YEL-vakuutus 2021 – lue perustiedot yrittäjän eläkevakuutuksesta

YEL-vakuutus 2021 – lue perustiedot yrittäjän eläkevakuutuksesta

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen ja mitä se maksaa? Entä mikä on YEL-työtulo?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on aina hankittava, mikäli sen ottamisen ehdot täyttyvät.

Tähän oppaaseen olemme koonneet kaikki olennaisimmat tiedot YEL-vakuutuksesta ja sen ostamisesta. Opas on viimeksi päivitetty vuodenvaihteessa 2021.

 

Jos etsit YEL-laskuria, löydät siihen linkin sivun alaosasta.

Mikä on YEL-vakuutus ja mihin se vaikuttaa?

Yrittäjät joutuvat huolehtimaan itse omasta eläketurvastaan. Tämän takia on olemassa yrittäjän eläkevakuutus, jota usein kutsutaan lyhyemmin YEL-vakuutukseksi.

Käytännössä jokainen yrittäjä on lain mukaan velvollinen ottamaan sen itselleen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Vakuutus tulee hankkia kuuden kuukauden sisällä YEL:n alaisen yritystoiminnan aloittamisesta.

Kyseessä on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, ja mikään olemassa oleva vapaaehtoinen vakuutus ei poista sen vaatimusta. YEL-vakuutus on yrittäjille kaiken sosiaaliturvan perusta, ja sen tarkoitus on myös turvata toimeentuloa työelämän jälkeen sekä sinulle että perheellesi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saat toimeentuloa liiketoiminnan vähentyessä tai päättyessä sairauden, työttömyyden tai normaalin ikääntymisen takia.

Perheellesi se takaa oikeuden riittävään perhe-eläkkeeseen, mikäli kuolo sinut korjaa. YELin perusteella myös lasketaan yrittäjille äitiys- sekä isyyspäivärahat.

Kyse on siis paljon muustakin kuin vain eläkkeestäsi.

Tämä on toisaalta haastavaa, mutta samalla hienoa, koska voit itse vaikuttaa oman sosiaaliturvasi tasoon.

Katsotaan seuraavaksi ne tilanteet, joissa sinun on yrittäjänä pakko hankkia YEL-vakuutus.

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen, mikäli täytät nämä ehdot (2021):

 • olet 18-67-vuotias
 • työskentelet yrityksessäsi ja toimintasi on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään neljä kuukautta
 • et kuulu minkään muun eläkelain piiriin, kun toimit yrittäjänä (esim. maatalousyrittäjien MyEL)
 • työtulosi ylittää vuodessa YELin alarajan eli 8063,57 euroa (2021).

YEL:n mukaiseksi yrittäjäksi sinut lasketaan, kun täytät yllä olevat ehdot ja olet joko:

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä (tai tälle työskentelevä puoliso),
 • avoimen yhtiön yhtiömies,
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies,
 • kevytyrittäjä.

Osakeyhtiössä yrittäjäksi tulkitaan johtavassa asemassa (esim. toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä.

Omistuksessa huomioidaan myös välillinen omistus eli esimerkiksi sijoitusyhtiön kautta tapahtuva omistaminen.

Muista, että YEL-velvollisuus koskee myös sivutoimisia yrittäjiä, jos vain yllä mainitut ehdot täyttyvät.

Jos siis esimerkiksi olet normaalissa palkkatyössä, mutta työpanoksesi arvo sivutoimisessa yrityksessäsi on yli YEL-työtulon, joudut ottamaan YEL-vakuutuksen.

Mikäli sinulla puolestaan on useampi yritys, otat silti vain yhden YEL-vakuutuksen, koska kyseessä on henkilökohtainen vakuutus.

YEL-vakuutuksen hinta 2021 – kuinka paljon yrittäjän eläkevakuutus maksaa?

Monelle uudelle yrittäjälle olennaisin kysymys on, mitä YEL-vakuutus maksaa.

Yrittäjän eläkevakuutusta maksetaan tietyn maksuprosentin mukaan, ja YEL-vakuutuksen hinta riippuu tästä prosenttiosuudesta.

Vuosittain vaihtuvassa maksuprosentissa on pikkuriikkisiä eroja vakuutettavan iän mukaan, mutta prosenttiosuus on silti sama jokaisessa vakuutusyhtiössä.

Hinta pysyy siis samana riippumatta siitä, mistä eläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksesi otat.

Vuonna 2021 lukema on iästäsi riippuen 24,10-25,60 prosenttia YEL-työtulosta. YEL-työtulonsa yrittäjä määrittelee itse, tästä asiasta kerromme lisää seuraavan väliotsikon alla.

Huomioi, että ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava henkilö saa maksustaan alennusta 22 prosenttia. Alennuksesta pääsee nauttimaan neljän vuoden ajan.

YEL-vakuutuksen hinta 2021 -esimerkki: Kuvitellaan, että olet 30-vuotias uusi yrittäjä ja määrittelet YEL-työtuloksesi minimin eli alarajan, joka on 8063,57 euroa. Tällöin YEL-vakuutuksen hinta vuodessa olisi uuden yrittäjän alennus huomioituna noin 1500 euroa, mikäli maksaisit vakuutusmaksut kuukausittain 12 erässä. Mikäli määrittelisit YEL-työtuloksesi 20 000 euroa, vakuutuksen hinta olisi tällöin noin 3750 euroa vuosittain.

Voit halutessasi säästää muutamia euroja maksamalla koko vakuutusmaksun kerralla pois jo tammikuussa. Tämän sivun alaosasta löydät YEL-laskurin, jolla voit laskea oman tilannekohtaisen hintasi.

Mitä YEL-työtulo tarkoittaa?

YEL-maksua maksetaan itse arvioimasi työtulon perusteella. Mutta mikä sitten on YEL-työtulo?

Kun otat YEL-vakuutuksen, määrittelet itse oman vuosittaisen työpanoksesi arvon eli YEL-työtulon. Määrittelemäsi arvon tulisi vastata sellaista rahamäärää, jonka maksaisit palkkana samaan työhön pestatulle ulkopuoliselle työntekijälle, jolla on vastaava ammattitaito kuin sinulla. YEL-työtulolla ei siis tarkoiteta yrityksen voittoa, liikevaihtoa tai yrittäjän verotettavaa tuloa, vaan kyseessä on itse tekemäsi arvio.

Jos myyt autoja, saatat tehdä 10 000 euron liikevaihdon yhdellä kaupalla yhdessä päivässä – kauppaan vaaditun yhden päivän työpanoksen arvo on tietysti silti kaikkea muuta kuin 10 000 euroa. Tämä oli vain karkea esimerkki, jonka avulla kuitenkin toivottavasti hahmotit asian.

Määrittelemäsi työtulosumma vaikuttaa siihen, kuinka suurta yrittäjän eläkettä ja sosiaaliturvaa pääset nauttimaan.

YEL-vakuutuksen työtulon minimi eli alaraja vuonna 2021 on 8063,57 euroa. Jos esimerkiksi olet sivutoiminen yrittäjä ja arvioit, että työtulosi on alle tämän rajan, et tarvitse YEL-vakuutusta.

Jos aiot lähitulevaisuudessa tehdä pienimuotoista bisnestä ja tiedät, että vuosittaiset tienestisi jäävät alle kyseisen rajan, yhtenä hyvänä vaihtoehtona on kevytyrittäjyys. Voit tutustua siihen tarkemmin linkin takaa.

Miksi moni yrittäjä määrittää oman YEL-työtulonsa liian alhaiseksi?

Monet yli YEL-rajan tienaavat yrittäjät määrittelevät YEL-työtulonsa tarkoituksellisesti alakanttiin tai minimirajaa vastaavaksi.

Työeläkeyhtiö Elo uutisoi muutama vuosi sitten, että tuolloin joka kolmas yrittäjä oli määritellyt YEL-työtulonsa niin alas, että se ei taannut riittävää turvaa eläkeajan tai työttömyyden varalle.

Tähän voi olla monia syitä, joista osa on täysin päteviä:

 • Yrittäjä uskoo tai tietää, että eläkepäivät on jo turvattu muilla tavoin.
 • Yrittäjä on ostanut turvaa työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalle muilla vakuutuksilla.
 • Yrittäjä sijoittaa säästyvän rahan ja uskoo tällä tavalla kerryttävänsä paremmin rahaa eläkepäiville.

Asia on hyvin tilannekohtainen, joten emme lähde spekuloimaan, mikä toimintamalli on oikea ja mikä väärä.

Mikään ei kuitenkaan estä sinua määrittelemästä työtuloasi alakanttiin ja sijoittamaan säästynyttä rahaa.

Tällöin kannattaa kuitenkin oikeasti pitää huoli siitä, että pistät rahaa pahan päivän varalle poikimaan joka kuukausi.

