Kaupparekisteri

Patentti- ja rekisterihallituksen eli PRH:n hallinnoima kaupparekisteri on virallinen sekä julkinen rekisteri suomalaisista yrityksistä. Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin.

Myös yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimiyrittäjien) on syytä tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin, vaikkei tämä pakollista olekaan. Kaupparekisterissä ovat yritysten lisäksi myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot.

Kaupparekisteritiedot ovat siis julkisia. Rekisteristä on mahdollista saada yrityksen kaupparekisteriotteet, yhteisösäännöt (kuten esimerkiksi yhtiöjärjestykset), tilinpäätökset sekä kaupparekisteri-ilmoitukset liitteineen. Tunnistetietona kaupparekisterissä käytetään Y-tunnusta.

Enemmistön kaupparekisterissä olevista yrityksistä muodostavat osakeyhtiöt sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat. PRH:n Virre-tietopalvelusta voi etsiä yritysten kaupparekisteritietoja ympärivuorokautisesti. Perustietojen saanti on maksutonta.

Yrityksen perustamisen yhteydessä on tehtävä kaupparekisterille perustettavan yrityksen perustamisilmoitus. Myöhemmin rekisterissä olevia tietoja ylläpidetään tekemällä lakisääteisiä yrityksen toimintaa koskevia ilmoituksia.

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriä varten mahdollisista muutoksista tai puutoksista esimerkiksi osoite- ja yhteystietoihin, toimitusjohtajaan, toimialaan tai vaikkapa tilikauteen liittyen. Yrityksen on myös tehtävä ilmoitus lopettamisestaan sen ollessa ajankohtaista.

Jokaisesta yrityksestä on merkittävä kaupparekisteriin yleensä vähintään seuraavat seikat:

  • yrityksen nimi,
  • kotipaikkakunta tai se kunta, josta toimintaa johdetaan,
  • toimiala,
  • kuka/ketkä ovat yrityksen edustajia,
  • yrityksen osoite,
  • yritysmuodosta riippuen voidaan tehdä vielä muitakin merkintöjä!

Yleisesti katsotaan, että kaupparekisterissä olevilla tiedoilla on positiivinen luotettavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että kolmas osapuoli, eli ulkopuolinen voi luottaa tietojen oikeellisuuteen ja paikkansapitävyyteen.

Esimerkkinä kaupparekisteriin merkitty prokura, joka antaa oikeuden luottaa siihen, että merkityllä henkilöllä todella on nimenkirjoitusoikeus.

Prokura eli siis nimenkirjoitusoikeus on tyypillisesti käytetty tapa antaa yrityksen henkilökunnalle valtuuksia toimia yrityksen nimissä. 

Joissakin tilanteissa yrityksen rekisteröinnillä kaupparekisteriin on myös oikeudellista vaikutusta. Tällöin vasta rekisteröityneenä jokin asia on oikeudellisesti syntynyt tai toteutunut. On hyvä muistaa, että esimerkiksi osakeyhtiö ja osuuskunta syntyvät virallisesti vasta kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin.

Myös muun muassa osakeyhtiön osakepääoman korotus tai yhtiöjärjestyksen muutos tulee virallisesti voimaan vasta kun se on merkitty kaupparekisteriin.

Kaupparekisteriin rekisteröityminen antaa toiminimelle, eli toisin sanoen yrityksen nimelle, myös valtakunnallista suojaa.

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat selkokieliset artikkelit, jotka koskevat Verohallinnon rekistereihin liittymistä: