Joukkorahoitus yritykselle

Joukkorahoitus yritykselle

Haussa joukkorahoitus yritykselle helposti verkosta?

Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa yleensä pieniä summia kerätään suurelta joukolta ihmisiä, jotta saataisiin rahoitettua jokin tietty projekti, tuote, palvelu tai yritys. Internet on tehnyt joukkorahoituksesta suositun ja helposti saavutettavan rahoitusmuodon.

Joukkorahoitus voidaan jakaa karkeasti neljään eri tyyppiin:

  • Lahjoitusperusteinen joukkorahoitus: tässä muodossa ihmiset lahjoittavat rahaa tietyn projektin tai asian tukemiseen ilman odotusta taloudellisesta palautuksesta. Lahjoittajille voidaan antaa esimerkiksi symbolisia lahjoja tai kiitoksia.
  • Ennakkotilausperusteinen joukkorahoitus: tässä muodossa rahoittajat ennakkotilaavat tietyn tuotteen tai palvelun, joka valmistuu, jos tarvittava rahoitus saadaan kasaan.
  • Lainaperusteinen joukkorahoitus (peer-to-peer -lainaus): tässä muodossa rahoittajat lainaavat rahaa projektille tai yritykselle ja odottavat saavansa rahansa takaisin korkoineen.
  • Osakeperusteinen joukkorahoitus: tässä muodossa rahoittajat sijoittavat rahaa yritykseen ja saavat vastineeksi osuuden yrityksen omistuksesta.

Joukkorahoituksen etuna on sen joustavuus ja se, että se mahdollistaa rahoituksen saannin perinteisen pankkilainan tai sijoittajien ulkopuolelta. Se myös mahdollistaa yleisön suoran osallistumisen tuotteiden, palveluiden tai projektien toteuttamiseen. Toisaalta joukkorahoituksen haittapuolena on sen epävarmuus, koska rahoituksen saanti ei ole taattua. Lisäksi lainaperusteisessa ja osakeperusteisessa joukkorahoituksessa on huomioitava myös sijoituksen riskit.

Tässä kirjoituksessa keskityn erityisesti lainamuotoiseen joukkorahoitukseen.

Lainamuotoinen joukkorahoitus yleistyy vauhdilla, ja nämä asiat suomalaisen pk-yrittäjän olisi siitä hyvä tietää

Kun lainantarve iskee, yritykset lähtevät useimmiten metsästämään lainarahaa oman pankin konttoriin. Läheskään aina rahaa ei tipu, ja sillä on ollut seurauksensa.

Pankkien sääntelyn ja lainaehtojen kiristyttyä markkinoille on viime vuosien aikana ilmaantunut yhä enemmän yksityisiä luotonmyöntäjiä, jotka tarjoavat yrityksille erikokoisia vakuudettomia lainoja.

Yleensä tällaisten lainojen hakemisessa on kaksi osapuolta: rahoitusyhtiö ja lainaa hakeva yritys. Viime vuosina lisää jalansijaa Suomen lainamarkkinoilla saanut yritysten joukkorahoitus toimii kuitenkin hieman eri tavalla – siinä yritys tekee lainahakemuksen, joka päätyy tuhansien joukkorahoituspalveluun rekisteröityneiden sijoittajien silmiin.

Nämä sijoittajat – jotka voivat olla niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä – päättävät, haluavatko he sijoittaa yrityslainaan hakijan määrittelemillä ehdoilla.

Mikäli kysyntä ja tarjonta kohtaavat, lainaa hakeva yritys saa tutkailtavakseen lainatarjouksen, jonka se voi joko hyväksyä tai hylätä.

Näin toimii joukkorahoitettu yrityslaina, jota usein myös yrityksen vertaislainaksi nimitetään.

Mistään uudesta asiasta ei ole kyse, mutta erilaisten digitaalisten palveluiden kehittymisen myötä joukkorahoitus on nykyään vaihtoehto myös hieman pienemmille yrityksille.

