Yrittäjän ennakkovero – näin toiminimi ja osakeyhtiö maksavat tuloksestaan veroa etukäteen

Yrittäjän ennakkovero – näin toiminimi ja osakeyhtiö maksavat tuloksestaan veroa etukäteen

Ota yrityksen ennakkovero haltuun

Tavallisissa palkkatöissä olet tottunut toimittamaan työnantajalle verokorttisi. Palkanmaksun yhteydessä työnantaja pidättää palkastasi ennakonpidätyksen eli etukäteen maksettavan tuloveron veroprosenttisi mukaisesti.

Myös yrittäjänä maksat yritystoiminnan tuloista veroa ennakkoon pitkin vuotta. Tällöin puhutaan toiminimen tai osakeyhtiön ennakkoverosta. Kun aloitat yrittäjänä, maksettavan veron määrä perustuu omaan arvioosi yritystoiminnan tuloksesta.

Tässä artikkelissa tutustumme yrittäjän ja yrityksen ennakkoveroon suosituimpien yritysmuotojen eli toiminimen ja osakeyhtiön kautta.

Mitä ennakkovero tarkoittaa?

Ennakkovero on etukäteen maksettavaa tuloveroa. Kun toiminimiyrittäjä tai osakeyhtiö tekee voittoa, se maksaa voitostaan veroa. Ja kun tuota veroa maksetaan etukäteen tilikauden aikana, puhutaan ennakkoveron maksamisesta.

Uutena yrittäjänä voit arvioida yritystoiminnan tuloksen sähköisesti OmaVerossa. Vuoden aikana maksat veroa kyseiseen arvioon perustuen.

Arvio on tietysti aina arvio, joten se ei välttämättä osu oikeaan. Jos yliarvioit tuloksen, tulet vuoden aikana maksaneeksi liikaa veroja. Saat tietysti rahat myöhemmin takaisin veronpalautuksena.

Jos puolestaan aliarvioit tuloksen, päädyt maksamaan liian vähän veroja ja joudut myöhemmin täydentämään puuttuvat eurot Verohallinnolle joko lisäennakkona tai myöhemmin jäännösveroina.

Voit koska tahansa verovuoden aikana hakea muutosta ennakkoveroon OmaVerossa, jos alkuperäinen arvio näyttää menevän pahasti metsään.

Näin sinun ei tarvitse maksella lisäennakkoa tai sen jälkeen jäännösveroa, jos lisäennakon määrä ei riittänyt täydentämään puuttuvia veroja.

Toiminimiyrittäjät voivat hakea lisäennakkoa verovuoden joulukuusta aina oman verotuksensa päättymiseen saakka. Sen sijaan osakeyhtiöt ja muut yhteisöt voivat hakea lisäennakkoa vasta verovuoden päätyttyä.

Yritystoiminnan jatkuessa Verohallinto määrää ennakkoverot aiempiin verotustietoihin perustuen. Voit kuitenkin tässäkin tapauksessa koska tahansa hakea muutosta ennakkoveroon OmaVerossa, jos esimerkiksi uskot toisen tilikautesi tuloksen poikkeavan merkittävästi ensimmäisestä.

Näin et päädy tilikauden aikana maksamaan liikaa tai liian vähän veroja.

Mikä on ennakkoperintärekisterin merkitys?

Yritystä perustaessasi voit ilmoittaa toiminimesi tai osakeyhtiösi Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin liittyminen osoittaa, että yritys huolehtii itse verojen maksamisesta ennakkoon.

Kuvitellaan, että myyt palvelua ja lähetät asiakkaalle laskun. Jos et kuulu ennakkoperintärekisteriin, asiakkaasi joutuu tekemään ennakonpidätyksen eli pidättämään verot sinulle maksettavasta työkorvauksesta. Ennakonpidätyksen tekemisen lisäksi tieto maksetusta työkorvauksesta pitäisi ilmoittaa Verohallinnon tulorekisteriin.

Asiakkaan on paljon helpompaa vain maksaa lasku, ja yrittäjä huolehtii itse siitä, että tulee maksaneeksi verot asianmukaisesti. Asiakas ei myöskään voi saada kotitalousvähennystä, jos palvelun myyvä yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Siksi ennakkoperintärekisteriin kuuluminen on palveluita myyville yrittäjille käytännössä elinehto. Rekisteriin liittyminen ei maksa mitään.

