Yrityksen toimiala

Yrityksen toimialan valinta, muotoilu ja muutos – OPAS 2018

“Missä muodossa toimiala pitää kaupparekisterille ilmoittaa? Mitä toimialan muutos maksaa? Entä mitä tarkoittaa yleistoimiala?”

Olit sitten aloittava yrittäjä tai kokeneempi yrittäjäkettu, joudut jossain vaiheessa pakostikin pohtimaan joitakin yrityksen toimialaan liittyviä kysymyksiä.

Mikäli olet vasta suunnittelemassa yrittäjyyttä, törmäät toimialan käsitteeseen jo osakeyhtiön tai toiminimen perustamisilmoitusta täyttäessäsi.

Jos taas yrittäjävuosia on jo takana, toimialan muutos tai laajentaminen saattaa olla sinulle ajankohtaisempi juttu.

Tässä oppaassa kerromme sinulle toiminimen ja osakeyhtiön toimialan valinnasta, muotoilusta ja muuttamisesta sekä vastaamme yleisimpiin kyseisiä asioita koskeviin pulmiin.

Tässä oppaassa:

Mitä tarkoittaa yrityksen toimiala?

Yrityksesi toimiala kertoo, millaista liiketoimintaa harjoitat.

Toimialan tulisi sisältää kaikki ne liiketoiminnan alat, joilla yrityksesi toimii tällä hetkellä ja joilla se suunnittelee toimivansa tulevaisuudessa.

Toimiala voidaan siis tarvittaessa ilmoittaa kaupparekisterille hyvin lyhyesti tai erittäin pitkästi – täysin riippuen yrityksesi liiketoiminnasta. Toimialoja voi olla joko yksi tai useampi.

Yrityksen perustamisilmoitusta täyttäessäsi ilmoitat toimialan kahdelle taholle. Kaupparekisterin lisäksi myös Verohallinto haluaa tietää yrityksesi toimialan.

Jos perustat toiminimen, toimialoja koskevat kohdat ovat perustamisilmoituksessa peräkkäin. Kuva alla.

Osakeyhtiön perustajat puolestaan ilmoittavat kaupparekisterille toimialansa yhtiöjärjestyksessä osana perustamisilmoituksen täyttöä. Verohallinnolle ilmoitettava toimiala tulee perustamisilmoituksessa vastaan hieman myöhemmin.

Näiden kahden toimialailmoituksen välillä on olennaisia eroja, jotka joudut ottamaan huomioon toimialan muotoilussa.

Tästä asiasta saat lisätietoa, kun luet alapuolelta kaupparekisterille ja Verohallinnolle ilmoitettavia toimialoja koskevat ohjeet.

Yrityksen toimialan valinta ja muotoilu

Kaupparekisterille ilmoitettava toimiala

Kuten jo todettua, ilmoitat siis yrityksesi toimialan kahdelle taholle, joista ensimmäisenä käsittelemme kaupparekisterin.

Kaupparekisterille voisit periaatteessa ilmoittaa vain yleistoimialan eli kaiken laillisen liiketoiminnan.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä kannata, koska liian laaja toimiala voi hankaloittaa toiminimesi eli yrityksesi nimen rekisteröintiä.

Kun perustat yrityksen, kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tutkii, onko yrityksesi nimen rekisteröimiselle estettä.

Este voi tarkoittaa esimerkiksi nimien sekoitettavuutta, mikäli jollain jo olemassa olevalla yrityksellä on käytössään vastaavanlainen nimi.

Sekoitettavuudesta koituu useimmiten ongelmia tilanteissa joissa kahden yrityksen toimialat ovat hyvin samankaltaisia.

Kun siis yksilöit yrityksesi toimialan tarkasti, helpotat yrityksesi nimen rekisteröintiä ja tällä tavalla saat toiminimesi tai osakeyhtiösi rekisteröinnin kerrasta läpi.

Sinun kannattaa kuitenkin ilmoittaa tarkemman toimialasi ohessa myös yleistoimiala – katso malli alta.

Esimerkki kaupparekisteriin ilmoitettavasta toimialasta: Rauno perustaa autokorjaamon ja ilmoittaa kaupparekisterille toimialakseen moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus ja kaikki muu laillinen liiketoiminta.

Kaupparekisteri hyväksyy hyvin erilaiset ja erityyliset ilmaukset yrityksesi toimialasta. Verohallinto sen sijaan on toimialan ilmoittamisen kanssa tiukempi – tästä asiasta voit lukea lisää alapuolelta.