Ilmoittamaasi työtuloon voit joka tapauksessa hakea muutosta jälkikäteen, joten ei kannata hätäillä vaikka alkuvaiheessa haluaisitkin pitää työtulot pienenä tai olet ilmoittanut ne yläkanttiin.

Jotta voit saada peruspäivärahaa työttömänä yrittäjänä, työtulosi olisi oltava vähintään 13 247 euroa vuodessa.

Vastaavaa lukemaa edellytetään myös silloin, jos haluat liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Tällöin voit työttömänä saada ansiosidonnaista päivärahaa.

Luvut koskevat vuotta 2021.

Jos et ole oikeutettu peruspäivärahaan, voit saada työmarkkinatukea, joka on samansuuruinen mutta tarveharkintainen etuus.

Miten YEL hankitaan ja miten sitä maksetaan?

YEL-vakuutuksen hankkiminen onnistuu helpoiten minkä tahansa eläkevakuutusyhtiön verkkosivuilla.

Voit toki ottaa yhteyttä eläkevakuutusyhtiön asiakaspalveluun puhelimitse, mikäli et syystä tai toisesta halua itse täyttää vakuutushakemusta.

Työeläkeyhtiöitä Suomessa ovat:

 • Elo
 • Veritas
 • Ilmarinen
 • ja Varma.

YEL-vakuutuksen hankkimiseen verkossa tarvitset pääsääntöisesti verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen, jonka avulla tunnistaudut palveluun.

Kun olet hankkinut vakuutuksen, saat YEL-maksut itsellesi laskuina joko sähköisesti tai paperilla.

Kuten jo edellä kerroimme, YEL-maksuprosentit ovat samoja jokaisessa eläkevakuutusyhtiössä, eli hinta pysyy samalla tasolla riippumatta siitä, mistä yhtiöstä vakuutuksesi otat.

-> Siirry ottamaan YEL-vakuutus


Entä milloin YEL-maksuja maksetaan?

YEL-vakuutusmaksua voi maksaa itse päätetyissä erissä.

Vaihtoehtoja ovat 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erää, eli halutessasi voit jakaa maksut jokaiselle kuukaudelle tai maksaa kaiken kerralla pois.

Voit myös itse vaihtaa maksurytmiä verkkopalvelujen kautta.

YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia täysimääräisinä.

Voit vähentää ne joko henkilökohtaisessa tai yrityksesi verotuksessa riippuen siitä, kuka YEL-maksut on maksanut.

Vähennyskelpoisuus tarkoittaa sitä, että YEL-maksut vähennetään verotettavasta tulosta. Ne siis pienentävät sitä summaa, josta veroa maksetaan. Näin ollen myös maksettavan veron määrä pienenee.

Mitä tapahtuu, jos yrittäjä ei ota YEL-vakuutusta vaikka olisi siihen velvoitettu?

YEL-velvollisuutta valvoo ETK eli Eläketurvakeskus.

He saavat toiminnastasi tietoa esimerkiksi ansiotulojesi sekä yrityksesi verotietojen kautta.

Mikäli näistä tiedoista ilmenee, että saattaisit olla velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen, ETK antaa sinulle asiasta kehotuksen.

Mikäli kehotus ei tehoa ja tarkemmissa selvityksissä ilmenee, että olet YEL-velvoitettu, ETK ottaa vakuutuksen puolestasi eli niin sanotusti pakkovakuuttaa sinut.

Laskuri YEL-vakuutusta varten

YEL-laskurin löydät esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö Elon verkkosivuilta. Alla viitteellinen esimerkkikuva laskurista.

Elon YEL laskuri

Hintaesimerkkejä YEL-vakuutuksen hinnasta voit kuitenkin lukea myös ylempää tätä tekstiä.

Ota YEL-vakuutus helposti verkossa

Yrittäjän eläkevakuutuksen ottaminen onnistuu helposti verkossa eläkevakuutusyhtiöiden nettisivujen kautta. Mikäli vakuutuksen hankkiminen on ajankohtaista, pääset täyttämään YEL-vakuutushakemusta seuraavien linkkien kautta.

Mistä eläkevakuutusyhtiöstä haluat vakuutuksesi ottaa?

Muut yrittäjän ja yrityksen vakuutukset

Jos kaipaat YEL vakuutuksen lisäksi tietoa myös muista aloittavien yrittäjien ja yritysten pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista, tutustu ilmaiseen oppaaseemme: