Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset

Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset

Mitä vakuutuksia yrittäjä ja yritys tarvitsee?

Olet varmasti kanssamme samaa mieltä siitä, että vakuutuksien ostaminen itselle tai uudelle yritykselle ei kuulu perustamisvaiheen hohdokkaimpiin toimenpiteisiin.

Yrityksen ja yrittäjän vakuutusten hankkimiseen kannattaa silti varata riittävästi aikaa: ei nimittäin ole lainkaan yhdentekevää, mitkä yritysvakuutukset ostoskoriisi haalit.

Aloittavan yrityksen ja yrittäjän vakuutukset voivat muodostua ensiarvoisen tärkeiksi, jos asiat eivät sujukaan yhtä kauniisti kuin wanhan ajan suomifilmeissä.

Tässä oppaassa käsittelemme kaikki yleisimmät yritysvakuutukset sekä yrittäjän henkilökohtaiset vakuutukset – sekä pakolliset että vapaaehtoiset.

Koska yritysvakuutusten hinta on varmasti omalta kannaltasi erittäin olennainen tieto, käymme suuntaa-antavasti läpi myös sitä, mitä yrityksen vakuutukset maksavat.

Lukemisen kannalta ei ole väliä, aloitatko yrittämisen toiminimi- vai osakeyhtiömuodossa. Aloittavan toiminimen vakuutukset ovat monilta osin samoja kuin uuden osakeyhtiön omistajallakin.

 

Mitä kannattaa huomioida ennen yrittäjän vakuutuksen kaupoille säntäämistä?

Ensimmäinen neuvomme on se, että hyödyllisistä yritysvakuutuksista kannattaa aina jutella yrittäjätuttujen kanssa.

Varsinkin saman alan kollegat osaavat usein kertoa, mitä vakuutuksia yrittäjän kannattaa oikeasti ottaa ja mihin hintaan.

Vakuutusmyyjät, vaikka auttavaisia ovatkin, ovat lopulta aina myyjiä. Heidän tehtävä on kaupata sinulle mahdollisimman paljon ja mahdollisimman kovaan hintaan.

Vakuutuksien kanssa on tärkeää hahmottaa:

 • Mitkä yrittäjän tai yrityksen vakuutukset ovat pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia?
 • Mitä vakuutuksia yrittäjä tarvitsee nyt ja tässä?
 • Mitä vaihtoehtoja kannattaa harkita vasta myöhemmin toiminnan kasvaessa tai vakiintuessa?

Pitkälti tarve riippuu siitä, millä alalla aiot toimia. Rakennusmiehen ja parturi-kampaajan työn riskit ovat luonnollisesti hyvin erilaisia. Laki voi lisäksi vaatia tietylle toimialalle tietyn pakollisen vakuutuksen.

Muista myös selvittää jo olemassa oleva henkilökohtainen vakuutusturvasi ja katsoa, miten se rinnastuu kaavailemiisi yrittäjän vakuutuksiin.

Kaikki tarvittavat yritysvakuutukset on hyvä olla, mutta päällekkäisestä turvasta ei kannata maksaa.

Monissa tapauksissa ainoa lakisääteinen eli pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jolla sinun on tarkoitus turvata itsellesi eläke. YEL-vakuutus vaikuttaa myös sosiaaliturvaasi yrittäjänä.

Käymme nyt alla kohta kohdalta läpi yrittäjän ja yrityksen pakolliset vakuutukset sekä yleisimmät vapaaehtoiset vakuutukset.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Tutustaan hieman yrittäjiä koskeviin lakisääteisiin eli pakollisiin vakuutuksiin, jotka on lueteltu alla.

Älä kuitenkaan huolehdi, useimmissa tapauksissa niistä vain ensimmäinen koskee sinua.

 • Yrittäjän eläkevakuutus, joka lyhennetään usein YEL-vakuutus.
 • Maatalousyrittäjien eläkevakuutus eli MYEL-vakuutus.
 • Apurahansaajien eläkevakuutus.
 • Potilasvakuutus (pakollinen terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjille, esim. hierojat ja fysioterapeutit jne.)
 • Ympäristövahinkovakuutus (aloilla, joilla toimintaan liittyy oleellinen riski ympäristövahingoista)
 • Liikennevakuutus (pakollinen liikennekäyttöisille ajoneuvoille, mutta jos omistat auton, sinulla pitäisi jo olla tämä vakuutus)

Jos palkkaat työntekijöitä, joudut tietenkin myös hankkimaan heille lakisääteiset työnantajavakuutukset, kuten muun muassa työeläkevakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen.

Nämäkin maksut kertyvät sinun laskupinoosi.

Näiden lakisääteisten vakuutusten lisäksi on mahdollista ottaa lukuisia erilaisia vakuutuksia eri tarpeisiin. Näitä vakuutuksia on saatavilla eri vakuutusyhtiöiltä eri hinnoin.

