Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen

Miten osakeyhtiö perustetaan helposti?

Meillä on sinulle hyviä uutisia: osakeyhtiön perustaminen ei ole lainkaan niin hankalaa kuin saatat luulla.

Siitä on vain usein tehty turhan monimutkaisen kuuloista, ja tästä syystä haluamme nyt raottaa salaisuuden verhoa. Kerromme sinulle ihmisten kielellä, miten osakeyhtiö perustetaan mahdollisimman helposti ja kivuttomasti.

Voit halutessasi perustaa osakeyhtiön joko sähköisesti verkossa tai wanhaan malliin paperilomakkeita postittelemalla.

Käsittelemme tässä artikkelissa rinnakkain molemmat tavat ja teemme sen niin ymmärrettävästi kuin vain suinkin mahdollista.

Kerromme ensin lyhyesti osakeyhtiöistä ja kyseisen yritysmuodon plussista ja miinuksista. Sen jälkeen siirrymme perustamisilmoituksen sisältöön ja täyttöohjeisiin.

Lopuksi käymme kohta kohdalta läpi perustamisen vaiheet, jotka suoritettuasi sinulla on osakeyhtiö pystyssä ja voit terassilla tituuleerata itseäsi toimitusjohtajaksi.

Osakeyhtiöistä yleisesti

Osakeyhtiö, lyhennettynä Oy ja Oyj, on yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto.

Toimintamalliltaan osakeyhtiö on pääomayhtiö, jossa osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomalla.

Osakeyhtiön omistus siis jakautuu siirtokelpoisiin määräosiin, eli osakkeisiin, ja omistajilla, eli osakkailla, on yhtiön toiminnasta rajoitettu vastuu.

Siirtokelpoisuus tarkoittaa lyhyesti sitä, että jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus vapaasti siirtää omistusosuutensa yhtiöstä kokonaan tai osittain jollekulle toiselle ilman yhtiön tai muiden omistajien suostumusta.

Omistusosuuden siirtäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi vaikkapa myymällä tai lahjoittamalla.

Poikkeuksen siirtokelpoisuuteen voi kuitenkin tehdä esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä oleva lunastus- tai suostumuslauseke tai osakkaiden yhteinen osakassopimus.

Rajoitettu vastuu taas tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön toiminnasta ja veloista, vaan pelkästään sijoittamansa pääoman kautta. Yhtiön varat ovat siis erilliset sen omistajien varoista.

Mikäli osakeyhtiö ajautuu konkurssiin tai ei muuten kykene suorittamaan velvoitteitaan, eivät sen omistajat ole vastuussa esimerkiksi mahdollisista veloista henkilökohtaisilla varoillaan.

He voivat vain menettää sijoittamansa pääoman. Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa.

Osakeyhtiön toimielimet

Osakeyhtiöllä on erilaisia toimielimiä, joita ovat muun muassa yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Edellä mainittujen lisäksi osakeyhtiössä voi olla myös hallintoneuvosto. Ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Siinä päätetään yleensä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voittojen käytöstä, johdon vastuuvapaudesta ja niin edelleen.

Usein kokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Hallituksen päätöksenteossa ei osakeomistuksella ole merkitystä, vaan päätökseksi tulee enemmistön kannattama mielipide. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja.

Hallitus valitsee itse toimitusjohtajan, joka ei kuitenkaan ole osakeyhtiössä pakollinen. Hallituksella on myös oikeus erottaa toimitusjohtaja ilman erityisiä perusteluita ja irtisanomisaikaa.

Mikäli toimitusjohtaja päädytään valitsemaan, on hän vastuussa yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Toimitusjohtajan vastuulla on se, että osakeyhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti ja asianmukaisesti järjestetty.

Toimitusjohtaja katsotaan juridiikan kannalta yhtiön toimielimeksi, eli hän ei ole samassa asemassa kuin työntekijä. Tällöin työlakeja ei sovelleta hänen kohdallaan.

Miksi perustaa osakeyhtiö?

Vastataan otsikon kysymykseen mielipiteellä ja valtavalla yksinkertaistuksella: Osakeyhtiö kannattaa perustaa siksi, että se on selvästi seksikkäin yritysmuoto. Moni on sitä mieltä, että kaikki oikeat yritykset ovat osakeyhtiöitä ja muu on silkkaa puuhastelua.

