Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjälle kuuluu normaalisti lakisääteisenä vain yrittäjän eläkevakuutus YEL. Joillakin aloilla on pakollista ottaa myös muita vakuutuksia, kuten liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus.

Tärkeintä on huolehtia yrittäjän eläkevakuudesta ja toiminnan turvaamiseen liittyvistä vakuuksista.

Lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus tarjoaa yrittäjälle vanhuuseläkkeen lisäksi mahdollisuuden saada työkykynsä heiketessä ammatillista kuntoutusta ja turvaa työkyvyttömyyden varalle. Vakuutus sisältää myös perhe-eläkkeen ja mahdollisuuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle.

YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa lain piiriin kuuluvan yritystoiminnan alkamisesta, kun yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

Kun palkkaat työntekijöitä, tulee sinun myös vakuuttaa lisäksi työntekijät työntekijän eläkelain (TyEL) ja tapaturmavakuutuslain mukaisesti.

Saat yleensä puheluita vakuutusyhtiöistä siinä vaiheessa, kun yrityksesi tiedot on jätetty Kaupparekisteriin. Tällöin on hyvä olla mielessä alustava ajatus siitä, mitä vakuutuksia tarvitsee tai ei tarvitse.

Yleensä tarjoukset kannattaa pyytää itse useilta eri yhtiöiltä, ja keskittyä sen jälkeen siihen, ettei maksa liikaa tai vahingossa hanki päällekkäisiä vakuutuksia (on turha maksaa samaan aikaan kahdesta vakuutuksesta, jotka tarjoavat samanlaisen turvan).

Yrityksen vakuutukset

Uuden yrityksen ja yrittäjän vakuutukset – mitä tarvitaan? Vakuutuksien ostaminen itselle ja uudelle yritykselle ei kuulu perustamisvaiheen hohdokkaimpiin toimenpiteisiin. Vaikka aihe kuulostaa tylsältä, sen pohtimiseen kannattaa […]

Lue artikkeli

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on aihe, josta harva haluaa lukea mutta josta aloittavan yrittäjän olisi silti hyvä olla tietoinen. Yrittäjällä ja osin myös heidän perheenjäsenillään edellytykset työttömyysturvan […]

Lue artikkeli

Yrittäjän työttömyyskassa

Monet yrittäjä siirtyvät palkansaajista yrittäjäksi ja silloin työttömyyskassa sekä työttömyysturva saattaa tulla mieleen yritystä perustaessa. Asiasta ei tarvitse huolehtia sillä myös yrittäjille ja ammatinharjoittajille on […]

Lue artikkeli

Yrittäjän eläkevakuutus YEL

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus Yrittäjän eläkevakuutus YEL on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, joka on aina hankittava mikäli sen ottamisen ehdot täyttyvät. Tässä tekstissä käymme tiivistetysti […]

Lue artikkeli