Saat todennäköisesti useammalta yhtiöltä puhelun, kun yrityksesi rekisteröidään kaupparekisteriin.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Jokainen yrittäjä vastaa itse omasta työeläketurvastaan. Tällöin on hankittava yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, joka hoitaa asian.

Lisäksi YEL-vakuutus tarjoaa mahdollisuuden saada työkyvyn heiketessä kuntoutusta, työttömyyden varalle työttömyysturvaa sekä mahdollisuuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle. YEL-vakuutus vaikuttaa myös sairaus- ja vanhempainpäivärahan määrään, eli kyse on paljon muustakin kuin vain eläketurvasta.

Lakisääteinen YEL-vakuutus on hankittava puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta tai YEL-ehtojen täyttymisestä.

Milloin yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen?

Jokainen 18-67-vuotias yrittäjä tarvitsee YEL:n, mikäli on seuraavassa asemassa:

 • Olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja eli toiminimiyrittäjä
 • olet avoimen yhtiön yhtiömies
 • olet kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • olet kevytyrittäjä tai
 • olet osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen osakkeista, tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Yllä mainitun listan lisäksi on olemassa vielä muutama muu ehto.

 • Ensinnäkin sinun tulee myös työskennellä yrityksessäsi ja toiminnan on täytynyt jatkua yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
 • Lisäksi vuosittaisen YEL-työtulosi yrittäjänä on oltava vähintään 9010,28 euroa, jotta YEL-vakuutus olisi pakollinen.

Mikä on YEL-työtulo?

Kun otat YEL-vakuutuksen, voit itse arvioida oman vuosittaisen työpanoksesi arvoa eli YEL-työtuloa. Eläkeyhtiö antaa työtulosta suosituksen ja vahvistaa työtulon.

Summan tulisi vastata sellaista rahamäärää, jonka maksaisit palkkana samaan työhön pestatulle ulkopuoliselle työntekijälle, jolla on vastaava ammattitaito kuin sinulla.

YEL-työtulolla ei siis tarkoiteta yrityksen voittoa tai yrittäjän verotettavaa tuloa, vaan kyseessä on arvio.

Mitä ylemmäksi hinaat YEL-työtulosi, sitä enemmän vakuutusmaksuja vuodessa maksat, mutta sitä parempi on eläke- ja sosiaaliturvasi taso.

Ennen vuodenvaihteen 2023 lakiuudistusta uudet yrittäjät pystyivät hyvin vapaasti päättämään omasta työtulostaan. Nykyään eläkeyhtiöt kuitenkin kiinnittävät aiempaa tarkemmin huomiota siihen, että työtulo asetetaan oikealle tasolle heti alusta alkaen. YEL-työtulon käsitteeseen pääset sukeltamaan tarkemmin yrittäjän eläkevakuutusta käsittelevän tekstin avulla.

Yrittäjän eläkevakuutuksen hinta

YEL-vakuutuksen hinta on lähtökohtaisesti sama, otit sen sitten miltä vakuutuksentarjoajalta tahansa.

Hinta muodostuu maksuprosentin mukaan, joka on 24,10-25,60 prosenttia YEL-työtulosta. Kuten jo edellä kerroimme, tämän työtulon yrittäjä määrittelee siis itse.

Mikäli aloitat yrittäjänä ensimmäistä kertaa, saat maksusummasta 22 prosentin alennuksen, josta pääset nauttimaan neljän ensimmäisen yrittäjyysvuoden ajan.

YEL-maksunsa yrittäjä voi maksaa useammassa erässä tai yhdellä kertaa. Vaihtoehdot ovat 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erää.

Jos jokin asia YELissä jäi askarruttamaan, saat tarvittavat lisätiedot YEL-vakuutusta koskevasta erillisestä artikkelistamme.

Muut toimialakohtaiset pakolliset yrittäjän vakuutukset

Monissa tapauksissa ainoa yrittäjän pakollinen vakuutus on edellisessä kappaleessa esitelty yrittäjän eläkevakuutus.

Tähän on kuitenkin olemassa joitain toimialakohtaisia poikkeuksia, jotka käymme seuraavaksi lyhyesti läpi.

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL

MyEL eli maatalousyrittäjien eläkevakuutus on nimensä mukaisesti

 • viljelijöiden
 • kalastajien
 • poronhoitajien ja
 • metsänomistajien sekä heidän perheidensä työeläkevakuutus.

Tämä vakuutus on YEL:n tapaan lakisääteinen. MyEL-vakuutuksesta löydät lisätietoa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen verkkosivuilta.

Apurahansaajan eläkevakuutus

Taiteen ja tieteen apurahansaajojen eläkevakuuttamisesta huolehtii Mela eli Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien eläkelaitos.

Vakuuttamisen ehdoista on kerrottu tarkemmin Melan verkkosivuilla.

Potilasvakuutus

Mikäli olet terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittava yrittäjä, tarvitset potilasvakuutuksen.

Tämä vakuutus koskee siis esimerkiksi

Potilasvakuutus korvaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Yrittäjän potilasvakuutuksen hinta muodostuu ammatin riskiluokituksen perusteella.

