Yrityksen vakuutukset

Yrityksen vakuutukset

Mitä vakuutuksia uusi yrittäjä ja yritys tarvitsee?

Vakuutuksien valinta ja ostaminen uudelle yritykselle ei kuulu perustamisvaiheen hohdokkaimpiin toimenpiteisiin. Tähänkin asiaan on silti syytä paneutua, sillä aloittavan yrittäjän ja yrityksen vakuutukset voivat muodostua ensiarvoisen tärkeiksi, jos kaikki ei sujukaan kuin Strömsössä.

Tässä tekstissä käymme lyhyesti läpi uuden yrittäjän pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset. Lukemisen kannalta ei ole väliä, aiotko aloittaa yrittämisen toiminimi- vai osakeyhtiömuodossa.

Ensimmäinen neuvomme on se, että hyödyllisistä vakuutuksista kannattaa aina jutella yrittäjätuttujen kanssa. Varsinkin saman alan kollegat osaavat usein kertoa, mitä vakuutuksia yrittäjän kannattaa ottaa.

Vakuutusmyyjät, vaikka auttavaisia ovatkin, ovat lopulta aina myyjiä. Heidän tehtävä on kaupata sinulle mahdollisimman paljon. Harva vakuutusmyyjä on myöskään yrittäjä itse, joten ajatusmaailmojen kohtaaminen on epätodennäköistä.

Vakuutuksien kanssa on tärkeää hahmottaa:

 • mitkä ovat pakolliset yrittäjän tai yrityksen vakuutukset ja mitkä ovat vapaaehtoisia,
 • mitä oikeasti tarvitsee nyt ja tässä, sekä
 • mitä vaihtoehtoja kannattaa harkita tulevaisuudessa?

Pitkälti tarve riippuu siitä, millä alalla aiot toimia. Rakennusmiehen ja parturi-kampaajan työn riskit ovat luonnollisesti hyvin eriävät. Laki voi lisäksi vaatia tietylle alalle tietyn pakollisen vakuutuksen.

Muista myös selvittää jo olemassa oleva henkilökohtainen vakuutusturvasi ja katsoa, miten se rinnastuu kaavailemiisi yrittäjän vakuutuksiin. Kaikki tarvittava on hyvä olla, mutta päällekkäisestä vakuutusturvasta on ikävä maksaa.

Monissa tapauksissa ainoa lakisääteinen eli pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus YEL, jolla yrittäjän on tarkoitus turvata itselleen eläke.

Kuitenkin yrittäjä on aina itse itsensä työnantaja, joten sinä olet aina vastuussa henkilökohtaisesti vakuutusturvasta, eläkkeestä ja toimeentulostasi. Näihin asioihin voit vaikuttaa vakuutuksia valitsemalla.

Käymme nyt alla kohta kohdalta läpi yrittäjän ja yrityksen pakolliset vakuutukset sekä yleisimmät vapaaehtoiset vakuutukset.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Tutustaan hieman yrittäjiä koskeviin lakisääteisiin eli pakollisiin vakuutuksiin, jotka on lueteltu alla. Älä kuitenkaan huolehdi, useimmissa tapauksissa niistä vain ensimmäinen koskee sinua.

 • Yrittäjän eläkevakuutus, joka lyhennetään usein YEL (tästä lisää alempana)
 • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus, mitä käytetään lyhennyksellä MYEL
 • Apurahansaajan eläkevakuutus, josta puhutaan myöskin MYEL-lyhenteellä
 • Potilasvakuutus (pakollinen terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjille, esim. hierojat ja fysioterapeutit jne.)
 • Ympäristövahinkovakuutus (aloilla, joilla toimintaan liittyy oleellinen riski ympäristövahingoista)
 • Liikennevakuutus (pakollinen liikennekäyttöisille ajoneuvoille, mutta jos omistat auton, sinulla pitäisi jo olla tämä vakuutus)

Jos palkkaat työntekijöitä, joudut tietenkin myös hankkimaan heille lakisääteiset työnantajavakuutukset, kuten muun muassa työeläkevakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen. Nämäkin maksut kertyvät sinun laskupinoosi.