Tämä on tietenkin täysin kärjistetty väite, sillä menestyviä yrityksiä löytyy aivan jokaisen yritysmuodon joukosta. Totuus on silti se, että mikäli haluat leikkiä isojen tyttöjen ja poikien hiekkalaatikoilla – eli kasvattaa yrityksesi isoksi – on osakeyhtiö sinulle oikea vaihtoehto muistakin kuin imagosyistä. Esimerkiksi start up -henkisten yritysten on melko turha edes miettiä muita yhtiömuotoja, koska osakeyhtiö mahdollistaa sijoittajien mukaan tulemisen paljon helpommin kuin muut yritysmuodot.

Nyt kun pohjustava mielipideosio on saatu pois alta, käydään läpi hieman faktoja osakeyhtiömuodon hyödyistä ja mahdollisista haitoista:

Osakeyhtiön hyödyt ja haitat

Osakeyhtiön hyvät puolet

 • Jos jokin menee todella pahasti päin mäntyä, konkurssissa vastuu jää yritykselle. Vain sellaiset velat, joita joku on ollut takaamassa henkilökohtaisesti, valuvat syliin. Osakeyhtiön taakse ei toki pysty piiloutumaan rikosoikeudelliselta vastuulta.
 • Jos osakkaiden (eli omistajien) työpanos vaihtelee, sitä voidaan paikata maksamalla palkkaa enemmän sille, joka tekee suurimman osan töistä
 • Voit maksaa puolisollesi palkkaa toisin kuin toiminimimuodossa. Jos bisneksessäsi on mukana perheenjäseniä, osakeyhtiö on varma valinta. Muista kuitenkin huomioida työttömyysturva-asiat!
 • Uskottavuus. Kuten jo aikaisemmin totesimme, osakeyhtiö näyttää esimerkiksi toiminimeen verrattuna isommalta yrittämiseltä.
 • Jos et voi luottaa kaikkiin yhtiökumppaneihisi täysin, valitse osakeyhtiö avoimen tai kommandiittiyhtiön sijaan.
 • Osakeyhtiö on oikea valinta myös silloin, jos tarkoitus on kasvattaa yhtiötä voitoilla tai jos yritys on jossain vaiheessa tarkoitus myydä pois.

Osakeyhtiön huonot puolet

 • Kallis perustaa. Jostain on kaavittava pääomaa 2500 euron edestä. Jos haluat aloittaa yrittämisen hieman halvemmalla, tutustu toiminimen perustamiseen.
 • Hallinto: Yhtiökokous ja hallituksen kokous on pakko pitää, ihan sama vaikka teitä olisi kaksi (eli sinä ja nimeämäsi hallituksen varajäsen, jonka ei ole pakko olla läsnä). Tämä ei ole läheskään niin monimutkaista kuin miltä se saattaa kuulostaa.
 • Hiukan kalliimpi ja vaivalloisempi ylläpitää: Tilinpäätös on pakko tehdä, mutta sitä varten on olemassa hyviä kirjanpitäjiä.

Kuka voi perustaa osakeyhtiön?

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö (eli suomeksi ihminen) tai oikeushenkilö (esimerkiksi osakeyhtiö).

Vähintään yhdellä perustajista tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella (tähän voi hakea tarvittaessa poikkeuslupaa). Osakeyhtiön perustaja ei voi olla konkurssissa tai vajaavaltainen.

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Jälkihuomautus: Tässä kappaleessa mainittu 2500 euron alkupääomavaatimus poistui lakimuutoksen jälkeen käytöstä heinäkuussa 2019. Nykyään voit halutessasi perustaa osakeyhtiön kokonaan ilman kyseistä pääomaa.

Osakeyhtiön perustamisen hinta on 380 tai 275 euroa (2019) riippuen siitä, täytätkö perustamisilmoituksen verkossa (YTJ.fi) vai paperilla – verkkovaihtoehto on tietysti halvempi.

Tämän lisäksi osakeyhtiön kassaan pitää löytyä 2500 euroa rahaa tai jotain muuta pääomaa vastaavan summan arvosta.

Jos meinaat sijoittaa osakeyhtiöön vaikka autosi ja kuitata alkupääoman sillä, auton arvosta pitää olla HTM–tilintarkastajan lausunto.

2500 euron pääoma on kaikkein helpointa kuitata rahallisesti, ja näin useimmissa tapauksissa tehdäänkin.

Summan sijoittaminen osakeyhtiöön ei sinänsä ole ongelma, koska se jää oy:n tilille ja sen voi perustamisen jälkeen käyttää esimerkiksi hankintoihin tai laskujen maksamiseen.

Palkkaa et tuolla summalla kuitenkaan saa itsellesi maksaa. Summa pitää kuitenkin olla olemassa muodossa tai toisessa.