Julkisista lähteistä löytyy valitettavan vähän euromääräisillä luvuilla varustettuja hintatietoja.

 • Hammaslääkäriliiton sivuilla kerrottiin jokin aika sitten, että yksityishammaslääkärin potilasvakuutus maksoi tuolloin liiton kautta otettuna 600 euroa vuodessa. Tämä lukema on kuitenkin muutaman vuoden takaa.
 • Hierojien potilasvakuutuksen hinnasta löytyy tietoa lähinnä erinäisiltä keskustelupalstoilta, joissa on mainittu vuosimaksun suuruudeksi noin 50 euroa. Riskialttiimmilla toimialoilla hinta voi kuitenkin kohota satoihin euroihin. Yleinen hintataso on kuitenkin viime vuosina noussut.

Monet ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen potilasvakuutusta alennettuun hintaan. Ei siis välttämättä ole fiksua ottaa tätä vakuutusta suoraan vakuutusyhtiöltä, mikäli kuulut ammattiliittoon.

Ympäristövahinkovakuutus

Ympäristövahinkovakuutus koskee yrityksiä, joiden toimintaan liittyy olennainen vaara ympäristövahingosta tai haitan aiheutumisesta ympäristölle.

Jos liiketoimintaan tarvitaan toimialallasi ympäristöviranomaisen lupa, olet silloin myös velvollinen ottamaan ympäristövahinkovakuutuksen.

Poikkeuksen muodostavat kuitenkin toiminimiyrittäjät, jotka eivät ole velvollisia ottamaan tätä vakuutusta. Ympäristövahinkovakuutus koskee vain yksityisoikeudellisia yhteisöjä (esim. oy). Lue lisätietoa YVK.fi:stä.

Ympäristövahinkovakuutuksen tarkoitus on varmistaa, että ympäristövahinkoihin liittyvät kustannukset saadaan korvattua silloinkin, kun niitä ei saada perittyä vahingon aiheuttajalta.

Ympäristövahinkovakuutuksen hinta riippuu yrityksen toiminnasta ja koosta.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus. Se on pakollinen kaikille moottoriajoneuvoille ja perävaunuilla, joita käytetään liikenteessä.

Yritystä perustaessasi sinulla pitäisi siis olla jo tämä vakuutus, mikäli omistat auton tai muun ajoneuvon.

Työntekijöille otettavat vakuutukset

Työntekijöille otettavat vakuutukset kuvassa

Mitä vakuutuksia työntekijöille pitää ottaa?

Työntekijöiden pakolliset eli lakisääteiset vakuutukset ovat tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus sekä työntekijöiden eläkevakuutus eli TyEL.

Näiden lisäksi työntekijöille tulee ottaa myös ryhmähenkivakuutus, mikäli toimialan yleissitovassa työehtosopimuksessa näin määrätään.

Alla on käyty vielä lyhyesti ja tarkemmin läpi työntekijöille otettavat pakolliset vakuutukset.

Työntekijän tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus antaa työntekijälle turvaa ammattitautien sekä työtapaturmien varalta. Vakuutusmaksun suuruus vaihtelee toimialan mukaan.

Vähäriskisillä toimialoilla työntekijän tapaturmavakuutusmaksun suuruus voi pyöriä yhden prosentin alapuolella, kun taas riskialttiimmissa töissä vastaava luku voi olla esimerkiksi viisi prosenttia.

Keskimääräinen maksu on viime vuosien aikana pyörinyt noin 0,70 prosentin tuntumassa.

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Kuten jo edellä todettiin, työntekijän ryhmähenkivakuutus on pakollinen sellaisille työnantajille, joiden toimialaa koskevassa TES:ssä niin määrätään.

Ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus on keskimäärin 0,06 prosenttia palkkasummasta.

Työntekijöiden työttömyysvakuutus eli TT-vakuutus

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on 0,27 prosenttia palkoista 2 337 000 euron palkkasummaan asti. Palkansaajan osuus puolestaan on 0,79 prosenttia.

Työttömyysvakuutusmaksut siis koostuvat kahdesta osasta, jotka molemmat työnantaja maksaa ja tilittää Työllisyysrahastolle.

Mikäli olet yrittäjä ja päättävässä asemassa, et maksa työttömyysvakuutusmaksua itselle maksamastasi palkasta.

Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu sen sijaan on 0,27 prosenttia palkasta ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun vastaava summa osa-omistajalle on 0,43 prosenttia.

Työttömyysvakuutusmaksut perustuvat työttömyysetuuksien rahoitusta koskevaan lakiin.

Työntekijän eläkevakuutusmaksu eli TyEL-vakuutus

Yksityisaloilla työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöidensä pakollisesta eläketurvasta. Tämä tapahtuu ottamalla TyEL-vakuutus, joka tarjoaa työntekijöille turvaa muun muassa vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle.

Alle 53-vuotiailta ja yli 62-vuotiailta työntekijöiltä TyEL-vakuutusmaksu on 7,15 prosenttia ja 53-62-vuotiailta työntekijöiltä 8,65 prosenttia.

