Yrityksen nimi

Yrityksen nimi

Nimen keksiminen yritykselle – millainen on hyvä yrityksen nimi?

Yrityksen nimi – eli toiminimi – on se nimi, jota yritys käyttää liiketoimintaa harjoittaessaan.

Termit selviksi: Puhekielessä ”toiminimellä” viitataan useimmiten yksityiseen elinkeinonharjoittajaan eli ”toiminimiyrittäjään”. Lainsäädännössä toiminimellä kuitenkin tarkoitetaan yrityksen nimeä yritysmuodosta riippumatta. Tässä artikkelissa puhumme nimenomaan yritysten nimistä.

Yrityksen toiminimi ilmoitetaan yrityksen perustamisen yhteydessä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, jolloin nimelle saadaan yksinoikeus.

Käymme tässä artikkelissa läpi, miten yrityksen nimi valitaan ja mitä nimeä valitessa tulee ottaa huomioon. Nimen suunnitteleminen kannattaa tehdä huolella, jotta rekisteröinti saadaan varmasti kerrasta läpi.

Hyvä nimi tulee merkitsemään paljon tulevaisuudessa. Hyvä nimi jää helposti mieleen, sitä on helppoa käyttää ja vaivatonta lausua ääneen. Älä siis marssi painattamaan käyntikortteja ensimmäisenä mieleen tulevan nimi-idean perusteella.

Tässä muutamia vinkkejä yrityksen nimen valitsemiseksi

 • Yksilöllinen. Pelkän toimialan kuvaaminen ei riitä, vaan nimen pitäisi kuvata jollakin tavalla yritystä.
 • Erottuu joukosta. Nimi ei saa muistuttaa jo olemassa olevia yritysten nimiä, jotka on jo rekisteröity.
 • Ei pysty sekoittamaan toiseen. Rekisteröityjä nimiä tai tavaramerkkejä ei saa pystyä sekoittamaan keskenään, joten yrityksen nimi pitää valita erilaiseksi kuin muut alalla olevien yritysten nimet.
 • Jää mieleen. Hyvän nimen muistaa vielä huomennakin.
 • Toimii hyvin yrityksen verkkosivujen osoitteena. Jokainen yritys tarvitsee verkkonäkyvyyttä ja siihen auttaa se, että yrityksen nimi on vapaana verkkosivuosoitteena (esim. fi-loppuinen domain) ja sitä on helppoa käyttää. Ylimääräiset ä- tai ö-kirjaimet saattavat haitata tätä. Kannattaa tarkistaa heti, onko valitsemasi nimen tunnus vapaana.
 • Oikein kirjoitettu. Hyvä yrityksen nimi on myös kirjoitettu noudattaen suomen kielen kirjoitussääntöjä.

Toiminimen valitsemisessa on muutamat asiat kiellettyjä. Ilman toisen osapuolen suostumusta nimessä ei saa käyttää tunnistettavaa taitelijanimeä, kirjallisen tai taiteellisen teoksen suojattu nimeä tai valtakunnallisesti tai kansainvälisesti suojattua nimitystä ja lyhennettä.

Toiminimen tulee olla myös hyvien tapojen ja yleisen järjestyksen mukainen. Se ei saa johtaa yleisöä harhaan.

Omaa sukunimeä saa käyttää, kunhan se ei aiheuta sekaannusta toisen tavaramerkin tai suojatun toiminimen kanssa.

Nimen valitsemiseen ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa jo pelkästään sen takia, että muuttaminen jälkikäteen on maksullista ja vie aikaa. Hyvä yrityksen nimi toimii ilmaisena käyntikorttinasi ja viestii toiminnastasi ja arvoistasi potentiaalisille asiakkaille.

Yrityksen nimen valinta – miten nimet syntyvät?

