Arvonlisävero

Arvonlisävero 2019 – selkokielinen ALV-opas

Arvonlisäveron eli alv:n ajatteleminen ja ymmärtäminen on yksi aloittavan yrittäjän haasteista. Arvonlisäveroa voi olla vaikea ymmärtää, koska se on niin sanottu välillinen vero.

Tämä tarkoittaa sitä, että yritys siirtää arvonlisäveron osuuden kuluttajan eli asiakkaan maksettavaksi tavaran tai palvelun hintaan. Asiakas siis maksaa alv:n osana tuotteen hintaa, ja myyjä tilittää tämän osuuden myöhemmin valtiolle.

Yritys voi myös vähentää sen arvonlisäveron, jonka toinen yritys on siltä veloittanut, mikäli ostoa on käytetty yrityksen arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa.

Jos asian hahmottaminen tuntui tässä vaiheessa vaikealta, ei hätää – lupaamme, että alla olevat selkokieliset esimerkit luettuasi ymmärrät kaikki olennaiset perusasiat arvonlisäverosta.

Mitä tarkoittaa arvonlisävero?

Arvonlisävero (lyhennetään alv) on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero. Se lisätään tuotteen myyntihintaan. Veron suuruus perustuu tuotteen verokantaan.

Käytännössä arvonlisävero on kulutusvero, joka koskee yleisesti lähes kaikkia tavaroita ja palveluita Suomessa. Se on välillinen vero, mikä tarkoittaa että veron osuuden tuotteesta tai palvelusta maksaa aina lopullinen kuluttaja. Se tarkoittaa, että alv:n nousu näkyy aina kuluttajien hinnoissa.

Suomessa arvonlisäveroa kantavat alv-velvolliset yritykset, joita on valtaosa suomalaisista yrityksistä. Näiden yritysten täytyy sisällyttää hintoihinsa arvonlisäveron määrä.

Myydyistä tuotteista tai palveluista saadut verot tilitetään valtiolle verotuloina. Vaikka veroa kannetaan jokaisesta tuotannon ja jakeluvaiheen myynneistä, sitä maksetaan valtiolle vain, kun siitä syntyy arvonlisää.

Veron määrä ei siis kertaannu, sillä yritykset voivat sitä vähentää. Vähennyksissä yritys voi vähentää ostoihin sisältyneet arvonlisäverot myynteihin sisältyneistä arvonlisäveroista.

Esimerkin tällaisesta alv-vähennyksestä näet alla.

Arvonlisäverotus ja alv-vähennys – esimerkki

Mikäli olet yrittäjä, arvonlisävero kannattaa ajatella niin, että se ei ole sinun rahaasi ollenkaan, vaan kuuluu valtiolle. Raha vain kulkee sinun tilisi kautta valtion kirstuun!

Kuvitellaan, että laskutat asiakkaaltasi 1000 euroa + alv 24%, eli 1240 euroa. Nyt voit miettiä, että tililläsi on 1240 euroa, joista tonni on sinun ja 240 euroa tilität myöhemmin valtiolle.

Olet kuitenkin saattanut tehdä yrityksellesi hankintoja, joihin sisältyy arvonlisävero. Olet esimerkiksi ostanut 500 € + alv 24 % = 620 euroa maksaneen työkoneen itsellesi. Voit vähentää tietokoneen arvonlisäveron siitä summasta, joka sinun pitäisi tilittää valtiolle. Tällöin kyseessä on alv-vähennys.

Eli 240 euroa – 120 euroa = 120 euroa. Tällöin tilittäisit 120 euroa valtiolle, koska arvo on lisääntynyt vain sen verran.

Olet joutunut hankkimaan jotain tuottaaksesi tuon arvonlisäyksen, ja se otetaan huomioon arvonlisäverotuksessasi.

Lisätietoa alv-vähennysten poikkeussäännöksistä löydät linkin takaa.

Arvonlisäverokannat 2019

Arvonlisäverokannat eli alv-prosentit tarkoittavat arvonlisäverotuksen prosenttimääriä. Vuonna 2019 alv-verokannat Suomessa ovat samat kuin edellisvuonnakin eli 10, 14 ja 24 %.