Työnantajan maksuosuus sen sijaan on keskimäärin 17,34 prosenttia palkoista. Näin ollen yksityisalojen työeläkevakuutusmaksu on kokonaisuudessaan keskimäärin 24,81 prosenttia palkasta.

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Mitä yrittäjän tapaturmavakuutus maksaa ja korvaa?

Jos olet yrittäjä ja palveluksessasi on työntekijöitä, sinun on lain mukaan otettava heille tapaturmavakuutus.

Itseäsi sinun ei kuitenkaan tarvitse vakuuttaa, mutta voit tehdä sen vapaaehtoisesti.

Käytännössä kuka tahansa toiminimiyrittäjä tai osakeyhtiön osakas voi vakuuttaa itsensä yrittäjille suunnatulla tapaturmavakuutuksella.

Niin sanottu täysajan tapaturmavakuutus on voimassa myös vapaa-ajalla ja siihen kuuluu tapaturmien ja ammattitautien kattaminen.

Tapaturmavakuutuksen voit toki halutessasi ottaa myös niin, että se koskee vain työaikaa.

Mitä yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus korvaa esimerkiksi:

 • ammattitautien ja tapaturmien aiheuttamia sairaanhoitokuluja
 • kuntoutuskuluja
 • työkyvyttömyydestä johtuvia ansiomenetyksiä sekä
 • korvauksia pysyvästä haitasta.

Ansionmenetyskorvauksilla tarkoitetaan päivärahaa, kuntoutusrahaa ja tapaturmaeläkettä.

Päivärahaa tapaturmassa loukkaantunut voi saada korkeintaan vuoden ajan.

Päivärahan suuruus lasketaan yrittäjän YEL-vuositulon mukaan. Tästä lisää hieman alempana.

Huomioi, että yrittäjän tapaturmavakuutus EI korvaa sellaisia sairauksia, jotka eivät johdu tapaturmasta eivätkä ole ammattitauteja.

Vapaa-ajan tapaturmien osalta myös monet urheilulajit jäävät korvausvelvollisuuden ulkopuolelle.

Myöskään vapaa-ajan liikennevahinkoja ei korvata, vaan niitä varten voit saada korvauksia lakisääteisellä liikennevakuutuksella.

Tarkista aina tarkat ehdot vakuutusyhtiöltäsi.

Paljonko yrittäjän tapaturmavakuutus maksaa?

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hinta määritellään työn vaarallisuuden sekä yrittäjän YEL-vuosiansioiden avulla.

Vuosiansio on sama summa, jonka määrittelit YEL-työtuloksesi ottaessasi pakollista yrittäjän eläkevakuutusta.

Jos et ole vielä ottanut YELiä ja näin ollen määritellyt vuosityötuloasi, palaa tämän sivun alun valikkoon ja lue lyhyt tietoisku yrittäjän eläkevakuutuksesta. Sen jälkeen tiedät, mikä on YEL-työtulo ja mihin se vaikuttaa.

Tapaturmavakuutuksen hinta on siis sitä korkeampi, mitä isommaksi määrittelet YEL-työtulosi.

Kuitenkin myös korvaukset ovat tietysti tällöin parempia, jos vahinko osuu omalle kohdallesi.

Toiseksi yrittäjän tapaturmavakuutuksen hinta riippuu toimialastasi. Esimerkiksi 24 000 euron vuosityötulolla riskialttiiden alojen (esim. rakennusala) yrittäjien vakuutusmaksu voi olla reilusti yli 1000 euron luokkaa.

Samoilla vuosityötuloilla operoivan luovan alan toimistotyöntekijän maksu saattaa sen sijaan olla vain 400 euroa, koska riskit ovat pienemmät.

Tarkat hinnat saat selville tiedustelemalla asiaa vakuutusyhtiöltä. Esimerkit ovat viitteellisiä ja suuntaa-antavia.

Kannattaako yrittäjän ottaa tapaturmavakuutus?

Kaikki yrittäjät eivät ota itselleen tapaturmavakuutusta esimerkiksi sen takia, että heillä on olemassaoleva yksityinen sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutus.

Jos olet kuitenkin iäkäs tai sinulla on sairaushistoriaa, et välttämättä saa yksityistä sairauskuluvakuutusta.

Kannattaa selvittää tarkasti, mikä on sinulle paras vaihtoehto pitkäaikaisen työkyvyttömyyden varalta.

Vakuutuksen nimen sijaan tärkeintä on se, että saamasi taloudellinen turva on hädän hetkellä riittävä.

Yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset

Yrityksen omaisuusvakuutus

Yrityksen omaisuusvakuutukset korvaavat esimerkiksi rakennuksiin, työkoneisiin, ohjelmistoihin, rahaan ja arvopapereihin sekä myytäviin tavaroihin kohdistuvia vahinkoja.

