Yrityksen arvot, missio ja visio

Yrityksen arvot, missio ja visio

Mitä tarkoittavat yrityksen arvot, missio ja visio?

Yrityksen arvot, missio ja visio ovat asioita, jotka nousevat pinnalle aika-ajoin. Vaikka ne monesti kuulostavat latteuksilta, niiden pitäisi silti olla tärkeä osa jokaisen yrityksen arkea.

Ne voidaan määritellä tai jättää määrittelemättä, mutta silti ne ovat olemassa.

Arvojen tulisi näkyä jokaisen yrityksen tavassa toimia. Niiden pitäisi heijastua aina johtajasta asiakaspalvelijaan tai siivoojaan, vaikka aina ei siltä suoraan tunnukaan.

Myös yrityksen mission ja vision tulisi olla selvillä jokaisella yrityksen työntekijällä.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä yrityksen arvot, missio ja visio tarkoittavat ja mikä on niiden määritelmä. Jokainen kolmesta teemasta käydään läpi käytännön esimerkkien avulla.

Lisäksi kerromme lyhyesti siitäkin, miten yrityksen strategia suhteutuu näihin kolmeen käsitteeseen.

Sisällys:

Yrityksen arvot määritelmä

Yrityksen arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa.

Yrityksen arvoja voivat olla esimerkiksi vastuullisuus, luotettavuus ja rehellisyys, vaikka ne kovin itsestäänselvyyksiltä kuulostavatkin. Todellisia esimerkkejä elävästä elämästä löydät hieman alempaa.

Jokaisessa yrityksessä tiedetään, että arvot tulisi valita, mutta mitä näillä arvoilla oikeasti tekee?

Totuus on, että niillä ei välttämättä tee yhtään mitään. Mutta silti niistä voi olla hyötyä. Kuten aikasemmin mainittiin niin ne näkyvät joka tapauksessa, vaikka niitä ei valitsisi. Ne näkyvät toiminnassa. Ne heijastavat työntekijöiden ja johdon toimintaa.

Yrityksen arvot voidaan ottaa ohjaamaan yrityksen tapaa toimia. Ne voivat ohjata tapaa, jolla kohdataan asiakkaat ja yhteiskunta. Ne voivat ohjata tapaa jolla rakennetaan tuotteita ja palveluita.

Arvoista ajatellaan usein liian hienosti ja ehkä kaukaisesti. Ne valitaan ajatuksella sen mukaan, mitä toivotaan, että muut ajattelisivat yrityksestä.

Joskus ne valitaan vain sillä perusteella, että ne kuulostavat sopivan arvokkailta ja juuri sille yritykselle sopivalta. Siltä, että ne näyttävät ja kuulostavat hyvältä.

Arvoja ei voi kuitenkaan valita niin. Toki voidaan sanoa, että ne ovat yrityksen arvot, mutta silloin niiden tulisi heijastua myös toimintaan, ei pelkästään seisoa plakaattina toimiston seinällä tai verkkosivuilla.

Oikeat arvot näkyvät jokapäiväisinä tekoina. Niistä ei tarvitse erikseen asiakkaille kertoa, vaan ne näkyvät ulospäin tekoina.

Jos kerrot olevasi vastuullinen yhteiskunnasta, niin kerro mieluummin joku yhteisvastuullinen teko kuin, että se on arvosi. Ihmiset kyllä ymmärtävät, että olet vastuullinen silloin. Sama koskee kaikkea.

Hyvin yleisiä arvoja ovat palveleva tai ammattitaitoinen. Näitäkään ei tarvitse mainita vaan niiden pitäisi näkyä suoraan työssä, jota yritys tekee.

Jos ne täytyy erikseen mainita niin silloin voi nousta epäilys, että jokin on pielessä. Mieluummin jättää siis asian kokonaan mainitsematta.

Kuinka valitset yrityksen arvot

Miten siis yrityksen arvot valitaan, jos niiden täytyy näkyä toiminnassa, eivätkä ne voi olla vain hienoja sanoja seinällä.

Totuus on, että ne voivat kuitenkin olla hienoja sanoa seinällä, jos ne merkitsevät yrityksen henkilöstölle jotain ja ne ohjaavat heidän toimintaansa yrityksen sisällä.

Silloin luultavasti kannattaa jättää ne mainitsematta ulospäin ellei kuka tahansa voi ymmärtää ne järkevästi. Anna mieluummin tuotteidesi ja palveluidesi puhua puolestaan.

Hyvät arvot ovat ne toimintasäännöt, joiden mukaan haluat yritystäsi pyörittää. Listaa asioita, joiden mukaan tulet todella toimimaan ja voit määritellä miten se tulee näkymään asiakkaalle. Pelkkien sanojen listaamiseen sijaan mieti millaisista teoista voit kertoa.

Palvelevan sijaan yritä löytää tarina, jossa teit jotain todella merkittävää, minkä asiakkaasi koki todella loistavaksi palveluksi. Luotettavuuden sijaan yritä kertoa kuinka teit kaikista vastoinkäymisistä huolimatta loistavaa työtä, että sait asiakkaasi eteen sen mitä lupasit.

Arvot voivat olla mitä vain, jos toimit niiden mukaisesti. Väkisin niitä ei kannata lähteä laatimaan vaan mieti kuinka teet asioita yleensäkin.

Voit yrittää listata mieleesi tulevia asioita ja valita niistä osan. Arvoja ei todellakaan tarvitse kirjoittaa verkkosivuillesi. Asiakkaasi tuskin ostavat niiden takia. Yksikin tarina, jossa jokin arvoistasi heijastuu, on luultavasti paljon myyvempi asia.

Siltikin arvot voivat olla hyödyllisiä, jos ne auttavat sinua hahmottamaan toimintaasi ja tekemään valintoja vaikeissa tilanteissa.