Yhtä oikeaa tapaa yrityksen nimen valintaan ei ole. Suosittuja kehittelytapoja ovat kuitenkin esimerkiksi:

 • Oman nimen tai sen muunnoksen käyttö (Adolf ”Adi” Dassler > Adidas).
 • Kotikaupungin ja toimialan yhdistelmä tai muunnos (Tammer Diesel Oy).
 • Lyhenteen muodostaminen yhtiön toiminnasta tai toimialasta (Voice, data, telefone > Vodafone).
 • Vieraskielisen käännössanan hyödyntäminen (esimerkiksi Volvon ja Audin nimet on kehitetty latinan kielestä).
 • Oman abstraktin sanan kehittäminen yrityksen toimialasta (Glass = lasi > lasinjalostusteknologiayhtiö Glaston).

Wikipediasta löytyy mainio englanninkielinen listaus yritysten nimien alkuperistä. Nimien syntytarinat ovat välillä hyvinkin erikoisia.

Mitä laki sanoo yritysten nimistä?

Toiminimen valitsemista rajaavat toiminimilaki sekä PRH:n nimiohjeistus. Hyväksyttävän nimen valitsemisessa olennaista on:

1. Erottautuminen joukosta. Joukosta erottautumisella on kaksi puolta. Ensinnäkin se, että ihmiset muistavat sinut helpommin ja tiedostavat kuka olet ja mitä teet. Toinen asia erottautuminen jo muista olemassa olevista yrityksistä. Kuten sanottua: liian samanalaisia ja toisiinsa sekoittuvia nimiä ei voi rekisteröidä.

2. Yksilöllisyys. Nimen tulee edustaa sinua ja toimintaasi. Yksilöllinen nimi tarkoittaa sitä, että nimi ei ole liian yleismaailmallinen, eikä sitä pysty sekoittamaan toiseen nimeen.

3. Kirjoitusasu. Suositusten mukaan nimen tulisi noudattaa oikeinkirjoitussääntöjä, mutta käytännössä monet yritysten nimet poikkeavat tästä ohjeistuksesta.

Nimissä ei voi käyttää ilman toisten erillistä suostumusta:

 • Muiden sukunimiä, (paitsi jos ne tarkoittavat myös jotain muuta, esim. Järvi, Vuori, Metso jne.)
 • muiden taiteilijanimiä,
 • kirjallisten tai taiteellisten teosten suojattuja nimiä,
 • muita suojattuja kansallisia tai kansainvälisiä nimityksiä tai lyhenteitä.

Onko yrityksen nimi vapaana vai varattu?

Hyvä nimi-idea muuttuu nopeasti huonoksi, jos ehdotus onkin jo jonkun muun käytössä. Voit tarkistaa PRH:n Nimipalvelusta, onko yrityksen nimi varattu ja mitä samankaltaisia nimiä on jo olemassa.

Käytännössä nimi voi olla lähes mitä vain, jos se toteuttaa hyvää etikettiä. Loogista on kuitenkin, että nimi olisi selkeä ja herättäisi halutun kohderyhmän huomion.

Yrityksen nimen rekisteröinti eli varaaminen tapahtuu perustamislomakkeen täytön yhteydessä. Saat antaa PRH:lle varsinaisen toiminimiehdotuksesi sekä sille kaksi varavaihtoehtoa. PRH tekee lopullisen päätöksen siitä, saatko rekisteröityä nimi-ideasi omaan käyttöösi.

Yrityksen nimen muuttaminen

Yrityksen nimeä muutetaan tekemällä asiasta päätös ja ilmoittamalla siitä kaupparekisteriin. Muutos tehdään muutosilmoituslomakkeella, joka valitaan oman yritysmuodon perusteella. Alla on lista eri lomakkeista.

Muutos on maksullinen. Huom! Kannattaa odottaa, että nimen muutos on virallisesti hyväksytty ja näkyvillä rekisterissä ennen sen käyttöönottoa. Muussa tapauksessa se joudutaan vaihtamaan uudestaan.

Aiheesta muualla: 10 vinkkiä — näin syntyy hyvä nimi yritykselle

Procountor allekirjoitus

Yrittäjän
taloushallinnon ja kirjanpidon ohjelmisto
– nyt –30 % vuoden loppuun

Procountor Taloushallinnolla hoidat laskutuksen ja kirjanpidon kätevästi missä ja milloin vain, kevätetuna saat –30 % kk-hinnoista vuoden loppuun saakka.

Lue lisää ja hyödynnä etu