Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yrittäjä

Haluaisitko testata yrittäjyyttä tai saada lisäansioita? Eikö sinulla kuitenkaan ole mahdollisuutta tai aikaa sitoutua toimintaan täysipäiväisesti ainakaan vielä?

Sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhtyminen saattaa tällöin olla sinulle varteenotettava vaihtoehto. Tässä kirjoituksessa käsitellään tiivistetysti seuraavat asiat:

  • Määritelmä: Kuka on sivutoiminen yrittäjä?
  • Miten YEL eli yrittäjän eläkevakuutus liittyy sivutoimiseen yrittäjyyteen?
  • Miten sivutoimisen yrittäjän verotus tapahtuu?
  • Mikä on sivutoimisen yrittäjän asema työttömyyden kohdatessa?
  • Voiko sivutoiminen yrittäjä saada starttirahaa?

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa, mutta samalla hän ansaitsee pääasiallisen toimeentulonsa muilla tavoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Usein tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrittäjä on palkansaaja, eläkeläinen tai opiskelija.

Joissakin tapauksissa sivutoiminen yritystoiminta voi olla myös kausiluontoista tai vain osa-aikaista  kaikilla aloilla sesongit eivät ole ympärivuotisia. Usein sivutoimisen yrittäjyyden tavoitteena on saada lisäansioita tai hankkia muuten vain sisältöä elämään.

Monesti sivutoiminen yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa yksin. Tällöin yritysmuoto on useimmiten toiminimi mutta mikään ei myöskään estä perustamasta osakeyhtiötä. Toimialana voi olla mikä vain. Helppoja kokeiltavia ovat esimerkiksi vapaa-ajan palvelut, konsultointi, suunnittelu ja liikuntapalvelut.

Monille sivutoiminen yrittäjyys on erinomainen vaihtoehto aloittaa uusi työura opiskelun tai nykyisen päätoimen ohella. Tällöin yrityksen menot pystyy parhaimmillaan pitämään pieninä, jolloin kuukausittaista laskutustakaan ei ole heti pakko kerryttää niin paljoa. Tämä mahdollistaa oman yritysidean kokeilun ja pitää samalla riskitason matalalla.

Toisaalta on selvää, että opiskelun tai työn ohessa yrittäjyys voi johtaa viikoittaiseen työtuntimäärän kasvuun. Sivutoiminen yrittäjyys alentaa päätoimiseksi yrittäjäksi siirtymisen kynnystä ja riskiä. Kokemuksen pohjalta pystyy laskemaan ja arvioimaan, miten liiketoiminta tulee sujumaan.

Jos haluat ryhtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi, sinun tulee myös ottaa huomioon, miten yrittäjyys vaikuttaa verotukseesi ja työttömyysturvaasi – näistä asiaa hieman alempana.

Sivutoimisen yrittäjän YEL

Yrittäjän eläkevakuutus YEL koskee myös sivutoimisia yrittäjiä. Joudut ottamaan YEL-vakuutuksen, jos työtulosi yltää vähintään YEL:n vähimmäisrajaan eli 7 645,25 euroon vuodessa (2017).

Toiminnan tulee jatkua myös vähintään neljä kuukautta. Sivutoiminen yrittäjyys ja YEL:n maksaminen ei estä muiden työeläkkeiden kerryttämistä muista töistä.

Eläkeläisten ei tosin tarvitse yritystoimintaa enää YEL-vakuuttaa, mikäli he saavat vanhuuseläkettä. Mikäli yrittäjä saa jotain muuta eläkettä, täytyy toiminta silloin vakuuttaa, jos työtulo ylittää yllä mainitun minimirajan.

Maalousyrittäjien MYEL

Maatalousyrittäjänä sivutoimisesti toimiva yrittäjä kuuluu MyEL:n piiriin, jos hän toimii tilalla, minkä pinta-ala on vähintään viisi MyEL-hehtaaria sekä hänen työtuloksi voidaan vahvistaa minimissään 3 822,63 euroa vuodessa (2017).

Vakuuttaminen koskeen myös puolison tilalla tai kuolinpesän osakkaan työskentelevää henkilöä. Lisäksi vakuutus koskee lähisukulaisen tilalla palkansaajana toimivaa perheenjäsentä.

Sivutoimiset yrittäjät saavat täysin samat edut kuin päätoimiset maatalousyrittäjät.

Sivutoiminen yrittäjä ja starttiraha

Sivutoimiseen yrittäjyyteen ei voi saada starttirahaa, koska starttiraha on aloittavan yrittäjän toimeentuloa turvaava tuki. Kun yrittäjyys on sivutoimista, se itsessään kertoo, että pääasiallinen toimeentulo tulee jostain muualta  siis esimerkiksi palkkatöistä tai opintotuen kautta.

Voit kuitenkin saada starttirahaa, mikäli siirryt sivutoimisesta yrittäjästä kokopäiväyrittäjäksi. TE-toimistojen myöntämiskäytännöt starttirahoissa ovat kuitenkin melko kirjavia, joten mikään itsestäänselvyys starttirahan saaminen ei todellakaan ole.

Sivutoiminen yrittäjä, verotus ja ennakkovero

Yritykset ja yrittäjät maksavat liiketoimintansa tuloksesta veroa. Kun tätä veroa maksetaan ennakkoon, puhutaan ennakkoverosta.

Yritystä perustettaessa uusi yrittäjä arvioi ensimmäisen tilikautensa tuloksen ja veroa maksetaan tämän arvion perusteella. Jos ennakkovero ei ole hallussa, voit tässä vaiheessa lukea artikkelin toiminimen ennakkoverosta.

Mikäli olet palkkatöissä käyvä sivutoiminen yrittäjä, voit kuitenkin halutessasi arvioida sivutoimisen yritystoimintasi tulot myös verokortillasi ja maksaa verot tällä tavoin. Tällöin Verohallinto ei lähesty sinua ennakkoveromaksulappujen muodossa, vaan maksat palkastasi myös ennakonkannon alaiset verot.

Sivutoimisen toiminimiyrittäjän tulot lasketaan verotuksessa samaan kokonaisuuteen muiden tulojen, kuten päätyön palkan tai eläkkeen kanssa. Tämä nostaa tietysti veroprosenttiasi.

Osakeyhtiö sen sijaan on itsenäinen verovelvollinen, eli yrityksen tulot ovat erillään sivutoimisen yrittäjän henkilökohtaisesta verotuksesta. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 prosentin yhteisöveron. Osakeyhtiöstä sivutoiminen yrittäjä saa rahaa ulos joko palkkana tai osinkoina. Palkka on yrityksen tulosta pienentävä kulu ja se verotetaan normaalisti omistajan ansiotulona.

Mikäli sivutoimisen yrittäjän tulot jäävät pieniksi, useimmiten kannattavinta on nostaa rahaa ulos palkkana. Palkka on yrityksen tulosta pienentävä kulu ja pienillä tuloilla palkasta maksettava vero jää alle 20 prosentin, jonka yhtiö maksaisi tuloksestaan.

Ja osinkoahan (joka ei ole yritykselle vähennyskelpoinen meno) päästään jakamaan vasta tuosta yrityksen tuloksesta.

Sivutoiminen yrittäjä ja työttömyysturva

Lähtökohta yrittäjän työttömyysturvassa on se, että päätoimisena yrittäjänä työskentelevä henkilö ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen.

Sivutoimiselle yrittäjälle voidaan kuitenkin maksaa niin sanottua soviteltua (=pienempää) päivärahaa. Päivärahasta vähennetään tällöin osa yritystoiminnasta saadusta tulosta.

Mistä sitten erottaa sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjän? 

TE-toimisto arvioi päätoimisuutta toiminnan vaatiman työmäärän avulla, eli saaduilla tuloilla ei ole väliä. Työllistyminen on päätoimista, kun toimintaan vaadittu työmäärä on sen suuruinen, ettei se mahdollistaisi kokoaikaisen työn vastaanottamista.

Yrittäjyys tulkitaan sivutoimiseksi myös tapauksissa, joissa toimintaa on harjoitettu kokoaikatyön ohessa riittävän pitkään eli vähintään kuusi kuukautta. Ei siis kannata joutua irtisanotuksi töistä siinä vaiheessa, kun on alkanut pyörittää päätyön ohessa omaa sivutoimista yritystä.

TE-toimistojen tulkinnat pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden luokitteluista ovat ainakin takavuosina olleet kirjavia, joten asian kanssa on syytä olla tarkkana.