Hyvät arvot voivat auttaa sinua jaksamaan ja tekemään vielä yhden ylimääräisen pykälän asiakkaasi vuoksi, vaikka tuntuisi että haluaisit lopettaa kesken.

Valitse ne asiat, jotka todella heijastavat sitä mitä olet ja mitä haluat olla. Toimi niiden mukaisesti, se on paras esillepano.

Yrityksen arvot esimerkkejä

Seuraavat kolme esimerkkiä on poimittu suurten suomalaisyritysten verkkosivuilta.

Pörssiyhtiö Fortumin arvoja ovat vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys. Jokaista arvoa on vielä määritelty erikseen muutamalla lauseella.

Esimerkiksi luovuudella Fortum viittaa siihen, että työntekijät ovat oma-aloitteisia ja kannustavat toisiaan ratkaisujen löytämiseen. Fortumille luovuus tarkoittaa myös sitä, että työntekijät kehittävät itseään jatkuvasti ja ovat avoimia muutoksille.

Finnairin arvot puolestaan on esitetty yrityksen verkkosivuilla hieman eri tavalla, ne on nimittäin puettu minä-muotoon. Lentoyhtiö kertoo, että sen arvot ovat:

 • välitän,
 • yksinkertaistan,
 • olen rohkea.

VR:n viisi arvoa puolestaan ovat

 • asiakas toiminnan lähtökohtana,
 • turvallisuus ja vastuullisuus,
 • yhdessä tekeminen,
 • uudistuminen ja
 • tavoitteellisuus.

Yrityksen visio määritelmä

Yrityksen visio tarkoittaa näkemystä siitä tulevaisuuden tavoitetilasta, jossa yritys haluaa olla tietyn ajanjakson kuluessa.

Yrityksen visio voi olla esimerkiksi se, että viiden vuoden päästä se on kotimaansa markkinajohtaja omalla toimialallaan ja työntekijöiden määrä on pystytty tuplaamaan.

Yllä mainittu esimerkki visiosta on kuitenkin laimea, koska vision tulisi olla innostava ja haluttava – siis sellainen, että yrityksen työntekijöillä olisi vahva tahto sitoutua siihen.

Siksi pelkkä yrityksen toiminnan kasvattaminen (ja sitä kautta voiton haaliminen omistajille) ei ole hyvä visio.

Tästä syystä visio rakennetaan monesti lyhyen tarinan tai sloganin muotoon.

Kun yrityksen visio on selvillä, luodaan strategia eli ne keinot, joilla laadittu visio saavutetaan.

Yrityksen visio esimerkkejä

Alla on Suomessa toimivien suuryritysten visioita, jotka on poimittu niiden verkkosivuilta:

 • Fortumin visio on olla puhtaamman maailman edelläkävijä.
 • Rovion visiona on luoda ikivihreä viihdebrändi.
 • Viking Linen visio on olla johtava tavaramerkki ja ensisijainen valinta kaikille, jotka etsivät kuljetusta ja elämyksiä.
 • TeliaSonera haluaa olla alansa houkuttelevin brändi kaikilla markkinoilla ja tarjota parhaan asiakaskokemuksen.
 • VR:n visio on olla Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys.

Yrityksen strategia

Yrityksen strategia vastaa kysymykseen, miten asetettu visio saavutetaan.

Yrityksen strategia on siis suunnitelma, jonka avulla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan.

Strategian tulisi olla sellainen, että yrityksen kaikilla työntekijöillä on näkyvästi mahdollisuus toteuttaa sitä arjessaan.

Yrityksen strategia esimerkkejä

Esimerkkejä strategioista löydät yritysten kotisivuilta. Tässä muutama esimerkki: Fortum, Elisa Oyj, Rovio.

Yrityksen missio määritelmä

Yrityksen missio vastaa kysymyksiin siitä, miksi yritys on olemassa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa.

Missio viestii yrityksen tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa ja omassa toimintaympäristössään.

Mission ja vision ero on se, että missio viittaa enemmän olemassaolon syyhyn ja tehtävään, ja visio puolestaan kuvaa tulevaisuutta ja sitä, missä yritys haluaa joskus vuosien päästä olla.

Missio on siis enemmän nykytilaa ja visio tulevaisuutta.

Yrityksen missio esimerkkejä

TeliaSonera ilmoittaa missiokseen ”auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristö­ystävällisesti sen tarjoamien verkkoyhteyksien ja televiestintäpalvelujen avulla”.

Viking Linen missio puolestaan on ”yhdistää pohjoista Itämerta ympäröivät maat harjoittamalla kestävää ja säännöllistä laivaliikennettä, joka palvelee kaikkia”.

Varustamokonserni avaa vielä tarkemmin missiotaan seuraavin sanankääntein: ” Kolme peruspalveluamme ovat risteilyt sekä matkustaja- ja rahtiliikenne. Ainutlaatuinen osaamisemme näiden palveluiden yhdistämisessä luo etua asiakkaille ja liiketoiminnalle.

Elisa Oyj taas ilmoittaa missionsa lyhyemmin: ”Elämyksiä ja tuottavuutta”.

Marssijärjestys: Missio, arvot, strategia, visio.

Kun tiedetään yrityksen olemassaolon syy ja toiminnan tarkoitus, voidaan määritellä yrityksen arvot.

Yrityksen arvojen pohjalta taas luodaan strategia, jota lähdetään toteuttamaan.

Jos strategian toteuttaminen tehdään onnistuneesti, saavutetaan visio.

Yksinyrittäjän tärkein työkalu maksutta
vuodeksi käyttöön

Yksinyrittäjän vaivaton taloushallinto - laskutusohjelma ja kirjanpito verkossa

Lue lisää ja hyödynnä etu