Muista, että kyseinen 2500 euroa on vain minimimäärä rahaa yksityisen osakeyhtiön osakepääomaksi, summa voi olla myös suurempi.

Joissakin tapauksissa suuremmasta osakepääomasta voi olla se hyöty, että yhteistyökumppanit ja sidosryhmät varmistuvat siitä, että yritys on perustettu tosissaan.

Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos yritys tähtää välittömästi kovaan kasvuun ja se esimerkiksi neuvottelee kumppanuuksista. Useimmissa tapauksissa 2500 euroa kuitenkin riittää vallan mainiosti.

Huomioitavaa on, että osakepääoma määräytyy sen mukaan, kuinka monta osaketta haluatte yritykselle ja minkä arvoisiksi ne määrittelette.

Yksi vaihtoehto on esimerkiksi määrittää 250 osaketta, joiden arvo on 10 euroa kappaleelta. Tuon nipun voi sitten jakaa perustajien kesken.

Jälkihuomautus! Eduskunta hyväksyi tammikuun alussa 2019 esityksen, jonka myötä osakepääoman minimivaatimus on poistumassa vuoden 2019 heinäkuussa. Tämän ajankohdan jälkeen alkupääomaa ei enää vaadita lainkaan!


Kuukausi kirjanpitoa ilmaiseksi?

Accountor Go on toiminimiyrittäjille ja pienille osakeyhtiöille suunniteltu helppo kirjanpitopalvelu, joka sisältää näppärän ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen. Kiinteään (Tmi 89 € / Oy 129 €) kuukausihintaan sisältyy kuukausikirjanpito ja ohjelmistot. Tilinpäätös ja vuosi-ilmoitukset kiinteään hintaan 149 €. Ensimmäinen kuukausi on maksuton, kun lähdet kokeilemaan palvelua.

Osakeyhtiön perustamispaketti – tämä tulee tietää ennalta!

No niin! Nyt on vuorossa se hiukan työläämpi osio, mutta eiköhän tästäkin selvitä.

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat löytyvät siis perustamispaketista, jota voit vilkaista tästä linkistä. Voit naputella tietoja joko suoraan linkin lomakekenttiin ja sen jälkeen tulostaa ja postittaa paperit (vanha tapa) tai hoitaa saman asian verkossa.

Jälkimmäistä vaihtoehtoa kutsutaan niin sanotuksi sähköiseksi perustamispaketiksi, johon voit tutustua täällä. (Huomaa, että sähköinen perustaminen ei onnistu esimerkiksi silloin, jos kuittaat osakepääoman tai osan siitä muulla kuin rahalla.)

Sähköisen perustamispaketin aloitusnäkymät näyttävät kirjautumisen jälkeen ruudullasi tältä:

Yrityksen perustaminen ohjeet

Ja tämän jälkeen:

Miten osakeyhtiö perustetaan?

Lomakkeilla vastaan tulevat asiat ja mahdolliset kompastuskivet ovat silti aivan samoja, valitsit kumman tavan tahansa. Käydään ne siis nyt läpi kohta kohdalta ennen kuin alat kirjoittaa mitään mihinkään.

Perustamispaketista löytyvät asiakirjat ovat:

 • Perustamissopimus,
 • yhtiöjärjestys,
 • Y1-perustamisilmoituslomake + liitelomake 1, sekä
 • henkilötietolomake (tähän et tarvitse apua).

Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys

Ennen kuin hyökkäät perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kimppuun, sinun tulisi selvittää itsellesi seuraavat asiat:

Yrityksen nimi ja toimiala

Sinulla on jo varmasti mielessä timanttinen ajatus yrityksesi nimestä, joten tuskin kaipaat neuvojamme. Jos kuitenkin haluat vilkaista perustietoja nimen valitsemisesta, olemme kirjoittaneet yrityksen nimeämisestä.

Toimialoja on olemassa lukuisia erilaisia. Esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointi on toimialana tietynlainen sekatavaraliike, koska sen sisään voi pultata melkein minkänäköistä toimintaa tahansa.

Nykyään toimialan voi ilmoittaa kaupparekisterille myös yleistoimialana, joka kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) suosittelee kuitenkin ilmoittamaan yksilöidymmän eli tarkemman toimialan, koska laaja toimiala tai yleistoimiala saattaa vaikeuttaa osakeyhtiösi toiminimen rekisteröintiä.

