Yrityksen nimi

Nimen keksiminen yritykselle – millainen on hyvä nimi?

Yrityksen nimi, eli toiminimi, on se nimi, jota käytetään virallisessa toiminnassa.

Nimi ilmoitetaan yrityksen perustamisen yhteydessä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, jolloin nimelle saadaan yksinoikeus.

Käymme tässä artikkelissa läpi, miten yrityksen nimi valitaan ja mitä nimeä valitessa tulee ottaa huomioon.

Yritykselle valitaan toiminimi, mikä tarkoittaa nimeä, jota yritys käyttää sen toiminnassa. Nimen suunnitteleminen kannattaa tehdä huolella, eikä rekisteröintiä kannata tehdä ilman kunnollista selvitystyötä.

Hyvä nimi tulee merkitsemään paljon tulevaisuudessa. Hyvä nimi jää helposti mieleen, sitä on helppoa käyttää ja vaivatonta lausua ääneen. Älä siis marssi painattamaan käyntikortteja ensimmäisenä mieleen tulevan nimi-idean perusteella – paitsi tietysti jos se on aivan timanttinen!

Tässä muutamia vinkkejä yrityksen nimen valitsemiseksi:

 • Yksilöllinen. Pelkän toimialan kuvaaminen ei riitä, vaan nimen pitäisi kuvata jollakin tavalla yritystä.
 • Erottuu joukosta. Nimi ei saa muistuttaa jo olemassa olevia yritysten nimiä, jotka on jo rekisteröity.
 • Ei pysty sekoittamaan toiseen. Rekisteröityjä nimiä tai tavaramerkkejä ei saa pystyä sekoittamaan keskenään, joten yrityksen nimi pitää valita erilaiseksi kuin muut alalla olevien yritysten nimet.
 • Jää mieleen. Hyvä nimi jää nopeasti mieleen.
 • Toimii hyvin yrityksen verkkosivujen osoitteena. Jokainen yritys tarvitsee verkkonäkyvyyttä ja siihen auttaa se, että yrityksen nimi on vapaana verkkosivuosoitteena (esim. fi-loppuinen domain) ja sitä on helppoa käyttää. Ylimääräiset ä- tai ö-kirjaimet saattavat haitata tätä. Kannattaa tarkistaa heti, onko valitsemasi nimen tunnus vapaana.
 • Oikein kirjoitettu. Hyvä yrityksen nimi on myös kirjoitettu noudattaen suomen kielen kirjoitussääntöjä.

Toiminimen valitsemisessa on muutamat asiat kiellettyjä. Ilman toisen osapuolen suostumusta nimessä ei saa käyttää tunnistettavaa taitelijanimeä, kirjallisen tai taiteellisen teoksen suojattu nimeä tai valtakunnallisesti tai kansainvälisesti suojattua nimitystä ja lyhennettä.

Toiminimen tulee olla myös hyvien tapojen ja yleisen järjestyksen mukainen. Se ei saa johtaa yleisöä harhaan.

Omaa sukunimeä saa käyttää, kunhan se ei aiheuta sekaannusta toisen tavaramerkin tai suojatun toiminimen kanssa.

Yrityksen nimi

Nimen valitsemiseen ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa jo pelkästään sen takia, että muuttaminen jälkikäteen on maksullista ja vie aikaa. Hyvä yrityksen nimi toimii ilmaisena käyntikorttinasi ja viestii toiminnastasi ja arvoistasi potentiaalisille asiakkaille.

Ominaisuuksia, joita hyvältä nimeltä kannattaa hakea, ovat muun muassa

 • helppo lausumis-, kirjoitus- ja taivutusasu,
 • helppo muistettavuus,
 • mieleenpainuvuus,
 • (positiivisten) mielikuvien herättäminen.

Nimeä suunnitellessa myös verkkotunnuksen varaustilanne kannattaa selvittää. Jos potentiaalisen nimesi .fi-loppuinen domain ei ole vapaana, harkitse jotain muuta nimeä.

Nimen valitsemiseen ja rekisteröintimahdollisuuteen vaikuttavat tietysti myös muut asiat, kuten jo olemassa olevat yritykset ja niiden nimet. Samanlaisia tai liian vastaavia ei voi rekisteröidä.