Vahingot voivat aiheutua joko ihmisen toiminnasta tai esimerkiksi luonnonilmiöiden takia. Alla muutamia esimerkkejä asioista, joiden aiheuttamia vahinkoja yrityksen omaisuusvakuutus voi korvata:

 • murrot, ryöstöt ja ilkivalta
 • tulipalo
 • myrsky
 • vesi- tai muiden johtojen aiheuttamat vahingot
 • koneiden rikkoutumiset
 • tavarankuljetuksessa syntyneet vahingot.

Huomioi, että omaisuusvakuutus on vain yleisnimike, joka pitää sisällään useita pienempiä vakuutuskokonaisuuksia. Esimerkiksi yrityksen palovakuutus, murtovakuutus ja tavarankuljetusvakuutus niputetaan usein omaisuusvakuutusten yleisnimikkeen alle.

Korvauksia saat vakuutusturvasi laajuuden ja vakuutusehtojen mukaan.

Yrityksen omaisuusvakuutuksen hinta riippuu täysin siitä, kuinka laaja vakuutuksen kattavuus on.

Yleensä omaisuusvakuutukset otetaan osana aloittavan yrittäjän vakuutuspakettia, joka sisältää samalla muitakin vakuutuksia: esim. oikeusturva- ja vastuuvakuutukset.

Tämä aiheuttaa luonnollisesti sen, että hinnat riippuvat täysin yrittäjän liiketoiminnan luonteesta ja riskeistä.

Yrityksen omaisuusvakuutuksesta puhutaan joskus myös nimellä yrityksen irtaimistovakuutus.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Yrityksen keskeytysvakuutus korvaa menetyksiä, mikäli liiketoimintasi joudutaan keskeyttämään jonkin äkillisen sattumuksen johdosta.

Tällaisia ennalta-arvaamattomia sattumuksia voivat olla esimerkiksi liiketilalle sattuneet vahingot tai työkoneiden rikkoutumiset.

Myös esimerkiksi yrityksen avainhenkilön äkillinen työkyvyttömyys voi aiheuttaa tilanteen, joka keskeyttää yrityksesi toiminnan.

Yrityksen keskeytysvakuutuksen korvaavuus määräytyy vakuutusehtojen mukaan. Korvaukset voivat koskea myyntikatetta, ylimääräisiä kuluja tai normaalista poikkeavia palkkoja.

Keskeytysvakuutus voi olla avuksi myös sellaisissa tilanteissa, joissa omaisuusvahinko sattuu yrityksesi tavarantoimittajalle tai alihankkijalle.

Jos sinulla on esimerkiksi yksi iso tavarantoimittaja, jolta saat kaikki tavarat tukkuusi, voit itsekin olla pulassa, mikäli kyseiselle yritykselle sattuu omaisuusvahinko.

Tällaisia tilanteita koskeva keskeytysvakuutus tunnetaan nimellä yrityksen riippuvuuskeskeytysvakuutus.

Yrityksen keskeytysvakuutus onkin lähinnä yleisnimike, jonka alle voidaan niputtaa riippuvuuskeskeytysvakuutuksen lisäksi myös esimerkiksi omaisuuskeskeytysvakuutukset sekä tapaturmakeskeytysvakuutukset.

Keskeytysvakuutuksen tarkka nimi riippuu siis siitä, mistä asiasta toiminnan keskeyttäminen johtuu.

Yrityksen vastuuvakuutus

Olit sitten toiminimi tai osakeyhtiön pyörittäjä, yrittäjän vastuuvakuutuksen tarkoitus on luoda turvaa sinun, työntekijöidesi tai tuotteidesi mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen varalle.

Vastuuvakuutuksesta on siis apua, jos joudut syystä tai toisesta vahingonkorvausvelvolliseksi. Vastuuvakuutuksessa korvauksen saaja on aina ulkopuolinen taho.

Vastuuvakuutus voi olla tyypiltään esimerkiksi toiminnan vastuuvakuutus tai tuotevastuuvakuutus. Käymme alapuolella läpi tarkemmin yleisimmät vastuuvakuutukset.

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus

Kun yrityksesi toiminnasta syntyy henkilö- tai esinevahinkoja, turvanasi on toiminnan vastuuvakuutus.

Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, jossa LVI-asentajan huolimattoman työn seurauksena syntyy vesivahinko asiakkaan tiloihin. Tällöin yritys on vahingonkorvausvelvollinen ja asiakkaalle koitunut vahinko voidaan korvata yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus on uuden yrittäjän tärkeimpiä vakuutuksia lähes alalla kuin alalla.

Toimiala vaikuttaa myös vakuutuksen hintaan, koska esimerkiksi rakennusalalla työn riskit ovat erilaiset verrattuna esimerkiksi kauneudenhoitoalaan tai luovien alojen töihin.

Yrityksen tuotevastuuvakuutus

Tuotevastuuvakuutus auttaa sinua, kun tuotteessasi tai sen turvallisuudessa ilmenee virhe, joka aiheuttaa vahinkoa ulkopuoliselle taholle. Vahinko voi kohdistua henkilöön tai esineeseen.

