Starttirahahakemus

Mitä starttirahahakemukseen kuuluu?

Starttiraha on aloittaville yrittäjille suunnattu tuki, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentuloa. Hakeminen on ilmaista ja helppoa, mutta vie usein jonkin verran aikaa.

Starttirahahakemuksen yhteydessä selvitetään sopivuuttasi yrittäjksi. Tämä tarkoittaa, että joudut tekemään erilaisia suunnitelmia ja laskelmia tulevaa liiketoimintaasi koskien – ja esittelemään niitä haastattelussa. Käymme nyt hakuprosessin vaiheet selkokielisesti läpi.

Jos et ole vielä hakenut starttirahaa, on tärkeää muistaa, että yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen starttirahan myöntämistä. Jos teet niin, se usein käytännössä estää tuen saamisen.

1) Yrittäjän starttiraha

Käsittelemme ensin nopeasti starttirahan perusteet. Jos sinua kiinnostaa vain varsinaisen starttirahakemuksen tekeminen, voit hypätä suoraan lukuun 5.

Starttirahoja käsittelee Työ – ja elinkeinotoimisto eli TE-palvelut. Joka alueella on oma TE-toimistonsa, jossa voit asioida. Suuren osan asioinnista voi toki tehdä nykyisin sähköisesti, mutta starttirahahakemusprosessi vaatii fyysisiä käyntejä viranomaisten luona. Prosessi kannattaa aloittaa visiitillä tai soitolla TE-toimistoon. He osaavat ohjata sinut eteenpäin.

Itse tuen tarkoitus turvata sinulle toimeentulo, kun aloitat yritystoiminnan – esimerkiksi perustat toiminimen. Rahaa on saatavilla tietyn määräajan, mikä riippuu siitä kuinka nopeasti sinun katsotaan voivan vakiinnuttaa toimintasi. Tukea myönnetään tämän takia kahdessa osassa ja maksimissaan vuodeksi.

Starttiraha voidaan myöntää myös useammalle aloittavassa yrityksessä työskentelevälle henkilölle – esimerkiksi molemmille perustajajäsenille, jos heitä on kaksi.

Hakeaksesi starttirahaa sinun täytyy täyttää tiettyjä ehtoja, joista kerromme lisää seuraavassa kappaleessa. Tämän lisäksi sinun täytyy olla kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvä henkilö, eli käytännössä lähdet palkkatyöstä yrittäjäksi tai olet työtön työnhakija tai opiskelija. Prosessin aikana selvitetään, onko yrittäjyys sinulle sopiva vaihtoehto.

Tämän takia hakuprosessiin kuuluu usein jonkinlainen yrittäjäkoulutus, joka tulee käydä ennen hakemista tai yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Päätöksen tekee kuitenkin lopulta TE-toimisto riippuen soveltuvuudestasi sekä paikkakuntasi kilpailutilanteesta valitsemallasi alalla. Jos esimerkiksi perustat paikkakunnalle sen kymmenennen parturi-kampaamon tai pizzerian, starttirahan saaminen on käytännössä mahdotonta.

2) Starttirahan ehdot

Starttirahaa ei myönnetä ihan noin vain. Joitakin ehtoja täytyy täyttää ennen kuin myönteinen päätös tehdään.

Kuten normaalistikin byrokratiassa, tämä tarkoittaa enemmänkin asioita, joita ei saa tehdä tai ehtoja, mitkä eivät saa täyttyä. Ehkä tärkeimmät myöntämisen edellytykset ovat kuitenkin:

 • Sinulle on selkeästi riittävät ja realistiset valmiudet toteuttaa ja onnistua suunnitellussa yritystoiminnassa.
 • Aiot harjoittaa yritystoimintaa selkeästi päätoimisesti ja sen voidaan katsoa olevan tarpeeksi kannattavaa, jotta yritys voi menestyä ja jatkaa toimintaansa starttirahajakson loppumisen jälkeenkin.

Sitten voidaan puhua asioista, jotka eivät saa täyttyä ennen starttirahan hakemista tai hakemuksen päätöksen saapumista.