Verohallinnolle ilmoitettava toimiala

Verohallinnolle joudut perustamisilmoituksella kertomaan yrityksesi tarkan päätoimialan.

Jos ilmoitat kaupparekisterille monta toimialaa, joudut valitsemaan niistä yhden päätoimialan, jonka ilmoitat Verohallinnolle. Valitun päätoimialan tulee olla se ala, jolla yrityksesi harjoittaa eniten liiketoimintaa.

Yleistoimiala eli kaikki muu laillinen liiketoiminta ei Verohallinnolle kelpaa.

Ilmoitat yrityksesi päätoimialan Verohallinnolle viisinumeroisella TOL2008-koodilla. Omaa toimialaasi ilmaisevan koodin voit katsoa Tilastokeskuksen toimialaluokituksesta.

Esimerkki Verohallinnolle ilmoitettavasta toimialasta: Jos perustaisit autokorjaamon, voisit ilmoittaa yrityksesi päätoimialaksi esimerkiksi koodin 45201, joka ilmaisee nimikettä moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat).

Linkistä voit halutessasi katsoa kyseisen toimialan tarkan käsitesisällön.

Tämän saman nimikkeen voit tietysti aivan hyvin ilmoittaa myös kaupparekisterille ja lisätä perään maininnan “ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”.

Mikäli et ole varma, minkä monesta hyvin samankaltaisesta toimialaluokituksesta valitsisit, voit katsoa esimerkkiä YTJ-tietopalvelusta.

Sieltä näet, että esimerkiksi kaikilla parturi-kampaamoilla TOL-koodi on 96021, kun taas ravintola-alan yrityksillä koodit taas vaihtelevat sen mukaan, minkäkaltaista toiminta on.

Esimerkiksi kahvila-ravintoloille, ruokakioskeille ja baareille on omat tarkat koodinsa.

Syötä hakuun jokin omalla alallasi toimiva yritys, niin näet, millaisia toimialaluokituksia kyseiset yritykset ovat valinneet. Myös sinun valitsemasi päätoimiala tulee myöhemmin näkyville YTJ-tietopalveluun.

Jos olet perustamassa osakeyhtiötä, valitsemasi päätoimialan on sisällyttävä yhtiöjärjestykseen ilmoittamaasi toimialaan. Et siis voi ilmoittaa Verohallinnolle sellaista tarkkaa toimialaa, jolle ei löydy katetta yhtiöjärjestyksestä.

Toiminimen toimialan kohdalla tästä asiasta ei tarvitse välittää, koska toiminimillä ei ole yhtiöjärjestystä – osakeyhtiöille yhtiöjärjestys sen sijaan on pakollinen.

Jos liiketoimintaasi tarvitaan jokin viranomais- tai elinkeinolupa, kannattaa kysyä neuvoa tarkan päätoimialan muotoiluun lupaviranomaiselta.

Mikäli oma liiketoimintasi on luvanvaraista, sinun täytyy hankkia tarvittava lupa jo ENNEN toiminnan aloittamista. Kun lupa on myönnetty, ilmoitat siitä kaupparekisterille.

Toimialakohtaiset luvat löydät linkin takaa.

Yleisimmät virheet toimialan valinnassa ja muotoilussa

Kenties yleisin virhe toimialan valinnassa on jo aiemmin tässä tekstissä mainittu tilanne, jossa kaupparekisteriin ilmoitetaan pelkkä yleistoimiala.

Mikäli teet näin ja ilmoitat kaupparekisteriin toimialaksesi vain kaiken laillisen liiketoiminnan, yrityksesi rekisteröinti voi viivästyä.

Tämä aiheutuu siitä, että pelkän yleistoimialan ilmoittava yritys on helposti sekoitettavissa muihin jo olemassa oleviin yrityksiin, joilla on hieman samankaltainen nimi.

Näissä tapauksissa toiminimesi eli osakeyhtiösi tai toiminimesi nimi ei kelpaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), vaan yrityksen perustamisilmoitus tulee bumerangina takaisin.

Voit kuitenkin välttää tämän, jos muistat valita ensimmäiselle nimiehdotuksellesi varavaihtoehdot.

Jos varsinainen nimiehdotuksesi ei mene läpi, PRH kelpuuttaa ensimmäisen hyväksyttävissä olevan nimiehdotuksesi.