Verohallinnolle sinun on joka tapauksessa ilmoitettava tarkka päätoimialasi. Ilmoitat siis toimialan kahdelle eri taholle: sekä kaupparekisterille että Verohallintoon.

Toimialan valintaan ja muotoiluun liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia kirjoittamastamme toimialaoppaasta.

Toimialojen nimet ja numerot A:sta Ö:hon sen sijaan on listattu Tilastokeskuksen sivuille.

Osakepääoman suuruus

Moni päätyy minimisummaan eli 2500 euroon, josta voi muodostaa esimerkiksi 250 kappaletta 10 euron arvoisia osakkeita.

Osakkeita kannattaa usein olla lukumäärällisesti mieluummin liikaa kuin liian vähän, koska omistusosuuksien sumpliminen on tällöin jatkossa mukavampaa.

Voi olla tympeää, mikäli firman pääoma koostuu kahdesta osakkeesta, joiden arvo on 1250 euroa per kappale.

Perustamissopimuksessa kysytään myös osakkeiden numeroita. Jos osakkeita on vaikkapa 250 kappaletta ja ne on jaettu kahdelle hengelle, ensimmäisenä mainitulle osakkaalle voi kirjata osakkeet 1-125 ja toiselle 126-250.

Osakeyhtiön hallituksen kokoonpano

Jos perustat osakeyhtiösi yksin (tai kaksin), sinun pitää valita lisäksi yksi hallituksen varajäsen – monessa yhden miehen tai naisen firmassa yrittäjän puoliso tai kaveri toimii oy:n hallituksen nimellisenä varajäsenenä.

Varajäsen valitaan aina, jos hallituksessa on varsinaisia jäseniä vähemmän kuin kolme.

Puheenjohtaja on pakko valita, jos varsinaisia jäseniä on enemmän kuin yksi. Toimitusjohtajan valitseminen puolestaan on vapaaehtoista.

Tilintarkastaja?

Tilintarkastajasta voidaan mainita sen verran, että et välttämättä tarvitse sellaista aluksi. Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää ja siitä syntyy luonnollisesti kuluja. Pienet yhtiöt (oy, ay, ky, osuuskunta) on vapautettu tilintarkastuksesta.

Yritykselle on valittava tilintarkastaja, mikäli vähintään kaksi seuraavista ehdoista täyttyi päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella:

 1. taseen loppusumma yli 100 000 euroa,
 2. liikevaihto yli 200 000 euroa ja
 3. palveluksessa yli kolme henkilöä.

Kuten huomaat, pieni yritys ei näitä ehtoja täytä. Tilintarkastaja tulee kuitenkin valita myös silloin, mikäli yhtiösopimukseen tai -järjestykseen on näin erikseen kirjattu.

Joskus tilintarkastaja valitaan vapaaehtoisesti esimerkiksi siksi, että yrityksen rahoittajat vaativat tätä varmistuakseen tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta.

Tilikausi

Tilikausi alkaa yrityksen perustamispäivästä. Tilikausihan kestää yleensä 12 kuukautta, mutta yritystä perustettaessa se voi tilapäisesti olla pidempi (tai lyhyempi).

Jos pistät firman pystyyn vaikkapa elokuun alussa, ensimmäinen tilikausi voi ulottua perustamispäivästä aina seuraavan vuoden loppuun asti (esimerkiksi 01.08.2018-31.12.2019 = 17kk). Tämän jälkeen tilikaudet alkavat rullata 12 kuukauden mittaisissa jaksoissa.

Tilikaudeksi valitaan monesti kalenterivuosi (1.1.-31.12.) mutta yhtä hyvin se voi olla jokin muukin vuoden mittainen aikaväli, joka rytmittyy parhaiten omaan yritystoimintaasi.

Osakassopimus – milloin se tarvitaan?

Käytännössä ainoa asia, joka perustamispaketista puuttuu, on osakassopimus. Se on vapaaehtoinen, mutta syytä tehdä, mikäli omistajia on useampia.

Osakassopimuksessa päätetään niistä pelisäännöistä, joita osakeyhtiölaki ei tarkemmin määritteleSiitä voi siis olla hyötyä esimerkiksi riitatapauksissa tai muissa tilanteissa, joihin laki ei anna yksiselitteistä vastausta.

Ette toivottavasti ole koskaan yhtiökumppaninne kanssa toistenne ryysyissä kiinni, mutta jos näin käy ja tuloksena on välirikko, osakassopimuksesta voi olla apua jatkon kannalta.