Vauraus Suomi Oy:ltä joukkorahoitusta yrityksille jo 300 miljoonalla eurolla

Suomessa yritysten joukkorahoitusmarkkinoiden tunnetuin toimija lienee Vauraus Suomi Oy, jonka verkkopalvelun kautta on sijoitettu jo lähes 300 euroa suomalaisiin pk-yrityksiin (2023).

Usein yrityksen vertaislainoja hyödynnetään täydentävänä muotona perinteisestä pankista haettaville halvemmille lainoille. Mikäli osa haettavasta lainasummasta jää uupumaan, palapelin puuttuva palanen saattaa löytyä yritysten vertaislainamarkkinoilta.

”Hankkeiden ei pidä kaatua sen takia, että esimerkiksi viisi prosenttia rahoituksesta uupuu”, Vauraus Suomi Oy:n toimitusjohtaja Elisa Saarinen totesi taannoin Kauppalehden haastattelussa.

Vauraus välittää niin vakuudellisia kuin vakuudettomia yrityslainoja. Palvelun kautta joukkorahoitusta yritykselle voi hakea 100 000 eurosta aina 10 miljoonaan euroon saakka. Lainaa hakeva yritys voi valita laina-ajan puolen vuoden ja seitsemän vuoden väliltä. Lainan lyhennys onnistuu niin tasa- kuin kertalyhenteisesti.

Omaan tilanteeseen sopivan korkotason hakijayritys määrittelee 6-20 prosentin välillä. Liian iso korkoprosentti tulee kalliiksi, mutta liian pienellä lukemalla sijoittajat eivät kiinnostu lainahakemuksesta. Tarkka korkotaso täsmentyy aina vasta alustavan hakemuksen jälkeen. Isommista lainasummista puhuttaessa lainalle tarvitaan reaalivakuus.

Kauppalehti laittoi yrityslainat jonoon – näin joukkorahoituspalvelut pärjäsivät

Kauppalehti vertaili vuonna muutama vuosi sitten verkosta haettavien vakuudettomien yritysluottojen kustannuksia. Vertailussa oli mukana yhdeksän rahoitusyhtiötä, joista kolme välitti yrityslainoja joukkorahoitusperiaatteella.

Kun puolen vuoden laina-ajalle haetut 50 000 euron yrityslainat asetettiin halpuusjärjestykseen, kaikki kolme kärkisijaa menivät joukkorahoituspalveluille.

Vaurauden lisäksi kärkikolmikkoon pääsivät Joutsen Rahoitus (nykyinen UB-Rahoitus) sekä Fundu. Näillä kolmella lainapalvelulla takaisinmaksettavat summat 50 000 euron lainasta vaihtelivat 52 600–54 000 euron välillä.

Perinteisemmällä tavalla toimineiden rahoitusyhtiöiden vastaavat summat liikkuivat 56 000–59 000 euron välimaastossa.

Rahoitusyhtiöiden tarjoamat korkotasot kuitenkin vaihtelevat hakijayrityksestä riippuen, joten tarjoukset vakuudettomista yrityslainoista kannattaa aina hakea mahdollisimman monelta eri taholta.

Yhteenveto yrityksen joukkorahoituksesta

Joukkorahoitus on viime vuosina vauhdilla yleistynyt yritysrahoituksen muoto, jossa lainattava raha haetaan markkinaehtoisesti joukkorahoituspalveluun rekisteröityneiltä sijoittajilta. Yleensä joukkorahoitus toimii täydentävänä rahoitusmuotona, eli se on osa isompaa rahoituskokonaisuutta, jossa suurin osa rahoituksesta tulee muualta – esimerkiksi pankista.

Joukkorahoitettujen yrityslainojen korot ovat pääsääntöisesti selvästi perinteisiä pankkilainoja korkeampia, mutta verkosta haettaville vakuudettomille yrityslainoille ne pärjäävät korkovertailussa hyvin. Tässä artikkelissa mainitun Vauraus Suomen lisäksi muita Suomessa toimivia joukkorahoituslainojen tarjoajia ovat muun muassa Fundu, Rahamylly sekä UB Rahoitus.

YEL - Mainos