Päiväraha – kotimaa ja ulkomaat

Päiväraha – kotimaa ja ulkomaat

Kotimaan kokopäiväraha on 48 ja osapäiväraha 22 euroa (2023)

Päiväraha on Verohallinnon määritelmän mukaisesti ”korvaus kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joita palkansaajalle aiheutuu työmatkasta”.

Päiväraha siis lyhyesti ja ytimekkäästi korvaa palkansaajan työmatkalla lisääntyneitä kuluja.

Ulkomaan päivärahat on käsiteltu hieman alempana tässä artikkelissa.

Työmatkan kesto Päivärahan enimmäismäärä
Yli 6 mutta alle 10 tuntia 22 euroa (osapäiväraha)
Enemmän kuin 10 tuntia 48 euroa (kokopäiväraha)
Matka-ajan ylittäessä viimeisen täyden matkustusvuorokauden Viimeiseltä vajaalta matkavuorokaudelta maksetaan päivärahaa:
Yli 2 mutta alle 6 tunnilla 22 euroa
Yli 6 tunnilla 48 euroa

Päivärahakorvauksia maksetaan matkavuorokausittain eli 24 tunnin pituisten ajanjaksojen perusteella. Matkavuorokausi käynnistyy, kun aloitat työmatkasi joko työpaikaltasi tai asunnoltasi. Vastaavasti matkavuorokauden katsotaan olevan ohi, kun olet palannut työpaikallesi tai asunnollesi.

Päivärahan maksaminen – katso esimerkki

Työmatkasi alkaa maanantaina kello 10.00 ja päättyy keskiviikkona kello 18.00. Tässä tapauksessa matkan kesto on 56 tuntia, eli kaksi täyttä ja yksi vajaa matkavuorokausi. Viimeinen täysi matkavuorokausi kuitenkin ylittyy yli kuudella tunnilla (ylitys on tässä tapauksessa 8 tuntia), joten voit saada kokopäivärahan kaikilta kolmelta matkavuorokaudeltasi.

Tämän artikkelin lopusta löydät linkin matkalaskulomakkeeseen, joka laskee syöttämiesi matkatietojen perusteella päivärahat (sekä mahdolliset km-korvaukset) ja lähettää sinulle valmiin matkalaskun suoraan sähköpostiisi.

Mikä on puolipäiväraha?

Puolipäiväraha on korvaus, jonka työnantaja maksaa työntekijälle kattaakseen osan työmatkasta aiheutuvista ylimääräisistä elantokustannuksista.

Puolipäivärahaa maksetaan, kun työmatka kestää yli kuusi mutta alle kymmenen tuntia. Työmatkaa varten myönnettävä päiväraha jakautuu Suomessa täyteen päivärahaan ja puolipäivärahaan. Täysi päiväraha maksetaan, kun työmatka kestää yli kymmenen tuntia.

Puolipäivärahan suuruuden määrää Verohallinto vuosittain ja se voi vaihdella vuosittain.

Mitä päiväraha kattaa tai korvaa?

Päiväraha ei sisällä matkustamisesta tai majoittumisesta aiheutuvia kustannuksia.

Päivärahaa maksetaan matkavuorokausittain osa- tai kokopäivärahoina.

Kotimaassa osapäivärahaa maksetaan yli kuusi ja kokopäivärahaa yli 10 tuntia kestävältä työmatkalta.

Toiminimen päivärahakäytäntöjä koskevasta menettelystä voit lukea tarkemmin linkin takaa.

Ateriakorvaus

Päivärahan sijaan on myös mahdollista maksaa ateriakorvausta, jonka saamisen edellytyksenä on se, ettei matka oikeuta päivärahaan tai sitä ei muutoin makseta. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 12 euroa (2023).

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä nousee 24 euroon.

Ulkomaan päivärahat

Ulkomaille suuntautuvalta työmatkalta maksetaan taas puolestaan ulkomaan päivärahaa. Ulkomaan päivärahan suuruus vaihtelee maan ja alueen hintatasosta riippuen. Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia.

Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti. Sekä ulkomaan- että kotimaan päivärahat määrittyvät vuosittain julkaistavan taulukon mukaisesti.

Ulkomaan päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen siitä summasta, joka maksetaan viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueelta tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan.

Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy kotimaan päivärahan mukaan.

Ilmaisten matkalippujen tai majoittumisten vaikutus

Mikäli palkansaaja on jonakin matkavuorokautena saanut esimerkiksi joko ilmaisen tai matkalipun/hotellihuoneen hintaan sisältyvän aterian, maksetaan päivärahasta tällöin vain puolet.

Ulkomaan päivärahoihin liittyen ilmaiseksi ateriaksi katsotaan kaksi ateriaa päivän aikana.

Tee matkalasku minuutissa

Mikäli etsit päivärahatietoa matkalaskun täyttämistä varten, voit hyödyntää ilmaista matkalaskupohjaa.

Ulkomaan päivärahalaskuri

Tämä laskuri arvioi verovapaat ulkomaanpäivärahat vuorokausimäärän pohjalta. Laskelman perustana ovat vuoden 2023 hinnat.

Kotimaan päivärahalaskuri

Ano päivärahakorvaukset sekä kilometrikorvaukset eTaskun avulla – käytä hyväksesi laskuria tai sovellusta. Siirry eTaskun sivuille tästä.

Procountor allekirjoitus

Yrittäjän
taloushallinnon ja kirjanpidon ohjelmisto
– alkaen 4 eur / kk

Procountor Taloushallinnolla hoidat laskutuksen ja kirjanpidon kätevästi missä ja milloin vain, Alku-paketti alkaen vain 4 eur / kk.

Lue lisää ja selvitä hinta