Osakassopimus on vapaamuotoinen sopimus, ja sen laatimista kannattaa pohtia omien lähtökohtien mukaan. Sopimus voidaan laatia ennen yrityksen perustamista, mutta sen voi halutessaan tehdä myöhemminkin.

Jos yritystoiminta on pienimuotoista ja osakkaita on vaikkapa vain kaksi, osakassopimus voi näyttää vaikka tältä. Klikkaamalla linkkiä saat ladattua doc-muotoisen pohjan. Sitä saa muokata ja hyödyntää vapaasti.

Jos tarkoitus on ottaa osakeyhtiöön paljon osakkaita ja sijoittajia, osakassopimukseen on syytä panostaa ja tarvittaessa maksaa lakimiehelle sen laatimisesta.

Nopean Google-katsauksen perusteella osakassopimuksen hinnat liikkuvat halvimmillaan noin 300-400 eurossa, mutta vähänkään monimutkaisempien sopimusten kohdalla hinnat pompsahtavat reilustikin (auts!).

Nyt olemme käyneet läpi ne tiedot, joita tarvitset perustamissopimusta ja yhtiöjärjestystä täyttäessäsi.

Huomioi, että mikäli valitset sähköisen perustamistavan, verkkopalvelu luo sinulle automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen, kun olet syöttänyt palveluun kaikki tarvitut tiedot. Lue teksti silti loppuun ennen kuin alat naputella mitään tietoja mihinkään.

Y1-perustamisilmoituslomake liitteineen

Perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tarkastelun jälkeen on vuorossa houkuttelevasti nimettyyn Y1-perustamisilmoituslomakkeeseen tutustuminen. Sitä tutkaillessasi saatat tarvita tietoja seuraavista asioista:

Mitä tarkoittavat rinnakkaistoiminimi ja aputoiminimi?

Rinnakkaistoiminimeä tarvitset vain, jos haluat rekisteröidä yrityksen toiminimen jollain muulla kielellä – esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi. Erikielisten nimien tulee kuitenkin vastata toisiaan, eli et voi taikoa hatusta yrityksellesi englanninkielistä rinnakkaistoiminimeä, mikäli se ei vastaa sanasisällöltään suomenkielistä nimeä.

Enontekiön Hattukauppa Oy:n tulisi siis olla esimerkiksi Enontekiö Hat Store Ltd.

Aputoiminimeä puolestaan voit tarvita silloin, jos haluat harjoittaa osaa liiketoiminnastasi eri nimellä.

Jos olet esimerkiksi rakennusfirman omistaja ja heität pienenä sivubisneksenä stand up -keikkaa, et välttämättä halua markkinoida näitä keikkoja rakennusfirmasi nimeä käyttäen – tällöin avuksi tulee aputoiminimi.

Rakentamisen sekä kulttuurin ja viihteen toimialayhdistelmä on kieltämättä hieman erikoinen, mutta tämä oli vain erittäin karkea esimerkki. Toivottavasti sait ajatuksesta kiinni.

Aputoiminimen ilmoittaminen sähköisesti maksaa 60 euroa per nimi (voit halutessasi valita toisenkin aputoiminimen). Paperi-ilmoituksessa hinta pompsahtaa 100 euroon per nimi.

Aputoiminimessä ei saa olla oy-tunnusta. Sen kirjanpito merkitään samaan kirjanpitoon yrityksen kanssa.

Lisätietoa: aputoiminimi, rinnakkaistoiminimi.

Arvonlisäverovelvolliseksi (liiketoiminnasta) ilmoittautuminen

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää palvelun tai myydyn tavaran hintaan. Vero peritään ostajalta myynnin yhteydessä, ja myyjä tilittää sen valtiolle.

ALV-velvollista toimintaa harjoittavan pitää ilmoittautua ALV-rekisteriin, mikäli liikevaihto on 10 000 euroa tai enemmän vuodessa. Tähän on olemassa joitain toimialakohtaisia poikkeuksia, jotka on mainittu lomakkeessa.

Mikäli liikevaihto lipsahtaa vahingossa yli kyseisen rajapyykin, etkä kuulu rekisteriin, joudut maksamaan alvit takautuvasti koko liikevaihdosta. Jos puolestasi kuulut alv-rekisteriin, mutta liikevaihto jää kymppitonnin alle, voit hakea arvonlisäveron alarajahuojennuksella maksamasi alvit takaisin.

ALV-rekisteriin kannattaa siis aina liittyä, mikäli 10 000 euron rajan rikkoutuminen epäilyttää hiemankin.