Lue tarvittaessa kattavampi artikkeli ennakkoperintärekisterin merkityksestä ja yleisimmistä aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen ennakkovero

Toiminimiyrittäjän eli yksityisen elinkeinonharjoittajan tulos jakautuu ansiotulona ja pääomatulona verotettavaksi. Toiminimen tulos saadaan selville, kun yritystoiminnan tuloista vähennetään menot. Lisäksi saat vielä automaattisesti viiden prosentin yrittäjävähennyksen ennen kuin yritystulo jaetaan ansiotulo- ja pääomatulo-osuuksiin.

Löydät sivustoltamme seikkaperäisen artikkelin toiminimen verotuksesta, mutta todetaan lyhyesti, että valtaosalla toiminimiyrittäjistä tulos verotetaan joko kokonaan tai pääosin ansiotulona. Pääomatulo-osuus astuu mukaan kuvioon tilanteissa, joissa toiminimen liiketoimintaan on kertynyt nettovarallisuutta.

Toiminimellä tehdyt tienestit verotetaan yhdessä yrittäjän muiden tulojen kanssa. Tämä on tärkeää huomioida, jos olet esimerkiksi sivutoiminen toiminimiyrittäjä, joka käy tavallisissa palkkatöissä.

Jos yritystoimintasi on pienimuotoista, voit huomioida toiminimen tulot myös verokortilla. Tällöin käytännössä muutat verokorttitietojasi niin, että ne huomioivat paitsi päätyösi palkan, myös toiminimellä tekemäsi tuloksen.

Muussa tapauksessa voit hakea ennakkoveroa OmaVeron kautta (Verokortit ja ennakkovero).  Sen jälkeen saat Verohallinnolta päätöksen ennakkoverosta, ja näet eräpäivät ja maksettavat summat suoraan OmaVerossa. Myös ennakkoveron maksaminen onnistuu helposti OmaVeron kautta.

Missä ja milloin toiminimen ennakkoveroa maksetaan?

Ennakkoveron yleinen eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Se, kuinka usein ennakkoveroa maksetaan, riippuu tekemästäsi tulosarviosta ja sen perusteella määräytyvästä ennakkoveron määrästä:

Jos toiminimen ennakkoveron määrä on:

  • 170-500 euroa, maksat ennakkoveroa kahdesti vuodessa: maalis- ja syyskuussa.
  • yli 500 mutta enintään 1700 euroa, maksat ennakkoveroa kolmesti vuodessa: helmi-, heinä- ja marraskuussa.
  • yli 1700 mutta enintään 10 000 euroa, maksat ennakkoveroa kuudesti vuodessa: helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuussa.
  • yli 10 000 euroa, maksat ennakkoveroa vuoden jokaisena kuukautena.

Jos tulosarviosi on niin pieni, että ennakkoveron määrä jää alle 170 euron, maksat verot vasta lopullisessa verotuksessa.

OmaVerossa voit hakea muutosta ennakkoveroon ja tarvittaessa myös muuttaa eriä. Esimerkiksi kausiluontoisessa yritystoiminnassa (jäätelökioskin pito) voit hakea ennakkoverot niille kuukausille, joina tulosi ansaitset.

Ennakkoveroa hakiessasi muista huomioida myös muut mahdolliset tulosi, koska ne vaikuttavat suoraan siihen, paljonko maksat toiminimesi tuloksesta veroa. Myös starttiraha on veronalaista tuloa.

Verohallinnon verkkosivuilta löytyvällä veroprosenttilaskurilla toiminimiyrittäjä voi suuntaa antavasti arvioida maksettavan veron määrää eri tulotasoilla. Laskuria käyttäessäsi muista huomioida myös muut mahdolliset tulosi yritystoiminnan lisäksi. Laskurista löytyy oma kohta ennakkoveron alaisille ansiotuloille, joihin myös toiminimiyrittäjän yritystulon ansiotulo-osuus kuuluu.

Osakeyhtiön ennakkovero

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 prosentin yhteisöveron. Kun tätä yhteisöveroa maksetaan ennakkoon tilikauden aikana, puhutaan osakeyhtiön ennakkoverosta.

Kuvitellaan, että uutena yrittäjänä arvioit, että osakeyhtiösi tulos kaikkien yritystoiminnan menojen ja itselle nostamasi palkan jälkeen on 30 000 euroa. Tästä tuloksesta maksettavan yhteisöveron määrä olisi 6000 euroa. Osakeyhtiösi maksaa verot ennakkoveroina Verohallinnolle pitkin vuotta.

Jos tulosarvio meni alakanttiin, osakeyhtiön maksaman ennakkoveron määrä jäi liian pieneksi. Yhtiö voi tässä tapauksessa hakea lisäennakkoa tai maksaa maksaa puuttuvat verot jäännösveroina. Päinvastaisessa tilanteessa osakeyhtiö maksaa ennakkoveroa liikaa ja saa myöhemmin veronpalautusta.

