Budjetointi yrityksessä

Budjetointi on iso sana, jota heitellään aloittavien yrittäjien silmille paljon. Mutta sitä ei kannata pelätä. Se on vain työkalu, jonka avulla voit suunnitella ja tarkkailla yrityksesi taloutta.

Budjetointi yrityksessä tilikausi kerrallaan

Budjetti tehdään ennen tilikauden alkua ja normaalisti koko tilikauden ajaksi. Toteutuneita lukuja on helppoa verrata budjetoituihin, kun tilikausi etenee ja päättyy. Tietenkin budjettia voi tarvittaessa muokata koko ajan matkan varrella.

Budjetin muokkaaminen ei toki ole mikään ideaalitilanne ainakaan silloin, jos sen päivittäminen johtuu yllättävästä kulujen lisääntymisestä. Yllättävien kulujen esiintyessä yritys voi joutua hakemaan lainaa rahoittaakseen toimintansa.

Budjetti ennustaa yrityksen tulevaisuuteen

Budjetointiin liittyy yrityksen seuraavan vuoden suunnitelmat sekä liiketoiminnan kehitys, markkinointisuunnitelma, investoinnit sekä henkilöstökulut. Budjetti toimii siis työkaluna, jolla voidaan katsoa yrityksen tulevaisuuteen.

Seuraa budjettia esim. kirjanpidosta

Toinen puoli budjettia on seuranta eli se, mitä tapahtuu yrityksen kanssa juuri nyt.

Seurantaa voidaan tehdä erillisen kirjanpitojärjestelmän kautta tai vaikka Excelin avulla. Seurannassa on tärkeintä tarkastella, onko toiminta mennyt haluttuun suuntaan. Mikäli näin ei ole, voidaan seurannan pohjalta tehdä muutoksia yrityksen toimintaan.