Yrityksen arvot

Yrityksen arvot ovat yksi niistä asioista, jotka nousevat pinnalle aika-ajoin. Silti ne ovat oikeasti tärkeä osa jokaisen yrityksen arkea. Ne voidaan määritellä tai jättää määrittelemättä, mutta silti ne ovat olemassa. Yrityksen arvot näkyvät jokaisen yrityksen tavassa toimia. Ne heijastuvat aina johtajasta asiakaspalvelijaan tai siivoojaan, vaikka aina ei siltä suoraan tunnukaan.

Tämä artikkeli ottaa arvoista tarkemmin kiinni ja kertoo kuinka ne voidaan valita sekä kuinka niitä voidaan hyödyntää.

Yrityksen arvot

Yrityksen arvot ovat yksi asia, mistä on tullut latteus. Jokainen tietää, että ne tulisi valita, mutta mitä niillä oikeasti tekee? Totuus on, että niillä ei välttämättä tee yhtään mitään. Mutta silti niistä voi olla hyötyä. Kuten aikasemmin mainittiin niin ne näkyvät joka tapauksessa, vaikka niitä ei valitsisi. Ne näkyvät toiminnassa. Ne heijastavat työntekijöiden ja johdon toimintaa.

Yrityksen arvot voidaan ottaa ohjaamaan yrityksen tapaa toimia. Ne voivat ohjata tapaa, jolla kohdataan asiakkaa ja yhteiskunta. Ne voivat ohjata tapaa jolla rakennetaan tuotteita ja palveluita.

Arvoista ajatellaan usein liian hienosti ja ehkä kaukausesti. Ne valitaan ajatuksella sen mukaan, mitä toivotaan, että muut ajattelisivat yrityksestä. Joskus ne valitaan vain sillä perusteella, että ne kuulostavat sopivan arvokkailta ja juuri sille yritykselle sopivalta. Siltä, että ne näyttävät ja kuulostavat hyvältä.

Arvoja ei voi kuitenkaan valita niin. Toki voidaan sanoa, että ne ovat yrityksen arvot, mutta silloin niiden tulisi heijastua myös toimintaa, ei pelkästään seisoa plakaattina toimiston seinällä tai verkkosivuilla.

Oikeat arvot näkyvät joka päiväisinä tekoina. Niistä ei tarvitse erikseen asiakkaille kertoa vaan ne näkyvät ulospäin tekoina. Jos kerrot olevasi vastuullinen yhteiskunnasta niin kerro mieluummin joku yhteisvastuullinen teko kuin, että se on arvosi. Ihmiset kyllä ymmärtävät, että olet vastuullinen silloin. Sama koskee kaikkea.

Hyvin yleisiä arvoja ovat palveleva tai ammattitaitoinen. Näitäkään ei tarvitse mainita vaan niiden pitäisi näkyä suoraan työssä, jota yritys tekee. Jos ne täytyy erikseen mainita niin silloin voi nousta epäilys, että jokin on pielessä. Mieluummin jättää siis asian kokonaan mainitsematta.

Kuinka valitset yrityksen arvot

Miten siis yrityksen arvot valitaan, jos niiden täytyy näkyä toiminnassa, eivätkä ne voi olla vain hienoja sanoja seinällä. Totuus on, että ne voivat kuitenkin olla hienoja sanoa seinällä, jos ne merkitsevät yrityksen henkilöstölle jotain ja ne ohjaavat heidän toimintaansa yrityksen sisällä. Silloin luultavasti kannattaa jättää ne mainitsematta ulospäin ellei kuka tahansa voi ymmärtää ne järkevästi. Anna mieluummin tuotteidesi ja palveluidesi puhua puolestaan.

Hyvät arvot ovat ne toimintasäännöt, joiden mukaan haluat yritystäsi pyörittää. Listaa asioita, joiden mukaan tulet todella toimimaan ja voit määritellä miten se tulee näkymään asiakkaalle. Pelkkien sanojen listaamiseen sijaan mieti millaisista teoista voit kertoa.

Palvelelevan sijaan yritä löytää tarina, jossa teit jotain todella merkittävää, minkä asiakkaasi koki todella loistavaksi palveluksi. Luotettavuuden sijaan yritä kertoa kuinka teit kaikista vastoinkäymisistä huolimatta loistavaa työtä, että sait asiakkaasi eteen sen mitä lupasit.

Arvot voivat olla mitä vain, jos toimit niiden mukaisesti. Väkisin niitä ei kannata lähteä laatimaan vaan mieti kuinka teet asioita yleensäkin. Voit yrittää listata mieleesi tulevia asioita ja valita niistä osan. Arvoja ei todellakaan tarvitse kirjoittaa verkkosivuillesi. Asiakkaasi tuskin ostavat niiden takia. Yksikin tarina, jossa jokin arvoistasi heijastuu, on luultavasti paljon myyvempi asia.

Siltikin arvot voivat olla hyödyllisiä, jos ne auttavat sinua hahmottamaan toimintaasi ja tekemään valintoja vaikeissa tilanteissa. Hyvät arvot voivat auttaa sinua jaksamaan ja tekemään vielä yhden ylimääräisen pykälän asiakkaasi vuoksi, vaikka tuntuisi että haluaisit lopettaa kesken.

Valitse ne asiat, jotka todella heijastavat sitä mitä olet ja mitä haluat olla. Toimi niiden mukaisesti, se on paras esillepano.