ALV-kanta 24%

24% on niin sanottu yleinen verokanta, eli valtaosa tuotteista sisältää tämän alv-kannan.

Pienemmällä alv-kannalla (14 tai 10) verotettavat tuotteet ja palvelut on lueteltu alla.

ALV-kanta 14%

14 % on elintarvikkeiden arvonlisävero, eli

 • elintarvikkeet,
 • rehut sekä
 • ravintola- ja ateriapalvelut

sisältävät tämän verokannan.

Huom! Alkoholi- ja tupakkatuotteet ovat kuitenkin poikkeus.

ALV-kanta 10%

10% arvonlisäverokanta koskee lukuisia eri tuotteita ja palveluita. Listalta löytyvät muun muassa

 • kirjat,
 • lääkkeet,
 • liikuntapalvelut,
 • elokuvanäytökset,
 • kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut,
 • henkilökuljetukset,
 • majoituspalvelut ja
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset.

Lisäksi jotkut liiketoiminnan osa-alueet jäävät kokonaan alv:n ulkopuolelle. Niistä lisää alempana.

Arvonlisäverosta vapaa toiminta

Tietyissä tilanteissa on mahdollista saada vapautus arvonlisäverosta. Tämä koskee yrityksiä, joiden toiminta on pienimuotoista eli liikevaihto jää tilikauden aikana alle 10 000 euron.

Näiden yritysten ei siis tarvitse laskuttaa arvonlisäveroa osana tuotteidensa myyntihintaa. Samalla ne eivät kuitenkaan voi vähentää hankintojensa arvonlisäveroja.

Myös yli 10 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat joissain tapauksissa toimia alv-velvollisuuden ulkopuolella.

Tämä on mahdollista, jos yrityksen myymät tavarat tai palvelut ovat määritelty arvonlisäverottomiksi eli ne ovat arvonlisäverosta vapaata toimintaa.

Arvonlisäverotonta toimintaa ovat muun muassa:

 • terveyden- ja sairaanhoitoalan toiminta,
 • sosiaalihuollon palvelut,
 • yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut,
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä
 • arpajais- ja rahapelipalvelut.

Lisäksi tietyt esiintymispalkkiot, tekijänoikeudet, jotkut vesialukset sekä kansainvälisen lentoliikenteen ilma-alukset jäävät alv-velvollisuuden ulkopuolelle.

Vaikka toimintasi olisi alkuvaiheessa pienimuotoista, kannattaa arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista harkita.

Tällöin pystyt myös vähentämään yrityksen ostoihin sisältyneen arvonlisäveron.

Milloin yritys on arvonlisäverovelvollinen?

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan normaalisti samalla, kun tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Sen voi tehdä myös jälkikäteen muutosilmoituslomakkeella, jos olet aloittanut toimintasi ilman ilmoittautumista.

Vuonna 2019 alv-velvollisen yritysten liikevaihdon alaraja 10 000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli liikevaihto (eli yrityksesi myyntitulojen summa ilman alv:n osuutta) ylittää tilikauden aikana tuon rajapyykin, yrityksen on ilmoittauduttava alv-velvollisten rekisteriin.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteristä voit lukea kaiken tarvittavan yllä olevasta linkistä.

Huomioi kuitenkin, että jos ensimmäinen tilikautesi on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto pitää muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Jos siis perustat yrityksen esimerkiksi heinäkuun alussa ja teet 1.7.-31.12. välisenä aikana 9000 euron liikevaihdon, 10 000 euron suhteellinen raja ylittyy selvästi.

Tämä johtuu siitä, että puolessa vuodessa (1.7.-31.12.) tehty 9000 euron liikevaihto on 12 kuukauden ajanjaksolle muunnettuna 18 000 euroa.

Lisätietoa aloittavan yrittäjän alv-asioista löydät esimerkiksi tästä oppaasta.


Kuukausi kirjanpitoa ilmaiseksi?

Accountor Go on toiminimiyrittäjille ja pienille osakeyhtiöille suunniteltu helppo kirjanpitopalvelu, joka sisältää näppärän ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen. Kiinteään (Tmi 89 € / Oy 129 €) kuukausihintaan sisältyy kuukausikirjanpito ja ohjelmistot. Tilinpäätös ja vuosi-ilmoitukset kiinteään hintaan 149 €. Ensimmäinen kuukausi on maksuton, kun lähdet kokeilemaan palvelua.