Näiden lakisääteisten vakuutusten lisäksi on mahdollista ottaa lukuisia erilaisia vakuutuksia eri tarpeisiin. Näitä vakuutuksia on saatavilla eri vakuutusyhtiöiltä eri hinnoin.

Saat todennäköisesti useammalta yhtiöltä puhelun, kun yrityksesi rekisteröidään kaupparekisteriin.

Yrittäjän eläkevakuutus YEL

Jokainen yrittäjä vastaa itse omasta työeläketurvastaan. Tällöin on hankittava yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, joka hoitaa asian.

Jokainen 18-70-vuotias yrittäjä tarvitsee YEL:n, mikäli on seuraavassa asemassa:

 • Olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja eli toiminimiyrittäjä.
 • Olet avoimen yhtiön yhtiömies.
 • Olet kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.
 • Olet osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen osakkeista, tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Lisäksi vuosittaisen työtulon on oltava vähintään 7645,25 euroa, jotta YEL olisi pakollinen. Sinun tulee myös työskennellä yrityksessäsi ja toiminnan on täytynyt jatkua yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

Yrittäjän eläkevakuutuksen on tarkoitus tarjota vanhuuseläke yrittäjälle. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden saada työkyvyn heiketessä kuntoutusta, työttömyyden varalle työttömyysturvaa sekä mahdollisuuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle. YEL sisältää myös perhe-eläkkeen. Lakisääteinen YEL-vakuutus on hankittava puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta.

Vakuutuksen ottaminen on saman hintaista miltä tahansa vakuutusta tarjoavalta taholta. Käytännössä ei ole siis väliä kenen vakuuttajan puoleen käännyt.

Mikä on YEL-työtulo?

Kun yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen, hän määrittelee oman työpanoksensa arvon eli vuosittaisen YEL-työtulonsa. Summan tulisi vastata sellaista rahamäärää, joka maksettaisiin samaan työhön palkatulle ulkopuoliselle työntekijälle.

Yrittäjän määrittelemä summa vaikuttaa hänen eläkkeensä ja sosiaaliturvansa suuruuteen. Siksi oma työtulo kannattaa hilata oikealla tasolle viimeistään silloin, kun yritystoiminta ja sitä kautta oma tulotaso alkaa vakiintua.

Tähänkin on kuitenkin olemassa eriäviä toimintamalleja. Näistä voit lukea lisää laajemmasta yrittäjän eläkevakuutusta käsittelevästä tekstistämme.

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus eli MYEL

Maatalousyrittäjille on oma työeläkevakuutus, jonka lyhenne on MYEL. Se on käytännössä tarkoitettu viljelijöille, metsänomistajille, kalastajille ja poronhoitajille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Tämän lisäksi maatalousyrittäjä voi joutua ottamaan YEL-vakuutuksen, mikäli ehdot täyttyvät. Voit lukea ne tämän kappaleen yläpuolelta. Jos sinulla on sivuelinkeino, josta saatua ansiotuloa verotetaan elinkeinotoimintana, voivat nämä ehdot täyttyä.

MYEL takaa myös työikäiselle yrittäjälle oikeuden sairauspäivärahaan sekä tapaturmaturvan. Työkyvyn menetyksen takia saa yrittäjä silloin kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen. MYEL takaa myös lomituspalvelut yrittäjälle.

Apurahansaajan eläkevakuutus eli MYEL

Apurahansaajille tarjotaan samaa työeläkevakuutusta kuin maatalousyrittäjille. Heitä koskevat samat eläkelain säädökset ja edut kuin ylläolevassa kappaleessa mainitut maatalousyrittäjiä koskevat pykälät.

Suomessa myönnetyllä apurahalla työskentelevän henkilön pitää ottaa vakuutus, mikäli työn kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan suuruus on 318,55 euroa tai enemmän.

