Päiväraha – kotimaa ja ulkomaat 2017

Päiväraha on Verohallinnon määritelmän mukaisesti ”korvaus kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joita palkansaajalle aiheutuu työmatkasta”.

Päiväraha siis lyhyesti ja ytimekkäästi korvaa palkansaajan työmatkalla lisääntyneitä kuluja. Päivärahaa maksetaan silloin, kun työmatka on yli 15 kilometriä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta.

Ei kata matkustamista tai majoittumista

Päiväraha ei sisällä matkustamisesta tai majoittumisesta aiheutuvia kustannuksia. Päivärahaa maksetaan matkavuorokausittain osa- tai kokopäivärahoina. Kotimaassa osapäivärahaa maksetaan yli kuusi ja kokopäivärahaa yli 10 tuntia kestävältä työmatkalta.

Ateriakorvaus

Päivärahan sijaan on myös mahdollista maksaa ateriakorvausta, jonka saamisen edellytyksenä on se, ettei matka oikeuta päivärahaan tai sitä ei muutoin makseta.

Ulkomaan päivärahat

Ulkomaille suuntautuvalta työmatkalta maksetaan taas puolestaan ulkomaan päivärahaa. Ulkomaan päivärahan suuruus vaihtelee maan ja alueen hintatasosta riippuen. Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia.

Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti. Sekä ulkomaan- että kotimaan päivärahat määrittyvät vuosittain julkaistavan taulukon mukaisesti.

Ilmaisten matkalippujen tai majoittumisten vaikutus

Mikäli palkansaaja on jonakin matkavuorokautena saanut esimerkiksi joko ilmaisen tai matkalipun/hotellihuoneen hintaan sisältyvän aterian, maksetaan päivärahasta tällöin vain puolet, eli 50 %.

Ulkomaan päivärahoihin liittyen ilmaiseksi ateriaksi katsotaan kaksi ateriaa päivän aikana.

Kotimaan päivärahat 2017

Työmatkan kestoaikaPäivärahan enimmäismäärä / euro
Yli 6 tuntia (osapäiväraha)19 €
Yli 10 tuntia (kokopäiväraha)41 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla19 €
– yli 6 tunnilla41 €

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,25 euroa vuonna 2017. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,50 euroa.

Ulkomaan päivärahat 2017

Taulukkoon pääset tästä.

Ulkomaan päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen siitä summasta, joka maksetaan viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueelta tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan.

Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy kotimaan päivärahan mukaan.