Starttirahan hakeminen

Starttirahan hakeminen

Starttirahan hakeminen – miten se käy?

Starttiraha on aloittaville yrittäjille suunnattu tuki, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentuloa. Starttirahan hakeminen on ilmaista ja helppoa, mutta vie usein jonkin verran aikaa.

Starttirahan hakemisen yhteydessä selvitetään sopivuuttasi yrittäjäksi. Tämä tarkoittaa, että joudut tekemään erilaisia suunnitelmia sekä laskelmia tulevaa liiketoimintaasi koskien ja tarvittaessa esittelemään niitä paikalliselle yritysneuvojalle.

Käymme nyt hakuprosessin vaiheet selkokielisesti läpi. Jos et ole vielä hakenut starttirahaa, on tärkeää muistaa, että yritystoimintaa ei saisi aloittaa ennen starttirahan myöntämistä. Jos teet niin, se usein käytännössä estää tuen saamisen.

Poikkeuksen muodostavat sellaiset tilanteet, joissa sivutoiminen yrittäjä siirtyy päätoimiseksi. Näissä tapauksissa päätoiminen yrittäjyys ei saa alkaa ennen starttirahapäätöksen saamista.

Jos haluat jo alustavasti tutustua starttirahahakemukseen, löydät lomakkeet Suomi.fi:stä. Hakemuksen täyttäminen onnistuu helpoiten sähköisesti TE-palveluiden Oma Asiointi -kanavan kautta.

1) Yrittäjän starttirahan hakeminen

Käsittelemme ensin nopeasti starttirahan perusteet. Jos sinua kiinnostaa vain varsinaisen starttirahakemuksen tekemisen vaiheet, voit hypätä suoraan kohtaan 5.

Starttirahoja käsittelee Työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-palvelut. Joka alueella on oma TE-toimistonsa, jossa voit asioida.

Suuren osan asioinnista voit hoitaa nykyisin sähköisesti, mutta monesti starttirahahakemusprosessi saattaa vaatia ainakin yhtä henkilökohtaista tapaamista paikallisen Uusyrityskeskuksen (tai muun paikallisen neuvontatahon) puheilla.

Hakuprosessin vaiheissa voi esiintyä pieniä eroavaisuuksia yrittäjästä ja toimialueesta riippuen, joten tietyissä tilanteissa hyväksytyn starttirahapäätöksen saaminen voi onnistua pelkästään sähköisesti asioiden. Etäyhteyksien käyttö lisääntyi sattuneista syistä huomattavasti vuosien 2020-2022 aikana.

Itse tuen tarkoitus on turvata sinulle toimeentulo, kun aloitat yritystoiminnan – esimerkiksi perustat toiminimen. Starttirahaa myönnetään kahdessa kuuden kuukauden jaksossa, eli maksimissaan yhdeksi vuodeksi.

Starttiraha voidaan myöntää myös useammalle aloittavassa yrityksessä työskentelevälle henkilölle. Jos esimerkiksi perustat ystäväsi kanssa osakeyhtiön, teille molemmille voidaan myöntää starttiraha.

Hakeaksesi starttirahaa sinun pitää täyttää tiettyjä ehtoja, joista kerromme lisää seuraavassa kappaleessa. Tämän lisäksi sinun täytyy olla kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvä henkilö, eli käytännössä:

 • Lähdet palkkatyöstä yrittäjäksi
 • Olet työtön työnhakija tai
 • Opiskelija.

Voit myös olla sivutoiminen yrittäjä, joka on päättänyt laajentaa yritystoimintaansa päätoimiseksi.

Starttirahaprosessin aikana selvitetään, onko yrittäjyys sinulle sopiva vaihtoehto. Tämän takia hakuprosessiin kuuluu usein jonkinlainen yrittäjäkoulutus, joka tulee käydä ennen hakemista tai vaihtoehtoisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Aina tätä ei kuitenkaan vaadita, mikäli sinulla katsotaan entuudestaan olevan riittävät edellytykset kannattavaan yritystoimintaan. TE-palvelut ei kurssita sinua väkisin, jos pystyt osoittamaan heille, että tiedät mihin olet ryhtymässä.

Huomaa poikkeus: Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, haet tällöin starttirahaa omasta kotikunnastasi.