Näiden asioiden kanssa kannattaa olla hyvin tarkka, sillä ne voivat koitua kohtaloksesi ja johtaa negatiiviseen päätökseen.

Tämän takia kannattaa lukea kohdat tarkasti ennakkoon ennen kuin menet puhumaan starttirahasta ja esittelemään ideaasi.

Yksikin asia esitettynä väärin voi johtaa negatiiviseen päätökseen, ja oikaisuvaatimuksen tekeminen vie vain enemmän aikaa ja harvoin enää korjaa tilannetta. Opi siis muiden tekemistä virheistä.

Starttirahaa ei myönnetä sinulle, jos:

 • Suunnittelemasi yritystoiminnan katsotaan turvaavan sinulle selkeästi kohtuullisen toimeentulon jo yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa. Jos siis saat riittävästi tuloja ilman starttirahaakin, et TE-toimiston mielestä tarvitse sitä mihinkään. Tätä kohtaa selviteltäessä tarkastellaan tekemiäsi raha- ja budjettilaskelmia.
 • Jos aiot perustaa yrityksen toimialalle, jolla on alueellasi paljon vastaavia tuotteita tai palveluja. Starttirahan katsotaan tällöin vääristävän kilpailua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pizzerioiden perustajien on turha hakea starttirahaa.
 • Tämä on selkein kohta, eli starttirahaa ei myönnetä sinulle, jos olet aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuen myöntämisestä on tullut päätöstä. On siis parempi lykätä toiminnan aloittamista ja olla tarkkana myös valmistelevien vaiheiden kanssa, jos starttiraha on tärkeä.
 • Jos aiot ryhtyä yrittäjäksi samalla alalla/työssä, jota aikaisemmin teit ja pääasiallinen asiakkaasi olisi aikaisempi työnantajasi. Eli et voi hyödyttää työnantajaasi tai muuttaa omaa verotustasi ryhtymällä “yrittäjäksi” ja toimia silti lähes vastaavassa asemassa kuin jossa olit aikaisemmassa työssäsi. Voit tietysti tehdä saman alan töitä tai samoja työtehtäviä, mutta silloin asiakkaina tulisi olla muitakin kuin edellinen työnantajasi.
 • Jos sinulla on aikaisempia maksuhäiriöitä tai olet jättänyt maksamatta veroja tai muita lakisääteisiä maksuja. Toki TE-toimisto voi joskus tehdä harkintansa mukaan hyväksyvän päätöksen näistä huolimatta, mutta tähän ei kannata tuudittautua.
 • Starttirahaa ei myöskään myönnetä, mikäli sinulla on turvattuna toimeentulosi jollain muulla tavoin kuin yrittäjänä saamillasi tuloilla. Näitä muita tuloja voivat olla esimerkiksi muut tuet ja etuudet tai vaikka palkkatulo. Jos siis saat esimerkiksi opintotukea, et voi saada starttirahaa.

3) Starttirahan suuruus

Starttiraha muodostuu käytännössä kahdesta osasta. Ensimmäinen näistä on niin sanottu perustuki, jonka saat jos TE-toimisto antaa myönteisen päätöksen. Toinen osa on lisäosa tai jatko-osa, jota haetaan erillisesti.

Vaikka starttirahaa mietitään usein könttäsummana, joka saadaan kuukausittain, lasketaan se kuitenkin päiväkohtaisesti. Summa arvioidaan uudestaan joka vuosi. Vuonna 2018 perustuki on 32,40 euroa päivää kohden. Muista, että tukea maksetaan vain viideltä päivältä viikossa. Käytännössä kuukausitueksi tulee siis noin 700 euroa, ja tästä lohkaistaan vielä verot pois.

Lisäosan (jälkimmäinen 6kk puolisko) suuruus vaihteli aiemmin tapauskohtaisesti, mutta nykyään se on sama kuin perusosallakin eli 32,40 euroa päivässä.

Starttirahaa maksetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa, kun sen saaja on ensin tehnyt maksatushakemuksen ja toimittanut sen KEHA-keskukseen. (KEHA on ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallintokeskus).

4) Starttirahan kesto

Starttirahaa saadaan kahdessa osassa. Kokonaisaika on maksimissaan 12 kuukautta.