Yrityksen nimen valinta – miten nimet syntyvät?

Yhtä oikeaa tapaa yrityksen nimen valintaan ei ole. Suosittuja kehittelytapoja ovat kuitenkin esimerkiksi:

 • Oman nimen tai sen muunnoksen käyttö (Adolf “Adi” Dassler > Adidas),
 • kotikaupungin ja toimialan yhdistelmä tai muunnos (Tammer Diesel Oy)
 • lyhenteen muodostaminen yhtiön toiminnasta tai toimialasta (Voice, data, telefone > Vodafone)
 • Vieraskielisen käännössanan hyödyntäminen (esimerkiksi Volvon ja Audin nimet on kehitetty latinan kielestä)
 • Oman abstraktin sanan kehittäminen yrityksen toimialasta (Glass = lasi > lasinjalostusteknologiayhtiö Glaston)

Wikipediasta löytyy mainio englanninkielinen listaus yritysten nimien alkuperistä. Nimien syntytarinat ovat välillä hyvinkin erikoisia.

Mitä laki sanoo yritysten nimistä?

Toiminimen valitsemista rajaavat toiminimilaki sekä PRH:n nimiohjeistus. Hyväksyttävän nimen valitsemisessa olennaista on:

1. Erottautuminen joukosta. Joukosta erottautumisella on kaksi puolta. Ensinnäkin se, että ihmiset muistavat sinut helpommin ja tiedostavat kuka olet ja mitä teet. Toinen asia erottautuminen jo muista olemassa olevista yrityksistä. Kuten sanottua: liian samanalaisia ja toisiinsa sekoittuvia nimiä ei voi rekisteröidä.

2. Yksilöllisyys. Nimen tulee edustaa sinua ja toimintaasi. Yksilöllinen nimi tarkoittaa sitä, että nimi ei ole liian yleismaailmallinen, eikä sitä pysty sekoittamaan toiseen nimeen.

3. Kirjoitusasu. Suositusten mukaan nimen tulisi noudattaa oikeinkirjoitussääntöjä, mutta käytännössä monet yritysten nimet poikkeavat tästä ohjeistuksesta.

Nimissä ei voi, eikä saa käyttää ilman toisten erillistä suostumusta:

 • Muiden sukunimiä, (paitsi jos ne tarkoittavat myös jotain muuta, esim. Järvi, Vuori, Metso jne.)
 • muiden taiteilijanimiä,
 • kirjallisten tai taiteellisten teosten suojattuja nimiä,
 • muita suojattuja kansallisia tai kansainvälisiä nimityksiä tai lyhenteitä.

Onko yrityksen nimi vapaana vai varattu?

Hyvä nimi-idea muuttuu nopeasti huonoksi, jos ehdotus onkin jo jonkun muun käytössä. Voit tarkistaa PRH:n Nimipalvelusta, onko yrityksen nimi varattu ja mitä samankaltaisia nimiä on jo olemassa.

Käytännössä nimi voi olla lähes mitä vain, jos se toteuttaa hyvää etikettiä. Loogista on kuitenkin, että nimi olisi selkeä ja herättäisi halutun kohderyhmän huomion.

Yrityksen nimen rekisteröinti eli varaaminen tapahtuu perustamislomakkeen täytön yhteydessä. Saat antaa PRH:lle varsinaisen toiminimiehdotuksesi sekä sille kaksi varavaihtoehtoa. PRH tekee lopullisen päätöksen siitä, saatko rekisteröityä nimi-ideasi omaan käyttöösi.

Yrityksen nimen muuttaminen

Yrityksen nimeä muutetaan tekemällä asiasta päätös ja ilmoittamalla siitä kaupparekisteriin. Muutos tehdään muutosilmoituslomakkeella, joka valitaan oman yritysmuodon perusteella. Alla on lista eri lomakkeista.

Muutos on maksullinen. Huom! Kannattaa odottaa, että nimen muutos on virallisesti hyväksytty ja näkyvillä rekisterissä ennen sen käyttöönottoa. Muussa tapauksessa se joudutaan vaihtamaan uudestaan.

Aiheesta muualla: 10 vinkkiä — näin syntyy hyvä nimi yritykselle