Mikäli arvioit, että liikevaihtosi tulee olemaan alle 30 000 euroa, kannattaa anoa ilmoituskaudeksi yksi vuosi (tämä tehdään lomakkeessa hieman alempana olevassa kohdassa “oma-aloitteisten verojen verokausi”).

Kun ilmoituskaudeksi anoo yhden vuoden, arvonlisäverot voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain. Mikäli arvioitu liikevaihtosi on 30 000-100 000 euroa, alvit voi ilmoittaa neljännesvuoden jaksoissa.

Ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuminen

Kuulumalla ennakkoperintärekisteriin ilmoitat, että yrityksesi hoitaa veroasiansa kuntoon itse. Mikäli et ole ennakkoperintärekisterissä, ennakonpidätyksen tekeminen maksusta jää asiakkaasi kontolle (=turhaa paperisotaa).

Jos et kuulu rekisteriin, se voi hankaloittaa huomattavasti toimeksiantojen saamista toisten yritysten lisäksi myös sellaisilta kuluttaja-asiakkailta, jotka haluavat tehdä ostamastaan palvelusta kotitalousvähennyksen. Jos esimerkiksi remonttifirma ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, asiakas ei voi tehdä työstä kotitalousvähennystä.

Mikäli haet yritykselle rahoitusta, myös sen saaminen voi olla hyvin hankalaa ilman kuulumista ennakkoperintärekisteriin.

Merkintä ennakkoperintärekisterissä kielii myös siitä, että olet luotettava ja säntillinen toimija. Rekisteriin ei nimittäin pääse, jos taustalta löytyy verojen maksuun liittyviä merkittäviä laiminlyöntejä tai -epäselvyyksiä.

Kaikkien näiden syiden takia ennakkoperintärekisteriin kannattaa siis kuulua.

Työnantajarekisteriin ilmoittautuminen

Älä ilmottaudu työnantajarekisteriin, mikäli et ole palkkaamassa ketään lähiaikoina. Työnantajarekisterissä tulee olla, mikäli yritys on “säännöllinen työnantaja” eli maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle työntekijälle.

Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

Tähän sinun tulee ilmoittautua vain, mikäli yritykselläsi on vakuutuksia Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Sama suomeksi sanottuna: Jos yrityksesi vakuutukset on otettu tai ne tullaan ottamaan suomalaisen (tai vaikka ruotsalaisenkin) vakuutusyhtiön kautta, sinun ei tarvitse liittyä tähän rekisteriin.

Lisätietoa: vakuutusmaksuvero ja vakuutusmaksuverovelvollisuus

Vielä pieni varoituksen sana yhteystietojen lisäämisestä

Huomioi myös se, että oman puhelinnumeronsa perustamisilmoitukseen laittava saa varautua kismittäviin puhelinmyyntisoittoihin, joissa yritystä yritetään tunkea milloin mihinkin yritysrekistereihin.

Näistä rekistereistä on monilla yrittäjillä erittäin huonoja kokemuksia, eli emme välttämättä suosittele lähtemään mukaan niihin. Ole siis tarkkana, jos puhelussa vilahtelee sellaisia lauseenparsia kuin “päivitetäänpäs teidän tiedot tänne palveluun”. Todennäköisesti joudut maksamaan jotain, eikä summa välttämättä ole kovin pieni.

10 askeleen ohjelma osakeyhtiön perustamiseen

Seuraavaksi käymme läpi esimerkin, jossa perustetaan kahdesta osakkaasta koostuva osakeyhtiö. Voit tietysti perustaa osakeyhtiön yksinkin, mutta muista, että tarvitset silti hallitukseen yhden nimellisen varajäsenen.

Seuraavassa ohjeistuksessa ei ole otettu huomioon sitä, että maksaisit osakepääoman jotenkin muuten kuin euroina.

1. Täytä yrityksesi tiedot perustamispakettiin

Sinulla pitäisi tässä vaiheessa olla hallussasi tarvittavat tiedot perustamispaketin täyttämiseen joko sähköisesti tai wanhan mallin mukaan.

Jos teet perustamisen verkkopalvelussa, maksat perustamismaksun (275 euroa) suoraan siellä joko luottokortilla tai verkkopankissa. Paperiset ilmoitukset maksetaan etukäteen ennen asiakirjojen postittamista Patentti- ja rekisterihallitukseen. Palaamme tähän kohdassa 6.

Verkkopalvelua käyttäessäsi saat heti haltuusi yrityksesi y-tunnuksen. Mikäli teet perustamisilmoituksen paperilomakkeella, joudut odottelemaan joitakin päiviä.