Ensimmäisen osan kesto on 6 kuukautta, ja tätä seuraa sitten samanpituinen lisäaika – jos sinulle se myönnetään.

5) Starttirahan hakeminen

Starttirahan hakeminen tapahtuu muutamassa vaiheessa. Käydään vaiheet selkeästi numeroittain läpi, jotta pysyisit paremmin kartalla.

1. Aluksi kannattaa tietysti valmistautua prosessiin suunnittelemalla omaa ideaa. Sen jälkeen marssit idean kanssa TE-toimistoon.

2. TE-toimisto usein ohjaa sinut Uusyrityskeskuksen paikkakunnalla toimivalle yritysneuvojalle. Tämä henkilö on usein alihankkijan roolissa. Hänelle esittelet oman ideasi tarkemmin, ja hän auttaa sinua selkeyttämään ideaa ja selvittämään sen elinkelpoisuutta tarkemmin.

Mikäli idea todetaan toimivaksi, siirrytään seuraavan vaiheeseen eli liiketoimintasuunnitelman sekä muiden liitteiden tekemiseen ja täyttämiseen. Seuraavassa kappaleessa löydät lisää hakemuksen liitteistä.

3. Kolmas vaihe on siis tehdä liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvät laskelmat. Suunnitelmia käydään läpi yhdessä paikallisen yritysneuvojan kanssa, kunnes ne tyydyttävät molempia osapuolia ja liikeidea voidaan jälleen kerran todeta toimivaksi.

4. Seuraava vaihe on itse starttirahahakemuksen täyttäminen. Löydät latauslinkit tämän artikkelin lopusta. Täytät hakemuksen, ja neuvoja tekee samalla hakemuksen hyväksymistä suosittelevan tukipäätöksen TE-toimistoon.

5. Tämän jälkeen saat ajan TE-toimiston asiantuntijalle haastattelua varten. Haastattelussa käydään uudestaan läpi suunnitelmat, ja tarkoituksena on arvioida soveltuvuuttasi yrittäjäksi. Haastattelun kesto on noin 30-60 minuuttia. Sen perusteella asiantuntija tekee päätöksen ehdottaa hakemusta hyväksyttäväksi tai hylätyksi.

6. Seuraavaksi TE-toimistossa tehdään päätös.  Tässä vaiheessa esittelemäsi materiaalit ja liitteet vielä tarkistetaan verkkosivuja myöten, eli kannattaa huolehtia, että mitään negatiiviseen päätökseen johtavia tekoja ei ole tehty.

7. Sinulle usein ilmoitetaan jo haastattelun jälkeen, onko starttirahaa herumassa vai ei. Tosin päätös voi vielä muuttua matkalla, mutta usein näin ei tapahdu. Liikaa ei kannata juhlia ennen kuin myönteinen päätös tulee postitse.

8. Saat kirjallisen päätöksen postissa. Myönteisen päätöksen jälkeen voit viedä yrityksesi perustamisprosessia eteenpäin. Kielteisen päätöksen voit haastaa tekemällä oikaisuvaatimuksen, mutta sen läpimenosta ei ole mitään takeita.

Starttirahahakemuksen liitteet

Starttirahahakemuksen tekemiseen tarvitaan pino erilaisia liitteitä. Suurin osa näistä tehdään yhteistyössä paikallisen Uusyrityskeskuksen neuvojan kanssa. Tämän lisäksi tarvitset verovelkatodistuksen. Tilaa verovelkatodistus täältä.

Tarvitset myös:

 • Liiketoimintasuunnitelman
 • Rahoituslaskelman
 • Kannattavuuslaskelman
 • Myyntisuunnitelman
 • Oman CV:n

Näiden lisäksi tietysti täytetään itse starttirahahakemus.
Myöhemmässä vaiheessa tarvitset myös starttirahan jatkohakemuksen.

Mikäli ulkopuolisen rahoituksen saaminen (esim. laina) on edellytys yritystoimintasi aloittamiselle, tarvitset myös kirjallisen lainalupauksen pankista tai muulta luotonantajalta.