Yrityksen välitön verotus

Yrityksen välitön verotus

Välittömiä veroja ovat verot, jotka jäävät verovelvollisen eli sinun omaksi rasitukseksi. Näitä veroja ovat esimerkiksi valtiolle maksettavat perintö- ja lahjaverot, varainsiirtovero sekä tietysti tulovero. Välittömiä veroja maksetaan myös kunnalle kunnallisveron muodossa sekä kirkolle kirkollisverona.

Yrittäjänä sinä maksat henkilökohtaisen verotuksen tai yrityksesi verotuksen kautta näitä veroja:

Valtiolle maksettava tulovero

Suurin tekijä on tietysti valtiolle maksettava tulovero. Se voi määräytyä kahdella eri tavalla eli progressiivisena tai suhteellisena. Progressiivista veroa maksetaan ansiotuloista. Ansiotuloihin kuuluu palkat, eläkkeet, luontoisedut sekä yrityksen ansiotulo-osuudet. Niistä siis verot menevät progressiivisen veroasteikon mukaan.

Pääomatulojen kohdalla eli esimerkiksi myyntivoittojen kohdalla noudatetaan suhteellista verotusta. Käytännössä tämä tarkoittaa yksityishenkilön kohdalla, että 50000 euroon asti veroa maksetaan 30 prosenttia. Yli 50000 euron osuuksista maksetaan pääomatuloveroa 32 prosenttia. Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla verokanta on taas 24,5 %.

Kunnallis- ja kirkollisvero

Kunnallis – ja kirkollisvero kuuluu osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla 24,5 prosentin vero-osuuteen, jota niiden täytyy maksaa yhteisöveron  muodossa. Yksityisinä henkilöinä toimivat yrittäjät maksavat  kunnallisveronsa oman asuinkunnan suhteellisen verokannan mukaan. Asuinkuntaa siis kannattaa harkita tarkasti, sillä verotus vaihtelee tänäkin vuonna 16,5 prosentista aina 22 prosenttiin. Yksityisen yrittäjän verotuksesta otetaan kirkollisvero vain jos hän kuuluu evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan. Muussa tapauksessa kirkollisveroa ei tule maksettavaksi.

Sairaus-, eläke- ja työttömyysvakuutus

Osana verotusta maksetaan myös sairaus-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Sairausvakuutuslakiin perustuvaa sairaanhoitomaksua maksetaan 1,3 pronsettia ja päivärahamaksua maksetaan 0,74 prosenttia palkasta. Yrittäjillä päivärahamaksun osuus on 0,88 prosenttia YEL-työtulosta. Nämä maksut sisältyvät verokortin veroprosenttiin tai ennakkoverojen perusteeseen.

Työttömyysvakuutusmaksua pidätetään vuonna 2013 0,6 prosenttia ja työntekijän eläkemaksua 5,15 prosenttia. Eläkemaksu nousee iän myötä ja 53-vuotiaalle ja sitä vanhemmille se on jo 6,5 prosenttia.

Yrittäjille eläkemaksu on 22,5 prosenttia aina 53 ikävuoteen asti. Yli 53 vuotta täyttäneille veroprosentti nousee 23,85 prosenttiin YEL-työtulosta.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Työnantajat maksavat myös sosiaaliturvamaksua. Tämä tarkoittaa käytännössä kansaneläke – ja sairausvakuutusmaksua. Vuonna 2013 sosiaaliturvamaksu työnantajaille on 2,04 prosenttia palkoista.

Kiinteistövero

Kiinteistöjen omistajat joutuvat maksamaan kiinteistöveroa. Se määrätään omistetun kiinteistön verotusarvon mukaan. Normaalisti verotusprosentti on 0,6 – 1,35 pronsettia verotusarvosta.

Varainsiirtovero

Varansiirtoveroa maksetaan kiinteistöjen ja arvopapereiden omistusoikeuden luovutuksessa. Jos siirrät arvopapereita eli esimerkiksi osakkeita pörssin ulkopuolella, maksetaan luovutuksessa 1,6 prosentin varainsiirtoveroa. Kiinteistöjen kohdalla tämä veroprosentti on 4 prosenttia toteutuneesta kauppahinnasta.