Mikäli mahdollista, suosittelemme sähköistä perustamisvaihtoehtoa.

2. Pidä hallituksen kokous ja tee siitä pöytäkirja

Jotta voit maksaa osakepääoman, sinulla pitäisi olla yritykselle tili.

Jos yrityksessä on useampi osakas, pitäkää hallituksen kokous ja antakaa pöytäkirjassa yhdelle henkilölle valtuudet avata pankissa tili sekä hankkia pankkikortti ja verkkopankkitunnukset. Antakaa pöytäkirjassa myös hallituksen päätöksellä tälle henkilölle oikeus käyttää kyseistä tiliä.

Jos et tiedä, millainen on hallituksen pöytäkirjapohja, kirjoita Googlen hakukenttään pöytäkirjapohja hallituksen kokoukseen. Kappas, sinulla on nyt kymmeniä vaihtoehtoja joista valita.

Hallituksen kokous saattaa kuulostaa juhlalliselta, mutta voit pitää sen vaikka hawaijipaita päällä omassa olohuoneessasi. Kokoustamisen voi hoitaa samassa yhteydessä perustamispaketin täyttämisen kanssa.

Monet pankit haluavat hallituksen pöytäkirjan nähtäväkseen, kun olet perustamassa yrityksellesi tiliä. Joskus sitä ei vaadita, mikäli sopimusta ovat allekirjoittamassa kaikki osakkaat.

Pankeilla on usein hieman toisistaan poikkeavia vaatimuksia siitä, mitä asiakirjoja yritykselle tilin avaavalla henkilöllä tulee olla pankissa mukanaan. Tästä asiasta lisätietoa seuraavassa kohdassa.

3. Mene pankkiin ja avaa pankkitili osakeyhtiölle

Pankkien sivuilla lukee usein ensimmäisenä, että yritystiliä avaavan tulee esittää kaupparekisteriote.

Älä hätäänny, sillä sellainen perustettava yritys, jota ei ole vielä merkitty rekisteriin, voi korvata tämän paperin perustamispaketin asiakirjoilla (perustamissopimus ja yhtiöjärjestys) sekä hallituksen pöytäkirjalla. Kaupparekisteriotteen voi toimittaa jälkikäteen.

Koska tilin avaamiseen vaadituissa asiakirjoissa voi olla hieman vaihtelua pankkien mukaan, helpointa on soittaa haluttuun pankkiin ja ajanvarauksen yhteydessä kysyä, mitä kaikkea tulisi ottaa mukaan ja mihin kaikkeen pitää varautua tiliä avatessa.

4. Maksa pankkitilille osakkeista

Jos teitä on kaksi, voitte molemmat maksaa tasasumman 1250 euroa. Tämä kohta riippuu tietysti perustajien määrästä ja omistussuhteista.

Lue myös oppaamme: Vaihtoehdot aloittavan yrityksen rahoitukseen

5. Kun osakkeet on maksettu, tulosta tiliote

Tarvitset sitä todisteeksi maksetuista osakemaksuista.

6. Hae todistus tilintarkastajalta

Käy tilintarkastajalla (mikäli yritykselläsi sellainen on) pyytämässä todistus siitä, että osakkeet on maksettu. Tarvitset mukaan tiliotteen tai muun todistuksen maksetuista osakkeista yrityksen tilillä.

Mikäli tilintarkastajaa ei ole, osakeyhtiölakiin on kirjoitettu, että osakkeiden maksamisesta pitää olla “muu selvitys”. Tällöin siis pelkkä tiliote tai vastaava todistus osakepääoman maksamisesta riittää.

Nyt ollaankin sitten jo vahvasti voiton puolella. Jos olet käyttänyt sähköistä perustamispakettia, sinulla on tässä vaiheessa jo kaikki tarvittava kasassa, jotta voit palata verkkopalveluun ja viimeistellä perustamisen.

Tämä tapahtuu kirjautumalla takaisin palveluun ja antamalla kirjallinen vakuutus (sähköinen allekirjoitus) osakepääoman maksamisesta. Liitä mukaan todistus asiasta (esim. kuitti tai tiliote pdf- tai docx-muodossa). Tämän jälkeen voit hypätä kohtaan 10, olethan jo hoitanut sähköisesti kohdat 7-9.