2) Starttirahan ehdot

Starttirahaa ei myönnetä ihan noin vain. Tiettyjen ehtojen tulee täyttyä ennen kuin myönteinen päätös tehdään.

Kuten normaalistikin byrokratiassa, tämä tarkoittaa enemmänkin asioita, joita ei saa tehdä tai ehtoja, jotka eivät saa täyttyä. Kenties tärkeimmät myöntämisen edellytykset ovat kuitenkin nämä:

 • Sinulle on selkeästi riittävät ja realistiset valmiudet toteuttaa ja onnistua suunnitellussa yritystoiminnassa. Tämän voit osoittaa huolellisella liiketoimintasuunnitelmalla ja realistisella kannattavuuslaskelmalla.
 • Aiot harjoittaa yritystoimintaa päätoimisesti ja sen voidaan katsoa olevan tarpeeksi kannattavaa, jotta yritys voi menestyä ja jatkaa toimintaansa starttirahajakson loppumisen jälkeenkin.

Sitten voidaan puhua asioista, jotka eivät saa täyttyä ennen starttirahan hakemista tai hakemuksen päätöksen saapumista. Näiden asioiden kanssa kannattaa olla hyvin tarkkana, sillä ne voivat koitua kohtaloksesi ja johtaa hylättyyn starttirahapäätökseen.

Tämän takia kannattaa lukea kohdat tarkasti ennakkoon ennen kuin menet puhumaan starttirahasta ja esittelemään ideaasi. Tarkkana kannattaa olla varsinkin niiden asioiden kanssa, jotka tulkitaan yritystoiminnan aloittamiseksi. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä starttirahapäätöstä.

Starttirahaa ei myönnetä sinulle, jos:

 • Suunnittelemasi yritystoiminnan katsotaan selkeästi turvaavan sinulle riittävän toimeentulon jo yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa. Jos siis saat riittävästi tuloja ilman starttirahaakin, et TE-toimiston mielestä välttämättä tarvitse sitä mihinkään. Tätä kohtaa selviteltäessä tarkastellaan esimerkiksi tekemiäsi budjettilaskelmia.
 • Aiot perustaa yrityksen toimialalle, jolla toimii jo valmiiksi paljon yrityksiä paikkakunnallasi tai lähialueellasi. Starttirahan saatetaan tällöin tulkita vääristävän paikallista kilpailua. Jokainen päätös on kuitenkin tilannekohtainen.
 • Olet jo aloittanut yritystoiminnan. Tämä on selkein kohta, eli starttirahaa ei myönnetä sinulle, jos olet aloittanut päätoimisen yritystoiminnan ennen kuin tuen myöntämisestä on tullut päätös. On siis parempi lykätä toiminnan aloittamista ja olla tarkkana myös valmistelevien vaiheiden kanssa. Kysy omasta TE-toimistostasi hyvissä ajoin, millaiset asiat he tulkitsevat yritystoiminnan aloittamiseksi. Esimerkiksi Uudenmaan alueen TE-palvelut kertoo, että verkkosivujen julkaisu lasketaan aloittamiseksi, mutta toimitilojen hankintaa tai markkinaselvityksen tekemistä ei.
 • Jos sinulla on aikaisempia maksuhäiriöitä tai olet jättänyt maksamatta veroja tai muita lakisääteisiä maksuja. Toki TE-toimisto voi joskus tehdä harkintansa mukaan hyväksytyn päätöksen näistä huolimatta, mutta tähän ei kannata tuudittautua.
 • Saat riittävän toimeentulon muualta. Starttirahaa ei myöskään myönnetä, mikäli sinulla on turvattuna toimeentulosi jollain muulla tavoin kuin yrittäjänä saamillasi tuloilla. Näitä muita tuloja voivat olla esimerkiksi muut tuet ja etuudet tai vaikka palkkatulo. Jos siis saat esimerkiksi opintotukea, et voi saada starttirahaa.

3) Starttirahan suuruus

Starttiraha lasketaan päiväkohtaisesti, ja summa arvioidaan uudestaan joka vuosi.

Starttirahan määrä on 37,21 euroa per päivä. Muista, että tukea maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Käytännössä kuukausitueksi tulee siis runsaat 740 euroa, ja tästä lohkaistaan vielä verot pois. Starttiraha on verotettavaa tuloa, eli mitä enemmän kokonaisuudessaan teet tienestiä, sitä suurempi osuus starttirahasta uppoaa veroihin.