Arvonlisäveron merkitseminen laskuun

Arvonlisäveroon vaikuttavat tekijät ovat oltava nähtävillä kaupankäyntiin liittyvissä tositteissa. Käytännössä siis laskuissa, kuiteissa (yms.) täytyy näkyä selkeästi millaista tavaraa tai palvelua ollaan kauppaamassa ja mikä on siihen sovellettava arvonlisäverokanta.

Käänteisessä verovelvollisuudessa laskut eivät sisällä verokantaa tai veron määrää. Laskuun lisätään vain ostajan arvonlisäverotunniste sekä tieto, että ostaja on verovelvollinen.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus on käytössä rakennusalalla.

Se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että joidenkin rakentamispalvelujen myyntitilanteissa veronmaksuvelvollisuus on ostajalla eikä palvelun myyjällä.

Käännettyä alv-verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli rakennuspalveluja myydään yksityishenkilöille.

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisäverot ilmoitetaan kausittain Verohallinnolle ja maksetaan OmaVero-palvelussa.

Ilmoituskausi voi olla kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden pituinen jakso. Normaalisti ilmoitusjakso on kuukauden mittainen, eli alv:t ilmoitetaan ja maksetaan tällöin joka kuukausi.

Pidempää ilmoituskautta voi kuitenkin anoa pienen liikevaihdon perusteella.

Jos yrityksesi liikevaihto on kalenterivuonna enintään 30 000 euroa, voit maksaa alvit kerran vuodessa. Jos olet sivutoiminen yrittäjä, jolle kertyy vain vähän kuitteja, sinun kannattaa tehdä juuri näin.

Mikäli liikevaihto on 30 000-10 000 euroa, ilmoitusjakso voi olla neljännesvuosi. Pidennettyä jaksoa tulee aina hakea erikseen.

Pidempää alv-verokautta anotaan yrityksen perustamisilmoituksessa tai myöhemmin OmaVero-palvelussa.

Entä miten arvonlisäveron maksaminen tapahtuu?

Normaalisti verot ilmoitetaan ja maksetaan kuukauden 12. päivä. Kuten jo edellä totesimme, alv:t ilmoitetaan ja maksetaan Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Jos sinulla on kirjanpitäjä, hän laskee maksettavaksesi tulevien arvonlisäverojen osuuden toimittamiesi kuittien ja tositteiden perusteella. Sen jälkeen hän ilmoittaa sinulle maksettavaksesi tulevan summan.

Kuitit kannattaa alusta alkaen toimittaa kirjanpitäjälle sähköisesti – esimerkiksi älypuhelimella tai tablettilaitteella.

Kuittisovelluksen kautta lähetetyt kuitit napsuvat suoraan kirjanpito-ohjelmaan, eikä kirjanpitäjältäsi kulu aikaa tietojen manuaaliseen näpyttelyyn.

Tämä vähentää kirjanpitäjäsi työmäärää, mikä parhaimmillaan tarkoittaa sinulle pienempää laskua.

Samalla varmistat, että kaikki pienimmätkin kulukuitit tulee varmasti toimitettua. Kirjanpitäjäsi ei voi tehdä alv-vähennyksiä sellaisista ostoista, joista sinulla ei ole esittää kuittia.

Kuittisovelluksia on olemassa monia erilaisia, mutta esimerkiksi eTaskua käyttää Suomessa jo yli 15 000 yrittäjää. Palvelu maksaa ilmaisen kokeilujakson jälkeen muutaman euron kuukaudessa.

ALV-muutos 2017

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan muutos, jonka myötä arvonlisäveron voi maksaa vasta, kun asiakkaan rahat on saatu tilille. Tämä muutos on edelleen voimassa myös vuonna 2019.

Alv:n tilitys maksuperusteisesti on mahdollista kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on alle 500 000€. Tämä ei kuitenkaan ole pakollinen muutos, jos tähän mennessä on tottunut maksamaan kaikki alvit tiettynä päivänä, eikä halua muuttaa käytäntöä.

Jos ei kuitenkaan halua maksaa veroja etukäteen, ei se enää ole pakollista.