Muista, että yleistoimiala kannattaa kuitenkin ilmoittaa kaupparekisterille tarkan toimialasi lisäksi.

Tällöin sinun ei tarvitse myöhemmin erikseen maksaa kaupparekisterille tehtävästä muutosilmoituksesta, jos päätät laajentaa toimintaasi uusille urille.

Toinen mahdollinen virhe toimialan valinnassa on se, että et ota selvää tarkasta toimialaluokituksesta, mikäli toimialallasi vaaditaan jokin viranomais- tai elinkeinolupa.

Toisin sanoen: jos tarvitset liiketoimintasi käynnistämiseen jonkin toimialakohtaisen luvan, tarkista lupaviranomaiselta tarkka toimialaluokitus – esimerkiksi ravintolatoiminnassa toimialakoodeja on lukuisia, joten asian kanssa on syytä olla tarkkana.

Toimialakohtaiset luvat ja vastuuviranomaiset löydät edeltävän kappaleen linkin takaa.

Mikäli olet lähitulevaisuudessa perustamassa toiminimeä, suosittelemme tutustumaan myös toiminimen perustamisilmoituksen täyttöohjeita koskevaan minioppaaseen.

Toimialan muuttaminen tai laajentaminen

Toimialan muutos tai laajentaminen jälkikäteen on mahdollista – hinta vaihtelee yhtiömuotosi mukaan.

Toiminimen toimialan muutos

Toiminimen toimialan muutoksen hinta on 40 euroa sähköisesti tehtynä tai 85 euroa, mikäli hoidat asian paperi-ilmoituksella.

Sähköisen ilmoituksen hinta on kuitenkin 40 euroa per käsiteltävä asia, eli jos teet samassa yhteydessä muita muutoksia (esim. kotipaikan muutos), niin hinta nousee.

Toiminimen muutosilmoituksen löydät linkin takaa. Mikäli laajennat toiminimesi toimialaa, PRH tutkii uudelleen, onko toiminimesi nimen rekisteröinnin jatkamiselle esteitä.

Nimi ei saa uuden toimialan myötä olla sekoitettavissa muiden yritysten jo olemassa oleviin nimiin.

Osakeyhtiön toimialan muutos

Osakeyhtiön toimialan muutos vaatii muutoksen yhtiöjärjestykseen. Toimialaa siis laajennetaan tai vaihdetaan yhtiöjärjestyksen muutoksen avulla.

Yhtiöjärjestystä voidaan osakeyhtiöissä muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä. Päätöksen vahvistamiseksi tarvitaan määräenemmistö ääniä.

Pienissä, yhden tai muutaman hengen osakeyhtiöissä tästä harvoin koituu hidasteita, vaan yhtiöjärjestyksen muutos on pelkkä muodollisuus.

Uuden toimialan mukaista liiketoimintaa voidaan harjoittaa vasta muutoksen rekisteröimisen jälkeen.

Osakeyhtiön toimialan muutoksen hinta on 275 euroa sähköisesti tehtynä, ja 380 euroa, mikäli hoidat asian paperi-ilmoituksella.

Osakeyhtiön muutosilmoituksen löydät linkin takaa.

Ilmoitukseen tulee liittää kopio yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai yhden henkilön oikeaksi todistama ote siitä.

Mikäli kyseessä on yhtiöjärjestyksen osittaismuutos (eli muutit vain toimialaa), merkitset pöytäkirjaan muuttuneiden määräysten uuden sisällön kokonaisuudessaan.

Kuten toiminimiyrittäjilläkin, myös osakeyhtiöiden tapauksissa toimialan muutos johtaa siihen, että yrityksesi nimen hyväksyttävyys tutkitaan uudelleen.

Kun osakeyhtiösi toimiala muuttuu, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, ettei nimesi ole sekoitettavissa jonkun toisen, samalla tai samankaltaisella alalla jo toimivan yrityksen nimeen.

Toimialaluokitus 2018 -lista – etsi yrityksesi toimialakoodi

Tilastokeskuksen virallisen toimialaluokituksen eli listan yritysten toimialoista löydät linkin takaa. Vaikka kyseisen luokituksen nimi viittaa vuoteen 2008, järjestelmä on vuonna 2018 edelleen voimassa.

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Yrityksen nimi – 10 vinkkiä hyvän nimen keksimiseen uudelle yritykselle!
Aputoiminimi
Mikä se on ja miten aputoiminimen toimiala valitaan?