Starttirahan lisäosan määrä on sama kuin niin sanotun perustuenkin eli 37,21 euroa päivässä.

Starttirahaa maksetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa, kunhan olet ensin muistanut tehdä maksatushakemuksen ja toimittaa sen KEHA-keskukseen. KEHA-keskus on Ely-keskusten ja TE-toimistojen hallintokeskus. Mahdollisia maksupäiviä on kaksi per kuukausi.

4) Starttirahan kesto

Starttirahaa saadaan kahdessa osassa. Kokonaisaika on maksimissaan 12 kuukautta.

Ensimmäisen osan kesto on kuusi kuukautta, ja tätä seuraa sitten samanpituinen starttirahan jatkoaika – mikäli se sinulle myönnetään.

5) Starttirahan hakeminen

Seuraavaksi käymme läpi starttirahan hakemisen käytännön vaiheet. Pieniä toimialuekohtaisia eroja voi esiintyä, mutta alta näet, miten prosessi pääpiirteissään etenee.

 • Voit aloittaa starttirahaprosessin kyselemällä alustavasti tietoja omista starttirahamahdollisuuksistasi ottamalla yhteyttä TE-toimistoon tai Yritys-Suomen neuvontapalveluun. Tämän voit vallan hyvin tehdä kotoasi käsin joko puhelimitse tai chatin kautta. Asiantuntija osaa todennäköisesti heti kertoa, onko omalla yritysideallasi mahdollisuudet starttirahaan.
 • Voit laatia liiketoimintasuunnitelmaa ja kannattavuuslaskelmia alustavasti esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palvelussa. Kysy tarvittaessa apua Oma Yritys-Suomen puhelinpalvelusta.
 • Soita TE-toimistoon ja sovi aika, jolloin voit keskustella yritysideastasi paikallisen yritysneuvojan kanssa. Häneltä voit varmistaa sen, miten liiketoimintasuunnitelmaasi tai kannattavuuslaskelmaasi tulee vielä hio, jotta saat starttirahahakemuksen läpi. Voit varata ajan myös sähköisesti Työmarkkinatorin Oma Asiointi -kanavan kautta.
 • Seuraava vaihe on itse starttirahahakemuksen täyttäminen. Helpointa on hoitaa homma sähköisesti, mutta toki voit tulostella myös paperilomakkeita TE-palveluiden verkkosivujen kautta, mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta verkossa. Liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman tulee tässä kohtaa olla valmiit. Muita starttirahahakemukseen tarvittavia liitteitä ovat verovelkatodistus sekä mahdollisesti CV eli ansioluettelo. Myös muita tapauskohtaisia liitteitä saatetaan vaatia (esim. lainalupaus tai toimitiloista tehty sopimus).
 • Tämän jälkeen voit jäädä odottamaan starttirahapäätöstä. Käsittelyaika vaihtelee toimialueittain, mutta on pääsääntöisesti noin 2-4 viikon välillä. Mikäli päätös syystä tai toisesta onkin kielteinen, voit halutessasi tehdä oikaisuvaatimuksen. Ohjeet saat kielteisen starttirahapäätöksen mukana.

Huomioi tämä: TE-palveluiden toimihenkilö tai yritysneuvoja täsmentää aina sinulle tarkat tiedot siitä, millaisia asiakirjoja tai dokumentteja juuri sinä tarvitset hakemuksesi liitteeksi. Sama henkilö osaa kertoa myös hakuprosessin tarkat etenemisvaiheet, mikäli se omalta osaltasi poikkeaa peruskaavasta. Esimerkiksi yrittäjyyskurssin käymistä ei aina vaadita, mikäli sinulla katsotaan jo valmiiksi olevan riittävät edellytykset harjoittaa kannattavaa toimintaa yrittäjänä. Poikkeuksena mainittakoon myös se, että työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat hakevat starttirahaa kotikuntansa kautta.

Palaa takaisin artikkeliin starttiraha.

Laskutusohjelma yrittäjälle

Isolta on tehokkain ja helppokäyttöisin laskutusohjelma.

Ota käyttöön