Esimerkki alv-muutoksesta

Ennen muutosta: Toiminimi Pekka Perusjamppa laskuttaa asiakasta 12 400€ edestä, johon sisältyy alv 24% eli 2400€. Työ on tehty tammikuun lopulla, mutta sovittiin, että lasku maksetaan vasta helmikuun loppuun mennessä.

Koska ALV maksetaan valtiolle sen perusteella, milloin laskutettava työ on tehty, ja Pekan ilmoitus- ja maksukausi on kuukausi, pitää hänen maksaa valtiolle ALV jo tammikuussa, vaikka hän ei ole saanut rahoja vielä tililleen.

Pekalla siis pitää olla aina rahaa kassassaan tällaisia tilanteita varten.

Muutoksen jälkeen: Toiminimi Pekka Perusjamppa laskuttaa asiakasta 12 400€ edestä, johon sisältyy alv 24% eli 2400€. Vaikka hän olisi tehnyt työn kolme kuukautta ennen kuin lasku maksetaan, ei hänen tarvitse maksaa alvia ennen kuin asiakas on maksanut laskunsa.

Näin Pekka Perusjampan ei tarvitse pitää kassassa ylimääräistä rahaa alvin maksua varten, ja hän voi laittaa ylimääräisen kassan poikimaan.

Tämä on aivan erinomainen muutos, jolla on runsaasti positiivisia vaikutuksia. Pienellä muutoksella, joka ei maksa valtiolle mitään, saadaan aikaan todella paljon hyötyjä.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

ALV:n alarajahuojennus on pientä liiketoimintaa pyörittäville yrittäjille suunnattu verohelpotus. Siitä hyötyvät sellaiset yrittäjät ja yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että valtio ei peri kaikkia sille kuuluvia arvonlisäveroja itselleen, vaan antaa ne yrittäjälle. Eli maksat vain osan arvonlisäverosta ja jäljelle jäävät arvonlisäverot muuttuvat yritykseksi tulokseksi, josta toki maksat veroa.

Yrittäjänä sinun pitää kuitenkin itse muistaa hakea huojennusta! Tämä onnistuu nopeasti ja helposti verkossa tilikauden viimeisen alv-ilmoituksen yhteydessä.

Jos et ilmoittaudu alv-rekisteriin, mutta liikevaihtosi ylittää 10 000 euroa, joudut maksamaan alvit takautuvasti koko tilikauden myynnistä. Mikäli taas liityt rekisteriin, mutta liikevaihto jääkin alle kymppitonnin, saat kaikki maksamasi alvit takaisin arvonlisäveron alarajahuojennuksen ansiosta.

ALV-rekisteriin kannattaa siis ilman muuta liittyä, jos hiukankaan uskoo, että liikevaihto saattaisi kohota 10 000 euron rajapyykin yli.

Kadonnut kuitti ja arvonlisäveron vähentäminen

Mikäli sinulta hukkuu yritystoimintaasi liittyvä kuitti, voit itse tehdä selvityksen ostosta. Tämä tapahtuu siten, että teet kirjanpitäjällesi kirjallisen selvityksen siitä, mitä on ostettu, milloin, keneltä ja mihin hintaan.

Näissä tapauksissa osto voidaan merkata kirjanpitoon kuluksi. Olennaista on kuitenkin huomata, että arvonlisäverovähennyksiä ei itse laadituista ostoselvityksistä voi tehdä.

Toistuvasti hukkuvat kuitit siis paitsi aiheuttavat riskin verottajan kannalta, myös maksavat sinulle rahaa, kun et saa kaikkia alv-vähennyksiä hyödynnettyä.

Tästä syystä viisainta on kuittien kuvaaminen älypuhelimella, jolloin saat tositteet heti talteen ja eteenpäin kirjanpitäjällesi.

ALV laskuri

Jokaisen yrittäjän täytyy oppia ymmärtämään arvonlisäveroa. Muussa tapauksessa voi käydä kalliiksi, mikäli omat hinnat tai kulut tulee laskeneeksi väärin.

Jos olet epävarma arvonlisäveron laskemisesta, voit hyödyntää erilaisia alv-laskureita. Tässä yksi vaihtoehto:

Tutustu alv laskuriin täältä.