on ostaja myyjän sijaan. Käänteinen velvollisuus koskeen kiinteistöihin kohdistuvia palveluita, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Maapohja – ja perustustöihin
 • Rakennustyöhön
 • Rakennusasennukseen
 • Rakennuksen viimeistelyyn
 • Rakennuskoneiden vuokraukseen, jos vuokrataan sekä kone että käyttäjä
 • Rakennussiivoukseen
 • Työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten

Kuinka ilmoittaudutaan arvonlisäverovelvolliseksi

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan normaalisti samalla, kun tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Sen voi tehdä myös jälkikäteen muutosilmoituslomakkeella, jos olet aloittanut toimintasi ilman ilmoittautumista.

Arvonlisäveron merkitseminen laskutukseen

Arvonlisäveroon vaikuttavat tekijät ovat oltava nähtävillä kaupankäyntiin liittyvissä tositteissa. Käytännössä siis laskuissa, kuitessa (yms.) täytyy näkyä selkeästi millaista tavaraa tai palvelua ollaan kauppaamassa ja mikä on siihen sovellettava arvonlisäverokanta.

Käänteisessä verovelvollisuudessa laskut eivät sisällä verokantaa tai veron määrää. Laskuun lisätään vain ostajan arvonlisäverotunniste sekä tieto, että ostaja on verovelvollinen.

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisäverot ilmoitetaan kausittain Verohallinnolle. Verot maksetaan verotilille. Kausi voi olla kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden pituinen jakso. Normaalisti ilmoitus jakso on kuukauden.

Jos yrityksen liikevaihto on kuitenkin kalenterivuonna enintään 30 000 euroa, niin jakso voi olla vuoden mittainen. Mikäli liikevaihto on 30 000-10 000 euroa, ilmoitusjakso voi olla neljännesvuosi. Kuukaudesta pidennettyä jaksoa tulee aina hakea erikseen.

Normaalisti verot ilmoitetaan ja maksetaan kuukauden 12. päivä. Ilmoituksen voi antaa Verohallinnon OmaVero-palvelussa.