Sivutoiminen yrittäjä

Tässä kirjoituksessa tutustutaan sivutoimisen yrittäjän elämään. Jos haluat kokeilla yrittämistä tai saada lisäansioita, mutta sinulla ei ole aikaa tai mahdollisuutta sitoutua toimintaa, voi sivutoiminen yrittäjyys olla juuri sinulle hyvä vaihtoehto.

Katsotaan tarkemmin mitä sivutoiminen yrittäjä käytännössä tekee ja millaista toiminta on sekä voi olla.

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa, mutta samalla hän ansaitsee toimeentuloa muillakin tavoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Usein tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä on palkansaaja, eläkeläinen tai opiskelija. Joissakin tapauksissa yritystoiminta voi olla myös kausiluontoista tai vain osa-aikaista. Usein tavoitteena on saada lisäansioita tai muuten vain sisältöä elämään.

Useimmiten sivutoimisena toimiva yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa yksin. Silloin normaali yritysmuoto on toiminimi. Toimialan voi olla mikä vain. Helppoja kokeiltavia ovat vapaa-ajan palvelut, konsultointi, suunnittelu ja liikuntapalvelut.

Jos haluat ryhtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi, kannattaa selvittää miten se vaikuttaa sekä verotukseen ja työttömyysturvaan. Monille se on juurikin loistava tapa aloittaa uusi ura opiskelun tai nykyisen päätoimen ohella. Silloin pystyy pitämään yrityksen menot pieninä ja siten myös tarpeen laskuttaa hyvin matalana. Se myös tarkoittaa pienempiä riskejä.

Toisaalta on selvää, että opiskelun tai työn ohessa yrittäjyys voi johtaa viikoittaiseen työtuntimäärän kasvuun. Sivutoiminen yrittäjyys alentaa päätoimiseksi yrittäjäksi siirtymisen kynnystä ja riskiä. Kokemuksen pohjalta pystyy laskemaan ja arvioimaan, miten liiketoiminta tulee sujumaan. Siirryttäessä sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi ei yleensä voi saada starttirahaa.

Yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus koskee myös sivutoimisia yrittäjiä. Olet sitten eläkkeellä, opiskelijana tai työ- tai virkasuhteessa, joudut ottamaan YEL-vakuutuksen, jos työtulosi yltää vähintään YEL:n vähimmäisrajaan eli 7303,99 euroon (2013). Toiminnan tulee jatkua myös vähintään neljä kuukautta. Sivutoiminen yrittäjyys ja YEL:n maksaminen ei estä muiden työeläkkeiden kerryttämistä muista töistä.

Eläkeläisten ei tosin tarvitse yritystoimintaa enää vakuuttaa, jos he saavat vanhuuseläkettä. Mikäli yrittäjä saa jotain muuta eläkettä, täytyy toiminta silloin vakuuttaa, jos työtulo ylittää yllä mainitun minimirajan.

MyEL

Maatalousyrittäjänä sivutoimisesti toimiva yrittäjä kuuluu MyEL:n piiriin, jos hän toimii tilalla, minkä pinta-ala on vähintään viisi MyEL-hehtaaria sekä hänen työtuloksi voidaan vahvistaa minimissään 3652 euroa vuodessa. Vakuuttaminen koskeen myös puolison tilalla tai kuolinpesän osakkaan työskentelevää henkilöä. Lisäksi vakuutus koskee lähisukulaisen tilalla palkansaajana toimivaa perheenjäsentä.

Sivutoimiset yrittäjät saavat täysin samat edut kuin päätoimiset maatalousyrittäjät.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field