Toiminimen lopettaminen

Voit lopettaa toiminimesi mistä syystä tahansa, ei ole mitään lakisääteistä pakkoa jatkaa toimintaa, vaikka se olisi kannattavaakin. Elinkeinotoiminta voidaan lopettaa vaikka myymällä elinkeinotoiminnan koko varallisuus tai vain lopettamalla liiketoiminta.

Toiminnan lopettamisesta on tehtävä viivytyksettä ilmoitus Y6-lomakkeella prh:lle (patentti- ja rekisterihallitukselle). Samalla tieto toiminimen toiminnan päättymisestä tulee myös verohallinnon tietoon ja yritys voidaan poistaa arvonlisävero-, työnantaja- sekä ennakkoperintärekistereistä, mikäli olet sellaisissa jäsenenä. Mahdolliset yrityskiinnitykset on joko kuoletettava tai siirrettävä luovutuksensaajalle tai elinkeinotoiminnan jatkajalle ennen kuin elinkeinotoiminta voidaan merkitä rekisteriin lakanneeksi.

Mitä ovat yrityskiinnitykset?

Edellisessä kappaleessa mainitut yrityskiinnitykset koskevat elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan kuuluvaa:

1. käyttöomaisuutta, johon kuuluvat muiden muassa:

 • koneet
 • kalustot
 • tavaramerkkioikeudet
 • toiminimioikeudet
 • muut erityiset oikeudet

2. vaihto-omaisuutta, johon kuuluvat muiden muassa:

 • aineet
 • tarvikkeet
 • valmisteet
 • tavarat

3. rahoitusomaisuutta, johon kuuluvat muiden muassa:

 • kassavarat
 • saatavat
 • arvopaperit

Yrityskiinnitys ei koske sellaista omaisuutta, johon voidaan vahvistaa kiinnitys muun lain mukaan.

Yrityskiinnityksen estämättä kiinnitettyä omaisuutta saa luovuttaa ja käyttää siten kuin elinkeinotoimintaan kuuluva säännöllinen tavaranvaihto tai omaisuuden tarpeellinen uusiminen tai muu normaali liiketoiminta edellyttää.

Yrityskiinnitys on uudistamatta voimassa kunnes se kuoletetaan.

– Wikipedia

Toiminimen liiketoiminnan loppuessa

Elinkeinotoiminnan loputtua toiminimiyrittäjän on huolehdittava, että kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset (veroilmoitus, kausiveroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset) annetaan ajallaan sekä siitä, että viimeisen verovuoden ennakkoverot maksetaan asianmukaisesti. On myös tärkeää huolehtia, että kirjanpitoaineisto säilytetään asianmukaisesti 6 – 10 vuotta, joka laissa edellytetään. Jos sinulla on kirjanpitäjä, hän yleensä hoitaa tämän asian puolestasi. Jos sinulla ei ole kirjanpitäjää, kannattaa laittaa kaikki samaan laatikkoon ja antaa sen homehtua jossain paikassa mistä löydät aineiston tarvittaessa.

Jotta liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaa pidetään loppuneena, elinkeinotoiminnassa ei saa olla jäljellä lainkaan varallisuutta tai velkoja. Hommat pitää hoitaa loppuun asti ja omaisuus pitää hävittää johonkin ja velat on maksettava. Elinkeinotoiminnan varallisuudesta toiminimiyrittäjä voi luopua joko myymällä sen tai siirtämällä varallisuuden yksityisottona yksityistalouteen. Koska, toiminimiyrittäjänä yrityksen- ja henkilökohtaisen taloutesi erottelua ei ole, joudut itse vastaamaan yritystoimintasi veloista henkilökohtaisesti. Varallisuuden myynnin tai yksityisoton vaikutukset huomioidaan elinkeinotoiminnan viimeisen verovuoden tuloksen laskennassa. Myös toiminta-aikana tehdyt varaukset luetaan lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi. Elinkeinotoiminnan lopettamisesta voi syntyä suuri kertaluonteinen veronalainen lisätulo, joka on nettovarallisuudesta riippuen joko pääoma- tai ansiotuloa. Elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuuteen kohdistuvaa suurta kertaluonteista tuloa voi lieventää tulontasauksella. Tulontasausta on vaadittava ennen kuin kertatulon saamisvuoden verotus päättyy

Askeleet toiminimen lopettamiseen

Toiminimen lopettaminen tapahtuu y6 – lomakkeella. Lomakkeeseen pitää tulla elinkeinonharjoittajan, eli toiminimellä toimivan yrittäjän allekirjoitus tai hänen valtuuttamansa henkilö. Lomakkeen voit ladata prh:n sivuilta täältä. Jos haluat lopettamisen jälkeen kaupparekisteriotteen itsellesi, täytä lomakkeen Y6 kohta ”Kaupparekisterille tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö ja/tai yritys (asiamies)”. Se löytyy lomakkeen sivulta 2.

1. Myy omaisuus (yrityskiinnitykset) tai hankkiudu siitä eroon ottamalla ne itsellesi tai antamalla ne yrityksen jatkajalle.

2. Lopeta kaikki liiketoiminta. Siis kaikki tekemiset, mitkä ovat liiketoimintaasi

3. Maksa velat

4. Täytä Y6-lomake ja ilmoita sillä toiminnan päättymisestä.

Kun elinkeinotoiminnan lakkaamista koskeva ilmoitus on rekisteröity, yrityksen tiedot poistetaan kaupparekisteristä ja toiminimen rekisteröintisuoja päättyy. Silloin menetät oikeuden käyttää toiminimen nimeä ja joku muu voi ottaa sen käyttöönsä

Toiminimen lopettamisilmoitus on maksuton.

Kannattaako toiminimi aina lopettaa?

Josku on fiksumpaa laittaa toiminimi pöytälaatikkoon lepäämään, jos uskot, että sinulla voisi olla käyttöä sille myöhemmin. Tämä myös tapahtuu samaisella y6-lomakkeella. Voit sitten laittaa polkaista toiminnan jälleen käyntiin tulevaisuudessa, jos koet sen tarpeelliseksi.

etasku-kuitit-600x150

2 Comments

 • Hanna

  Reply Reply 15.9.2016

  Yrittäjä kai ei mitään tukea mistään saa kovin helpolla lopetettuaan, mutta jos jotain saa niin täytyykö silloin yritystoiminta olla ihan lopullisesti lopetettu, pöytälaatikkoon tunkeminen ei riitä?

  • Timo

   Reply Reply 19.9.2016

   Yritystoiminta on lopetettu toistaiseksi kun toiminimi on pöytälaatikossa.

Leave A Response

* Denotes Required Field