7. Maksa PRH:lle osakeyhtiön perustamismaksu

Jos käytit sähköistä perustamispakettia, olet perustamismaksun jo hoitanut. Jos sen sijaan täyttelet paperilomakkeita postitusta varten, maksat ne etukäteen ennen niiden lähettämistä. Voit katsoa lisätietoa sekä maksuohjeet Prh:n sivuilta. Muista, että maksun tulee olla hoidettu, kun ilmoitustasi aletaan käsitellä PRH:ssa.

8. Täytä Y1-lomake loppuun

Olet toki voinut täyttää Y1-lomakkeen jo ennakkoonkin, mutta nyt viimeistään saat sen hoidettua kuntoon ennen postitushommia.

9. Toimita rekisteröintipaperit PRH:lle

Paperinivaskan voi kiikuttaa PRH:lle myös henkilökohtaisesti, mutta yleensä asia hoidetaan postitse. Varmista, että paksusta kirjekuoresta löytyy:

 • Osakeyhtiön Y1-perustamisilmoitus ja kuitti perustamismaksun maksamisesta,
 • Y1-perustamisilmoituksen liitepaperit,
 • kopio yhtiöjärjestyksestä,
 • alkuperäinen osakeyhtiön perustamissopimus sekä
 • tilintarkastajan todistus tai muu riittävä selvitys osakemaksujen maksusta.

Paperien postittamisen jälkeen osakeyhtiösi saa Y-tunnuksen heti, kun perustamisilmoitus on kirjattu YTJ-järjestelmään. Tässä saattaa mennä jokunen päivä, sillä paperilomakkeiden käsittelyajat ovat hieman hitaammat sähköiseen perustamisilmoitukseen verrattuna.

10. Odota päätöstä ja mahdollisia korjausehdotuksia

Jos korjattavaa ei löytynyt, ei muuta kuin yrittämään!

Muista, että joudut toki perustamisen jälkeen ottamaan selvää lukuisista muistakin yrittäjyyteen liittyvistä asioista (esim. vakuutukset, yrittäjän työttömyysturva jne.), mutta näistä voit lukea tarkemmin sivuston muista artikkeleista.

Myös kirjanpidon järjestäminen on asia, jonka miettimiseen kannattaa varata kunnolla aikaa. Tärkeimmät aloittavan yrittäjän kirjanpitoon liittyvät kysymykset löydät linkin takaa avautuvasta lyhyestä oppaasta.

Tilitoimistojen hintoja ja hinnoittelua puolestaan on käsitelty täällä. Jos haluat rahojesi lisäksi säästää myös omaa aikaasi, suosi alusta alkaen sähköistä taloushallintoa – se ei todellakaan ole niin vaikeaa kuin miltä se saadaan monen tilitoimiston verkkosivuilla kuulostamaan.

Olemme kirjoittaneet myös helpoista kirjanpidon sovelluksista, joilla kirjanpitoa voi tehdä itse tai yhdessä tilitoimiston kanssa.

Muista myös ilmoittaa yrityksesi tilinumero Verohallintoon. Nykyään tämä onnistuu sähköisesti OmaVero-nimisessä palvelussa. Lue lisää asiasta täältä.

Huom! Mikäli aiot hakea starttirahaa, se pitää tehdä jo ennen yrityksen perustamista. Vastaukset yleisimpiin starttirahan hakemista koskeviin kysymyksiin löydät tiivistetyssä muodossa täältä.

Muista myös liiketoimintasuunnitelma, jota voit tarvita esimerkiksi yritysrahoitusta hakiessasi.

Yhteenvetona

Osakeyhtiön perustaminen voi tuntua hirvittävältä urakalta, mutta todellisuudessa sen ei tarvitse olla sitä. Homman voi hoitaa samalla tavalla kuin jättimäisen täytekakun syömisen: pala kerrallaan.

Jos artikkeli kaipaa mielestäsi tarkennuksia, lisäyksiä tai siinä on on mielestäsi jätetty jokin olennainen asia huomioimatta, kannattaa mainita siitä alhaalla olevassa kommenttilaatikossa.

Firman perustamisessa on muistettava niin paljon asioita, että jokin unohtuu melkein pakostikin.

Mikäli haluat tärkeimmät uuden osakeyhtiön perustamista koskevat tiedot tiivistetyssä muodossa, lataa kirjoittamamme opas yrityksen perustamiseen. Linkin kautta voit tutustua tarkemmin ilmaisen oppaamme sisältöön.

Jos jokin toinen yhtiömuoto kiinnostaa sinua osakeyhtiötä enemmän, olemme kirjoittaneet niistäkin:

Osakeyhtiötoimintaan liittyen sinua saattavat kiinnostaa seuraavat artikkelit: