Yrityksen lopettaminen

Yrityksen lopettaminen

Yrityksen lopettamiseen voidaan joutua, mutta joskus se myös halutaan tehdä itse ilman ulkopuolelta tulevaa syytä.

Tämä artikkeli ei ota kantaa lopettamisen syihin, vaan neuvoo yleisellä tasolla miten yrityksen lopettaminen tapahtuu vapaaehtoisesti.

Miten yrityksen lopettaminen tehdään?

Yritys lakkaa olemasta, kun sen toiminnot joko lopetetaan tai yhtiömuotoa muutetaan. Henkilöyhtiöillä sama voi tapahtua, kun yhtiömiesten määrä laskee tarpeeksi paljon.

Lopettamista voi myös edeltää yrityksen selvitystila, missä katsotaan yrityksen taloudellista tilannetta. Selvityksellä pyritään saamaan yrityksestä velaton ja jakamaan ylijäänyt netto-omaisuus asianomaisille henkilöille.

Yrityksen lopettamisessa täytyy muistaa yrityksen ympärillä olevat tahot, joilla on erilaisia sitoumuksia tai intressejä yritystä kohtaan. Näiden tahojen yhteisvaikutus vaikuttaa lopputulokseen eli onnistuuko lopettaminen kivuttomasti vai selkeästi.

Näitä tahoja ovat tietenkin yhtiön omistajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja yhteiskunta. Lista voi jatkua tästäkin eteenpäin. Tarkentamalla eri tahoja, voi selvittää omia velvollisuuksia muita kohtaan ja katsoa keihin yrityksen lopettaminen vaikuttaa ja millä tavalla.

Lopulta itse prosessi on kuitenkin vain paperisotaa, kun kaikki tarvittavat sitoumuksen ovat hoidettu.

Yrityksen lopettamisilmoitus

Yrityksen lopettaminen tehdään lopettamisilmoituksilla. Tutustutaan niihin eri yhtiömuotojen kautta ja katsotaan, mitä eri yhtiömuodot vaativat, jotta yrityksen lopettaminen onnistuu käytännössä.

Toiminimen lopettaminen

Yksityisen elinkeinoharjoittajan eli ”toiminimen” lopettaminen onnistuu melko kivuttomasti. Lopettaminen tapahtuu Y6-lomakkeella.  Mukaan ei tarvita erillisiä liitteitä tai selvityksiä, mikäli yrittäjä allekirjoittaa lomakkeen itse.

Jos lomakkeen allekirjoittaa valtuutettu, tarvitaan silloin valtakirja, jossa määritellään kirjoitusoikeus. Ilmoittaminen on myös maksutonta.

Lisätietoja toiminimen lopettamisesta löydät laajemmasta tekstistämme linkin takaa.

Jos et kuulu kaupparekisteriin, voit tehdä ilmoituksen toiminnan lopettamisesta ja Verohallinnon rekistereistä poistumisesta myös OmaVeron kautta.

Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön lopettaminen

Kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat avainasemassa. Jos yrityksen lopettaminen on yksimielistä, voidaan se tehdä ilman selvitysmenettelyä, joka muussa tapauksessa on pakollinen ja vaikeuttaa asiaa.

Yhtiö puretaan siis yhteisellä päätöksellä. Sen jälkeen siitä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Se tehdään lomakkeella Y5. Ilmoittaminen on maksutonta.

Itse ilmoitus on tehtävä avoimessa yhtiössä yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiössä vastuunalaisen yhtiömiehen toimesta. Jos kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat lomakkeen, ei erillisiä liitteitä tarvita.

Muussa tapauksessa tulee toimittaa erillinen liite, joka voi olla kaikkien yhtiömiesten tekemä ja allekirjoittama sopimus yrityksen lopettamisesta.

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön lopettamisesta kattavammin voit lukea linkistä. Tässä aiheesta tiivistetty versio.

Osakeyhtiön vapaaehtoinen lopettaminen alkaa yhtiön ajamisella selvitystilaan. Se vaatii yhtiökokouksen, jossa asiasta päätetään. Samalla yhtiölle valitaan selvitysmiehet. Selvitystilaan ajamisesta tehdään ilmoitus Kaupparekisteriin lomakkeella Y4 ja liite 13. Se maksaa 95 euroa. Kuitti tulee laittaa liitteeksi.

Seuraava vaihe on julkinen haaste. Tämän voi tehdä samalla kertaa kuin ensimmäisen vaiheen. Julkinen haaste tarkoittaa avointa hakemusta yhtiön tilasta. Sen jättäminen maksaa 210 euroa ja se myös maksetaan etukäteen.

Kolmannessa vaiheessa yhtiön selvitysmiehet pitävät yhtiökokoukselle lopputilityksen. Sen jälkeen yhtiö katsotaan puretuksi. Purkamisesta tulee tehdä ilmoitus Kaupparekisterille. Se tehdään maksuttomalla ilmoituksella lomakkeella Y4 ja liitteellä 15. Mukaan liitetään oikeaksi todistettu pöytäkirja, jossa on merkintä lopputilityksen esittämisestä.

Osuuskunnan lopettaminen

Osuuskunta haetaan selvitystilaan, jonka kautta rekisteriviranomainen päättää yrityksen lopettamisesta. Osuuskunnan kokous päättää yrityksen hakemisesta selvitystilaan sekä valitsee selvitysmiehen. Huom: asiasta täytyy olla päätös eli merkintä pöytäkirjassa.

Ensin tehdään ilmoitus Kaupparekisterille selvitystilaan asettamisesta. Siinä vaiheessa määritellään selvitysmies, kuka hoitaa prosessin. Sitä varten tarvitaan lomake Y4 ja liite 14.

Lomakkeen tekee ja allekirjoittaa selvitysmies. Mukaan liitetään myös osuuskunnan pöytäkirja, jossa on päätös selvitystilaan asettamisesta sekä selvitysmiehestä. Ilmoituksen jättäminen maksaa 95 euroa, mikä on maksettava etukäteen. Kuitti laitetaan liitteeksi.

Toinen vaihe on julkinen haaste. Silloin tehdään vapaamuotoinen kirje, jossa osuuskunnan tilaa selvitetään. Hakemuksen tekeminen maksaa 210 euroa, ja se täytyy maksaa ennen hakemuksen jättämistä. Maksusta saatu kuitti tulee laittaa liitteeksi.

Vasta kolmas vaihe on osuuskunnan purkaminen. Se vaatii osuuskunnan kokouksen, jossa käydään läpi selvitysmiehen esitys lopputilityksestä. Sen jälkeen tehdään ilmoitus osuuskunnan purkamisesta kaupparekisteriin lomakkeella Y4 ja liitteellä 15. Tämä vaihe on maksuton.

Laskutusohjelma yrittäjälle

Isolta on tehokkain ja helppokäyttöisin laskutusohjelma.

Ota käyttöön