Jos esimerkiksi olet kahvilayrittäjä ja tarjoamaasi pullaan eksyy kivi, tuotevastuuvakuutus voi korvata asiakkaallesi koituvat hammaslääkärikulut.

Tuotevastuuvakuutuksesta voi myös olla apua, jos jokin pienempi tuotteen osa rikkoo isomman – esimerkiksi asiakkaasi työkone hajoaa valmistamasi rikkinäisen ruuvin takia.

Yrityksen varallisuusvastuuvakuutus

Joillain toimialoilla tekemäsi virhe voi aiheuttaa asiakkaalle isoja taloudellisia vahinkoja, vaikka mitään ei menisikään fyysisesti rikki. Esimerkeistä käyvät esimerkiksi laki- ja tilitoimistot sekä kiinteistönvälitysala.

Huolimattomasti laadittu sopimus, kirjanpito tai kauppakirja voi tehdä ison loven asiakkaasi lompakkoon. Tällöin varallisuusvastuuvakuutus tulee apuun.

Esimerkkitapauksia varallisuusvastuuvakuutuksen soveltamisesta löydät esimerkiksi OP:n lyhyestä infopaketista linkin takaa.

Konsulttivastuuvakuutus

Mikäli yrityksesi tekee suunnittelutoimintaa, mutta ei itse toteuta työtä suunnitelmien pohjalta, konsulttivastuuvakuutus voi hädän hetkellä olla tarpeellinen.

Suunnitelma voi tarkoittaa esimerkiksi teknistä piirustusta, kaavasuunnitelmaa tai laskelmaa. Tämä vakuutus korvaa suunnitelman virheellisyyden takia syntyneitä esine- tai henkilövahinkoja sekä asiakkaalle koituneita varallisuusvahinkoja.

Esimerkki: Asiakas tilaa konsultilta suunnitelmapiirustuksen taloremonttia varten. Suunnitelmassa olevat mittaukset ovat kuitenkin osin virheellisiä, minkä vuoksi osaa asiakkaan ostamista rakennuselementeistä ei voi käyttää.

Konsulttivakuutus voi korvata asiakkaalle syntyneet taloudelliset vahingot. Tällä vakuutuksella voidaan kuitenkin korvata myös esine- ja henkilövahinkoja.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Aloittavana yrittäjänä sinun voi olla vaikea kuvitella tilannetta, jossa omaa yritystä koskevista asioista jouduttaisiin riitelemään käräjäsalissa asti.

Joskus näin voi kuitenkin käydä, vaikka omassa toiminnassasi ei mielestäsi olisikaan moittimista. Tällöin oikeusturvavakuutus antaa sinulle suojaa taloudellisten tappioiden varalta.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa ja ei korvaa?

Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata riitatilanteista johtuvia välttämättömiä sekä kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat yrityksen toiminnasta.

Oikeusturvavakuutus voi korvata myös sellaisia ennaltaehkäiseviä lakitoimia, joiden ansiosta et koskaan päädy raastupaan asti.

Vakuutus ei korvaa oikeudenkäyntikuluja, jos sinua vastaan on aloitettu käräjäprosessi virallisen syyttäjän aloitteesta. Oikeusturvavakuutuksesta ei siis ole hyötyä, jos itse syyllistyt rikolliseen toimintaan, joka poliisitutkinnan jälkeen johtaa käräjöintiin.

Myös niin sanotuissa erikoistuomioistuimissa (esim. työtuomio- ja markkinaoikeus) käsiteltävät asiat jäävät korvaavuuden ulkopuolelle.

Vakuutus ei myöskään korvaa yrittäjän rahallisia ansiomenetyksiä, jotka ovat aiheutuneet oikeudenkäynti- tai sovitteluprosessista ja siihen tuhraantuneesta ajasta.

Korvaavuus kohdistuu siis nimenomaan oikeusprosessiin tai sen välttämiseen.

Vakuutusehdot ovat kuitenkin yksilöllisiä ja vakuutusyhtiöstä riippuvaisia, joten sopimusten ehdot kannattaa perata tarkkaan läpi ja suhteuttaa oman toimialan riskeihin.

Miksi oikeusturvavakuutus kannattaa ottaa?

Alkuvaiheessa yrittäjä joutuu monesti tekemään esimerkiksi omaan liiketilaan, kalustoon, työkoneisiin tai työntekijöihin liittyviä sopimuksia.

Mitä isommista rahamääristä puhutaan, sitä isompi riski yleensä on riitelyyn, jos sopimusosapuolten välille syntyy erimielisyyksiä.

Oikeudenkäyntikulut nousevat pienissäkin riita-asioissa yleensä suuriksi, joten omien (ja huonoimmassa tapauksessa myös vastapuolen) kulujen korvaaminen voi tehdä kohtalokkaan loven uuden yrittäjän lompakkoon.

Muista, että oikeusturvavakuutus korvaa kuitenkin vain välttämättömimmät ja kohtuulliset oikeudenkäynti- ja asianajokulut.

Se ei siis ole mikään vapaalippu käräjöintiin, jos toisen sopimusosapuolen toiminta tai naama ei miellytä.

Mikäli päädyt ottamaan oikeusturvavakuutuksen, tee se ennen kuin allekirjoitat ainuttakaan yritystäsi koskevaa sopimusta.

Vakuutuksesta ei luonnollisesti ole hyötyä, jos riidellään sopimuksista, jotka on allekirjoitettu ennen oikeusturvavakuutuksen ottamista.

Mitä yrityksen oikeusturvavakuutus maksaa?

Uuden yrityksen oikeusturvavakuutuksen hinta voi pienimmillään olla vain joitain kymppejä, joten tämä vakuutus on yleensä syytä ottaa.

Liikevaihdon ja riskien kasvaessa hinta toki pompsahtaa nopeasti kolminumeroiseksi. Hinta myös nousee, mikäli liiketoimintasi kohdistuu myös ulkomaille ja ulkomaisiin asiakkaisiin.

Toimiala toki vaikuttaa hintaan paljon. Kotoa tietokoneellaan töitä tekevän yrittäjän riskit ovat hyvin erilaiset verrattuna yrittäjään, jolla on kymmenien tuhansien eurojen arvoista kalustoa, oma liiketila ja kalliita sopimuksia.

Yleensä oikeusturvavakuutus otetaan osana uuden yrityksen vakuutuspakettia eli samassa yhteydessä muiden tarvittavien vakuutusten kanssa.

Tärkeää on muistaa arvioida yrityksen taloudelliset tiedot (liikevaihto, palkkatulo jne.) oikein, jotta hädän hetkellä korvattavat summat ovat oikeassa mittasuhteessa toimintaan nähden.

Huomioi myös nämä!

Ensiarvoisen tärkeää on muistaa, että yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus on eri asia kuin yrityksen oikeusturvavakuutus.

Ensiksi mainittu on tarkoitettu pääsääntöisesti yksityiselämän ja toinen liike-elämän riitatilanteisiin.

Yrityksen oikeusturvavakuutus koskee myös vain niin sanottua yrityksen normaalia liiketoimintaa.

Jos esimerkiksi rakennusalan yrittäjä päättää sijoittaa yrityksensä rahoja tutun yrittäjäkollegan lomaosakebisneksiin, oikeusturvavakuutuksesta tuskin on apua hädän hetkellä.

Tämä oli erittäin teoreettinen esimerkki, mutta toivottavasti sait ajatuksesta kiinni.

Mitä vakuutuksia uudet yrittäjät yleensä ottavat?

yrittäjän vakuutukset kuvassa

Yrittäjän ja yrityksen lakisääteiset eli pakolliset vakuutukset on käyty läpi ylempänä. Alla puhumme pelkästään vapaaehtoisista vakuutuksista.

On täysin mahdotonta vastata yksiselitteisesti siihen, mitä vakuutuksia yrittäjän kannattaa ottaa. Se, mitä vakuutuksia yritykselle ja itsellesi otat, riippuu täysin toimialastasi ja jo olemassa olevasta vakuutusturvastasi.

Kotitietokoneelta töitä tekevä luovan alan yrittäjä voi päästä hyvinkin vähällä. Työmaalta toiselle viilettävä rakennusalan yrittäjä puolestaan on aivan eri tilanteessa. Käydään kuitenkin asiaa läpi yleisemmällä tasolla:

Yrityksen kannalta olennaisimpia vakuutuksia ovat usein toiminnanvastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus.

Ne korvaavat vahinkoja, jos oma toimintasi tai tuotteesi aiheuttavat vahingon, josta joudut korvausvelvolliseksi.

Esimerkkejä: LVI-alan yrittäjän asennus aiheuttaa vesivahingon asiakkaan toimitilaan, tai parturi-kampaajan käyttämä viallinen hiusväri turmelee asiakkaan hiukset.

Mikäli toimintaasi on sidoksissa paljon kiinteää omaisuutta, esimerkiksi liiketila tai työkoneita – myös ne kannattaa ilman muuta vakuuttaa esimerkiksi rikkoontumisten, murtojen, ilkivallan tai tulipalojen varalta.

Yrityksen oikeusturvavakuutus puolestaan on olennainen, mikäli teet sopimuksia – ja lähes kaikki yrittäjät tekevät.

Esimerkiksi liiketilaan, työkoneisiin, työntekijöihin tai asiakassuhteisiisi liittyvät sopimustilanteet voivat pahimmissa tapauksissa aiheuttaa riitoja, joita joudutaan ratkomaan käräjillä – näin voi käydä, vaikka itsesi mielestä toiminnassasi ei olisi mitään moittimista.

Oikeusturvavakuutuksen hinta on usein uudelle pienyrittäjälle vain muutamia kymppejä vuodessa, joten tämä vakuutus kannattaa sisällyttää omaan vakuutuspakettiin.

Et todennäköisesti tule tarvitsemaan sitä ikinä, mutta jos niin käy, se voi olla sinulle elintärkeä taloudellinen turva.