Lisäennakon ja jäännösveron korko lasketaan eri tavoilla. Verohallinnon sivuilta edeltävän linkin takaa löydät tapauskohtaisia esimerkkejä siitä, kannattaako puuttuvat verot maksaa lisäennakkona vai jäännösverona.

Voit verovuoden aikana hakea muutosta osakeyhtiön ennakkoveroon OmaVerossa, jos alkuperäinen tulosarvio näyttää menevän pahasti ylä- tai alakanttiin. Näin yhtiön ei tarvitse odotella isoja veronpalautuksia tai maksaa verovuoden päättymisen jälkeen paljon lisäennakkoa tai jäännösveroa.

Miten ja milloin osakeyhtiön ennakkovero maksetaan?

Osakeyhtiö maksaa ennakkoverot joko kahdessa tai 12 erässä riippuen siitä, millaiseksi yrittäjä yhtiönsä tuloksen arvioi ja paljonko maksettavaa ennakkoveroa siten kertyy.

Kun osakeyhtiön ennakkoveron määrä on:

  • 500-2000 euroa, yhtiö maksaa ennakkoveroa kahdesti vuodessa. Maksukuukaudet ovat tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi.
  • yli 2000 euroa, yhtiö maksaa ennakkoveroa tilikauden jokaisena kuukautena.

Maksettavaksi määrättävä ennakkovero on aina vähintään 500 euroa. Tätä pienemmät summat huomioidaan vasta lopullisessa verotuksessa.

Osakeyhtiön ennakkoveron yleinen eräpäivä on kuukauden 23. päivä tai sitä seuraava arkipäivä, jos eräpäivä osuu lauantaille tai pyhäpäivälle.

Seuraava eräpäivä on nähtävillä OmaVerossa, jonka kautta ennakkoverot voi myös maksaa Verohallinnon tilille. Osakeyhtiöt voivat maksaa ennakkoveron myös verkkolaskulla Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Yrittäjän henkilökohtaisista tuloista maksettava vero on asia erikseen

Osakeyhtiö on omistajayrittäjästään erillinen ja itsenäinen verovelvollinen. Osakeyhtiön ennakkoveron maksaa osakeyhtiö.

Yrittäjän osakeyhtiöstä itselleen nostama palkka puolestaan verotetaan yrittäjän ansiotulona, josta tehdään ennakonpidätys henkilökohtaisen veroprosentin mukaisesti.

Pörssilistaamattomasta osakeyhtiöstä nostetut osingot jakautuvat yrittäjän pääoma- ja ansiotulona verotettaviksi. Ansiotulo-osingosta yrittäjä maksaa ansiotuloveroa yhdessä muiden ansiotulojen, kuten nostetun palkan kanssa. Mitä enemmän ansiotuloja, sitä suuremmaksi veroprosentti nousee.

Pääomatuloista maksettava vero puolestaan on 30 %, jos pääomatulojen määrä on enintään 30 000 euroa.

Maksettavista osingoista osakeyhtiö tekee 7,5 prosentin ennakonpidätyksen, kun maksettavien osinkojen summa on alle 150 000 euroa.

Osakeyhtiön verotusta käsittelevästä laajemmasta artikkelista voit lukea, miten yrittäjän nostama osinko jakautuu pääomatulona ja ansiotulona verotettaviksi.

Osa osingosta on ”verotonta”. Ennen osingon jakamista yhtiön on toki täytynyt tehdä tulosta, josta se on jo maksanut 20 prosentin yhteisöveron. Käytännössä verovapaastakin osuudesta on siis jo maksettu veroa.

Maksa toiminimen tai osakeyhtiön ennakkovero itse tai anna kirjanpitäjän hoitaa

Vaikka ennakkoveron hakeminen ja maksaminen onnistuu helposti OmaVeron kautta, voit toki myös valtuuttaa kirjanpitäjäsi hoitamaan asian puolestasi.

Valtuutuksen hakemiseen saat ohjeet kirjanpitäjältäsi tai Vero.fi-sivustolta.

Tutustu yrityksen verotukseen

Yrityksen-perustaminen.netin artikkeleista löydät aloittaville yrittäjille soveltuvaa lisätietoa toiminimen ja osakeyhtiön tuloverotuksesta sekä arvonlisäverotukseen liittyvistä kysymyksistä.

Yksinyrittäjän tärkein työkalu maksutta
vuodeksi käyttöön

Yksinyrittäjän vaivaton taloushallinto - laskutusohjelma ja kirjanpito verkossa

Lue lisää ja hyödynnä etu