Potilasvakuutus

Kaikkien terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavien yrittäjien tulee ottaa potilasvakuutus. Se korvaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Ympäristövahinkovakuutus

Jos toimialaasi varten tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa, olet silloin myös velvollinen ottamaan ympäristövahinkovakuutuksen.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus. Se on pakollinen kaikille moottoriajoneuvoille ja perävaunuilla, joita käytetään liikenteessä.

Yrittäjän ja yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset

Käydään läpi yleisimmät yrittäjille tarjotut vapaaehtoiset vakuutukset. Lisää kuulet varmasti vakuutusmyyjältä. Tässä yleisimmät vapaaehtoiset vakuutukset:

 • Yrittäjän tapaturmavakuutus
 • Omaisuusvakuutus
 • Keskeytysvakuutus
 • Vastuuvakuutus

Näitä vakuutuksia tarjoaa poikkeuksetta jokainen vakuutusyhtiö.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Jos et joudu ottamaan lakisääteistä tapaturmavakuutusta, voit ottaa sen vapaaehtoisesti. Käytännössä kuka tahansa ammatin- tai liikkeenharjoittaja tai osakeyhtiön osakas voi vakuuttaa itsensä yrittäjille suunnatulla tapaturmavakuutuksella.

Niin sanottu täysajan tapaturmavakuutus on voimassa myös vapaa-ajalla ja siihen kuuluu tapaturmien ja ammattitautien kattaminen. Tapaturmavakuutuksen voi toki ottaa myös niin, että se koskee vain työaikaa. Vakuutuksen hintaan vaikuttaa työn vaarallisuus sekä vuosiansiot.

Yrityksen omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutuksen tarkoitus on vakuuttaa yrityksen käyttö- sekä vaihto-omaisuus ja kiinteistöt. Silloin voit turvata ne tulipalojen, vuotovahinkojen, murtojen tai rikkoutumisesta aiheutuneiden vahinkojen varalle.

Korvauksia saa vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusehtojen mukaan.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Yrittäjän keskeytysvakuutuksen tarkoitus on korvata menetyksiä, mikäli liiketoiminta joudutaan keskeyttämään. Korvauksien määrä määräytyy vakuutusehtojen mukaan. Korvaukset voivat koskea myyntikatetta, ylimääräisiä kuluja tai normaalista poikkeavia palkkoja.

Yrityksen vastuuvakuutus

Yrittäjän vastuuvakuutuksen tarkoitus on luoda turvaa yrittäjän tai hänen tuotteidensa mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen varalle. Vastuuvakuutuksesta on siis apua, jos yrittäjä joutuu vahingonkorvausvelvolliseksi.

Vastuuvakuutus voi olla tyypiltään esimerkiksi toiminnan vastuuvakuutus, tuotevastuuvakuutus tai kiinteistönomistajan vastuuvakuutus.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata riitatilanteista johtuvia välttämättömiä sekä kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat yrityksen toiminnasta.

Oikeusturvavakuutus voi korvata myös sellaisia ennaltaehkäiseviä lakitoimia, joiden ansiosta et koskaan päädy raastupaan asti.

Ensiarvoisen tärkeää on muistaa, että yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus on eri asia kuin yrityksen oikeusturvavakuutus. Ensiksi mainittu on tarkoitettu pääsääntöisesti yksityiselämän ja toinen liike-elämän riitatilanteisiin.

Muista myös!

Yllä mainittujen lisäksi vakuutusyhtiöillä on tietysti tarjolla kymmenittäin muitakin erilaisia yritystoimintaa koskevia vakuutuksia, joista monet koskettavat vain tiettyjä erityistoimialoja.

Vapaaehtoisten vakuutusten hinnoissa saattaa olla suuriakin heittelyjä, joten tarjouksia kannattaa kuunnella useamman kuin yhden vakuutusyhtiön myyjältä.

Monilla vakuutusyhtiöillä on nimenomaan aloittavia yrittäjiä varten suunniteltuja vakuutuspaketteja, joiden joukosta voi löytyä välillä hyviäkin tarjouksia. Kannattaa siis tutustua näihin huolella ja valita itselle soveltuvat vakuutukset rauhassa vasta sen jälkeen.