Itsesi sinun kannattaa vakuuttaa niin, ettet putoa köyhyysloukkuun, mikäli joudut työkyvyttömäksi esimerkiksi sairastumisen tai työtapaturman takia.

Se, teetkö tämän tapaturma- vai sairauskuluvakuutuksella vai niiden yhdistelmällä, on oma valintasi.

Pääasia on, että hankit kaiken tarvittavan, mutta et maksa ylimääräistä päällekkäisestä vakuutusturvasta.

Selvitä siis tarkkaan vakuutusehdot ja pohdi asiaa oman toimialasi riskejä vasten.

Yritysvakuutusten hinnat – mitä yrittäjän ja yrityksen vakuutukset maksavat?

Yllä ehdimme jo käsitellä joidenkin yritysvakuutusten hintoja, mutta kootaan vielä tiedot yhteen saman otsakkeen alle.

Aloitetaan yrittäjän eläkevakuutuksesta.

Sen hinta riippuu itse määrittelemästäsi työtulosta, mutta halvimmillaan maksettavaa kertyy aloittavalle yrittäjälle noin 1700 euroa vuodessa.

Summa on kuitenkin selvästi isompi, jos olet päätoiminen yrittäjä ja arvioit työtulosi realistisesti.

YELin hinnasta ja työtulon määritelmästä löydät lisätietoa erillisestä artikkelistamme linkin takaa.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hintaan puolestaan vaikuttavat työn vaarallisuus sekä jo mainittu YEL-työtulo.

Mitä korkeammaksi työtulon määrittelet, sitä enemmän vakuutus maksaa mutta sen parempi on myös sen tarjoama vakuutusturva.

Jos määrittelet vuosittaisen työpanoksesi arvoksi esimerkiksi 25 000 euroa ja työskentelet rakennusalalla, maksettavaa voi kertyä reilusti yli 1000 euroa vuodessa.

Toimistotyössä hinta voi kuitenkin olla vain muutamia satasia.

Hinta-arviot ovat suuntaa-antavia. Ajantasaiset ja tarkat tiedot saat vakuutusyhtiöistä.

Katso myös:

Yrityksen vakuutusten kilpailuttaminen

Yrityksen vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa tehdä heti yritystoiminnan alussa.

Monesti vakuutusyhtiöt tarjoavat aloittaville yrittäjille niin sanottuja starttipaketteja, joihin on toimialasta riippuen koottu tärkeimmät liiketoimintaa koskevat vakuutukset.

Myös YEL-vakuutuksen ottaminen onnistuu usein samassa yhteydessä, koska perinteiset vakuutusyhtiöt toimivat työeläkevakuutusyhtiöiden kumppaneina.

Esimerkiksi vakuutusyhtiö Ifin kautta pystyy ottamaan työeläkeyhtiö Varman tarjoaman YELin.

Myös jo kauemmin toimineiden yrittäjien kannattaa kilpailuttaa vakuutuksensa säännöllisin väliajoin.

Yrityksen vakuutusten kilpailuttaminen onnistuu tarvittaessa myös meklaripalvelujen kautta, mutta uutena pienyrittäjänä helpointa ja halvinta on tehdä vertailua itse.

Tarjousten pyytäminen käy nopeasti ja helposti verkossa vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla.

Yrityksen vakuutuksia vertaillessa kannattaa kuitenkin muistaa ainakin seuraavat asiat:

 • Tarkista sopimusehdot ja korvaussummat aina huolella. Halvin ei todellakaan ole aina paras ja kattavin.
 • Selvitä, mitä alennuksia voit saada keskittämällä vakuutukset yhtiöön, jonka kautta olet ottanut myös henkilökohtaiset vakuutuksesi.
 • Kuulutko tai oletko liittymässä johonkin ammattiliittoon tai järjestöön, jonka kautta vakuutuksista voi saada alennusta?
 • Selvitä eri vakuutusten mahdolliset päällekkäisyydet.

Pyydä tarjoukset ja kilpailuta yrityksen vakuutukset:

Yhteenveto: yritysvakuutukset ja yrittäjän vakuutukset

Yllä mainittujen lisäksi vakuutusyhtiöillä on tietysti tarjolla kymmenittäin muitakin erilaisia yritysvakuutuksia, joista monet koskettavat vain tiettyjä erityistoimialoja.

Vapaaehtoisten vakuutusten hinnoissa saattaa olla suuriakin heittelyjä, joten tarjouksia kannattaa kuunnella useamman kuin yhden vakuutusyhtiön myyjältä. Yrityksen vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa aina.

Monilla vakuutusyhtiöillä on nimenomaan aloittavia yrittäjiä varten suunniteltuja vakuutuspaketteja, joiden joukosta voi löytyä välillä hyviäkin tarjouksia.

Kannattaa siis tutustua näihin huolella ja valita itselle soveltuvat yrittäjän ja yrityksen vakuutukset rauhassa vasta sen jälkeen.

YEL - Mainos