Finnvera laina ja takaus

Finnvera laina ja takaus

Finnvera yrittäjälaina mielessä? Esittelyssä Finnveran laina, yrittäjälaina sekä alkutakaus

Mikä on Finnvera yrittäjälaina? Kun uutena yrittäjänä lähdet metsästämään liiketoimintaasi varten rahoitusta tai takaajia, yksi ensimmäisenä vastaantulevista nimistä on Finnvera.

Tässä lyhyessä oppaassa kerromme sinulle olennaisimmat asiat Finnveran tarjoamista rahoitusvaihtoehdoista sekä niiden hakemisesta.

Käymme ensin lyhyesti läpi, mikä Finnvera on ja mitkä ovat sen tärkeimmät rahoitustuotteet uuden yrittäjän kannalta – näitä ovat varsinaisen Finnvera-lainan lisäksi muun muassa yrittäjälaina sekä Finnveran alkutakaus.

Lopuksi kerromme, miten Finveran rahoituksen hakeminen käytännössä tapahtuu ja mistä sinun tulee lähteä liikkeelle.

Mikä on Finnvera?

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoituslaitos, joka on erikoistunut uuden liiketoiminnan rahoittamiseen.

Finnveralla on maassamme toimipisteet noin 15 kaupungissa – näihin lukeutuvat muun muassa Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Vaasa, Jyväskylä ja Kuopio.

Finnvera on omalta osaltaan täydentämässä pankkien ja yksityisten rahoituslaitosten tarjoamaa rahoitusvalikoimaa uusille yrityksille ja yrittäjille.

Finnvera-rahoitusta on saatavilla esimerkiksi:

 • yrityksen perustamista varten,
 • jo olemassa olevan liiketoiminnan laajentamiseen tai
 • yrityksen ostamiseen.

Näiden lisäksi Finnvera tarjoaa takauksia, joiden avulla lainan hakeminen pankista helpottuu.

Hieman isommille pk-yrityksille Finnvera tarjoaa rahoitusta kansainvälistymiseen sekä vientiin. Tässä pienyrittäjille kirjoitetussa oppaassa keskitymme kuitenkin pääosin Finnveran muihin rahoitustuotteisiin – eli yrittäjälainaan, alkutakaukseen sekä varsinaiseen Finnvera-lainaan.

Finnvera-laina – kenelle se myönnetään ja millä ehdoilla?

Finnveran kenties tunnetuin rahoitustuote on Finnvera-laina, jota voidaan myöntää muun muassa

 • kone-, rakennus- tai laiteinvestointeihin,
 • ympäristö- ja energiahankkeiden,
 • käyttöpääomatarpeiden tai
 • yrityksen omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Laina voidaan myöntää pk-yritykselle, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa ja jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää. Niin sanotuille suuryrityksille lainaa järjestyy vain erityisistä syistä.

Lainaa voivat saada pk-yritykset, jotka läpäisevät Finnveran suorittaman yritystutkimuksen. Yritystutkimuksessa kartoitetaan, onko rahoitusta hakevalla yrityksellä edellytykset toimia kannattavasti.

Yritystutkimusta varten yrityksellä on syytä olla huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma.

Finnvera lainan ehdot, suuruus ja takaisinmaksu

Finnvera-lainan minimisumma on 50 000 euroa, mutta yleensä myönnetty lainasumma on osa isompaa kokonaisrahoitusta. Kuten kaikkeen muuhunkin, myös tähän on tietysti olemassa poikkeuksia.

Finnvera-lainan takaisinmaksu tapahtuu yleensä noin 3-15 vuodessa riippuen lainan suuruudesta ja sopimusehdoista. Lainan vaatimasta vakuudesta yritys ja Finnvera neuvottelevat tilannekohtaisesti.

Lainahakemuksen tekemisestä löydät lisätietoa hieman alempaa.

Finnveran yrittäjälaina – henkilökohtainen laina yrittäjälle

Siinä missä edellä esitelty Finnvera-laina on yrityksille suunnattu laina, Finnveran yrittäjälaina on nimensä mukaisesti yrittäjän oma, henkilökohtainen laina.

Yrittäjä voi hakea Finnvera-yrittäjälainaa jo olemassa olevan yrityksen ostamiseen tai osakeyhtiön osakepääoman rahoittamista varten.

Finnveran yrittäjälainan ehdot, suuruus ja takaisinmaksu

Yrittäjälainan määrä vaihtelee 20 000 ja 100 000 euron välillä. Omarahoituksen osuus on suositeltavaa, mutta ei pakollista.

Osakepääoman lisäksi yrittäjälainaa voidaan sijoittaa yrityksen vapaan oman pääoman rahastoon.

Lainaa voi saada, mikäli hakijan osuus yrityksen osakepääomasta nousee yrittäjälainarahoituksen ansiosta yli 20 prosentin. Hakijan on myös työskenneltävä yrityksessä tai vähintään saman konsernin sisällä.

Esimerkki: Pienyrityksen osakepääoman suuruus on 30 000 euroa. Yrittäjä hakee 10 000 euron yrittäjälainan ja sijoittaa sen osakepääomaan. Tämän jälkeen hänen omistusosuutensa osakepääomasta on 10 000 / 40 000 euroa eli 25 prosenttia.

Yrittäjälainan korko on sidottu 6 kuukauden euriboriin marginaalin ollessa 3,25 prosenttia. Maksimilaina-aika on kaksitoista vuotta, mutta ensimmäiset kaksi vuotta on mahdollista olla lyhentämättä lainaa ollenkaan – lyhennysehdot ovat kuitenkin hyvin tilannekohtaisia.

Mikäli kyseessä on perusteilla oleva yritys, yrittäjälaina ei pääsääntöisesti saa olla ainoa yrityksen rahoitusmuoto, vaan rahaa pitää lTakausprovisio veloitetaan 3 kk välein, ja sen suuruus on 1,75 % p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta.
öytyä muualtakin.

Finnveran alkutakaus – apua pankkilainan saamiseen

Aloittava yritys hakee usein ensimmäiseksi lainaa pankista. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, jos yrityksellä ei ole asettaa lainalle riittäviä vakuuksia.

Tässä vaiheessa avuksi voi tulla Finnvera-alkutakaus, eli Finnvera tulee avuksesi takaamaan pankkilainaa.

Pankista haettava rahoitus voi kohdistua esimerkiksi erilaisiin investointeihin tai käyttöpääomatarpeisiin – yrityskauppoihin tai toimitilojen hankkimiseen haettavalle lainalle Finnvera ei kuitenkaan tarjoa alkutakausta.

Alkutakauksen ehdot, suuruus ja takaisinmaksu

Yksittäiselle yritykselle myönnettävän alkutakauksen maksimisuuruus on 80 000 euroa, ja Finnveran osuus takauksesta voi olla korkeintaan 80 prosenttia.

Finnveran takausten vähimmäismäärä sen sijaan on 10 000 euroa.

Alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkaat antavat vakuudeksi omavelkaiset erityistakaukset, joiden tulee kattaa vähintään neljäosa Finnvera-alkutakauksen suuruudesta. Minimisumma omavelkaisille takauksille on aina vähintään 3000 euroa.

Entä mikä on Finnveran alkutakauksen hinta?

Takausprovisio veloitetaan 3 kk välein, ja sen suuruus on 1,75 %p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta. Lisäksi päälle tulee 1 prosentin suuruinen toimitusmaksu.

Alkutakauksen hakeminen käsitellään tarkemmin läpi alempana.

Finnvera-rahoituksen tai takauksen hakeminen – miten se käytännössä tapahtuu?

Finnvera-lainaa tai alkutakausta haetaan sähköisessä asiointipalvelussa, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla Finnveran verkkosivujen kautta.

Finnveran rahoitusasiantuntija ottaa hakijaan yhteyttä noin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Ennen hakemuksen lähettämistä voit kuitenkin halutessasi olla yhteydessä Finnveran puhelinpalveluun (029 460 2580), mikäli haluat alustavasti selvittää mahdollisuuksiasi erilaisten lainojen tai takausten saamiseen.

Hakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa, mikäli puhutaan alle 50 000 euron summista. Tätä isommissa rahoitusmäärissä käsittelyaika pitenee tilannekohtaisesti.

Sähköinen palvelu esittää sinulle alkuvaiheessa esivalintakysymyksiä, joiden perusteella se rajaa haettavia lainavaihtoehtoja. Sinun tulee hakemusta tehdessäsi merkata tarkasti, mihin tarkoitukseen laina käytetään ja paljonko rahaa tarvitaan. Lopullisen päätöksen lainavaihtoehdon sopivuudesta omaan toimintaasi tekevät Finveran asiantuntijat.

Jos kyseessä on alkutakaus, sähköisen hakemuksen tekee yrittäjän tai uuden yrityksen puolesta pankki. Alkutakausprosessin alkuvaiheessa yrittäjä ja Finnvera eivät yleensä ole lainkaan suorassa kontaktissa.

Alla kuva sähköisen palvelun ruutunäkymästä tunnistautumisen jälkeen.

Finnvera yrittäjälaina sähköinen hakemus.

Mitä tarkoittaa Finnveran yritystutkimus?

Finnvera ei myönnä rahoitusta tai takauksia mille tahansa yritykselle. Ennen kun voit saada tukea, sinun tulee osoittaa, että yritystoimintasi on kannattavaa nyt tai lähitulevaisuudessa.

Finnvera tekee toiminnastasi huolellisen selvityksen eli yritystutkimuksen, jossa kartoitetaan

 • yrityksesi tulevaisuudennäkymiä,
 • kilpailu- ja toimialatilannetta,
 • yrittäjän henkilökohtaista osaamista sekä
 • haetun takauksen tai rahoituksen riittävyyttä.

Apuna yritystutkimuksessa käytetään yrittäjän toimittamia asiakirjoja ja dokumentteja, joista voit lukea lisää alta.

Finnveran hakemus – mitä liitteitä tarvitaan?

Kaikki tarvittavat asiakirjat on lueteltu kunkin rahoitustuotteen erillisissä ehdoissa, mutta pääsääntöisesti sinulla tulisi ennen hakemuksen lähettämistä olla hallussasi:

 • huolella tehty liiketoimintasuunnitelma,
 • tulos- ja rahoitussuunnitelma,
 • viimeisten 3 vuoden tilinpäätöstiedot, mikäli yritys on jo toiminnassa,
 • yrittäjän tai yrittäjien ansioluettelo sekä
 • yhtiöjärjestys tai –sopimus.

Hakemusta tehdessä kaikki yllä luetellut liitteet eivät välttämättä vielä ole saatavilla. Ne voi toimittaa myös myöhemmässä vaiheessa, mutta tämä luonnollisesti pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.

Tarkista vaadittavat liitteet aina viime kädessä Finnveran verkkosivuilta. Hakuehtoihin ja pyydettyihin dokumentteihin voi silloin tällöin tulla muutoksia, ja ajantasainen tieto löytyy aina Finnveralta itseltään.

Lue myös: Muut yrityksen rahoitusvaihtoehdot

Sähköinen allekirjoitus helposti ja ilman kuukausimaksua

Nimet alle dokumenttiin helposti vaikka omalta puhelimelta, tallennettuna tietoturvalliseen arkistoon. Vain 1,50€ per allekirjoitus.

Aloita käyttö 2 minuutissa